Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vårknoppar. Bild: Pixabay

Effekter av EU:s ungdomsprogram på tre minuter

MUCF har i tidigare nyhetsbrev berättat om att vi under september månad planerat lyfta effekterna av EU:s ungdomsprogram genom statistik från RAY (Research-based Analysis of European Youth Programmes). Under månaden har bilder med information av effekterna och statistik figurerat på våra sociala medier.

Som avslutning på insatsen med att lyfta effekterna av EU:s ungdomsprogram har vi tagit fram en film där Daniel Silander, som skrivit studien där siffrorna är hämtade från, presenterar rapporten på strax över tre minuter.

Ta del av filmen och sprid den gärna själv, för goda argument om varför er organisation eller kommun bör satsa på projekt inom EU:s ungdomsprogram. Filmen finns på Vimeo.

Effekter av Erasmus+ på deltagare och projektledare i Sverige

Rapporten som släpptes i våras är den första svenska inom ramen för RAY. Läs hela rapporten på MUCF:s webbplats.

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Time to move i oktober

Time to move är en kampanj som genomförs årligen av Eurodesk-nätverket runt om i Europa där unga får information och inspiration om möjligheter att resa och delta i europeiska projekt. Strax under 200 evenemang och aktiviteter är hittills planerade runt om i Europa.

Arrangerar du ett evenemang i oktober riktat mot unga med syftet att sprida information om möjligheter i Europa? Lägg då gärna upp ditt evenemang på kampanjsidan.

Time to Move kampanjsida

Eurodesk

Ansök om projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Det är några dagar kvar till deadline för ansökningar inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. 5 oktober är sista dag att söka om projektmedel för Erasmus+ Mobilitet (KA1) och Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Tänk på att det kan bli högt tryck precis innan ansökan stänger, så planera gärna för att lämna in ansökan så snart som möjligt. Organisationer som är ackrediterade inte kan söka budget i denna rundan.

Se alla öppna ansökningar på MUCF:s webbplats.

Bidrag som går att söka nu

Ansök om resekort inom DiscoverEU

Har du en ung i din närhet som är född mellan 1 juli 2001 och den 31 december 2003? Då kan du tipsa den att ansöka om ett resekort inom DiscoverEU.

DiscoverEU är ett EU-initiativ som ger unga möjlighet att upptäcka andra EU-länder med tåg. Resan är ett sätt att bli mer självständig, få större självförtroende och bli mer öppen för andra kulturer.

Ansökan är öppen mellan 12-26 oktober, 2021.

Läs mer om DiscoverEU och låt en ung i din närhet ansöka på Europeiska ungdomsportalen.

DiscoverEU

Webbinarium: Skrivarstuga Erasmus+ KA2

MUCF bjuder in till en kurs som riktar sig till dig som har planer på att lämna in en ansökan för projekt inom programområde 2, Partnerskap för samarbete (samarbetspartnerskap eller småskaliga partnerskap).

14-15 oktober, 09.00-12.00

Anmäl dig senast den 6 oktober.

Under kursen, som är upplagd på två halvdagar, går vi igenom grunderna för Erasmus+ och frågorna som ställs i ansökningsformuläret. Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar. Vi resonerar också kring de krav som ställs på godkända ansökningar och vad som anses vara en kvalitativ ansökan.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Skrivarstuga Erasmus+ KA2

Webbinarium: En översikt av EU-programmet CERV

Välkommen att ta del av en kort och översiktlig presentation av EU-programmet CERV - EU:s största satsning på grundläggande rättigheter och gemensamma värden. CERV står för Citizens, Equality, Rights and Values. Programmet innebär goda möjligheter för såväl offentliga som idéburna, och även privata aktörer, att söka medel för att arbeta med exempelvis demokrati, jämlikhet, anti-rasism, inkludering eller våldsförebyggande åtgärder.

20 oktober, klockan 10.00-10.30

Anmäl dig senast 19 oktober.

Vid detta webbinarium ger vi på MUCF en kort överblick av programmet och möjligheterna som det ger er. Därefter ställer Europa Direkt-kontor ett antal frågor för förtydligande. Det här ett webbinarium att endast lyssna med till utan interaktion.

Anmäl dig på MUCF:s webbplats.

En översikt av EU-programmet CERV

Läs mer om CERV på MUCF:s webbplats.

CERV

Youthpass-strategi framtagen

Alla organisationer som driver projekt inom ramen för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren uppmuntras att använda Youthpass-verktyget för att erkänna det icke-formella lärandet som projekten bygger på.

Den nya framtagna Youthpass strategin syftar till att ge inspiration och en ram för samarbete mellan organisationer och intressenter som vill skapa större medvetenhet och synlighet av värdet i att delta i EU:s ungdomsprogram. Den syftar också till att förbättra kvaliteten och effekterna av ungdomsarbete samt icke-formellt och informellt lärande i Europa.

Läs mer om Youthpass och ta del av strategin på MUCF:s webbplats.

Youthpass

European Youth Event 2021

European Youth Event samlar unga mellan 16-30 år från hela EU för att få en unik möjlighet att inspirera varandra samt utbyta åsikter med bland annat beslutsfattare. Årets European Youth Event kommer delvis vara på plats i Strasbourg och delvis online. Eventet äger rum 8 och 9 oktober men tjuvstartar med aktiviteter under taglinen "The future is ours" redan 4 oktober.

Läs mer om European Youth Event 2021 på Europaparlamentets webbplats.

WHAT IS EYE2021?

Webbinarium: För dig med pågående projekt inom Erasmus+

Varmt välkommen att delta på MUCF:s webbinarium som innehåller workshops, erfarenhetsutbyten samt tips och trix med ett fokus på inkludering och hur det kan vara en del av era projekt. Möt andra organisationer och skapa ett större kontaktnät.

10 november, klockan 09.00-12.00
11 november klockan 09.00-12.00

Anmäl dig senast den 8 november. 

Webbinariet riktar sig till er med pågående projekt inom Erasmus+. Du kan vara projektägare eller partner i ett pågående projekt.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

10-11 november: Webbinarium – För dig med pågående projekt inom Erasmus+

Webbinarium: Project Lab

Project Lab Intro: Europeiska solidaritetskåren, Volontärprojekt

Möter du unga som varken arbetar eller studerar? Då är du varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab Intro om Europeiska solidaritetskåren. Fokus ligger på volontärprojekt och hur du kan använda detta som ett verktyg för inkludering av unga.

27 oktober klockan 10.00-15.00 (med paus för lunch 12-13)

Anmäl dig senast den 20 oktober.

Project Lab är ett utbildningskoncept som MUCF erbjuder alla som är intresserade av att veta mer om Europeiska solidaritetskåren och lära sig om hur de olika programdelarna fungerar i praktiken. Vi samarbetar med externa utbildningsledare som är experter på programmet och på icke-formellt lärande metoder.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Project Lab Intro: Europeiska solidaritetskåren, Volontärprojekt

Project Lab Advanced: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab Advanced om Europeiska solidaritetskåren. Här kan du få inspiration, verktyg och kunskap om Europeiska solidaritetskåren.

09 november, 14.30-16.00
11 november, 13.00-14.30
16 november, 10.00-11.30
18 november, 10.00-11.30

Anmäl dig senast den 2 november.

Det finns två typer av Project Labs: Intro och Advanced. Project Lab Intro riktar sig till dem som är helt nya i programmet och vill få en första inblick om hur de kan använda programmet i sina verksamheter. Advanced riktar sig till personer som redan har fått grundinformation om programmet och som vill lära sig att implementera ett projekt.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Project Lab Advanced: Volontär- och solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Konferensen om Europas framtid

Fram till våren 2022 samlar EU in åsikter från unionens invånare om EU:s framtid. Vilken roll vill du att EU ska spela i utrikespolitiken? Vad ska EU göra på klimat- och miljöområdet? Hur ska EU arbeta med ungdomsfrågor?

Konferensen sker på konferensens digitala plattform, genom lokala evenemang runt om Europa och genom europeiska medborgarpaneler. EU-kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet ska följa upp rekommendationerna som lämnas in och senast våren 2022 ska konferensen komma fram till slutsatser om vägen framåt. 

Läs mer om konferensen på Konferensen om Europas framtids webbplats.

Vad är konferensen om Europas framtid?

MUCF inkluderar EU:s framtidskonferens i flera av höstens evenemang:

  • Under MUCF:s webbinarium, 10-11 november. Där kan du som har pågående projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren lämna inspel om EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

  • MUCF är medlem i Landsbygdsnätverket. Under Landsbygdsnätverkets demokrativeckor i november kopplas en workshop om frågor som är viktiga för unga på landsbygden till EU:s framtidskonferens.

  • Under ”MUCF-dagarna 2021”, 23-25 november finns möjlighet att påverka EU:s framtid i frågor som rör Ungas fritid, Civilsamhällets villkor och Ungas engagemang.

Kurs: The Power of Non-Formal Education

Välkommen att delta på en kurs som strävar att förbättra effekten av icke-formellt lärande, principer och metoder samt marknadsföra sektorsövergripande samarbete i utbildning. Detta genom att bygga broar mellan olika tillvägagångssätt och metoder mellan formella och icke-formella aktörer.

29 november - 3 december, 2021

Anmäl dig senast 20 oktober.

Plats: Göteborg

Under 4,5 dagar kommer deltagaren få fördjupa sig i ämnet. Under en av dessa dagar kommer 30 lokala deltagare ansluta och gruppen kommer ha en unik möjlighet att nätverka, lära sig av varandra och arbeta tillsammans.

Läs mer och anmäl ditt intresse på SALTO-Youth:s webbplats.

The Power of Non-Formal Education

Transnationellt webinarium - Mobility for young people who are neither working nor studying

Välkommen att delta på ett webbinarium som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ett samarbete mellan det ESF-finansierade projektet Moves och SKR:s östersjösamarbete School to Work. Representanter från både nationell nivå och projektnivå i Tyskland, Tjeckien och Sverige kommer att berätta om sina erfarenheter.

8 oktober, klockan 13.00-14.40

Anmäl dig senast 6 oktober.

Läs mer och anmäl dig på SKR:s webbplats.

Mobility for young people who are neither working nor studying

Vill du utveckla kvaliteten i öppna fritidsverksamheten?

MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer en digital workshop där vi utgår från nya europeiska principer och riktlinjer.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Workshop om kvalitetsutveckling i den öppna fritidsverksamheten!

Vill du jobba med kvalitetsutveckling i den öppna fritidsverksamheten?

Nu finns Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet (pdf) att ta stöd i om man vill utveckla sin verksamhet. Den 11 november arrangerar MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer en digital workshop för bland annat barn- och ungdomsorganisationer som bedriver öppen fritidsverksamhet (t.ex. fritidsgårdar, ungdomens hus osv).

Under workshopen kommer vi bland annat att diskutera gemensamma utmaningar och hur verksamheterna kan utvecklas med stöd av checklistan.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Workshop om kvalitetsutveckling i den öppna fritidsverksamheten!

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

OKT
04

Sista dag för att ansöka till The Power of Non Formal Education
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill lära dig mer om icke formella metoder och principer i syfte att stärka unga. Utbildningen äger rum den 15–20 november i Pudasjärvi, Finland och organiseras av det finska nationella kontoret.

The Power of Non Formal Education

OKT
05

Sista dag för att ansöka till Partnership Building Event for Organisations Working with Youth with Intellectal Disabilities
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga med intellektuell funktionsnedsättning i syfte att hitta internationella framtida samarbetspartners. Eventet genomförs digitalt den 22–24 november och organiseras av det nationella kontoret i Litauen.

Partnership Building Event for Organisations Working with Youth with Intellectal Disabilities

OKT
06

Sista dag för att ansöka till Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps
Ett event för dig som arbetar med unga inom kommunen och vill veta mer om hur du kan använda Europeiska solidaritetskåren för att främja volontärverksamhet och samtidigt öka ungas anställningsbarhet och aktiva medborgarskap i samhället. Eventet genomförs digitalt den 2–3 november och organiseras av det nationella kontoret i Österrike.

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

OKT
07

Sista dag för att ansöka till Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering
Under några dagar kommer du att få inspiration kring hur du kan arbeta med inkludering av unga med begränsade möjligheter i Europeiska solidaritetskåren. Utbildningen genomförs den 22–26 november i Danmark och organiseras av det danska nationella kontoret.

Mobility Taster for Inclusion Organisations – Focus on Volunteering

OKT
21

Sista dag för att ansöka till The Star of Europe
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill lära dig mer om hur man organiserar och genomför ett ungdomsbyte från början till slut med fokus på ungas delaktighet i projektet. Kursen äger rum i Tjeckien den 29 november – 3 december och organiseras av det nationella kontoret i Tjeckien.

The Star of Europe

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet