Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se

Lena Nyberg skriver under Deklarationen för en stark demokrati

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

Den 6 oktober skriver generaldirektör Lena Nyberg under Deklarationen för en stark demokrati, en del i satsningen på att fira att den allmänna rösträtten i Sverige fyller 100 år. 

- Flera studier visar att förekomsten av hat och hot i offentliga samtal ökar, vi ser också att det finns krafter som ifrågasätter demokratins principer och alla människors lika värde. Ungas delaktighet är på sikt avgörande för demokratins överlevnad, säger Lena Nyberg.

MUCF arbetar på uppdrag av regeringen med att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin lokalt. Arbetet sker på flera olika sätt och med olika aktörer. I januari tecknade MUCF avtal med sju kommuner och en region för att ta fram verktyg och modeller för att främja ungas delaktighet i demokratin. 

Under 2020 och 2021 har MUCF fördelat totalt 15,5 miljoner kronor i statsbidrag till demokratiprojekt, bland annat för att få fler att rösta i områden med lågt valdeltagande. Vi har fördelat bidraget i två omgångar till 23 projekt (10 projekt under 2020 och 13 under 2021).

Demokratistugan, det mobila kunskapscentret som turnerar i hela Sverige under 2021, kommer till Växjö den 8-13 oktober. MUCF finns på plats i stugan den 13 oktober från 13.00-16.00 och berättar bland annat om myndighetens arbete med hbtqi-frågor. 

Bild på kartong som innehåller MUCF:s demokratisatsningar.

Skolan viktig i demokratiarbetet

MUCF har tagit fram flera metodmaterial och läromedel om demokrati riktade till skolan. 

I samarbete med Göteborgsregionen och Västerås stad håller vi på att ta fram olika lektionsupplägg för att öka elevers kunskap i och intresse för demokrati. De presenteras vintern 2021/22. 

Allt material är kostnadsfritt och ingår i MUCF:s demokratipaket till skolan.

Demokratihandboken

Demokratihandboken

Från engagemang till inflytande

Att unga är delaktiga och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför finns Demokratihandboken!

Här finns exempel, tips och idéer på hur man kan ta sitt intresse för en fråga vidare. Den kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok. Handboken går bra att använda som arbetsmaterial i undervisningen, som stöd för att utveckla en meningsfull fritid tillsammans med unga och givetvis av unga som vill starta eller utveckla en organisation. 

Missa inte årets Kunskapskonferens!

Torsdagen den 28 oktober är det dags för årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Konferensen är ett årligt event där aktuell forskning som rör det civila samhället presenteras.

Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både den offentliga sektorn och civilsamhället. Årets föreläsare är bland andra:

  • Pier Luigi Sacco: professor i kulturell ekonomi

  • Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling

  • Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap

  • Karin Lekberg: kultur-och klusterstrateg

Mer infomation om program, tider och anmälan finns på mucf.se/kunskapskonferensen

MUCF idag: Trygga platser för unga hbtqi-personer

Nästa MUCF idag:

Trygga platser för unga hbtqi-personer

MUCF:s studier visar att det är vanligare bland unga hbtq-personer, än andra unga, att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Hur kan du bidra till att skolan, fritiden och mötesplatser blir en trygg och inkluderande plats för alla unga? 

Det är fokus när fjärde avsnittet av MUCF idag sänds den 14 oktober. Mer information och anmälan hittar du på mucf.se/mucfidag. Välkommen!

Fyra illustrerade personer står och pratar. Illustration. UMO

Rätt att veta - om trauma och SRHR

Hur samtalar du med unga om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter)? Hur möter du unga som upplevt trauma?

Nu lanserar vi två fördjupningar till webbutbildningen Rätt att veta! Du får inspirerande föreläsningar och tips på metoder för samtal om SRHR samt stöd i att möta unga som upplevt trauma. Givetvis är utbildningarna kostnadsfria.

Mer information om fördjupningarna och hur du registrerar dig finns på mucf.se/rattattveta.

Rätt att veta arrangerar seminarier

Våra seminarier i oktober har lockat många och vi erbjuder därför möjligheten att även följa sändningarna via MUCF:s YouTube-kanal. Mer information om seminarierna:

MUCF-dagarna 2021. Med fokus på unga och civilsamhället

Nu laddar vi för MUCF-dagarna i november!

Nu laddar vi för fullt inför MUCF-dagarna 2021! Tre dagar fyllda med ny kunskap, metoder och verktyg som MUCF tagit fram under året. Det blir samtal och diskussioner med gäster och MUCF:s medarbetare, mixat med interaktivitet och möjlighet till fördjupning i utvalda ämnen.

I år är MUCF-dagarna en del av EU:s framtidskonferens, ett initiativ från EU under 2021. Det innebär att vi kopplar MUCF-dagarnas tema till EU:s fortsatta arbete och att du har möjlighet att bidra till debatten om Europas framtid.

Mer information och anmälan finns på mucf.se/mucf-dagarna

Konferens om EU:s framtid - gör din röst hörd!

Fram till våren 2022 samlar EU in åsikter från unionens invånare om EU:s framtid. Vilken roll vill du att EU ska spela i utrikespolitiken? Vad ska EU göra på klimat- och miljöområdet? Hur ska EU arbeta med ungdomsfrågor?

Konferensen sker på konferensens digitala plattform, genom lokala evenemang runt om Europa och genom europeiska medborgarpaneler. EU-kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet ska följa upp rekommendationerna som lämnas in och senast våren 2022 ska konferensen komma fram till slutsatser om vägen framåt. Läs mer om konferensen

MUCF inkluderar EU:s framtidskonferens i flera av höstens evenemang:

  • Under MUCF:s webbinarium, 10-11 november. Där kan du som har pågående projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren lämna inspel om EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

  • MUCF är medlem i Landsbygdsnätverket. Under Landsbygdsnätverkets demokrativeckor i november kopplas en workshop om frågor som är viktiga för unga på landsbygden  till EU:s framtidskonferens.

  • Under ”MUCF-dagarna 2021”, 23-25 november finns möjlighet att påverka EU:s framtid i frågor som rör Ungas fritid, Civilsamhällets villkor och Ungas engagemang.

Bild på sedlar och kalkylator. Foto Roland Magnusson

Drygt 85 miljoner till att hjälpa socialt särskilt utsatta

MUCF har under september fördelat drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Det är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade bidrag på uppdrag av regeringen.

Pressmeddelande: Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta: ”Vi når fler grupper den här gången”

Se vilka organisationer som fick bidrag på mucf.se

Statsbidraget användes till exempelvis till tiotusentals matkassar och matlådor, sovplats för natten, en värmande jacka, sjukvård och tröst för sjuka och ensamma. Foto: Emil Wesolowski

Ny rapport visar hur statsbidraget 2020 gjorde nytta

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av Covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer, till exempel hemlösa och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. En ny rapport från MUCF beskriver hur pengarna användes.

- Rapporten visar tydligt vilken nytta bidraget gjorde för enskilda individer och för grupper. Bidraget hade även stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Läs rapporten: Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

Satsning på Minoritetsvecka i Gävleborgs län

Under vecka 40 (4-10 oktober) samarrangerar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och intresserade kommuner, tillsammans med civilsamhället, en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk." Programmet till Minoritetsveckan hittar ni på regiongavleborg.se

KALENDER

OKT
7

Hur kan vi lära oss mer om civilsamhället och vad kan vi göra för att stärka förutsättningar och villkor för civilsamhällets organisationer?

Under tre seminarier (7 okt, 14 okt och 21 okt) kommer vi att ta del av föreläsningar och samtal, med företrädare från både kommuner och civilsamhället, som försöker ge svar på just detta.

Mer information och anmälan hittar du på mucf.se

NOV
11

Vill du utveckla kvaliteten i öppna fritidsverksamheten?
MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer bjuder in dig till en digital workshop där vi utgår från nya europeiska principer och riktlinjer.

Mer information och anmälan hittar du på mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet