Södertäljes näringsliv

Näringsliv Södertälje

Nyhetsbrev nr 2 2021

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

I september skrev jag att det är en dröm att få leda kommunens näringslivsarbete och att vi måste höja blicken med företagen i fokus. Det blev starten på ett internt utvecklingsarbete för att bättre möta lokala näringslivets behov och förväntningar. Under hösten togs även beslut i kommunfullmäktige om en ny näringslivsstrategi vilket också kräver nya arbetssätt och insatser. I allt vi gör är en öppen dialog med företagare en viktig förutsättning. Inte minst utifrån att pandemin förändrat spelplan och förutsättningar radikalt för flera branscher och företag.

Tillsammans höjer vi blicken, tillsammans är vi starka för att göra Södertälje bättre.

Jonas Karlsson, Näringslivschef

Södertälje kommun, Näringslivsavdelningen

Destination Södertälje byter namn till Näringslivsavdelningen

Den kommunala avdelningen Destination Södertälje byter namn till Näringslivsavdelningen för att tydligare omfatta alla uppdrag som finns på avdelningen.

- Namnbytet på avdelningen är ett led i vår förflyttning. Det är viktigt för att tydliggöra och sätta fokus på alla uppdrag som vi har på avdelningen. På Näringslivsavdelningen fortsätter vi arbetet med näringslivsutvecklingsfrågor rörande företagsklimat och kompetensförsörjning såväl som andra utvecklingsfrågor inom destinationsutveckling, evenemangsutveckling samt arbetet med Södertäljes platsvarumärke, säger Jonas Karlsson, Näringslivschef, Södertälje kommun.

Här finns nu samlad information om alla upphandlingar för Södertälje kommun

Nu kan du som företagare se alla Södertälje kommuns aktuella upphandlingar/direktupphandlingar på Företagarportalen på sodertalje.se. För mer information om upphandlingarna, hur det går till och hur du lämnar anbud hittar du här: 

https://www.sodertalje.se/foretagande/foretagande/upphandlingar/

Påminnelse – Företagare, hjälp oss förbättra företagsklimatet i Södertälje!

Näringslivsorganisationen Svenskt Näringsliv har skickat ut sin enkät om företagsklimatet till 400 företag i Södertälje kommun. Om ni är en av dessa 400 företag så skulle vi uppskatta om ni svarar på denna enkät. Ju högre svarsfrekvens desto lättare är det att tolka och använda svaren i vårt förbättringsarbete för ett bättre företagsklimat i Södertälje.  

Enkäten stänger den 30 mars och om ni har tappat bort mejlet med länk och inlogg och vill svara, sök då i din e-post efter avsändare: Svenskt Näringsliv/Demoskop med ämnesrad: Företagsklimatet i Södertälje kommun.

Tack till er som svarar, det hjälper oss i vårt fortsatta förbättringsarbete!

Missa inte vår filmserie om hållbarhetsarbete

Vi har träffat några Södertälje företag som arbetar aktivt med hållbarhetsarbete. På vår hemsida under Företagarportalen så publicerar vi olika filmserier som rör olika ämnen. I filmerna berättar personer från näringslivet i Södertälje om hur de jobbar med de olika ämnen som filmerna berör. Ni företagare som vill berätta hur ni arbetar med hållbarhet är välkomna att kontakta oss på naringsliv@sodertalje.se

Se alla filmerna här

SuPr

På Grand Opening under Science Week lanserades SuPr (Sustainable Production), en nationell nod som ska samla aktörer från näringsliv, industri, universitet, institut, regioner och myndigheter i en gemensam ambition att utveckla framtidens hållbara produktionssystem. Noden utgör en ”arena” och ett fönster mot omvärlden för att initiera, projektleda och marknadsföra den spets-FoU som ingående aktörer bedriver angående hållbar produktion. Målet är att noden ska möjliggöra utökade FoU-satsningar och spridningsaktiviteter såväl gemensamt som hos de enskilda medlemmarna.

- För oss på Vinnova är Hållbar industri ett prioriterat område och vi ser fram emot en ökad aktivitet och samordning inom Hållbar produktion med den nya noden SuPr. Det värmer att se det industriella engagemanget och satsningen från Södertälje kommun i detta gemensamma projekt. Tillsammans kan vi göra större skillnad än var och en för sig, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

De som står bakom grundandet av SuPr, och vill att fler ska bli aktiva medlemmar är: Södertälje Science Park, Scania, AstraZeneca och KTH.

Anmäl och läs mer här

Tillväxtverket- Ansök om stöd till korttidsarbete

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Läs mer här

Södertälje kommun - Näringslivsavdelningen
151 89 Södertälje
Telefon: 08-523 010 00 (vxl)
E-post: naringsliv@sodertalje.se 
Webbplats: sodertalje.se/foretagande    

Har du fått utskicket vidarebefordrat och vill prenumerera på nyhetsbrevet?
Starta en egen prenumeration här.

 

Följ oss i social media

Dela detta utskick

Så hanterar Södertälje kommun dina personuppgifter