Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vårknoppar. Bild: Pixabay

Summering årets första ansökningsrunda

Ansökningsfönstren för årets första ansökningsrunda är nu stängda. Totalt för båda programmen fick vi i Sverige in 99 ansökningar plus 7 budgetförfrågningar inom Europeiska solidaritetskåren. Nu ska dessa läsas och processas genom en rad olika steg av MUCF:s handläggare. Beslut väntas sedan i juli 2021.

Nästa ansökningsrunda stänger 5 oktober 2021 för KA1-projekt inom Erasmus+ och solidaritetsprojekt och budgetförfrågningar för volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Den 3 november stänger ansökningsrundan för KA2-projekt inom Erasmus+.
Nästa tillfälle att ansöka om budget för de med en ackreditering inom Erasmus+ är i början av 2022.

Läs mer om årets och programmets första ansökningsrunda på MUCF:s webbplats.

Summering årets första ansökningsrunda för EU:s ungdomsprogram

Tillgänglighet i sommar

Nu tar vårt internationella nyhetsbrev ett kort sommaruppehåll och nästa nummer ges ut i augusti. Innan du också går på lite ledighet hinner du redan nu planera inför hösten då det senare i nyhetsbrevet presenteras en rad av webbinarier med internationell prägel.

Vår internationella verksamhet är bemannad under hela semesterperioden, men inte i lika hög utsträckning som vanligt. Vi hänvisar därför brådskande ärenden och frågor till erasmusplus@mucf.se respektive esc@mucf.se.

Tydligare riktlinjer från kommissionen kring ansökan

Programguiderna för både Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har blivit tydligare vad gäller egenproducerat innehåll. Ansökan måste skrivas av den eller de som ansöker om projektmedel. Det är också förbjudet att betala någon för att skriva ansökningar. EU-kommissionen har utvecklat verktyg för att upptäcka kopierade projektansökningar. Ansökningar som är identiska eller väldigt lika avslås.

Vi på MUCF vill ge lite användbara tips för att få ihop en bra ansökan:

 • Utveckla och bolla projektidén med alla parter i projektet.

 • Bjud in de tänkta deltagarna till diskussionerna.

 • Inspireras gärna av andras goda exempel och anpassa det till era behov och idéer.

 • Tänk på att skriva texten med egna ord.

 • Var noga med att ge tydliga och utvecklade svar på alla frågor.

 • Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska beroende på vad du är mest bekväm med.

 • Alla dokument måste signeras för hand av respektive person. Digitalt inklistrade signaturer kommer inte att godtas.

Lycka till i ansökningsskrivandet!

Quality Label till Rapatac och Åmåls kommun

MUCF har beviljat Rapatac en Quality Label som därmed får ta emot sju volontärer per år under sju år, på två olika locations, i Gävle och Sandviken.

Även Åmåls kommun beviljas en Quality Label. Kommunen kommer ta emot sex volontärer vartannat år under sju år, på tre olika locations i Åmål.

Quality Label är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att en verksamhet är godkänd för att ta emot eller sända volontärer inom Europeiska solidaritetskåren. MUCF handlägger Quality Label-ansökningar från svenska verksamheter.

Är din verksamhet intresserad av att ta emot eller sända volontärer? Läs mer om hur ni kommer igång på vår webbplats.

Ansök om Quality Label

Nominera projekt till SALTO Awards 2021

Det är dags att nominera inspirerande och kvalitativa projekt till SALTO Awards 2021! Har du varit med i ett eller vet du ett projekt som förtjänar att uppmärksammas och vinna en pengapott på 700 Euro? Då är du välkommen skicka in en nominering.

SALTO Awards letar efter projekt som:

 • Är initierade och/eller ledda av unga människor eller har unga människor involverade i planerandet och implementerandet av aktiviteter på ett hållbart sätt.
 • Stimulerar ungas engagemang.
 • Är relaterat till området för ungdomsarbete.
 • Är inkluderande och gör det möjligt för digital transformation och deltagande.
 • Främjar solidaritet och hållbarhet.

Nomineringsformuläret är öppet till och med 30 september 2021.

Läs mer om utnämningarna, vilka kategorier som finns och nominera ett projekt du tycker förtjänar att uppmärksammas på SALTO Awards webbplats.

SALTO Awards 2021

Nu drar vi igång vår nya webbplats!

Vi vill att alla ska kunna ta del av den kunskap MUCF tar fram om ungdomsfrågor och civilsamhället.

Vår nya webbplats har hög tillgänglighet och värnar besökarens personliga integritet.

21 juni släpptes nya mucf.se – en kunskapsplattform för alla.

Välkommen!

Webbinarie: Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Hitta partnerorganisationer för ert projekt när MUCF tillsammans med fem andra nationella kontaktpunkter bjuder in till ett nätverksevent inom EU:s nya program CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

5 juli, klockan 14.00-17.00

Anmäl dig senast 1 juli

Eventet ger dig som jobbar med barnrättigheter, i en kommun, ideell förening eller liknande möjlighet att stärka er kunskap om CERV och de två öppna utlysningarna.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Transnationellt nätverksevent för CERV-programmet

Beslutade förordningar om EU:s ungdomsprogram

Förordningarna om Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är beslutade och finns tillgängliga att ta del av för den som är intresserad.

Förordning Erasmus+

Förodning Europeiska solidaritetskåren

Långsiktig utbildning för dig som arbetar med unga

Den fjärde upplagan av Enter Long Term-Training Course 2021-2022 (Enter! LTTC) börjar närma sig och du som arbetar med unga är välkommen att ansöka om en plats. Deltagarna kommer lära sig tillvägagångssätt för ungdomsarbete och kommer implementera projekt för att öka tillgång till sociala rättigheter för unga i missgynnade stadsdelar. De kommer också kunna addera ett Europeiskt perspektiv till deras lokala upplevelser, idéer och dagliga utmaningar och koppla dem till lokal, nationell och europeisk ungdomspolitik. Skicka in din ansökan innan 5 juli 2021.

Läs mer och skicka in din ansökan på Enter! LTTC:s webbplats.

Enter Long-Term Training Course 2021-2022

Webbinarier hösten 2021

Avdelningen för internationellt samarbete på MUCF är i full gång att planera inför höstens webbinarier. Redan nu kan du anmäla dig till flera av dem.

Webbinarier inom Erasmus+

SAVE THE DATE: Nätverksträff inom Erasmus+

MUCF bjuder in till ett interaktivt och digitalt webbinarie för er som idag har pågående projekt och är koordinerande eller partners inom Erasmus+. Vi håller på att sätta programmet men hoppas kunna bjuda på ett varierat program med duktiga föreläsare, workshops och erfarenhetsutbyten mellan projekten.

10-11 november, förmiddagar

Webbinariet är menat att genom nätverkande och kunskapsspridning skapa goda förutsättningar för att era projekt nu och i framtiden ska bli så bra som möjligt. Vi letar nu efter organisationer med pågående projekt som arbetar med inkludering och skulle kunna tänka sig att dela sin kunskap på denna träff. Mejla ert intresse till: emmy.andersson@mucf.se.

 

Erasmus+ skrivarstuga KA1

Välkommen till MUCF:s digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområde 1, Mobilitet (ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare och projekt för att öka ungas delaktighet).

20 september, klockan 13.00–15.30

21 september , klockan 9.00–12.00

Anmäl dig senast 13 september

Skrivarstugan riktar sig till civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer, till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom Erasmus+ Mobilitet, Key Action 1.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

20-21 september: Webbinarium - Erasmus+ skrivarstuga KA1

 

Introduktion till Erasmus+ ackreditering

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium där vi informerar om vad en ackreditering innebär, ansökningsprocessen, bedömningsgrunder, finansiering med mera. Du behöver inte deltagit på något tidigare informationstillfälle eller ha deltagit i ett tidigare Erasmus+ projekt för att delta.

30 september, klockan 9.00–12.00

Anmäl dig senast 22 september

Webbinariet riktar sig till civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer; till exempel kommunala verksamheter och ideella organisationer som vill veta mer om ackreditering inom Erasmus+. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering under hela programperioden och möjliggör därmed för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

30 september: Introduktion till Erasmus+ ackreditering

 

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Välkommen till MUCF:s digitala skrivarstuga med fokus på Erasmus+ programområde 2, Partnerskap för samarbete (samarbetspartnerskap eller småskaliga partnerskap).

14-15 oktober, halvdagar

Anmäl dig senast den 6 oktober

Skrivarstugan riktar sig till civilsamhällesaktörer och offentliga aktörer; till exempel kommunala verksamheter, ideella organisationer samt informella ungdomsgrupper och nätverk som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom Erasmus+ Partnerskap för samarbete, Key Action 2.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

14-15 oktober: Webbinarium – Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Webbinarier inom Europeiska solidaritetskåren

Introduktion till Quality Label

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium där vi informerar hur organisationer ansöker om Quality Label. Du kommer bland annat att få mer information om ansöknings- och bedömningsprocessen kring ansökan om Quality Label.

9 september, klockan 13.30-15.30

Anmäl dig senast den 7 september

Webbinariet riktar sig till alla som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, både för dig som tidigare varit aktiv och för närvarande har en EVS-ackreditering eller Quality Label och för dig som är helt ny.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

9 september: Webbinarium - Introduktion till Quality Label

 

Project Lab: Volontär- och Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab om Europeiska solidaritetskåren och ungas deltagande. Där kan du som arbetar med unga få inspiration, verktyg och kunskap om Europeiska solidaritetskåren, där unga kan åka som volontär ut i Europa eller driva lokala Solidaritetsprojekt.

14 september, klockan 14.30-16.00

16 september, klockan 13.00-14.30

21 september, klockan 10.00-11.30

23 september, klockan 10.00-11.30

Anmäl dig senast 10 september

Utbildningen riktar sig till organisationer som redan har fått information om hur man ansöker om Quality Label inom Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Project Lab: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

 

Budget i volontärprojekt

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium där vi informerar hur organisationer ansöker om budget inom volontärprojekt. Du kommer även få information om bedömningsprocessen.

28 september, klockan 13.30-15.30

Anmäl dig senast 26 september

Webbinariet riktar sig till alla som vill arbeta med volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, både för dig som tidigare varit aktiv och för närvarande har en EVS-ackreditering eller Quality Label och för dig som är helt ny.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

28 september: Webbinarium om budget i volontärprojekt

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

JUL
05

Sista dag för att ansöka till Tool Fair XV – Back to the future
Den 4–8 oktober organiseras denna mässa i Vila Nova de Gaia, Portugal. Under mässan får du möjligheten att testa, analysera och utvärdera nya verktyg inom icke formellt lärande. Aktiviteten riktar sig till dig som arbetar i ungdomssektorn. Mässan organiseras av det nationella kontoret i Portugal.

Tool Fair XV – Back to the future

JUL
15

Sista dag för att ansöka till Online training and coaching of trainers (ToT) on Youth Participation and the Youth Participation Strategy
Detta är ett utbildningstillfälle för dig som arbetar som ungdomsledare i ungdomssektorn och vill utveckla din kompetens inom ungas delaktighet i det demokratiska livet. Utbildningen genomförs digitalt den 7 september – 7 oktober och organiseras av det nationella kontoret i Estland.

Online training and coaching of trainers (ToT) on Youth Participation and the Youth Participation Strategy

SEP
09

Sista dag för att ansöka till Impact+: Youth Field
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och vill lära dig mer om hur man utvärderar effekter av projekt. Under kursen får deltagarna kunskap kring hur man planerar och genomför utvärdering av effekterna från ett projekt. Kursen genomförs digitalt den 24–29 september och organiseras av det nationella kontoret i Slovenien.

Impact+: Youth Field

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet