Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
FOTO: BERKUT
Prata EU – webbutbildning

Prata EU med unga! - ny webbutbildning

Forskning visar att unga är intresserade av EU-frågor och generellt mer positiva till EU än vad äldre är. Men unga känner ofta att de vet för lite för att kunna diskutera och engagera sig. Därför har MUCF tagit fram Prata EU - en kostnadsfri webbutbildning som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid.

Den ger kunskap och inspiration om HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras egen vardag. Konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger varvas med interaktiva övningar, unga röster och information om vilka EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.

MUCF har i uppdrag från regeringen att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om EU bland unga. Webbutbildningen är en del av vår verktygslåda som innehåller olika former av metoder och stöd, bland annat publikationen "Brexit – vad var det som hände?".

Mer information och länk till utbildningen finns på MUCF:s webbplats: Prata EU med unga

Direkt till läroplattformen (Learnifier) och utbildningen: Prata EU webbutbildning

Tegelvägg med blå ruta där det står European Youth Week. Illustration: MUCF

Ungas åsikter i fokus på European Youth Week 

Denna vecka, 24–30 maj arrangeras European Youth Week (Europeiska ungdomsveckan) med aktiviteter runt om i hela Europa.

I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder på åtta orter runt om i landet. Verkstäderna är ett led i EU:s ungdomsdialog som syftar till att samla in unga människors åsikter om olika teman. Demokrativerkstäderna arrangeras av kommuner och organisationer.

European Youth Week är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör unga i alla medlemsländer. MUCF samordnar Sveriges bidrag till veckan. 

Läs mer om European Youth Week och Sveriges bidrag på mucf.se

Grafik i blå och rosa nyanser med rapportens omslag och texten 7 förslag och 10 bedömningar

Ny rapport: Förslag till nationell samordning för unga i utanförskap

I Sverige finns 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Bakom siffran finns en heterogen grupp som hamnat i den livssituationen av olika anledningar och som också har olika behov av stöd.

Tillsammans med flera myndigheter har MUCF lämnat sju förslag och tio bedömningar till regeringen, om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för unga som varken arbetar eller studerar. Mycket handlar om ett långsiktigt arbete och tidiga insatser.

Grafik i blåa nyanser med texten MUCF idag - Ungas levnadsvillkor - inflytande och fritid

MUCF idag: Om ungas inflytande och fritid

Den 17 juni är det dags för andra avsnittet i vår digitala satsning "MUCF idag". Denna gång lägger vi fokus på ungas levnadsvillkor och framför allt ungas inflytande och fritid.

Mer information om programmet och anmälan hittar du på mucf.se

Se gärna filmen med information om "MUCF idag " den 17 juni på vimeo.se.

Varmt välkommen!

Missade du premiären den 20 maj? Här kan du läsa mer och se programmet som hade temat: Tillsammans för unga utan arbete.

Bild på en ung person vid ett träd

Möter du unga 15-25 år?

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten ska vi kartlägga ungas upplevda psykiska hälsa och ohälsa. I det arbetet är ungas egna röster givetvis viktiga. Möter du unga i din profession eller ideella engagemang är vi tacksamma om du har möjlighet att berätta om och sprida enkäten till unga mellan 15 och 25 år. Vi söker svar från alla unga, oavsett om de upplevt pyskisk ohälsa eller inte!

Tack för din hjälp!

Grafik i orange och mörkröda nyanser med rapportens omslag

2020 ett år av utmaningar för civila samhället

Vi har levt i en pandemi i över ett år, vilket starkt påverkat det civila samhället. Föreningar har fått ställa in eller ställa om stora delar av sina verksamheter. När förutsättningarna att bedriva verksamhet förändras på det sättet, påverkas även föreningarnas möjlighet att bedriva påverkansarbete, det ger negativa konsekvenser för ekonomin och risken att tappa medlemmar är stor.

Det visar en ny rapport från MUCF som undersöker det civila samhällets villkor under 2020. 

Rapporten visar dock också att många ideella föreningar står starka även under en pandemi. Det inte fler än tidigare som funderar på att lägga ner sin verksamhet och många ser positivit på framtiden.

Läs rapporten på mucf.se

Pressmeddelande: Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt - riskerar tappa medlemmar 

Frågor om LUPP

Alexandra svarar på frågor om LUPP

I höst genomförs ungdomsenkäten LUPP i ett femtiotal kommuner och tre regioner runt om i Sverige. Förberedelserna är i full gång - det är mycket som ska falla på plats innan de unga i kommunen har enkäten framför sig. Givetvis uppstår en hel del frågor längs vägen.

Välkommen till mucf.se/lupp där Alexandra Winberg, utvecklingsledare på MUCF, svarar på de allra vanligaste frågorna!

"Prata demokrati" i gymnasiet klart

Framsidor på utbildningsmaterialen Prata demokrati för gymnasieskolan

MUCF:s nya utbildningsmaterial Prata demokrati för gymnasieskolan är klart!

De två första delarna riktar sig till lärare på gymnasieskolans särskoleprogram respektive yrkesutbildningsprogram. De syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det sker främst genom olika former av övningar där eleverna tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i olika frågor.

En tredje del är en manual för skolledare om demokrati, mänskliga rättigheter, kontroversiella frågor och Skolval. Manualen kan användas för samtliga skolformer och är en vägledning i hur skolans demokratiuppdrag kan bedrivas strukturerat.

Utbildningsmaterialet är framtaget av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF. Det är första delen i ett demokratipaket som MUCF tar fram för skolan under 2021.

Materialet är gratis och kan laddas ner i pdf-format från mucf.se:

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

Viktigt skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer

MUCF har i uppdrag av regeringen att fördela två miljoner kronor i projektbidrag för att främja mötesplatser. Ansökan gick ut den 19 maj och totalt har MUCF fått in 18 ansökningar för verksamhet runt om i landet. Den 22 juni planeras beslut om vilka som kan få ta del av bidraget.

- Det är viktigt att skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer i hela vårt land och att de som redan finns får förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet. Alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid, säger generaldirektör Lena Nyberg, som bland annat lyft frågan i flera debattinlägg. Till exempel i Dagens Samhälle: Det saknas mötesplatser för unga hbtqi-personer och NWT: Ny satsning kan skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer i Värmland

Illustration med fyra personer som står och pratar om webbutbildningen Rätt att veta!

Hjälp oss att utveckla innehållet i Rätt att veta!

I september 2020 lanserade MUCF, tillsammans med UMO, webbutbildningen Rätt att veta! Nu har vi fyllt på utbildningen med ett avsnitt om hedersrelaterat våld och förtryck. Du hittar mer information om utbildningen här!

Det är ett ämne som dessvärre är ständigt aktuellt och som MUCF kommer att utveckla ännu mer av materialet under året. För att kommande innehåll ska bli så bra och relevant som möjligt, önskar vi din hjälp!

Du som möter unga i ditt arbete eller ideella engagemang får gärna bidra till innehållet genom att fylla i en enkät. Svaren ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av webbutbildningen Rätt att veta!

Här hittar du enkäten!

Ny rapport jämför ungas sociala inkludering i Norden

MUCF driver sedan 2018 det nordiska projektet Nabo om social inkludering av unga. Projektet lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och pågår under perioden 2018–2021.

Projektet fokuserar på hur ungdomar pratar om sig själva och andra i förhållande till fem aspekter av social inkludering - upplevelser av tillhörighet, möjligheter att påverka, möjligheter att delta i samhället, tillgång till samhällets resurser och tjänster och stöd från familj och sociala nätverk. Nabo-projektet har tagit fram rapporter om ungdomar i alla de nordiska länderna och på Grönland, Färöarna och Åland.

Nu presenteras en jämförande studie, skriven av Elisabeth Abiri, expert på mänskliga rättigheter och senior advisor, Emerga institute. Nabo – Social Inclusion of Youth in the Nordic Region

Länk till övriga sju rapporter 

Den svenska rapporten i projektet Fokus 18.

Enkät från EU: Hur kan ungas deltagande i demokratin öka?

Foto: European Union

Hur kan det skapas broar mellan ungdomar och politiska institutioner på bästa sätt? Den frågan vill styrgruppen för EU:s ungdomsdialog ha svar på genom en enkätundersökning. I styrgruppen sitter medlemmar från bland annat ungdomsdepartementet och EU-kommissionen.

Frågeställningen ställs som en del i det europeiska ungdomsmålet nummer nio: Utrymme och deltagande för alla. 

Läs mer och framför dina åsikter och förslag på hur unga kan delta i större utsträckning i demokratin på Europeiska ungdomsportalen.

Sista svarsdag är 15 juni. 

UTRYMME OCH DELTAGANDE FÖR ALLA – Hjälp oss att göra det till verklighet

Kom och jobba hos oss!

Har du en ekonomexamen och några års erfarenhet av revision?

Vill du arbeta på en modern arbetsplats med viktiga uppdrag som engagerar oss och våra målgrupper och vill arbeta med att stötta våra handläggare i frågor rörande bidragshantering och ekonomi/revision?

Nu söker MUCF en revisor med placering på vid Avdelningen för statsbidrag. Arbetstiden kommer att fördelas relativt jämnt mellan Avdelningen för statsbidrag och Avdelningen för internationellt samarbete.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om tjänsten!

Läs mer om oss på mucf.se

MUCF i SVT Forum om unga vuxnas väg till arbetslivet

Den 17 maj arrangerade tankesmedjan Fores i samarbete med Axel Johnson, Fryshuset och MUCF ett seminarium om "Framtidens integration - unga vuxna på väg ut i arbetslivet". Arrangemanget sändes i SVT Forum. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg inledde och utredaren Emma Neumann berättade om rapporten "Ett långvarigt utanförskap". Programmet kan ses till 18 maj 2022 på svt.se.

Läs rapporten om unga som varken arbetar eller studerar på mucf.se

Om att unga ska känna sig behövda i "Landet Lär"

Hur får vi unga att känna sig behövda där de bor? Och hur får vi med oss dem i bygdens föreningsliv? Landsbygdsnätverket presenterar i webbinariet "Landet Lär" den 1 juni ett material som tagits fram för att inkludera unga i civilsamhället utifrån en plats/bygd. Det består av fem konkreta steg som stöttar föreningar i att skapa bygder där unga hörs, trivs och kan påverka. MUCF:s material och framförallt Fokus 18 har varit en viktig inspirationskälla och metoden lanseras under maj/juni.

Läs mer och anmäl dig på landsbygdsnätverket.se

Webbinarium: SKR berättar om projektet Moves

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till ett webbinarium för dig som vill veta mer om projektet Moves (Mobility Offering Valuable Experience). Projektet går ut på att låta unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) göra utlandspraktik i grupp inom EU. Syftet är att unga som står utanför arbetsmarknaden kommer i eller närmar sig jobb eller utbildning. Moves drivs av flera aktörer bland annat MUCF.

Anmäl dig senast 23 augusti 2021

 

KALENDER

JUN
10

Webbinarium: Öka ungas delaktighet med Erasmus+

Delaktighet i det demokratiska livet är en av prioriteringarna i Erasmus+ som är EU:s program för unga. Välkommen att delta i ett webbinarium där vi går igenom hur demokratisk delaktighet ser ut hos unga i Sverige och hur ni med stöd från Erasmus+ kan stärka arbetet med ungas delaktighet inom er egen verksamhet.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

JUN
11

Ungas sociala inkludering i Norden

Projektet Nabo har under tre år tagit fram kunskap om ungas sociala inkludering tillsammans med forskare i de nordiska länderna. Den 11 juni arrangeras ett webbinarium där unga beskriver sitt liv i små städer och på landsbygd, i de större städernas utkanter och på mindre öar.

Bland annat så föreläser Ásmundur Einar Daðason, sosial- og barneminister, Island; Elisabeth Abiri, senior adviser Emerga institute; Kevin Mogensen, lektor Roskilde universitet; Matilda Wrede-Jäntti, lektor Helsingfors universitet; Firouz Gaini, professor Färöarnas universitet och företrädare från nordiska ungdomsorganisationer.

Anmäl dig hos mucf.se

JUN
11

Lena Nyberg deltar i LSU Forum 2021

Under fyra dagar 7-10 juni arrangerar LSU – Sveriges ungdomsorganisationer eventet "LSU Forum 2021",. Årets tema är demokratibärare och eventet kommer att hållas helt digitalt. Varje dag har ett särskilt fokusområde och forumet avslutas med fokus på ungdomsrörelsens förutsättningar i framtiden och den nya ungdomspolitiska skrivelsen. MUCF:s generaldirektör deltar den 10 juni.

Tid och plats: 10 juni, kl 10.00 -11.00 i ABF studio i Stockholm. Läs mer och anmäl dig.

SEP
30

Utbildning om unga hbtqi-personers fritid

Den 30 september ger MUCF en grundutbildning och den 1 oktober en fortsättningsutbildning om hur du som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet kan inkludera unga hbtqi-personer på ett bra sätt.

Mer information hittar du här

OKT
28

Kunskapskonferensen: Det civila samhället och den lokala platsens hållbara utveckling

Kunskapskonferensen är ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både det offentliga och civilsamhället. På mucf.se kommer programmet växa fram, men boka redan nu in den 28 oktober.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet