Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Vi ses på Almedalen

Fotograf: Mickes fotosida/Mostphotos

Efter ett par års uppehåll, på grund av corona, är det igen dags för fysiska möten på årets upplaga av Almedalsveckan på Gotland. Veckan – som denna gång endast är fem dagar – går av stapeln 3–7 juli. MUCF kommer att vara på plats med både egna och samordnade evenemang.

MUCF:s program är koncentrerat till tre dagar, från måndag 4 juli till onsdag 6 juli.

På måndag och tisdag blir det två heldagar av seminarier där civilsamhället står i fokus, och på onsdag diskuterar vi ungdomspolitik.

Vi ses på Almedalen 2022

Sex unga personer går i bredd bort från och med ryggen mot kameran

Ungas röst - ny rapport om ungas valdeltagande 2018

I det senaste riksdagsvalet 2018, röstade nästan 85 procent av Sveriges unga i åldern 18-25 år. En ny rapport visar att kön, födelseland, utbildning och boendeform har betydelse för om unga väljer att rösta eller inte. 

- Vi ser stora skillnader i valdeltagande mellan unga som bor i socioekonomiskt starka eller svaga områden, det är djupt oroväckande både för det politiska systemet och demokratins framtid, säger generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande. 

På mucf.se/publikationer kan du ta del av rapporten i sin helhet. Där finns också en karta som på ett enkelt och tydligt sätt visar hur stort valdeltagandet till riksdagen var bland unga i respektive kommun.

Rapporten är framtagen av Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg från Högskolan Dalarna, på uppdrag av MUCF.

Missa inte årets Forumkonferens - boka din plats redan idag!

Välkommen till Forumkonferensen den 24 maj, under temat digital dialog och samverkan. Under konferensen, som i år anordnas digitalt, får ni ta del av resultaten från MUCF:s studier om civilsamhällets villkor och digitaliseringen som skett under pandemin samt resultat från dialoger som skett mellan civilsamhället och regeringen i Partsgemensamt forum. Men framför allt erbjuder vi en plattform för dialog mellan offentlig sektor och civilsamhället.

Deltagande gäster på konferensen är bland andra:

  • Inledning av Lena Nyberg, generaldirektör MUCF och Jeanette Gustafsdotter, kulturminister.

  • Max Horttanainen presenterar samtalen i Partsgemensamt forum.

  • Presentation av MUCF:s årliga uppföljningsrapport av ideella föreningars villkor (släpps 20 maj) samt rapporten Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället. Karl Karlsson, utredare och Elisabet Johansson, utvecklingsledare MUCF.

  • Panelsamtal mellan Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva och Jörgen Andersson, utvecklingssamordnare Framtidens hus som kommer att prata om hur digitaliseringen påverkar civilsamhället och framförallt dialogen med offentlig sektor.

  • Presentation av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), vilka uppdrag de arbetar med och hur samverkan med civilsamhället är till nytta för deras arbete. Mats Snäll, leveransområdeschef Digital utveckling på DIGG.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig både till företrädare från offentlig sektor och civilsamhället.

Anmäl dig redan idag!

Konferensen arrangeras av MUCF och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället).

Mer information om program och anmälan hittar du här.

Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

*|pixaby|*

Civilsamhället drabbades hårt under pandemin. I takt med att restriktionerna infördes ökade också behoven av att digitalisera civilsamhället och många organisationer tvingades att snabbt ställa om. MUCF har tagit fram rapporten Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället i syfte att lyfta fram konsekvenserna av digitaliseringen för civilsamhället.

Ta del av rapporten i sin helhet, eller anmäl dig till Forumkonferensen den 24 maj där vi bland annat kommer att prata mer om rapporten och vilka erfarenheter från digitaliseringen, som skedde under pandemin, som vi kan ta med oss in i framtida samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer.

Läs mer på mucf.se

Skolval 2022 - vi förlänger anmälan!

Är din skola anmäld till Skolval 2022?

I skrivande stund har 634 skolor runt om i Sverige valt att anmäla sig till Skolval 2022 till riksdagen. Det innebär att tusentals elever får möjlighet att lära sig mer om politik och demokrati - och öva på att göra sin röst hörd!

Men det finns såklart plats för fler! Att delta i skolval är kostnadsfritt. Alla som anmäler sig innan den 31 maj får ett startpaket skickat till sin skola med tips och idéer inför, under och efter valdagen. Därefter går det att ladda ner delar av det via skolval.mucf.se.

Varmt välkomna med er anmälan redan idag!

MUCF idag 2 juni: Ungas fritid

MUCF idag om Ungas fritid

Vårens sista avsnitt av MUCF idag kommer att handla om ungas fritid med fokus på främjande och förebyggande insatser. Vi kommer bland annat att lyfta hur rätt insatser både kan stärka ungas fritid och bidra till samhällsekonomiska vinster. 

Vi lanserar också vår nya och kostnadsfria webbutbildning om öppen fritidsverksamhet. En utbildning som kan ge verktyg för att stärka arbetet med ungas fritid!

Mer information om avsnittet finns på mucf.se/mucfidag

Rapporter om unga som varken arbetar eller studerar

  • Den 1 april kom vår rapport med en redovisning av det fortsatta uppdraget för Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Ta gärna del av rapporten på mucf.se/publikationer.
  • I december 2021 presenterade vi rapporten Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Här kan du bland annat ta del av ungas erfarenheter, vad de mött för hinder men också vad som hjälpt dem längs vägen tillbaka till studier eller arbete. Rapporten finns på mucf.se/publikationer.

Landsbygdsriksdagen 2022 - snart är det dags

Snart är det dags för Landsbygdsriksdagen 2022 som arrangeras av Hela Sverige ska leva. Den 20-22 maj kommer MUCF att vara på plats i Jönköping för att leda två seminarier: "Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället" och "EU i landsbygder och landsbygder i EU".

Dessa ämnen kan man diskutera vidare med våra representanter i den monter MUCF delar med Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket.

Vi hoppas att ses på Landsbygdsriksdagen 2022.

Spridningskonferens projekt Moves

Till sommaren avslutas projektet Moves – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth - som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) drivit tillsammans med bland andra MUCF i drygt två år. Det här markeras genom en spridningskonferens den 1 juni.

Syftet med konferensen är att presentera resultat och lärdomar från Moves, dela erfarenheter från projektmedarbetare och deltagare, och ge inspiration för vidare arbete med projektmodellen.

Konferensen är gratis - anmäl dig senast 31 maj.

Spridningskonferens projekt Moves

Utbildning för internationella projekt/verksamheter i MUCF:s Samverkansmodell 

Driver eller planerar ni ett internationellt projekt eller verksamhet med flera olika samarbetspartners? Då kan vi erbjuda er en utbildning i MUCF:s Samverkansmodell.

Modellen är ett verktyg för att hjälpa er med samverkansprocesser som sker mellan offentlig sektor och civilsamhället. Under tre utbildningstillfällen kommer ni att få möjlighet att lära er mer om modellen och testa att använda den i ert projekt eller verksamhet.

Vi prioriterar er som arbetar med Ersamus+, Europeiska solidaritetskåren eller är Eurodesk-kontaktpunkter, men även andra projekt med internationell inriktning går bra.

Nyfiken på att veta mer? Läs mer om utbildningen och innehållet på mucf.se

KALENDER

MAJ
20

Lansering av ny webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
I vår lanserar vi en ny och kostnadsfri webbutbildning. En unik utbildning med fokus på samtal med unga om hedersrelaterat våld och förtryck, med perspektiv på hbtq, intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. Den 20 maj hälsar vi dig välkommen till lanseringen! Mer information på mucf.se/kalender

MAJ
31

Sök bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
Bidraget ska användas till projekt som bidrar till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande. Sista ansökningsdag 31 maj. 
Information om utlysningen och ansökan hittar du här.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet