Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Bild: Pexels/Deena

Aktivera dig för unga under Europaåret!

Foto: Europeiska kommissionen

Europaåret för unga 2022 är i full gång, med många aktiviteter under planering för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU. Intiativet kommer från Europeiska kommissionen och i Sverige är MUCF utnämnd till nationell samordnare.

I den här rollen är myndighetens uppgift bland annat att anordna och uppmuntra till evenemang, kommunicera och rapportera om året. För att göra det lättare att navigera bland teman, aktiviteter och material, så har vi skapat en samlingssida med viktiga länkar. Här presenterar vi sådant som MUCF speciellt vill belysa under årets gång – sidan uppdateras kontinuerligt.

Europaåret för unga 2022

Ny handbok hjälper lokala aktörer att stärka ungas EU-engagemang

MUCF har publicerat en ny handbok som handlar om EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå. Den digitala handboken ska fungera som ett praktiskt verktyg för att hjälpa lokala aktörer i deras arbete med att öka ungas delaktighet i EU-frågor. Boken finns tillgänglig på både svenska och engelska.

Lär dig mer och ladda ner handboken

Ny podcast om och med unga i Europa

Der Europeiska nätverket Eurodesk startar en ny podcast som handlar om hur det är att vara ung i Europa. Podcasten är ett initiativ inom Europaåret för unga 2022. Det första avsnittet har premiär idag 28/2 klockan 17.00 och ni hittar avsnittet på Spotify eller Twitch. 

👉Twitch: eurodeskbrusselslink

👉Spotify: Be Europe Eurodesk

Se den officiella introfilmen för podcasten på Youtube.

Be Europe - Intro

Läs mer om Eurodesk på MUCF:s webbplats.

Eurodesk

Ny film om ungas upplevelser som volontärer

MUCF har tagit fram en film där fem unga berättar om sina erfarenheter efter att ha varit volontärer. Varmt välkommen att titta!

Volontärarbete för unga - Fem ungdomar berättar om sina egna upplevelser som volontärer i Europa

Åtta organisationer beviljas Quality Label eller Ackreditering

Totalt sedan i november 2021 har MUCF beviljat fem organisationer ackreditering inom Erasmus+ och tre organiationer Quality Label inom Europeiska solidaritetskåren.

Organisationer som beviljats ackreditering

 • Hästekasen Gård Förening

 • Awesome People

 • Peaceworks

 • Hjälmareds folkhögskola

 • Framtidståget

Läs mer om ackreditering på MUCF:s webbplats.

Ackreditering

Organisationer som beviljats Quality Label

 • PeaceWorks Sweden
 • Föreningen Staffansgården
 • Lomma kommun, Utbildnings-, Kultur-, Konst-, och Fritidsförvaltningen

Är din verksamhet intresserad av att ta emot eller sända volontärer? Läs mer om hur ni kommer igång på vår webbplats.

Ansök om Quality Label

Webbinarium: EU:s ungdomsdialog

Den 17 mars anordnar MUCF och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) ett webbinarium om EU:s ungdomsdialog. Vi presenterar en sammanfattning av resultatet från EU:s ungdomsdialog 2020/2021 och ger mer information om hur organisationer och kommuner kan delta i ungdomsdialogen under våren.

Den 24 mars anordnar MUCF och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) ett webbinarium för organisationer och kommuner som vill delta i EU:s ungdomsdialog genom att arrangera en lokal demokrativerkstad.

Läs mer om den nya ungdomsdialogen och anmäl dig till webbinarierna på MUCF:s webbplats.

En ny ungdomsdialog har startat

Få in gröna aspekter i KA2-projekt

Inom Erasmus+ är grönt en viktig prioritering. Projekt bör utformas på ett miljövänligt sätt och bör innehålla gröna metoder. Ni som organisation och era deltagare bör därför ha ett miljövänligt förhållningssätt när ni utformar projektet.

Diskutera gärna miljöfrågor, reflektera över vad som kan göras på olika nivåer i ert projekt och hjälp varandra mellan era partnerorganisationer och deltagare att komma på alternativa, grönare sätt att genomföra projektaktiviteter.

Hållbart resande är exempel på en viktig del. Det finns allt fler möjligheter som underlättar till att välja tåg framför flyg. Kanske kan möjligheterna som interrailkort och/eller nattåg ger utöka möjligheterna för grönt resande i just ert projekt? Kan de partners som finns närmast platsen för aktiviteten resa grönt även om ni inte bedömer att alla kan resa grönt?

Tänk in grönt resande i er projektplanering. Diskutera gröna aspekter med era partnerorganisationer och gör en plan för hur ni skulle kunna realisera det i just ert projekt!

Event: Making Waves

Välkommen att delta på Making Waves, ett event i samarbete med länderna i Östersjöregionen. Östersjöregionen är en av de viktigaste finansieringsregionerna i EU och på detta event kommer det presenteras information från fyra EU finansieringsprogram samt ge möjligheter till att nätverka med andra aktörer inom dessa program.

9-10 mars.

Eventet riktar sig till dig som arbetar med eller vill veta mer om EU-finansiering och specifikt inom Östersjöregionen. Ni kan representera olika slags verksamheter, så som kommun, företag, förening, det offentliga och så vidare.

Läs mer på MUCF:s webbplats.

9-10 mars: Making Waves

Ansökningsdagar våren 2022 CERV

Har du tänkt att söka medel inom CERV (Citizens, Equality, Rights and Values)? Följande är sista ansökningsdatum för att kunna få bidrag från vårens utlysningar. Mer information får du genom att klicka på respektive utlysning. Behöver du bolla en projektidé eller påbörjad ansökan så är ni välkomna att mejla oss via janna.stavervik@mucf.se.

Call for proposals limited/restricted to National Roma Contact Points

3 mars

Call for proposals to promote gender equality

16 mars

European RemembranceNetworks of Towns och Town-Twinning

24 mars

Union Values

29 mars

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children

12 april

Call for proposals to protect and promote the rights of the child

18 maj

Läs mer om programmet på MUCF:s webbplats.

CERV

Film: EU Citizens Equality Rights and Values Funding with Commissioner Reynders

Utbildning: Kompetensutveckling inom civila samhället

Vill du få ännu mer kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete? Då kan utbildningen ”Civila samhället i samhället” vara till nytta för dig.

Under kursen får du lära dig om det civila samhällets historiska framväxt och hur relationern till offentlig sektor har sett ut. Du får också lära dig mer om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.

Utbildningens innehåll:

 • Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling, 27-29 april
 • Fördjupade diskussionen om det civila samhällets roll idag, 31 aug-2 sep
 • Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga, 23-25 nov

Under utbildningen möter du forskare, experter och praktiker från både offentlig och idéburen sektor.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF och kan ge 7,5 högskolepoäng.

Anmälan

Sista anmälningsdagen är 27 mars 2022.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Civila samhället i samhället

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

The European Training Calender

 

MAR
06

Sista dag för ansökan till European Solidarity Corps: TOSCA – online training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps
Kursen äger rum online 28 mars - 8 april och hålls av kontoret i Finland. Utbildningen riktar sig till dig som aktivt deltar i volontärverksamhet inom Europeiska solidaritetskåren och vill få stöd till att bygga upp kapaciteten hos er organisation för att säkerställa kvalitet och genomslag i respektive projekt.

European Solidarity Corps: TOSCA – online training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

MAR
10

Sista dag för ansökan till Strategic Planning - step by step
Kursen äger rum den 1–10 april i Zadar, Kroatien och riktar sig till dig som arbetar med unga. Syftet med kursen är att stärka medlemmar och ungdomsarbetare samt höja kunskapen inom strategisk planering.

Strategic Planning - step by step

MAR
13

Sista dag för ansökan till The Power of Non Formal Education
Utbildningen genomförs den 24–29 maj 2022 i Bonn Tyskland och riktar sig till dig som vill förbättra effekten av icke-formell utbildning och vill skapa möjligheter till egenmakt för unga.

The Power of Non Formal Education

MAR
21

Sista dag för ansökan till Europé talks about Solidarity
Konferensen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill delta i dialoger kring solidaritet i Europa. Eventet samlar experter som kommer utmana förståelsen för solidaritet inom ungdomssektorn. Konferensen äger rum 18-20 maj i Helsingfors, Finland.

Europé talks about Solidarity

MAR
22

Sista dag för ansökan till AccessAbility - EU Youth programmes as enablers of mobility projects for youth with disabilities
Aktiviteten riktar sig till dig som arbetar med unga. Syftet med aktiviteten är att utforska Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som verktyg för att genomföra inkluderande projekt med fokus på personer med funktionsvariation eller mentala utmaningar. Aktiviteten äger rum 3-7 maj i Budapest, Ungern.

AccessAbility - EU Youth programmes as enablers of mobility projects for youth with disabilities

MAR
26

Sista dag för ansökan till Peers for Diversity
Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga. Under kursen som har temat "mångfald" kommer du kunna träffa andra ungdomsarbetare från Erasmus+ programländer. Tillsammans kommer ni bekanta er med metoder som kan användas för att främja tolerans och omfamna mångfald. Kursen hålls 9-17 maj i Arad, Rumänien.

Peers for Diversity

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet