NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Extra ansökningsrunda för ungdomsprojekt – sök nu

*|data:head|*

Med anledning av Rysslands krig i Ukraina öppnar MUCF en extra ansökningsrunda inom EU:s ungdomsprogram. Bidragen ges specifikt till Projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom och Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har myndigheten cirka tio miljoner kronor att dela ut. Bidragen går att söka redan nu och sista ansökningsdag är 4 maj.

Läs mer om ansökningsrundan på MUCF:s webbplats.

Extra ansökningsrunda för ungdomsprojekt – sök nu!

För dig med pågående projekt med anledning av kriget i Ukraina

Kriget har påverkat flertalet pågående projekt och kommissionen arbetar succesivt fram riktlinjer för hur dessa projekt ska hanteras. EU-kommissionen är tydlig med att programmen ska stötta ukrainska studenter, unga, lärare och utbildare. För att möjliggöra en snabb omställning av insatser har Kommissionen beslutat om ökad flexibilitet av programreglerna för projekt som, på frivillig basis, vill ställa om fokus i planerade aktiviteter till att bidra till att hjälpa/bistå personer som flytt eller på annat sätt påverkats av kriget. Detta för att programmen fortsatt och ytterligare ska användas för att främja förståelse och solidaritet i dessa utmanande tider.

Läs mer om den ökade flexibiliteten och vad som gäller för ditt projekt på MUCF:s webbplats.

För dig med pågående projekt inom EU:s ungdomsprogram med anledning av kriget i Ukraina

Sök till programmet för unga folkvalda politiker 2022

Det går nu att söka till Programmet för unga folkvalda politiker 2022. Det här är ett europeiskt nätverk för unga folkvalda politiker som vill lära sig mer om EU och bidra till Europeiska regionkommitténs arbete.

Ansök senast 8 april.

Mer information om programmet och länk till ansökningsformuläret finns här: Young Elected Politician Programme 2022

Ungas hållbara energilösningar premieras

Vill du belöna en individ eller ett projekt som kommit fram med hållbara och förnybara energilösningar? Nu kan du själv ansöka om, eller nominera din kandidat till European Sustainable Energy Awards - EUSEW Awards 2022. Priset "Young Energy Trailblazer Award" ges till unga personer under 35 som hjälper till att underlätta övergången till ren energi i Europa.

Sista dagen att ansöka eller nominera är 14 april.

Läs mer och ansök här: Young Energy Trailblazer Award

Webbinarium: För dig med pågående projekt

Varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala och interaktiva webbinarie som pågår under två halvdagar. Vi kommer bjuda på ett varierat program med duktiga föreläsare och panelsamtal. Det kommer dessutom finnas gott om tid för att prata med och ställa frågor till andra organisationer och oss på MUCF. Allt detta för att era projekt nu och i framtiden ska bli så bra som möjligt.

10-11 maj

Anmäl dig senast 8 maj

Läs mer och anmäl dig till webbinariet på MUCF:s webbplats.

10-11 maj: Webbinarium – För dig med pågående EU-projekt

Delta i EU:s ungdomsdialog

Från och med 2022 till och med våren 2023 pågår den nionde cykeln av EU:s ungdomsdialog som sträcker sig över Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i EU. Under denna period kommer tre olika ungdomskonferenser att hållas i dessa tre länderna.

Lokala organisationer har möjlighet att inkludera fler unga i dialogen och skapa ett brett mandat för Sveriges ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog genom att arrangera lokala demokrativerkstäder.

Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som ansvarar för EU:s ungdomsdialog i Sverige. Under demokrativerkstäderna samlas ungas åsikter och synpunkter om hur vi ska uppnå EU:s ungdomsmål 3, Inkluderande samhällen och mål 10, Ett hållbart och grönt Europa.

Resultaten av demokrativerkstäderna ska rapporteras in till LSU senast den 10 juni 2022. Är ni intresserade av att delta i EU:s ungdomsdialog ska ni anmäla ert intresse via mail till erasmusplus@mucf.se med ämnesraden ”EU:s ungdomsdialog”.

Ni kommer att få stödmaterial och möjlighet att delta under drop-in webbinarier för mer information om ungdomsdialogen. Rapporterna från de lokala demokrativerkstäderna kommer att bli del av underlaget till Sveriges rapport till EU-kommissionen.

Att arrangera en demokrativerkstad är en aktivitet under Europaåret för unga!

Högre budget för ungdomsprogrammen 2022

I samband med att Europaåret för unga 2022 infaller i år får MUCF högre budget inom EU:s ungdomsprogram. Det är Projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom och Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren som får den högsta ökningen.

Projekt för att öka ungas delaktighet ökade med 29,6 procent och har nu en budget på 720 826 Euro.

Solidaritetsprojekt ökade med 15,5 procent och har nu en budget på 341 943 Euro.

Ökningen är för att programmen ska kunna vara ett aktivt verktyg för Europaåret för unga, både genom projektinitiativ men också MUCF:s arbete som NA-kontor i exempelvis de utbildningar och konfernser som vi erbjuder.

Läs mer om budgeten för programmen på MUCF:s webbplats.

Budget Erasmus+

Budget Europeiska solidaritetskåren

Sista chansen att delta i Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid

Konferensen om Europas framtid är ett initiativ för att samla in åsikter och synpunkter från EU:s medborgare med syfte att ge allmänheten större inflytande över vad EU gör. Konferensen håller nu på att sammanställa de åsikter och synpunkter som har kommit in men det finns fortfarande möjlighet att bidra.

Läs mer på MUCF:s webbplats.

Sista chansen att delta i Konferensen om Europas framtid

En europeisk stadga för ungdomar och demokrati

Inom ramen Konferensen om Europas framtid och Europaåret för unga har Europeiska regionkommittén tillsammans med Europeiska ungdomsforumet startat en process för att skapa en europeisk stadga för ungdomar och demokrati.

Man kan följa arbetet som pågår hela året här: European Charter for Youth and Democracy

Vi ses på Landsbygdsriksdagen 2022

Landsbygdsriksdagen 2022

Den 20-22 maj är det Landsbygdsriksdag i Jönköping. MUCF kommer att vara på plats och leda två seminarier: "Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället" och "EU på landsbygden och landsbygden i EU".

Dessa teman kommer även att fungera som samtalsämnen i den monter som MUCF delar med Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket. Planerar Du att vara på plats? Missa inte att anmäla dig senast 19 april!

Hela evenemanget arrangeras av riksorganisationen Hela Sverige ska leva och samlar landsbygdsutvecklare, politiker, tjänstepersoner och internationella gäster för att sätta landsbygdsutveckling högt på den politiska agendan.

Läs mer på MUCF:s webbplats och anmäl dig nu.

Landsbygdsriksdagen 2022

Enkät: Hur har unga påverkats av Covid-19 pandemin?

Har du en ung i din närhet i åldern mellan 15-24 som vill svara på några frågor om hur unga påverkats av pandemin? Då kan du tipsa om studien som via Linneuniversitetet genomförs av Europauniversitetet för välbefinnande (EUniWell). Det insamlade materialet kommer att analyseras för att sammanställas i ett antal rekomendationer till EU-kommissonens återhämtningsplan efter pandemin. Utlysningen är öppen till 8 april 2022.

Enkät: Young People and the Covid-19 Pandemic Call for Evidence

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader.

The European Training Calender

APR
04

Sista dag för ansökan till Ukraine – European Union: Solidarity prevails
Kursen riktar sig till dig som vill förbättra kvalitén i projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Med fokus på EU:s värden och känslan av att tillhöra EU siktar kursen på att utforska Solidaritetsprojekt som ett viktigt verktyg för solidaritet, social inkudering, demokrati, tolerans, fred och mänskliga rättigheter. Kursen hålls 6-10 maj i Portugal.

Ukraine – European Union: Solidarity prevails

APR
25

Sista dag för ansökan till Youth Work Recovery Conference
Kursen äger rum 13-16 juni i Helsingfors, Finland och kommer innehålla element för att utforska effekterna av Covid-19 pandemin inom ungdomsarbetssektorn i Europa. 

Youth Work Recovery Conference

MAJ
03

Sista dag för ansökan till Peers for Inclusion
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer inom inkluering för personer med funktionsvariationer och kunna anpassa aktiviteter efter deras behov. Kursen äger rum i Arad, Rumänien 17-25 juni.

Peers for Inclusion

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet