Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Fyra unga personer sitter vid ett bord, ler och diskuterar. Fotograf: Brooke Cagle/Unsplash

Skolval 2022 till riksdagen är igång!

Nu är det äntligen dags! Anmälan till Skolval 2022 till riksdagen har öppnat och vi kan hälsa Sveriges alla högstadie- och gymnasieskolor välkomna till en av Sveriges största demokratisatsningar för unga.

Anmäl er till Skolval 2022 till riksdagen!

Antalet anmälda skolor ökar och du kan anmäla din skola till Skolval 2022 via skolval.mucf.se

Skolval är i grund och botten ett simulerat val där elever får möjlighet att ta ställning för och rösta på ett politiskt parti. Men det handlar om så mycket mer än bara själva valdagen, då en valsedel läggs i valurnan. Det handlar om att förbereda elever, att ge dem förutsättningar att göra medvetna val som de kan stå för. Att elever vet att - och hur - de kan påverka i samhället här och nu.

Stort intresse för politik och samhällsfrågor!

Det finns ett stort intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Intresset har också ökat något över tid, enligt MUCF: s rapport Fokus 21 om ungas samhällsengagemang.

Däremot är få unga engagerade i politiska partier och intresset för partipolitik är svalt. Många unga upplever politik som krångligt och har heller aldrig träffat någon politiker. För att öka intresset för partipolitik behövs kunskap om hur viktiga vardagsfrågor som unga berörs av, hänger ihop med politiska beslut och partiernas ställningstaganden.

Skolan har en viktig roll i demokratiarbetet. Det är också här som många unga får möjlighet att träffa politiker och ungdomsförbund för första gången. Skolval och tiden inför, under och efter är ett gyllene tillfälle att prata politik och demokrati i skolan – varför inte bjuda in lokala politiker som en av flera intressanta aktiviteter inför skolvalet?

Demokratipaket till skolan

Att delta i en demokratisk process som skolval är värdefullt i sig. Lika värdefullt är det att förbereda elever med kunskap inför sitt val. För att underlätta arbetet i klassrummet har MUCF tagit fram ett Demokratipaket till skolan. Ett paket som innehåller lektionsupplägg, utbildningsmaterial och lärarhandledningar. Här finns massor med tips och idéer på hur du kan prata demokrati med unga, öka deras intresse för samhällsfrågor och förståelse för demokratiska processer.

Demokratipaketets sex olika delar riktar sig till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet. Mer information om demokratipaketet finns på mucf.se/demokratipaketet

Välkommen att ta del av mer information om skolval på skolval.mucf.se och hör gärna av dig till skolval@mucf.se med dina frågor och idéer! 

Bild på prideflaggor. FOTO: MICHAEL ERHARDSSON

Unga hbtq-personer i Sverige utsätts för hot, tvång och påtryckningar

En ny rapport från MUCF visar att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Rapporten bygger bland annat på resultat från den nationella ungdomsenkäten och intervjuer med unga. 

- Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. Det saknas i dag en tydlig definition av ordet omvändelseterapi och MUCF har därför valt att i stället använda begreppet omvändelseförsök med definitionen ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

Läs rapporten ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige” på mucf.se

Röster om MUCF:s Samverkansmodell

Hitta kraft i samverkan under kristider!

Kriget i Ukraina gör att människor just nu tvingas fly sina hem. Enligt FN är över en halv miljon ukrainare på flykt redan och fler väntas lämna Ukraina i närtid. I en tid när oro skapas och människor flyr för sina liv är det viktigt att samverkan mellan olika samhällsaktörer fungerar.

Samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer gör att man når längre med sina insatser och får goda effekter och resultat på kort och lång sikt i samhället.

Det finns många exempel på hur kommuner, myndigheter och ideella organisationer lyckats samla gemensamma krafter. MUCF har tagit fram flera skrifter, modeller och rapporter som kan fungera som inspiration och lärdom av tidigare erfarenheter.

I filmen berättar beslutsfattare inom offentlig sektor och civilsamhället om varför de tycker samverkan är så viktigt. Läs mer på mucf.se

Foto Volodymyr Melnyk

Ny satsning för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin 

MUCF får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor. Under 2020 och 2021 har MUCF, i tre omgångar, fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i bidrag till organisationer som hjälper socialt särskilt utsatta människor under pandemin.

Pandemin har även medfört svårigheter för ungdomsrörelsen att bedriva sin ordinarie verksamhet. Regeringen beslutade i dag därför att MUCF även ska fördela ett tillfälligt stöd på 50 miljoner kronor till civilsamhällets barn- och ungdomsorganisationer under 2022.

Ansökan om bidrag för att hjälpa socialt särskilt utsatta under pandemin öppnar den 23 mars. Sista dag för ansökan är 18 april och myndigheten planerar att besluta om vilka som får bidrag i början av maj. 

Information om det nya statsbidraget kommer på mucf.se inom kort 

Demokratin 100 år – en framtidsdag!

*|data:head|*

Den 15 mars bjuder kommittén Demokratin 100 år in till samtal, diskussioner och nya rön kring demokratins utmaningar och möjligheter, tillsammans med kunniga demokratiaktörer. 

Välkommen till en fullspäckad konferens om vår demokrati!

Tillsammans med moderator Parisa Amiri, möter du forskare, politiker, författare och experter som tar sig an vår tids brännande demokratiteman under en heldagskonferens både fysiskt och digitalt.

Under dagen arrangerar MUCF, tillsammans med NOD ett frukostseminarium om civilsamhällets roll i en demokrati. Panelen består av: Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, Marcin de Kaminski, chef Civil Rights Defenders, Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU och Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset

Antalet fysiska biljetter är begränsat, först till kvarn gäller.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

”Viktigt fortsätta satsa på mötes-platser för unga hbtqi-personer”

MUCF publicerar nu sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.

- Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga.

Läs slutrapporten ”Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer” på mucf.se

Aktivera dig för unga under Europaåret 2022!

Europaåret för unga 2022 är i full gång, med många aktiviteter under planering för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU.

Intiativet kommer från Europeiska kommissionen och i Sverige är MUCF utnämnd till nationell samordnare.
I den här rollen är myndighetens uppgift bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang, kommunicera och rapportera om året.

För att göra det lättare att navigera bland teman, aktiviteter och material, så har vi skapat en samlingssida med viktiga länkar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Europaåret för unga 2022

Civila samhället i samhället - utbildningen för dig verksam inom offentlig sektor och civilsamhället

Anmälan öppen till utbildningen Civila samhället i samhället

Du har väl inte missat att anmäla dig till utbildningen ”Civila samhället i samhället"? Här får du som är tjänsteperson inom ideell eller offentlig sektor fördjupad kunskap om det civila samhällets utveckling som samhällsaktör, samspelet med offentlig sektor, samverkansformer och konkreta verktyg att använda i ditt arbete. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

Utbildningen omfattar 3x3 dagar under 2022 och genomförs av Marie Cederskiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) i samarbete med MUCF.

Årets föreläsare är bland andra: 

  • Johan von Essen, professor, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, om ideellt engagemang i Sverige. 

  • Jenny Risfelt, idélots med mångårig erfarenhet av samverkan mellan ideell och offentlig sektor, om olika roller, drivkrafter och logiker i den ideella och offentliga sektorn och vilka konsekvenser det har för mötet mellan sektorer.

  • Pelle Åberg, docent, Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, om det civila samhället idag samt om trender och förändringar i och kring civilsamhället. 

  • Hannes Rolf, fil. dr., Centrum för civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola, om det svenska civilsamhällets historiska rötter och framväxt. 

Anmälan
Sista anmälningsdag 27 mars, men sök redan idag!
Mer information och anmälan hittar du på mucf.se

#139 Vad ska du bli när du blir stor – kompetensförsörjning i landsbygder

Så kan välutbildade unga välja att jobba på landsbygden

Att hitta välutbildad personal och säkra kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för många landsbygdskommuner.

I podden Landets nya avsnitt #139 Vad ska du bli när du blir stor – kompetensförsörjning i Landsbygder, betonas vikten av att arbeta med ett ungdomsperspektiv i denna fråga. MUCF är med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering, som varit med och tagit fram podden. 

Lyssna på avsnittet på landsbygdsnatverket.se

DUA:s och MUCF:s logga på en blå bakgrund.

Se konferensen om unga som varken arbetar eller studerar!

Strax före jul arrangerade MUCF tillsammans med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) en kunskapskonferens om vikten av samverkan om unga som varken arbetar eller studerar.

Missade du konferensen? Ingen fara, nu finns sändningen att ta del av på NOD:s webbplats.

Forumkonferens med MUCF och NOD

Den 24 maj arrangeras Forumkonferensen under temat "Digital dialog och samverkan". Under denna halvdag utforskar vi tillsammans med inbjudna gäster och deltagare vilka erfarenheter från digitaliseringen, som skedde under pandemin, som vi kan ta med oss in i framtida samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer.

Forumkonferensen är en nationell mötesplats för dialog mellan det civila samhällets aktörer och representanter från offentliga verksamheter. Konferensen arrangeras av MUCF i samverkan med NOD (Nationellt organ för dialog ochsamråd mellan regeringen och det civila samhället).

Mer om program, innehåll och hur du anmäler dig hittar du på mucf.se. 

Vinnova efterlyser idéer från civilsamhället

Den 9 februari öppnade Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, satsningen ”Civilsamhällets lösningar för klimatomställning”.

Det är en öppen utlysning med fem fokusområden varav ett är Hållbara matsystem: omställning av produktion, distribution och konsumtion. Myndigheten söker efter lösningar som både syftar till att minska klimatpåverkan och bidrar till bättre och mer jämlik hälsa och miljö. Utlysningen stänger den 6 april 2022 kl 14:00. Läs mer på vinnova.se

 

Internationell utbildning med fokus på unga HBTQI-personer!

Ta chansen att utbilda dig på Irland. Kursen, Queerasmus+, äger rum på Irland mellan 18–20 maj och är ett seminarium där representanter från kommuner och civilsamhället i Europa, som jobbar med unga HBTQI-personer, bjuds in att lära och inspireras av varandras arbete. 

Syftet är att hitta nya partners att bygga en säker och solid grund för framtida samarbeten inom Erasmus+-programmet. Deltagandet är kostnadsfritt.

Sista ansökningsdag: 21 mars 2022

Program och anmälan på Salto-youth.net

KALENDER

MAR
28

MUCF deltar på Västra Götalands information om medel att söka för social hållbarhet

Myndigheter och fonder presentera bidrag de fördelar kopplade till social hållbarhet. Det blir webbsändningar den 25 mars kl 09-12 och den 28 mars kl 13-16. Den 28 mars deltar Louise Olofsson, handläggare på MUCF och berättar om olika bidrag. Information och anmälan hittar du här.

APRIL
08

Lena Nyberg deltar på toppmöte med Youth 2030

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltar på det toppmöte som Youth 2030 Movement arrangerar den 8 april kl 9-13:30 i centrala Stockholm. 50 unga från hela landet möter 20 makthavare för att samskapa lösningar på hur unga kan få ökat inflytande i demokratin. Läs mer om Youth 2030

MAJ
6

MUCF deltar på NPF-forum 2022

Den 5-6 maj arrangerar Riksförbundet Attention NPF-forum – en mötesplats inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Temat är “Från vaggan till graven” och fokuserar på hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar. 

Den 6 maj deltar Petter Berg, utvecklingsledare på MUCF, i en panel under rubriken Vägen vidare för unga som varken arbetar eller studerar. Mer information om program och anmälan finns på Attentions webbplats.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet