Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vårknoppar. Bild: Pixabay

Välkommen till Europeiska solidaritetskåren 2021

- ansökningsfönstret är öppet

Ansökningssystemet för Europeiska solidaritetskåren har öppnat upp för att ta emot ansökningar till årets - och den nya programperiodens - första ansökningsrunda.

• Från och med den 15 april går det att ansöka om Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt. 28 maj är sista ansökningsdag för volontärprojekt som startar 1 september - 31 december 2021 och för solidaritetsprojekt som startar 15 augusti - 31 december 2021.

• Från och med den 15 april går det även att ansöka om Quality Label. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.

Programguiden för Europeiska solidaritetskåren 2021 släpptes nyligen och finns att tillgå på MUCF:s webbplats tillsammans med mer information och nyheter inom Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Ansök om projekt inom Erasmus+

Än finns det tid kvar att ansöka om projekt till Erasmus+ Ungdom. Områdena som gäller är Erasmus+ Mobilitet (KA1) med sista ansökningsdag 11 maj 2021 och Erasmus+ Partnerskap för samarbete (KA2) med sista ansökningsdag 20 maj 2021.

Läs mer om programmet och ansökan på MUCF:s webbplats.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Webbinarium: Nya EU-programmet CERV och de kommande utlysningarna

MUCF bjuder in till ett webbinarium med en presentation av det nya EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) och de kommande utlysningarna för bidragsansökningar. En representant från EU-kommissionen kommer att delta och MÄN för jämställdhet kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

11 maj, klockan 14.30-16.00.

Anmäl dig senast den 9 maj. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

11 maj: Webbinarium - Nya CERV och kommande utlysningarna

Läs mer om utlysningarna och programmet på MUCF:s webbplats.

CERV nya Europa för medborgarna

Webbinarium: Så kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+

I nuvarande programperiod för EU-programmet Erasmus+ (2021–2027) är en av prioriteringarna ”delaktighet i det demokratiska livet”. Då det råder en generellt låg kunskap om EU och EU-frågor finns det ett behov av projekt inom Erasmus+ där detta sätts i fokus. MUCF bjuder in till ett webbinarie där vi informerar mer om vad prioriteringen innebär, hur demokratisk delaktighet ser ut hos unga i Sverige och hur ni kan börja arbeta med ungas delaktighet inom er egen verksamhet.

10 juni kl. 10.00 – 12.00.

Anmäl dig senast den 8 juni 2021. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

10 juni: Webbinarium - Så kan du öka ungas delaktighet genom Erasmus+

Konferens om EU:s framtid - gör din röst hörd

Fram till våren 2022 samlar EU in åsikter från alla EU:s invånare om EU:s framtid. Vilken roll vill du att EU ska spela i utrikespolitiken? Vad ska EU göra på klimat- och miljöområdet? Hur ska EU arbeta med ungdomsfrågor? Var med att skapa framtidens EU genom att dela med dig av dina eller din organisations åsikter på framtidskonferensens digitala plattform. På plattformen kan du också registrera evenemang eller delta på andras evenemang. Just nu finns fyra evenemang registrerade i Sverige och ännu fler i hela EU.

Den 10 maj, vilket är Sveriges nationella firande av Europadagen kommer plattformen få en officiell lansering i Sverige där bland annat EU-minister Hans Dahlgren deltar. Du kan dock redan nu kika in och göra din röst hörd.

Läs mer om den nationella lanseringen och nationella firandet av Europadagen på Europeiska kommissionens webbplats.

Hans Dahlgren deltar i EU-sakråd inför konferensen om EU:s framtid

Läs mer och ta del av plattformen på Konferensen om Europas webbplats.

Vad är konferensen om Europas framtid? - Conference on the Future of Europe

Enkät: Tyck till om bidrag och finansiering inom Erasmus+

Svara på en enkätundersökning och hjälp Europeiska kommissionen att få ta del av dina åsikter kring bidrag och finansiering inom Erasmus+. Frågorna tar max en kvart att besvara och du är anonym. Kommissionen önskar svar senast 28 maj.

Enkät: Tyck till om bidrag och finansiering (Ecorys)

Ny internationell studie om Erasmus+ inverkan

Nu finns ny färsk studie från RAY (Research-based Analysis of European Youth Programmes) att ta del av. Studien presenterar vilken påverkan Erasmus+ haft på projektdeltagare och projektledare som deltagit i projekt 2019-2020. I rapporten kan du bland annat läsa att 97% av projektdeltagarna upplever att projektet bidragit till deras personliga utveckling och att 96% av deltagarna nu kommer bättre överens med personer med andra kulturella bakgrunder.

Läs mer och ta del av rapporten på RAY:s webbplats.

Newest research findings from the RAY Monitoring of Erasmus+ Youth in Action (2019/2020)

Webbinarium: Nya Project Lab

– öka ungas delaktighet genom solidaritetsprojekt

Varmt välkomna att delta på MUCF:s digitala Project Lab om Solidaritetsprojekt och ungas deltagande. Där får du som arbetar med unga inspiration, verktyg och kunskap om Solidaritetsprojekt, en programdel inom Europeiska solidaritetskåren. Solidaritetsprojekt ger möjlighet för unga att engagera sig i samhället och främja solidaritet på lokal nivå.

Utbildningen hålls digitalt via Zoom med utbildningsledarna Konstantinos Stergiou och Karin Wouda. Utbildningen hålls på engelska.

8 juni, klockan 10.00-15.00 (med paus mellan 12.00-13.00).

Anmäl dig senast den 30 maj. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

8 juni Webbinarium: Nya Project Lab – öka ungas delaktighet genom solidaritetsprojekt

Inspireras av projekt från Erasmus+ och Europeiska solidarietskåren

Funderar du på att starta ett projekt men behöver inspiration? MUCF har tagit fram fem filmer om projekt finansierade med medel från Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren att ta del och inspireras av. 

STPLN - En mötesplats för världens kreatörer.
Med stöd från Europeiska solidaritetskåren kan STPLN jobba med projekt där unga människors idéer och initiativ är i fokus. Från kreativa workshops till internationella volontärsprogram.

STPLN - En mötesplats för världens kreatörer

AWESOME PEOPLE - Stärker unga genom innovativ inlärning.
Med stöd från Erasmus+ utvecklar Awesome People alternativa lärosätt. Ett av dessa är Escape Rooms - ett spel är unga samarbetar för att lösa kluriga utmaningar som engagerar och berör individer och samhället i stort.

Awesome People - Stärker unga genom innovativ inlärning

KEKS - Initierar kompetensutveckling för ungdomsledare världen över.
Med stöd från Erasmus+ initierade KEKS Youth Win - ett projekt som skickade svenska ungdomsledare och ungdomar över hela Europa. Målet var att lära sig och inspireras av andra länders sätt att arbeta med unga.

KEKS - Initierar kompetensutveckling för ungdomsledare världen över

SUNDSVALLS KOMMUN - Hjälper unga att hitta sin röst.
Med stöd från Europeiska solidaritetskåren kan Sundsvalls kommun genomföra projekt för och med unga människor. På hemmaplan eller genom att resa och verka som volontär utomlands.

Sundvalls kommun - Hjälper unga att hitta sin röst

ITER - Sysselsätter unga genom volontärskap.
Med stöd från Europeiska solidaritetskåren kan ITER erbjuda unga människor möjligheter att resa och verka som volontärer utomlands. Det ger en meningsfull sysselsättning och personlig utveckling.

ITER - Sysselsätter unga genom volontärskap

Ny lathund för Quality Label

Nu finns en ny uppdaterad lathund för verksamheter som ska ansöka om att bli stödorganisation eller/och mottagande organisation i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren - både för verksamheter som vill driva projekt och de som endast vill vara partners i andras projekt. Lathunden innehåller instruktioner, tips och råd för att fylla i ansökningsblanketten för Quality Label.

Lathund för ansökare om QualityLabel inom Europeiska solidaritetskåren

MUCF söker input till nätverksträff

MUCF är i full gång att planera för en kunskapshöjande nätverksträff för pågående projekt. Sitter du som projektägare och håller på något ämne du gärna vill diskutera för att kunna höja kvalitén på dina projekt? Mejla då ditt förslag till erasmus@mucf.se innan 10 juni. Träffen kommer hållas i höst och är planerat till november.

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

MAJ
05

Sista dag för att ansöka till Quality Label, Good Practices Exchange
Den digitala kursen äger rum den 24 maj – 4 juni. Kursen riktar sig till dig som planerar att ansöka om Quality Label och vill lära dig mer om projektledning samt öka din förståelse för kvalité i projekt. Under kursen kommer det även att finnas tillfälle för ett givande erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Grekland.

Quality Label, Good Practices Exchange

MAJ
09

Sista dag för att ansöka till Let´s cooperate for inclusion!
Den digitala kursen äger rum den 24–28 maj. Kursen avser att introducera och stötta organisationer som arbetar med unga med olika funktionsvariationer till projekt inom Partnerskap för samarbete samt Europeiska solidaritetskåren. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Polen.

Let´s cooperate for inclusion!

MAJ
10

Sista dag för att ansöka till Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC – Supporting Learning Journeys – Erasmus+ for Beginner
En onlinekurs för dig som är ny inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och vill skapa projekt med och för unga. Under kursen får du lära dig mer om hur du kan utveckla det lokala ungdomsarbetet genom programmen. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Ungern och äger rum den 8 juni.

Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC – Supporting Learning Journeys – Erasmus+ for Beginner

MAJ
31

Sista dag för att ansöka till Democracy Reloading: Training Module B
Ett utbildningstillfälle för dig som arbetar i kommunen med ungas delaktighet. Aktiviteten planeras att genomföras i Budapest den 13–17 september (resan kan komma att avbokas då den är beroende av smittläget). Under utbildningen får du ökad kunskap om hur man inkluderar unga i beslutsfattande processer samt förbättrar den lokala demokratin genom att använda Democracy Reloading online Toolkit. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Ungern.

Democracy Reloading: Training Module B

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet