Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
FOTO: NEYDTSTOCK
Bilder från rapporten UNG IDAG 2021 på unga personer i olika situationer

Hur mår Sveriges unga idag?

I Sverige lever drygt 1,5 miljoner unga mellan 13 och 25 år. Det är unika individer med olika förutsättningar, men som alla omfattas av det ungdomspolitiska målet om goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 

Den 10 mars släppte vi årets version av rapporten UNG IDAG. I år har vi valt att undersöka ungas levnadsvillkor inom sex områden:

  • Arbete och boende

  • Ekonomisk och social utsatthet

  • Fysisk och psykisk hälsa

  • Inflytande och representation

  • Kultur och fritid

  • Utbildning

Rapporten visar att många unga har goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. De flesta bedömer också sin hälsa som god och allt fler unga röstar i allmänna val.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av unga. Skillnaderna är exempelvis tydliga mellan unga som är födda i Sverige och unga som är utrikes födda. Utrikes födda möter till exempel större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och i sin försörjning. 

Vi ser också att den upplevda psykiska ohälsan fortsätter att vara hög. Bland tjejer är andelen som upplever oro, ängslan och ångest hög. Unga hbtq-personer upplever psykisk ohälsa i högre utsträckning än andra unga.

- Det är ett allvarligt samhällsproblem att så många unga upplever psykisk ohälsa. Och särskilt oroande är att vi fortsatt har så många unga som mår så dåligt att de funderar på, eller försöker begå självmord. Många upplever att de inte får det stöd de behöver av samhället, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Mer information om UNG IDAG 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet - En analys av möjligheter och hinder

Hinder för unga utrikes födda kvinnor i arbetslivet

Unga utrikes födda kvinnor har en svagare etablering i arbetslivet jämfört med andra grupper av unga. För ett drygt år sedan fick MUCF regeringens uppdrag att utreda vilka hinder och möjligheter dessa kvinnor har i arbetslivet. I filmen hör du utredare Emma Neuman berätta om några av rapportens viktigaste resultat.

Utbildning Civila samhället i samhället - sök senast 2 april!

Anmäl dig nu!

Vill du få fördjupade kunskaper om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete?

Då har du nytta av utbildningen ”Civila samhället i samhället” som ges 3x3 dagar av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF.

-Kursen var superbra! Utbildningen har gett mig en ökad förståelse för det civila samhällets framväxt, utmaningar och potential i samhället. Jag träffade också många intressanta personer och tänker än idag på de diskussioner vi haft, berättar Petter Holmgren, tidigare deltagare på kursen.

Sista anmälningsdag 2 april. Mer information och anmälan hittar du på mucf.se

MUCF ska fördela 58 miljoner för att hjälpa socialt särskilt utsatta

MUCF har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och är en utökning av satsningen om 50 miljoner kronor som gjordes under våren 2020.

Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund som bedriver, och under minst två års tid har bedrivit, verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Ansökan är öppen från 16 mars till 6 april och myndigheten planerar att ta beslut under vecka 16 (19 -25 april).

- För oss är det viktigt att ha en så snabb handläggningsprocess som möjligt. Vi vet att det här är pengar som är efterlängtade av många organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef på MUCF.

Läs mer och ansök om det nya statsbidraget på mucf.se

Illustration av siluetter som håller en EU-flagga.

Guiden för Erasmus+ 2021 är här – snart dags att ansöka

Nu är det snart möjligt att ansöka om EU-medel inom Erasmus+ för att genomföra projekt för och med unga. Programguiden för 2021 – den ultimata guiden för organisationer som vill ansöka om EU-medel under året – släpptes den 25 mars i samband med en presskonferens som hölls av EU-kommisionär Mariya Gabriel. 

EU-kommissionens pressmeddelande, 25 mars 2021

Inom kort öppnar ansökningssystemet för Erasmus+ och det blir möjligt för organisationer att ansöka om EU-medel i vad som är den första ansökningsrundan inom ramen för den nya sjuåriga programperioden.

Programguiden och mer information om ansökningstider och deadlines hittar du på vår webbplats.

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)

- Det är oroväckande att stora delar av Sverige helt saknar mötesplatser för unga hbtq-personer, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.Foto: Linnea Bengtsson

Mötesplatser för unga hbtqi-personer saknas helt i stora delar av Sverige 

Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Av de totalt 66 mötesplatser som MUCF kunnat identifiera finns ingen i en kommun på landsbygden. Coronapandemin har också skapat nya utmaningar och svårigheter för unga hbtqi-personer. Det framgår av den delrapport som MUCF lämnat till regeringen.  

- Unga hbtqi-personer möter fler hinder under sin fritid än andra unga och det finns ett stort behov av trygga platser att kunna träffas på. Därför är de här resultaten mycket oroväckande, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Delrapporten innehåller även intervjuer med unga hbtqi-personer, med personer som driver mötesplatser och med kommuner som helt saknar mötesplatser.

Ladda ner delrapporten om unga hbtqi-personers mötesplatser på mucf.se

Pressmeddelande: Ny rapport: Stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Foto: Mercedes Mehling

Ung och hbtqi?
Vi vill gärna veta hur ditt liv ser ut!

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att utreda unga hbtqi-personers situation. Det ena uppdraget är en bred kartläggning av levnadsvillkoren, bland annat hälsa, arbetsliv och utsatthet för hatbrott och diskriminering. Det andra uppdraget handlar om att särskilt utreda förekomsten av så kallad omvändelseterapi, i bred bemärkelse.

Vi söker därför unga hbtqi-personer som vill bli intervjuade, enskilt eller i grupp, eller som kan tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter i skrift. Är du intresserad eller är någon du känner intresserad?

Anmäl intresse och läs mer om uppdraget. 

Samverkansmodell - för offentliga aktörer och civilsamhället

Ny modell för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocess. Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.

Det här är en generell modell som kan anpassas efter olika verksamheters behov. Den kan användas på lokal, regional och nationell nivå. Den innehåller olika nivåer där man enkelt kan fördjupa sig i de olika stegen och få många matnyttiga tips.

Hämta samverkansmodellen på mucf.se.

Fem personer som står och pratar runt ett bord och tittar på en lapp på bordet

Inspiration till samverkan med civilsamhället

I MUCF:s nya rapporter ”Regionerna och civilsamhället - stöd och samverkan” och ”Samverkan mellan kommun och civilsamhälle - en inspirationsrapport med exempel från sex kommuner” hittar du mängder med exempel på hur kommuner och regioner arbetar med samverkan med civilsamhället.

Här delar de med sig av erfarenheter som du kan dra nytta av i din egen verksamhet.

Rapporterna hittar du på mucf.se

Ellen Lundkvist, utvecklingsledare på MUCF, arbetar för att unga på landsbygden ska få mer inflytande.Foto: Rickard Paldan

MUCF:s Ellen får en nyckelroll för unga i landsbygder 

Ellen Lundkvist, utvecklingsledare på MUCF är ny ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering. 

- Arbetsgruppen jobbar för att fler ska bli medvetna om vikten av att förbättra ungas möjligheter i landsbygder. Om allt från inflytande och delaktighet till företagande, entreprenörskap och möjligheter till anställning.

Vad är viktiga frågor för unga i landsbygder?

- Det ser såklart olika ut, men MUCF:s rapport Fokus 18 visar att de generellt upplever lägre social inkludering än unga i städer. Utmaningar är brist på mötesplatser, en negativ utveckling i orten där de bor, bristande tilltro till offentliga aktörer och tvivel på att vara sedd och lyssnad till. Samtidigt känner många en stolthet över sin ort.

Hur ska unga få mer inflytande på landsbygden?

- Många unga vill vara med och påverka men vet inte hur. Organisationer, såväl offentliga som ideella, behöver bjuda in unga till samhällsutvecklingen. Var där unga är, gör det enkelt och meningsfullt att vara med och gör det roligt!

Vill du veta mer om hur MUCF arbetar för unga på landsbygden mejla gärna Ellen

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF (Foto: Felix Oppenheim) och Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten (Foto: Ester Sorri) i gemensam uppmaning för att lyfta unga kvinnors utsatthet.

"Livsvillkoren för unga kvinnor måste förbättras"

På internationella kvinnodagen den 8 mars lyfte MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag livsvillkoren för unga kvinnor i Sverige i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

"Tafsandet på jobbet och i skolan. ”Dickpicen” som plötsligt dyker upp i telefonen. Rädslan för att gå hem ensam på kvällen. Sömntabletterna för att klara av högskolekursen. Svårigheten att göra sin röst hörd och påverka. Att vara ung kvinna i Sverige i dag är i många fall detsamma som att leva med situationer som inte är acceptabla i vårt moderna samhälle..."

Läs den gemensamma uppmaningen på gp.se

Händer som skriver på en bärbar dator

Sök bidrag till forskning om civilsamhället!

MUCF bjuder in forskare att söka finansiering av studier som rör det civila samhället. Drygt tre miljoner kronor kommer att delas ut och projekttiden kan vara ett eller två år. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.

Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Satsningen syftar också till att möta de behov av kunskap om civilsamhället som finns hos myndigheter, regioner och kommuner på lång sikt.

Mer information om ansökan hittar du på mucf.se 

Foto: Glenn Carstens Peters

MUCF stöttar länsstyrelsen Stockholms kampanj Jag är rom 

Under april kommer MUCF att stötta länsstyrelsen Stockholms kampanj Jag är rom! Kampanjen är en del av ett regeringsuppdrag, och uppmärksammar 50-årsjubileumet för Internationella Romadagen, som firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

MUCF kommer liksom flera andra myndigheter, kommuner och aktörer att stötta kampanjen genom att hänvisa till den i våra kanaler, bland annat mucf.se. Syftet med kampanjen är att stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro, samt att motverka antiziganism, det vill säga rasism riktad mot romer.

Vid sidan om kampanjen har MUCF fått i uppdrag att under 2021 genomföra insatser, som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Romer är en av fem minoriteter som MUCF kommer att genomföra insatser för. Arbetet ska ske i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund, och i uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer. Mer information om uppdraget kommer att komma på mucf.se under april.

MUCF söker unga till intervjuer om samhällsengagemang för Fokus 2021

Årets Fokus-rapport ska handla om ungas samhällsengagemang. MUCF kommer bland annat att undersöka ungas förståelse och inställning till engagemang, deras erfarenheter och vilka trösklar och hinder de möter.

  • Vi söker nu unga (15–25 år) som är intresserade av att delta i MUCF:s intervjuundersökning. Läs mer och anmäl intresse för att delta här. 

  • Vi söker också personer som möter unga genom sitt arbete eller sitt ideella engagemang och har möjlighet att hjälpa till att arrangera en fokusgrupp.

Om du har frågor eller möjlighet att hjälpa till får du gärna kontakta utredare Amanda Nielsen

Forskare söker uvas för att testa ny app 

Forskare på Karolinska institutet vill undersöka om en app kan stärka den psykiska hälsan hos unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Nu söker de efter unga (16-24 år) som vill delta i studien. Vill du eller någon du känner delta? Läs mer om studien och anmäl dig på ki.se 

Kungsbacka satsar på grundsärskolans elever

Kungsbacka är en av de sju kommuner som skrivit avtal med MUCF om att öka ungas inflytande. Nu sätter de i gång sitt projekt för elever i Kollaskolans grundsärskola. Här kan du läsa mer om Kungsbacka demokratisatsning

KALENDER

APRIL
8

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

2021 startar en ny programperiod (2021-2027) för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Under webbinariet berättar vi om innehållet i den nya programperioden. Fokus ligger på nya möjligheter och förändringar jämfört med programperioden som varit.

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

APRIL
15

Startkonferens för enkäten Lupp 2021 

Under 2021 gör 53 kommuner, gymnasieförbundet Kalmar län, samt region Dalarna, Kalmar och nästan hela Västernorrland ungdomsenkäten Lupp! Arbetet drar igång på allvar genom en digital startkonferens den 15 april där samtliga Luppkommuner 2021 är inbjudna. Vill du veta mer om ungdomsenkäten Lupp? Läs vidare 

APRIL
22

Regionträff om unga som varken arbetar eller studerar (uvas)

MUCF hälsar regionala politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner välkomna till en förmiddag med fokus på unga som varken arbetar eller studerar. Mer information och anmälan hittar du på mucf.se. 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet