Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
FOTO: VIRA PETRUNINA

Nedräkning till MUCF-dagarna 2021 om unga, civilsamhället och EU

Vi närmar oss årets MUCF-dagar där svensk ungdomspolitik och politiken för det civila samhället är i fokus. Nytt för i år är att MUCF-dagarna är en del av konferensen om Europas framtid. Det innebär att du får möjlighet att svara på frågor, lämna idéer och synpunkter på vad EU ska prioritera för att lösa utmaningar inom det aktuella temat. Alla svar rapporterar vi vidare till konferensen.

- För oss på MUCF är unga och civilsamhället alltid i fokus. Under tre dagar i november välkomnar vi dig att ta del av de senaste utredningarna, diskussioner och inslag om de båda politikområdena. Målet med dagarna är att du ska få mer kunskap i ämnena och veta var du ytterligare kan fördjupa dig. Det långsiktiga målet är som alltid - att stärka ungas levnadsvillkor och förbättra civilsamhällets förutsättningar att vara en central del i vår gemensamma demokrati, säger Lena Nyberg, generaldirektör MUCF.

Praktisk information

På mucf.se/mucf-dagarna presenteras programmet för de tre dagarna inom kort, men redan idag kan du anmäla dig!

De två första dagarna sänder vi digitalt från vår studio i Växjö. Den tredje och avslutande dagen kan du delta antingen digitalt eller på plats på Kulturhuset i Stockholm. Vänligen se mucf.se/mucf-dagarna för detaljerad information om att delta på plats den 25 november i Stockholm.

Grafik i gröna nyanser där det står 23 november, Ungas fritid

23 november kl. 10-12: Ungas fritid

Att ungas fritid är tillgängligt och öppet för alla borde vara en självklarhet. Så är det dock inte. Idag lyfter vi bland annat frågan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vilka vinster får vi med en väl fungerande fritidsverksamhet - för alla? 

→ Läs mer och anmäl dig idag!

Grafik i rosa nyanser där det står 24 november, Ett förändrat landskap för civilsamhället

24 november kl. 10-12:
Ett förändrat landskap för civilsamhället

Civilsamhället, och därmed den svenska demokratin, står inför en rad utmaningar. Vad innebär det att hat och hot mot dess företrädare florerar? Vilka möjligheter och hinder innebär en ökad digitalisering? 

→ Läs mer och anmäl dig idag!

Grafik i blå nyanser där det står 25 november, Ungas samhällsengagemang

25 november kl. 9-12: Ungas samhällsengagemang

Att unga har kunskap om och engagerar sig i vårt samhälle är avgörande för vår demokrati. Idag släpper vi årets
Fokus-rapport som handlar om ungas samhällsengagemang.

→ Läs mer och anmäl dig idag!

Vill du jobba med kvalitetsutveckling i den öppna fritidsverksamheten?

Ungdomar som sitter i en ring på en gräsmatta och pratar. Foto: Beth Macdonald på Unsplash

Nu finns "Chartern" att ta stöd i om man vill utveckla sin verksamhet.

Chartern: Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Den 11 november arrangerar MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer en digital workshop för bland annat barn- och ungdomsorganisationer som bedriver öppen fritidsverksamhet (t.ex. fritidsgårdar, ungdomens hus osv).

Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera gemensamma utmaningar och hur verksamheterna kan utvecklas med stöd av checklistan.

Mer information och anmälan på mucf.se

MUCF utvecklar kalkyl för att mäta värdet av öppen fritidsverksamhet

Man ser händer från några som sitter och tittar på ett papper som visar statistik. Foto: Fauxels

Nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Nilsson Lundmark håller på att utveckla en ekonomisk kalkyl på uppdrag av MUCF. Detta för att kunna uppskatta värdet för samhället att förhindra ungas utanförskap genom att investera i främjande och förebyggande öppen fritidsverksamhet. 

Är fritidsgården en bra investering?
- Det korta svaret är ja! En bra fritidsgård är alltid en god social investering med extremt hög lönsamhet. Det är en kostnadseffektiv insats som utgör en sorts frisk- eller skyddsfaktor i ungas uppväxt precis som skolan, säger Ingvar Nilsson.

- Varje ung människa vi tappar under uppväxtåren kan skapa samhällskostnader på upp till flera tiotals miljoner kronor om hen väljer en asocial livsstil. Kostnaderna för att driva en hel fritidsgård med ett stort antal unga är små i förhållande till de kostnader som uppstår om vi inget gör. Vi har helt enkelt inte råd att inte investera i unga.

Det färdiga resultatet presenteras kring årsskiftet men redan den 23 november har du möjlighet att ta del av preliminära resultat på MUCF-dagarna om ungas fritid. Program och anmälan hittar du här

Det här är en del av uppdraget om våldsförebyggande arbete i öppen fritidsverksamhet som genomförs i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland

Du hittar mer kunskap och stödmaterial till öppen fritidsverksamhet här

Årets Kunskapskonferens: Fokus på civilsamhällets roll i lokal utveckling

I går, torsdagen den 28:e oktober, samlades ledande forskare och andra experter för att diskutera civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling. Kunskapskonferensen arrangerades av MUCF tillsammans med Ideell arena, Vetenskapsrådet och SKR. 

Kunskapskonferensen arrangerades i år för åttonde gången där flera ledande namn inom forskning om civilsamhället deltog. Temat i år på den digitala konferensen var ”Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling”. Bland dem 200 anmälda fanns representer från civilsamhällesorganisationer, myndigheter, regioner och kommuner. 

Fokus under dagen har varit att titta på civilsamhällets roll ur olika perspektiv. Exempelvis lyftes landsbygdsperspektiv men också diskussionen om delaktighet och vem som får höras. Ett annat ämne som också präglade dagen var urbana perspektiv och kulturens roll för civilsamhället. Klart var att vi behöver fortsätta skapa mötesplatser där olika aktörer kan mötas och skapa hållbara platser tillsammans. 

Stort tack till alla er som deltog i konferensen.
Vi hoppas vi ses igen nästa år! 

FOTO: Volodymyr Melnyk

Unga tjejer är mer oroliga för näthat än vad killar är

Nyligen kom en rapport om svenskar utsatthet för näthat och hur det exempelvis påverkar människors samhällsengagemang. Nu presenterar MUCF en rapport om ungas upplevelser av näthat.

Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen och båda grupperna upplever att samtalsklimatet på nätet är för hårt. MUCF har även undersökt skillnader mellan unga killar och tjejers utsatthet för och upplevelser av näthat.

  • Vi ser  skillnader i hur de upplever och påverkas av näthat. Tjejer undviker exempelvis att ta ställning i samhällsfrågor online av oro för näthat i större utsträckning än vad killar gör. Tjejer ser också näthat som ett större hot mot demokratin än vad killar gör. 

Läs rapporten Ungas upplevelser av näthat 

Tre forskare får dela på tre miljoner till forskning om civilsamhället

Varje år bjuder MUCF, på uppdrag av regeringen, in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila sahmhället. I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela ut. Totalt fick MUCF i år in 26 ansökningar om bidrag till forskningsprojekt. Valet föll på de foskare som bland annat lyfter fram frågan om hur styrning och krav från externa aktörer påverkar civilsamhället och hur civilsamhällets aktörer kan ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå.

De tre projekt som beviljats bidrag är följande:

  • Kerstin Svensson, Lunds universitet, med projektet "Medborgarmedverkan i myndigheters sociala arbete - en hybridkonstruktion i gränslandet mellan institutionella logiker".

  • Patric Cras, SLU, med projektet "Civilsamhället, samverkansplattformar och den kommunala klimatpolitiken".

  • Simon Lindgren, Umeå universitet, med projektet "Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder".

Läs mer om bidraget och tidigare forskningsprojekt på mucf.se

Ungdomar i silhuett håller en EU-flagga

Flera möjligheter med EU:s nya program CERV

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden. Syftet med bidraget är att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. 

Se filmen som presenterar programmet på På EU-kommissionens webbplats: Film: Citizens, Equality, Rights and Values programme

Läs mer om CERV på mucf.s

Just nu finns tre öppna utlysningar inom programmet:

Se alla EU-bidrag som går att söka på mucf.se

Tips: Italiensk organisation söker svensk partner

Sökes: gemensam ansökan inom EU-programmet CERV, se utlysningen Networks of towns som öppnar nu under kvartal 4 2021. Kontakta vid intresse eller frågor: janna.stavervik@mucf.se

Om du är intresserad av att vara eller hitta en partner i ett projekt inom CERV finns det en sökfunktion för att hitta partner under respektive utlysning på EU-kommissionens webbplats, Funding and tenders

Årets initiativ - anmäl din organisation!

Barnavårdscentralen, A-kassan och brandkåren startades av idéburna organisationer. Civilsamhällets innovationskraft är otroligt viktig i att ta fram lösningar på samhällsutmaningar. "Årets initiativ" är en utmärkelse som Forum– idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Läs mer om Årets initiativ

Ny e-tjänst för utdrag ur belastningsregister

Det är en viktig brottsförebyggande åtgärd att de som ska arbeta med barn och ungdomar visar utdrag ut belastningsregistret. Registerutdraget ska sedan visas upp inför en anställning inom till exempel förskola, skola, LSS-verksamhet, HVB-hem eller inför ett uppdrag i en idrotts- eller fritidsförening. Barn och ungdomar ska känna sig trygga i skolan och när de deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter. Det är därför viktigt att man som arbetsgivare eller förening har tydliga rutiner för hur man tar del av registerutdrag och hur det dokumenteras.

Den nya e-tjänsten för registerutdrag hittar man på polisen.se.

MUCF deltog vid Europaforum i Hässleholm

Lars Nilsson, handläggare på MUCF, deltog den 20 oktober i ett panelsamtal om Ungdomsmakt i den europeiska demokratin” på Europaforum i Hässleholm. Han berättade bland annat om MUCF:s internationella verksamhet som nationellt kontor för flera EU-program. Han höll bl a i paneldebatt med Frank Berglund, Youth movement, Hanna Waerland-Fager, LSU, och EU-parlamentarikern Heléne Fritzon(s). Se livesändningen i efterhand: Europaforum Hässleholm 2021, torsdag 28 oktober 

Ny rapport från BRÅ om våld i ungas parrelationer

Kunskapen som finns idag om våld i nära relationer utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Samma sak gäller det förebyggande och stödjande arbetet. Det visar en färsk rapport från Brottsförebyggandet rådet som menar att våld i ungas parrelationer inte uppmärksammas tillräckligt. 

Att ungdomsperspektivet uppmärksammas är ytterst relevant. I arbetet med rapporten har MUCF genom Madeleine Saldner deltagit med synpunkter. Rapporten finns att ta del av på BRÅ:s webbplats

KALENDER

NOV
17

Regionträff om Hot & hat och dess konsekvenser för demokratin

Vi välkomnar samtliga regioner till en konferens om vad hot och hat kan få för konsekvenser för demokratin. Vi får ta del av den senaste kunskapen, få veta vad EU-programmet CERV kan bidra med och höra vad LSU:s rapport om hot och hat mot Sveriges ungdomsrörelse säger. Mer information om program och anmälan finns på mucf.se.

NOV
29

MUCF deltar vid konferensen "Konsten att mötas i ögonhöjd"

Den 29-30 november arrangerar Svenska Settlementförbundet i samarbete med Bäckbys fritidsledarutbildning en konferens om områdesbaserat arbete och öppen fritidsverksamhet i Västerås. Syftet är att stärka ungas och boendes röst i utvecklingen av sitt område. MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg inledningtalar och Marwa Chebil, utvecklingsledare på MUCF, håller seminarium om trygghet, delaktighet och företräde till det offentliga rummet. Läs mer om konferensen "Konsten att mötas i ögonhöjd". 

DEC
02

Lena Nyberg deltar på ESF-rådets konferens om fattigdom

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltar i svenska ESF-rådets konferens med tema ekonomisk utsatthet, bland annat barnfattigdom, grupper som inte omfattas av välfärdsystemen och bostadslöshet. Konferensen pågår torsdag 2 december kl. 09:30–15:30 och kommer att sändas live. Det finns också möjlighet att delta på plats, läs mer och anmäl intresse på https://www.esf.se/kalender/fead-arligt-event/

DEC
21

Samverkan om Unga som varken arbetar eller studerar

Samhället öppnar upp och läget på arbetsmarknaden har börjat stabiliseras igen efter pandemin. Men inte för alla. Många unga står utanför arbetsmarknaden och för unga utan gymnasiebetyg är det särskilt svårt. Tillsammans med Dua bjuder MUCF därför in till en konferens om samverkan för unga som varken arbetar eller studerar. Varmt välkommen!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet