Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vårknoppar. Bild: Pixabay
Prata EU – webbutbildning

Ny webb-utbildning: Prata EU med unga!

Prata EU är ny, kostnadsfri webbutbildning som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid.

Webbutbildningen ger kunskap och inspiration om HUR du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras egen vardag. Konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger varvas med interaktiva övningar, unga röster och information om vilka EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.

Webbutbildningen är framtagen av MUCF och är en del av vår verktygslåda som innehåller olika former av stöd och insatser för att kunna prata EU med unga på ett enkelt, pedagogiskt och roligt sätt.

Mer information och länk till utbildningen finns på MUCF:s webbplats: Prata EU med unga

Direkt till läroplattformen (Learnifier) och utbildningen: Prata EU webbutbildning

European Youth Week 2021

Illustration med tegelvägg och texten European Youth Week

Den 24–30 maj arrangeras årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter runt om i hela Europa.

I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder för unga på åtta orter runt om i landet. Verkstäderna är ett led i EU:s ungdomsdialog som pågår just nu och som syftar till att samla in unga människors åsikter om olika teman. 

European Youth Week är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör unga i alla medlemsländer. MUCF samordnar Sveriges bidrag till veckan. Demokrativerkstäderna arrangeras av kommuner och organisationer runt om i landet. 

Läs mer om European Youth Week och Sverigs bidrag på MUCF:s webbplats. 

European Youth Week 24-30 maj

Ansök om projekt inom Europeiska solidaritetskåren

Det är några dagar kvar till deadline för ansökningar inom Europeiska solidaritetskåren. 28 maj är sista dag att söka om projektmedel för Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt.

Du har väl inte missat att du behöver ansöka om Quality Label för att kunna ansöka om volontärprojekt? Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.

Läs mer om den nya programperioden och ansökningsdatum på MUCF:s webbplats.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Ställ frågor till kommissionär

Mariya Gabriel

Personer i åldrarna 18-30 år är välkomna att ställa frågor till kommissionär Mariya Gabriel. Som en uppvärmning till European Youth Week tar Mariya Gabriel emot och svarar på frågor som rör allt om den nya programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, stärkt demokratiskt deltagande för unga, vad som händer efter pandemin för programmen och mycket mer. Tipsa en ung i din närhet att ställa frågor till kommissionären innan 30 maj.

Läs mer om initiativet på webbplatsen Europan Youth Portal.

Ask the Commissioner!

Högsta förtroendet för EU på över ett årtionde

Trots ett år av pandemi visar Eurobarometern inte bara att medborgare fortsatt är positiva till EU, utan också de högsta siffrorna sedan 2008. Invånarna i Europa anger hälsa och den ekonomiska situationen som de två viktigaste frågorna på EU-nivå och nationell nivå.

Läs mer om Eurobarometern och resultatet på Euopeiska kommissionens webbplats.

Eurobarometern: Ökat förtroende för EU sedan förra sommaren

Enkät: Hur kan ungas deltagande i demokratin öka?

Hur kan det skapas broar mellan ungdomar och politiska institutioner på bästa sätt? Det är vad EU:s ungdomsdialogs styrgrupp med medlemmar från bland annat ungdomsdepartementet och EU-kommissionen undrar genom en enkätundersökning. Frågeställningen ställs som en del i det europeiska ungdomsmålet nummer nio: UTRYMME OCH DELTAGANDE FÖR ALLA. Sista svarsdag är 15 juni.

Läs mer och framför dina åsikter och förslag på hur unga kan delta i större utsträckning i demokratin på Europeiska ungdomsportalen.

UTRYMME OCH DELTAGANDE FÖR ALLA – Hjälp oss att göra det till verklighet

Webbinarium: Nya Project Lab
– öka ungas delaktighet genom solidaritetsprojekt

Du har väl inte missat att anmäla dig för att ta del av nya Project Lab om Solidaritetsprojekt och ungas deltagande? MUCF bjuder in till ett webbinarium för dig som arbetar med unga för att få inspiration, verktyg och kunskap om Solidaritetsprojekt, en programdel inom Europeiska solidaritetskåren. Solidaritetsprojekt ger möjlighet för unga att engagera sig i samhället och främja solidaritet på lokal nivå.

Utbildningen hålls digitalt via Zoom med utbildningsledarna Konstantinos Stergiou och Karin Wouda. Utbildningen hålls på engelska.

8 juni, klockan 10.00-15.00 (med paus mellan 12.00-13.00).

Anmäl dig senast den 30 maj. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

8 juni Webbinarium: Nya Project Lab – öka ungas delaktighet genom solidaritetsprojekt

Webbinarium: Recognition and Youthpass

Välkommen att delta på en digital föreläsning där du får möjlighet att lära dig mer om Youthpass och betydelsen av icke formellt lärande i ungdoms- och volontäraktiviteter. Föreläsningarna organiseras av Salto Resource Centre.

10 juni, klockan 14.00

Anmäl dig senast 8 juni

Webbinariet är en av flera föreläsningar som Salto annordnar under juni månad. Mellan 1–24 juni erbjuds sex olika digitala föreläsningar om möjligheterna och prioriteringarna inom det nya programmet för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på Saltos webbplats.

Spotlight on SALTO

Enkät: Framför din åsikt om ungas volontärarbete

Fram till 21 juli finns möjlighet att svara på en enkätundersökning om volontärarbete för unga. Detta är en möjlighet att framföra tankar och åsikter till Europeiska kommissionen innan de fattar olika beslut i ämnet. Syftet är bland annat att få bort rättsliga hinder och klargöra förväntningar av organisationer som deltar i projekt.

Läs mer om enkäten och besvara den på Europeiska kommissionens webbplats.

Volontärarbete för unga – projekt i andra EU-länder

Webbinarium: Projektet Moves

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till ett webbinarium för dig som vill veta mer om projektet Moves (Mobility Offering Valuable Experience). Projektet går ut på att låta unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) göra utlandspraktik i grupp inom EU. Syftet är att unga som står utanför arbetsmarknaden kommer i eller närmar sig jobb eller utbildning. Moves drivs av flera aktörer, bland annat MUCF.

30 augusti 2021 klockan 13.00-15.00

Anmäl dig senast 23 augusti 2021

Anmälan till webbinariet Projektet Moves

Läs mer om projektet på SKR:s webbplats.

Utlandspraktik för unga som varken arbetar eller studerar, Moves

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

MAJ
31

Sista dag för att ansöka till Democracy Reloading Module B
Ett utbildningstillfälle för dig som arbetar med ungas delaktighet i kommunen. Aktiviteten planeras att genomföras i Budapest den 13–17 september (resan kan komma att avbokas då den är beroende av smittläget). Under utbildningen får du ökad kunskap om hur man inkluderar unga i beslutsfattande processer samt förbättrar den lokala demokratin genom att använda Democracy Reloading online Toolkit. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Ungern.

Democracy Reloading: Training Module B

JUN
02

Sista dag för att ansöka till Non-formal Education Booster
Aktiviteten består av två workshops den 17 och 18 juni och riktar sig till dig som arbetar med unga. Under aktiviteterna får du lära dig mer om kvalité inom icke formella lärandemetoder kopplade till långsiktiga projekt framförallt inom Europeiska solidaritetskåren. Du kommer att lära dig mer om hur man använder metoder både i online och offline-sammanhang. Aktiviteten organiseras av det nationella kontoret i Tjeckien.

Non-formal Education Booster

JUN
06

Sista dag för att ansöka till inSPIre Week for Inclusion
Den 28 juni – 2 juli organiseras ett digitalt event för dig som arbetar med unga med begränsade möjligheter. Under eventet kan du välja fritt mellan olika workshops. Innehållet i workshops kan exempelvis vara en presentation av innovativa metoder eller sätt att arbeta med inkludering av unga med begränsade möjligheter. Eventet organiseras av Salto Inclusion and Diversity Resource Center.

inSPIre Week for Inclusion

JUN
07

Sista dag för att ansöka till NUI Certificate in European Youth Mobility Project Management
Kursen består av två delar där den första delen är digital och sträcker sig mellan 24 september – 10 december 2021. Den andra delen är ett 5-dagars studiebesök i Finland under 2022. Syftet med kursen är att stötta deltagare att inkludera EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i verksamheten. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga. Kursen organiseras av det nationella kontoret på Irland.

NUI Certificate in European Youth Mobility Project Management

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet