Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Foto: Oleksandr Lypa

"Unikt samarbete för att få fler unga att bli delaktiga i demokratin"

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Foto: Linnea Bengtsson

MUCF skriver nu avtal med sju kommuner och en region för att öka ungas inflytande lokalt. Samarbetet ingår i regeringens satsning "Demokratin 100 år samling för en stark demokrati".

- Det här är ett spännande och unikt samarbete. Målet är att nå unga som vanligtvis inte deltar i demokratin eller själva organiserar sig, till exempel unga i områden med hög arbetslöshet och lågt valdeltagande, elever i särskola eller etniska minoriteter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Under fem år ska metoder och arbetssätt tas fram och testas. Resultatet kommer sedan att spridas nationellt och arbetet följs och dokumenteras av en extern utvärderare. De som deltar är Karlskoga/Degerfors kommun, Kungsbacka kommun, Lycksele kommun, Skövde kommun, Västerås stad, Växjö kommun och Region Gävleborg.

Maria Reisten, samordnare för Ungdomsdialog i Västerås stad. Foto: Privat

Västerås stad först ut med ny MUCF-utbildning 

MUCF har tagit fram en utbildning om rättighetsbaserat ungdomsperspektiv (RBUP) och genomför under våren workshops med kommunerna/regionen. Först ut var Västerås stad. 

– Det är så roligt att MUCF har uppmärksammat vårt arbete med ungas inflytande i Västerås. Det här känns som viktigt och rätt i tiden. Demokratin får aldrig tas för given, säger Maria Reisten, samordnare för Ungdomsdialog i Västerås stad.

Ulrika Granfors, förvaltningschef i Kungsbacka kommun, skriver under avtalet med MUCF. Foto: Kristina Axelsson.

Kungsbacka satsar på att nå unga i särskolan

I steg två görs olika satsningar, anpassade efter lokala och regionala behov och i kommunens eller regionens regi. I exempelvis Kungsbacka vill kommunen göra politiken mer tillgänglig för elever i särskolan.

- Det är viktigt att inflytandeforum inte bara kommer den grupp till del som redan är van att delta i elevråd eller ungdomsråd, säger Ulrika Granfors, förvaltningschef i Kungsbacka kommun.

Anders Elingfors, chef på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Fotograf Alexander Hall

Växjö fokuserar på att nå unga i utanförskap

I Växjö fokuserar kommunen på att skapa tydligare struktur, verktyg och modeller för att stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka den lokala demokratin.

- Vi vill nå de som upplever utanförskap på något sätt och skapa fler förutsättningar och sammanhang där de kan få sin röst hörd, säger Anders Elingfors, chef på utbildningsförvaltningen och samverkansansvarig i projektet.

Läs mer om samarbetet i MUCF:s pressmeddelande

Läs mer om satsningen ”Demokratin 100 år” på regeringen.se

Läs mer om satsningen i Västerås på vasteras.se

Läs mer om satsningen i Växjö på vaxjo.se

Civila samhället i samhället - Årets tillfälle för kompetensutveckling

Missa inte att lära dig mer om civilsamhällets roll för vår demokrati!

I utbildningen ”Civila samhället i samhället" får du fördjupad kunskap om det civila samhällets utveckling som samhällsaktör, samspelet med offentlig sektor, samverkansformer och konkreta verktyg att använda i ditt arbete.

Utbildningen omfattar 3x3 dagar under 2021 och genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF.

- Om du, precis som jag jobbar i offentlig förvaltning och är intresserad av att utveckla ditt samarbete med civilsamhället, anmäl dig till kursen! Sofie, Göteborgs stad

Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

Anmälan
Läs mer och anmäl dig senast 2 april 2021 här.

Illustration av människor. Illustratör: UHR

Digital lansering nya Erasmus+

Den 19 mars klockan 9-12 bjuder MUCF och Universitets- och högskolerådet, UHR, in till digital lansering av Erasmus+ nya programperiod 2021–2027.

Medverkar i programmet gör bland annat Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, Anna Ekström, utbildningsminister, Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för bland annat utbildnings- och ungdomsfrågor samt Per Grankvist, journalist, författare och folkbildare.

Nyfiken på vad Erasmus+ kan erbjuda dig, din verksamhet och unga i din närhet? Läs mer och anmäl dig redan idag!

Digital lansering Nya Erasmus+

Nästan hälften av alla eleverna i årskurs 9 kan ha utsatts för brott

48 procent av alla elever i årskurs 9 uppger att de under 2019 utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott. 33 procent av killar och tjejer (16-24 år) känner sig så otrygga i det egna bostadsområdet att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna.

Bland tjejer är andelen ännu större.

Det visar en analys som tagits fram av Barnombudsmannen och MUCF. Analysen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådet under åren 2015 till 2020. Syftet med den gemensamma analysen är att lyfta frågan om barn och ungas utsatthet.

Läs analysen på mucf.se

10 förslag mot hot och hat

Mot hot och hat i civilsamhället

Nu finns tio förslag till åtgärder för att förebygga och förhindra hot och hat mot företrädare för det civila samhället. De har utvecklats som ett resultat av MUCFs temadag om hot och hat under våra ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020.

Förslagen hittar du på mucf.se.

MUCF kommer under 2021 att jobba vidare med hot och hat. Det kommer bland annat att innehålla arbete med att stärka civilsamhällets motståndskraft, öka kunskapen hos offentliga och verka för samverkan och koordinering mellan relevanta aktörer.

Nu är utlysningen om forskning om det civila samhället öppen!

Foto: Glenn Carstens Peters

MUCF bjuder in forskare att söka finansiering av studier som rör det civila samhället. Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut och projekttiden kan vara ett eller två år. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner och kommuner på lång sikt.

Mer information om ansökan hittar du på mucf.se

*|data:head|*

Så kan färre unga hamna i långvarig arbetslöshet

Arbetsförmedlingens prognoser pekar på en ökad ungdomsarbetslöshet i spåren av pandemin, vilket kan öka uvas-gruppen (unga som varken arbetar eller studerar). MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg lyfter bland annat detta i en debattartikel i Dagens Samhälle: "Så kan vi arbeta för att minska långvarig ungdomsarbetslöshet".

  • Ta chansen att arbeta proaktivt för att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar i din kommun!

MUCF erbjuder en halv dags workshop för kommuner och regioner. Vi riktar oss till förvaltningschefer och strateger i kommuner med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor. I regioner till verksamhetschefer och strateger med ansvar för unga och unga vuxna (15-29 år) inom primärvård, habilitering och psykiatri. Tillsammans gör vi en nulägesanalys för att kunna fram en handlingsplan. För mer information kontakta carl-axel.sanden@mucf.se

Bild med citat från utvärderingen av Rätt att veta webbutbildning. "Jag fick verktyg och redskap". "Hoppas att det kommer mer!".

Höga betyg till Rätt att veta!

Rätt att veta! är en webbutbildning för dig som möter unga som är nya i Sverige i ditt arbete. Utbildningen ger konkreta verktyg för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer, jämställdhet och andra ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig. 

Utbildningen lanserades i september 2020 och när vi tittar på utvärderingarna kan vi konstatera att den får höga betyg av deltagarna.

94 procent av de som gått webbutbildningen och deltagit i utvärderingen, ger helhetsintrycket fyra eller fem i betyg, där fem är högst. På frågan Hur användbart är innehållet för dig i ditt arbete eller din verksamhet ger 91 procent en fyra eller femma i betyg. Höga siffror som vi givetvis är stolta över!

Rätt att veta är kostnadsfri, tar cirka två timmar att genomföra och det går bra att dela upp den till olika tillfällen. 

Bild på omslaget av Fokus 20 kortversion med titeln Det blir bara värre om jag berättar...

Fokus 20 i korthet

Nu är den här! En kortare version av Fokus 20 för dig som är verksam inom grundskolan, gymnasiet eller högskola och universitet. Fokus 20 handlar om ungas upplevelser av sexuella trakasserier i utbildningsmiljö. Vi har träffat unga, pratat med dem och synliggör deras berättelser i Fokus 20 och i denna kortversion.

Ladda ner eller beställ ditt exemplar på mucf.se/fokus20

Fler unga behöriga till yrkesprogram

Är du intresserad av hur det går för unga i skolan?

På ungidag.se har vi den senaste tiden publicerat flera indikatorer på ungas skolgång. Andelen avgångselever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola var 73,2 procent 2020. Den har ökat från 70,3 procent 2014.

Våren 2020 var 85,6 procent av eleverna som avslutat årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med våren 2019.

Läs mer om hur det går för olika grupper på ungidag.se!

Domstolen ger MUCF rätt om bidrag

MUCF beslutade den 19 december 2019 att ge Elevernas riksförbunds (tidigare Sveriges Elevråd SVEA) organisationsbidrag för 2020, men med vissa villkor på grund av brister i den demokratiska uppbyggnaden. Villkoret för att få bidrag var att organisationen skulle lämna in handlingar som styrkte att den uppfyllde förordningens krav om 1 000 bidragsgrundande medlemmar i minst fem län.

Då organisationen inte inkom med sådana handlingar beslutade MUCF den 17 februari 2020 att avslå organisationens bidragsansökan. Elevernas riksförbund överklagade beslutet. Den 27 januari 2021 meddelade Förvaltningsrätten i Växjö dom i målet (Växjö FR 1233-20) där de ger MUCF rätt. 

Utbildning om sexualbrottslagstiftningen

Jobbar du inom skolan och möter elever i åldern 13-19 år? Då är detta för dig! Brottsoffermyndigheten har nyligen lanserat en webbutbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Syftet är att öka kunskapen om lagstiftningen, men också om sexualbrott, normer och frivillighet. Du hittar allt material på sajten Av fri vilja.

Enkät: Höj rösten för hållbar utveckling

I år ska Sverige göra sin andra frivilliga rapportering kring Agenda 2030 och de globala målen till FN:s politiska högnivåforum (HLPF). Inför detta samarbetar LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer), Svenska FN-förbundet och Utrikesdepartementet för att försäkra att barn och ungas perspektiv tas tillvara. Unga och ungdomsorganisationer är välkomna att delta i en undersökning om unga och hållbar utveckling. Enkäten består av 11 frågor och tar ett par minuter att besvara. Enkät: Höj rösten gör hållbar utveckling

Ny rapport: Ungas perspektiv på arbetsmarknad, fritid och landsbygd

LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) har släppt en rapport baserat på EU:s ungdomsdialog. Den bygger på en sammanställning av 1 200 ungas perspektiv och förutsättningar kring arbetsmarknad, fritid och landsbygd för att föra fram ungas perspektiv till makthavare på nationell och EU-nivå (EU och ungas representation: 2019 – 2020).

KALENDER

MAR
19

Lansering nya Erasmus+
MUCF och UHR hälsar välkommen till digital lansering av Erasmus+ nya programperiod 2021–2027. Aktuella och inspirerande talare varvas med intressanta panelsamtal, aktuella projektexempel och möjlighet till fördjupning. 

Digital lansering Nya Erasmus+

APR
8

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

2021 startar en ny programperiod (2021-2027) för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Under webbinariet berättar vi om innehållet i den nya programperioden. Fokus ligger på nya möjligheter och förändringar jämfört med programperioden som varit.

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet