Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Bild på vinterlandskap där solen speglas genom glaskula. Foto: Kasper Nymann
Generaldirektör Lena Nyberg berättar om MUCF:s uppdrag som hbtqi-strategisk myndighet och ger exempel på publikationer som går att hitta på mucf.se

Flera satsningar för att förbättra unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Den 14 januari arrangerade MUCF, tillsammans med Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen, DO, den digitala konferensen ”Så leder du hbtq-arbete i förskola och skola”. Konferensen hade cirka 200 deltagare och tog bland annat upp varför skolorna måste arbeta med hbtq-frågor. Merparten av deltagarna var rektorer (60 procent) och en del var skolchefer och huvudmän. Konferensen gav deltagarna verktyg att använda i verksamheten och en bild av vad diskrimineringslagen och skollagen kräver.

Generaldirektör Lena Nyberg var en av huvudtalarna. I filmen berättar hon om MUCF:s uppdrag som hbtqi-strategisk myndighet och ger exempel på publikationer som går att hitta på mucf.se

MUCF fick i fjol i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han. MUCF fick i fjol också i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer.

Pressmeddelande: MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor” (2020-07-30)

Pressmeddelande: MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi (2020-07-30)

Ny handlingsplan omfattar hbtqi-personer

I regeringens handlingsplan som som nu presenterats tydliggörs att arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck omfattar queera och intersexpersoner.

MUCF och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att undersöka unga hbtqi-personers psykiska ohälsa. Regeringen avser också att ta fram en förordning om statsbidrag till ideella organisationer vars verksamhet bidrar till mötesplatser för unga hbtqi-personer, något som MUCF efterfrågat. I Sverige finns nu nio hbtqi-strategiska myndigheter.

Läs mer om regeringens handlingsplan på regeringen.se

Bild på startsidan för statistikportalen ungidag.se

Ny statistik visar att arbetslösheten bland unga ökar

Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period. Andelen unga som varit utan arbete i mer än tre månader ökade mellan 2019 och 2020, från 5 procent till 6 procent.

Det visar ny statistik från MUCF. På myndighetens statistikportal ungidag.se samlar vi statistik och information för att kunna följa ungas levnadsvillkor i Sverige. Bland annat om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, inflytande och representation, kultur och fritid samt utbildning. Statistiken kommer bland annat från Statistiska centralbyrån, SCB, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Läs mer i pressmeddelande: Arbetslösheten bland unga ökar: ”Fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap”

Länk till MUCF:s statistikportal ungidag.se

Grattis Barnkonventionen 1 år!

Tecknade barn på rad med texten Barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag - den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år.

Under 2020 har MUCF tagit fram en verktygslåda som hjälper dig att utveckla barnrättsperspektivet i öppen fritidsverksamhet.

På mucf.se hittar du:

  • Filmer som beskriver vikten av att ta hänsyn till barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet och introducerar dig till verktygslådan - riktar sig till dig som är beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

  • Ett stödmaterial för kompetensutveckling och inspiration i ert dagliga arbete. Det riktar sig till chefer och verksamhetsledare som vill hjälpa sin personal att utveckla barnrättsperspektivet.

  • En modell för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla era aktiviteter med utgångspunkt i barnkonventionen. Den riktar sig till dig som planerar verksamhet eller aktiviteter.

Bild på miniräknare och svenska sedlar. Foto Roland Magnusson

"Glädjande med extra satsning på bidrag till organisationer" 

MUCF har nu beslutat om fördelningen av 2021 års organisationsbidrag, totalt rör det sig om 292 miljoner kronor. Den större delen, totalt 262 miljoner kronor fördelas till 109 barn- och ungdomsorganisationer. I den summan ingår de 50 miljoner kronor som regeringen i höstas beslutade om, som en förstärkning av statsbidraget fram till 2022 på grund av pandemin.

- Det är oerhört glädjande och betydelsefullt att regeringen gör den här extra satsningen. Vi vet att flera organisationers ekonomi har påverkats negativt under 2020, säger generaldirektör Lena Nyberg.

30 miljoner kronor fördelas i bidrag till totalt 58 etniska och hbtq-organisationer. I den summan ingår ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, till hbtq-organisationer fram till 2022. Cirka 19 miljoner kronor fördelas till etniska organisationer.

Se vilka som får organisationsbidrag för 2021 på mucf.se

Foto: Aleksandr Davydov

Tre miljoner till forskning om det civila samhället

MUCF har återigen fått medel för att finansiera studier kring identifierade behovsområden som berör det civila samhället. Utlysningen 2021 är drygt tre miljoner kronor. Bidraget kan sökas av enskilda forskare verksamma vid högskolor, universitet eller andra akademiska forskningsmiljöer och som avser att vara projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Utlysningen kommer att ske under våren och mer information kommer inom kort. Har du frågor kontakta petter.holmgren@mucf.se

Här är några exempel på tidigare studier: Engagemang i civilsamhället dämpar ungas intolerans (Högskolan Dalarna 2018), Tillit och engagemang hänger ihop (Ersta Sköndal Bräcke högskola 2017), Social integration genom idrott? (Linköpings universitet 2017).

Läs mer om de projekt som fått bidrag och forskningsresultaten på mucf.se.

Bord med MUCF:s logga och foldrar. Foto: MUCF

57 projekt för unga får dela på 26 miljoner i EU-bidrag

57 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 26 miljoner kronor i bidrag från MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Totalt, i 2020 års tredje och sista ansökningsrunda, fördelar MUCF cirka 20 miljoner kronor till 43 projekt inom Erasmus+ och cirka 6,1 miljoner kronor till projekt inom Europeiska solidaritetskåren. 

Läs mer i pressmeddelandet "57 projekt för unga får dela på 26 miljoner i EU-bidrag"

Berg med årtalet 2021 där 0:an puttas bort.

Save the date! Digital lansering nya Erasmus+

2021 inleds en ny sjuårig programperiod för EU.s ungdomsprogram Erasmus+.

Fredagen den 19 mars kl. 9-12 välkomnar vi dig som är nyfiken på att veta mer om vad nya Erasmus+ kan erbjuda dig, din kommun eller organisation till ett digitalt lanseringsevent. Vi är i full färd med att skapa ett attraktivt program och en mer detaljerad inbjudan kommer i februari.

Konferensen genomförs tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, som ansvarar för utbildningsdelen av Erasmus+.

Spara datumet så hoppas vi att vi ses den 19 mars!

Erasmus+

Civilsamhället och offentligheten – lär dig mer!

Vill du få fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete? Då kan utbildningen ”Civila samhället i samhället” vara till nytta för dig.

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling, 5-7 maj

  • Fördjupade diskussionen om det civila samhällets roll idag, 15-17 september

  • Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga, 1-3 december

Under utbildningen möter du forskare, experter och praktiker från både offentlig och idéburen sektor. 

Utbildningen genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF och kan ge 7,5 högskolepoäng.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig senast 2 april 2021 här

Rätt att veta - Webbutbildning

Stöd till samtal om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Du har väl inte missat webbutbildningen Rätt att veta! som lanserades i höstas? 

Utbildningen ger stöd till vuxna som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Den innehåller interaktiva övningar, tips från experter och unga samt konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Hundratals personer har redan gått utbildningen och gett den höga betyg, både för användbarhet i arbetet och för helhetsintryck. 

Webbutbildningen är kostnadsfri och är skapad av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se.

På mucf.se hittar du mer information om utbildningen.

Här anmäler du dig till utbildningen!

FaQ Civilsamhället och pandemilagen

Civilsamhället och pandemilagen

Nu hittar du även frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen på FaQ:en om corona och civilsamhället: https://www.mucf.se/fragor-och-svar

Anmäl till LUPP senast 12 februari!

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Vet du hur unga i din kommun, din region eller stadsdel har det?

Gör som många andra och undersök ungas levnadsvillkor genom ungdomenkäten Lupp. Den finns för unga i tre olika åldersgrupper, på olika språk, digitalt eller i pappersform och givetvis är den kostnadsfri. Ansök om att delta senast den 12 februari 2021. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och ni erbjuds stöd från oss på MUCF under hela vägen.

En film om Landsbygsnätverkets arbete

MUCF aktiv röst i nätverk för unga på landsbygden

Landsbygdsnätverket är ett nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. MUCF sitter med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för att fler unga ska i inkluderas i allt från inflytande och delaktighet till företagande, entreprenörskap och jobbmöjligheter.

MUCF varit med och genomfört flera insatser, bland annat:

KALENDER

FEB
10

Ungdomsperspektiv på Landsbygdsträffen

MUCF:s Ellen Lundkvist deltar i Landsbygdspanelen under den nationella Landsbygdsträffen som anordnas av Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och SKR den 10 februari. Hon kommer att tillföra ett ungdomsperspektiv på träffen som riktar sig till personer som arbetar med landsbygdsutveckling. Läs mer landsbygdsnatverket.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet