Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld på ungas fritid

Fyra unga personer som sitter och pratar med varandra. Foto: Tima Miroshnichenko

Under hösten kommer ett kunskapsunderlag om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete att tas fram på uppdrag av regeringen. Det riktar sig till fritidsledare och andra yrkesverksamma på ungas fritid. Underlaget tas fram av MUCF tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

– En meningsfull fritid är en viktig del i ungas liv. Fritidsledare och andra yrkesverksamma kan genom sitt arbete komma i kontakt med unga som är eller riskerar att bli utsatta för bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Därför måste personal som arbetar med ungas fritid ha kompetens att hantera olika svåra situationer som kan uppstå, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Vill du dela dina erfarenheter eller veta mer?
Vill du veta mer om uppdraget eller dela med dig av dina erfarenheter, goda exempel eller metoder som kan vara värdefulla i uppdraget, kontakta utvecklingsledare Marwa Chebil, marwa.chebil@mucf.se

Läs mer om uppdraget på regeringen.se.

Grafik med två pratbubblor med citaten: "Jag har fått pengar för sex och nu känns det inte bra. Hur kan jag må bättre?" samt "jag är rädd för att tvingas gifta mig. Vad ska jag göra?"

Rätt att veta ger högaktuella seminarier

Under 2021 utvecklar vi webbutbildningen Rätt att veta! I samband med det erbjuder vi dig som möter unga i ditt yrke, kostnadsfria seminarier om två högaktuella ämnen:

  • 8 oktober om Sex mot ersättning
  • 22 oktober om Hbtqi och heder

Mer information om föredragshållare, tider och anmälan finns på mucf.se/kalender

Tecknad bild av unga som tar en selfie och texten vi är framtiden. Illustration: Rudy Loewe

Utbildning om unga hbtqi-personers fritid

Alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid därför har MUCF tagit fram två olika digitala utbildningsdagar i höst.

  • 30 september grundutbildning: för dig som är nyfiken och vill veta mer

  • 1 oktober fördjupning: för dig som redan arbetar med området

Sista anmälningsdag 28 september. Utbildningen är kostnadsfri. Mer information om program, tider och anmälan finns i mucf.se/kalender.

Unga hbtq-personer berättar

Framsida på intervjustudien Trygga och inkluderande miljöer med text i ett band över: Beställ gratis - nu som trycksak!

I intervjustudien "Trygga och inkluderande miljöer" får unga hbtq-personer komma till tals och berätta om sina erfarenheter av skola, fritid, egna mötesplatser och idrott.

Studien är en del av MUCF:s arbete att verka för att alla unga ska ha samma tillgång till en meningsfull och utvecklande fritid och skolgång. 

På mucf.se kan du nu beställa ditt egna tryckta exemplar utan kostnad.

Grafik där det står MUCF idag, 16 september, Unga och demokrati

MUCF idag: Unga och demokrati

Med ett år kvar till riksdagsvalet har vi temat Unga och demokrati på höstens första sändning av MUCF idag. Den 16 september kl. 10 inleder vi med ett helikopterperspektiv för att därefter närma oss goda exempel, konkreta verktyg och tips på hur vi kan jobba vidare med denna viktiga fråga.

Med oss har vi bland andra Charlotta Granath som bland mycket är förstelärare och skolambassadör för EU, Sören Holmberg, seniorforskare vid Göteborgs universitet och Frank Berglund, t.f generalsekreterare på Youth 2030 Movement. Vi får också ta del av Johanna Wykmans resa som ung engagerad politiker och hur Orsa kommun arbetar för att öka ungas delaktighet i demokratin. Kryddat med MUCF:s egna sakkunniga och experter hälsar vi er välkomna till en välfylld timme!

Sändningen är kostnadsfri. Du hittar mer information om programmet och anmälan på mucf.se/mucfidag

*|data:head|*

Missa inte årets Kunskapskonferens!

Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras. Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker frånbåde det offentliga och civilsamhället.

Årets föreläsare är bland andra; 
Karin Lekberg: kultur-och klusterstrateg
Pier Luigi Sacco: professor i kulturell ekonomi
Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling
Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap

Mer infomation om program, tider och anmälan finns på mucf.se/kunskapskonferensen

Ansökan om bidrag till antidiskrimineringsverksamhet öppen

Foto på sittande person som kramar om sina ben.

Nu kan ideella organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering söka verksamhetsbidrag. Bidraget ska gå till verksamheter som arbetar långsiktigt med rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter samt med utbildningsverksamhet och opinionsbildning. Sista ansökningsdag 30 september.

Mer information och hur man ansöker hittar du på mucf.se.

Beställ stödmaterial till öppen fritidsverksamhet i tryckt form

Text: metod – fakta – tips och en tecknad bild av två unga där den ene frågar den andra: vad behöver du? Illustration: Rudy Loewe

Det nya stödmaterial om tillgänglighet och inkludering som MUCF tagit fram finns nu att beställa gratis i tryckt format.

Materialet riktar sig till dig som arbetar som fritidsledare eller är chef för öppen fritidsverksamhet. Det kan användas som stöd och inspiration i ert arbete att välkomna unga, oavsett funktionsförmåga.

Ladda ned eller beställ till din verksamhet på mucf.se.

Fler tips för dig som jobbar med öppen fritidsverksamhet hittar du på mucf.se

Ta del av våra inspirationsseminarier!

Hur kan vi lära oss mer om stöd och samverkan mellan kommuner och civilsamhället och vad kan vi göra för att stärka förutsättningar och villkor för civilsamhällets organisationer? Under tre seminarier kommer vi att ta del av föreläsningar och samtal, med företräde från både kommuner och civilsamhället, som försöker ge svar på just detta.

Program:

  • 7 oktober: Hur kan samverkan mellan civilsamhälle och kommun organiseras? 

  • 14 oktober: Hur kan kommunen skapa en jämställd bidragsgivning för lokal civilsamhället? 

  • 21 oktober: Hur kan kommuner skapa ”en väg in” för civilsamhället genom mötesplatser och stödfunktioner? 

Läs mer om varje seminarium och anmäl dig på mucf.se

MUCF utsedd till kontaktpunkt för EU-programmet CERV

MUCF har under sommaren blivit utnämnd av EU-kommissionen till nationell kontaktpunkt för det europeiska programmet CERV. CERV står för Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Syftet med EU-programmet är att stödja offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. Under 2021-2027 går det att bland annat söka stöd till arbete för jämlikhet, antidiskriminering, demokrati, våldsförebyggande arbete och att främja medborgerliga rättigheter.

I MUCF:s roll ingår att informera om programmet i Sverige och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel.

Läs mer om programmet och om vilka utlysningar som är öppna på MUCF:s webbplats.

Lika rättigheter och möjligheter för barn och unga

Forum för levande historia arrangerar en digital träff om lika rättigheter och möjligheter för barn och unga den 15/9. Zarah Melander, utvecklingsledare på MUCF är en av talarna och hon kommer att berätta om unga hbtqi-personers levnadsvillkor.

Läs mer och anmäl dig på Forum för levande historias webbplats.

KALENDER

SEP
15

Civila samhället i samhället

Välkommen till utbildningen som ger fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i det dagliga arbetet.

Del 2: Fördjupade diskussioner om det civila samhällets roll idag

Utbildningen är under 15-17 september.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet