Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Foto: Edona Gustafsson
Valvaka med skolval 12 september 2022

Vad blir resultatet när Sveriges unga får bestämma?

Just nu pågår valdagar runt om på Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Över 1600 skolor är anmälda till Skolval 2022, vilket innebär att mer än 600 000 elever får möjlighet att ta ställning och göra sin röst hörd. Det är stort!

Den 12 september arrangerar MUCF en valvaka med skolval. Dels kommer vi att presentera det nationella resultatet, men framför allt kommer vi att diskutera det tillsammans med elever, skolpersonal och andra gäster som på olika sätt arbetar för och med skolans demokratiuppdrag. Vi blickar också framåt och lyfter den viktiga frågan hur vi tillsammans kan fortsätta prata om demokrati och politik med unga!

Valvakan direktsänds digitalt och alla är välkomna - du också! Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender.

Uppslag och omslag på lärarhandledningen Varför bry sig om demokratin?

Varför bry sig om demokratin?

Hej skolpersonal! Nu har vi fyllt på vårt Demokratipaket till skolan med lärarhandledningen Varför bry sig om demokratin?.

Demokratin behöver återerövras varje dag och idag är en sådan dag! Genom att arbeta med materialet arbetar du med skolans demokratiuppdrag. Det består av fyra lektionsupplägg som handlar om att stärka elevers engagemang för demokratin och förståelse för hur det kan bidra till samhällets utveckling. Eleverna ska hitta en fråga som de vill påverka, samla argument och genomföra konkreta insatser som får fler att intressera sig för just deras samhällsutmaning. Från idé till verklighet!

Lärarhandledningen bygger på UNIK-metoden som Västerås stad har utvecklat och som står för Ungt Nutida Inflytande i Kommunen. 

MUCF idag 22 september: Trygg skola för HBTQI-personer

MUCF idag 22 sep: Trygg skola för hbtqi-personer

Höstens första avsnitt av MUCF idag handlar om hur vi tillsammans kan skapa en trygg skola för hbtqi-personer. Vi tar som vanligt avstamp i den senaste kunskapen, denna gång från MUCF och Barnombudsmannen. Vi besöker också en skola som kommit en bit i sitt arbete och avslutningsvis presenterar vi konkreta verktyg som kan bidra till att skolan blir en trygg plats för alla elever. Mer information om programmet och anmälan hittar du på mucf.se/mucfidag.

Vi ses den 22 september kl. 10-11!

Bidrag ofta helt avgörande

Framsidan av rapporter om organisations-, verksamhets- och projektbidrag.

Varje år delar MUCF ut statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och bidrag till antidiskrimineringsverksamheter. Bidragen går bland annat till ungdomsorganisationer, etniska organisationer, hbtq-organisationer och projekt som syftar till att minska rasism och stärka demokratin i Sverige.

MUCF har sammanställt bidragens användning och effekter i tre rapporter. De visar att bidragen är helt avgörande för många av civilsamhällets ideella organisationers existens. Organisationerna främjar demokratikunskap, integration, ansvarstagande och samarbetsförmåga med mera hos sina medlemmar.

Bland de projekt som beskrivs finns bland annat exempel på hur ungdomar fått ökat inflytande i lokalpolitiken. Bidragen har också använts till att sprida kunskap om diskriminering och till att ge personer som utsatts för diskriminering upprättelse.

Ladda ned rapporterna på mucf.se.

Sök nu: Uppsatsstipendium för att skriva om EU-frågor

MUCF delar ut stipendier för att skriva masterupsatser inom ramen för Europaåret för unga. Uppsatsen ska beröra EU och unga och bedömas relevant utifrån målen med Europaåret för unga. Det kan till exempel handla om hur unga ser på EU eller hur EU:s ungdomspolitik har utvecklats. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera och sista ansökningsdag är 16 september.

Läs mer på mucf.se/uppsatsstipendium

Citat "Min kille måste ha koll på var jag är hela tiden." och "Dom var flera som höll fast mig... mamma var med. Sen skar dom."

Rätt att veta! - seminarier om svåra ämnen

I höst erbjuder vi dig som möter unga i ditt yrkesliv eller ideella engagemang, kostnadsfria seminarium om två svåra men viktiga ämnen. 

7 oktober: Könsstympning av flickor och kvinnor

Att leva med konsekvenserna av könsstympning är vardag för många flickor och kvinnor. I seminariet får du kunskap om vad könsstympning är och vilka konsekvenser det kan leda till. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga. Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender.

28 oktober: Våld i ungas partnerrelationer

Våld i ungas partnerrelationer är både allvarligt och vanligt. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och ge stora konsekvenser i den ungas liv och vardag. I seminariet får du kunskap om hur våldet i ungas partnerrelationer ser ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas partnerrelationer och hur våldet kan förebyggas. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga. Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender. 

Panelsamtal om unga hbtqi-personers rättigheter i Sverige och EU

Bild: EYY2022/MUCF

Levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer är fortsatt sämre än för andra unga. Det visar en ny kartläggning av MUCF. Den 2 september pratar vi med Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) och Evin Incir (S) om hur det här kan gå att åtgärda.

Välkommen till vårt panelsamtal i Örebro - det går även att följa evenemanget i direktsändning på nätet eller se på inspelningen efteråt. Samtalet sker inom ramen för Europaåret för unga och hålls på engelska.

Läs mer om evenemanget och följ sändningen på mucf.se.

Nu laddar vi för årets MUCF-dagar! 

Nu laddar vi för fullt inför MUCF-dagarna 2022! Tre dagar fyllda med ny kunskap, metoder och verktyg som MUCF tagit fram under året. Det blir samtal och diskussioner med gäster och MUCF:s medarbetare, mixat med interaktivitet och möjlighet till fördjupning i utvalda ämnen.

Den 29 och 30 november genomförs som digitala sändningar och 1 december, som ett så kallat hybridevent med både fysiska deltagare på plats i Posthuset i Stockholm och deltagare som deltar digitalt.  

  • 29 november – Idéburen välfärd

  • 30 november – Hur engagerar vi fler unga i politiken?

  • 1 december (förmiddag) – Ungas ekonomiska utsatthet  

  • 1 december (eftermiddag) – Erasmus + & Europeiska solidaritetskåren (European Youth Year). 

Information om programmet, gäster och innehåll för respektive dag uppdateras löpande på mucf.se

Starta er AI-resa!

Innovationsmyndigheten Vinnova och AI Sweden satsar just nu på att ge fler kommuner och civilsamhällesorganisationer chansen att utforska möjligheterna AI (Artificiell Intelligens) kan skapa för verksamheterna. Inom ramen för satsningen har Vinnova lanserat en av fyra utlysningar som riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer som är nyfikna på att starta sin AI-resa.

Mer information om satsningen hittar du här.
Information om utlysningen finns att ta del av här.

MUCF stöttar satsningen och medverkar i Vinnova och AI Swedens referensgrupp.

Hjälp oss göra Samverkansmodellen ännu bättre – svara på vår enkät

Har du använt MUCF:s Samverkansmodell i ditt arbete eller i något projekt som du har arbetat med?

Vi är intresserade av att veta mer om och hur Samverkansmodellen för offentliga aktörer och civilsamhället används och hur vi kan utveckla modellen ännu mer.

Genom att svara på frågorna bidrar du till hur arbetet med Samverkansmodellen kan utvecklas.

Det hade varit uppskattat om du tog dig tid i fem minuter och svarade på några frågor. Frågorna hittar du via den här länken

Ger våra webbutbildningar rätt effekt?

I höst ska vi göra en uppföljning av våra webbutbildningar om öppen fritidsverksamhet och Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck. Vilken effekt har utbildningarna? Gör dem någon skillnad i era möten med unga?

Arbetar du i öppen fritidsverksamhet eller möter unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck? Just nu söker vi verksamheter som vill utveckla sitt arbete och sina möten och samtal med unga. Ni får stöd av MUCF under resans gång och bidrar samtidigt till att våra utbildningsinsatser till er blir så bra som möjligt.

Låter det intressant? Mer information finns på mucf.se.

Nyfiken på våra webbutbildningar? De finns att ta del av och registrera sig till via utbildning.mucf.se.

Nominera organisationer till Partsgemensamt forum
Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum (PGF) 2023, där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras. För mer information, läs informationsbladet som beskriver vad ett deltagande i PGF innebär och besök NOD:s webbsida. Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är 9 oktober 2022.

Nordisk LGBTI-fond öppnar för ansökningar 1 september
Fonden är en del av det nordiska samarbetet för att förbättra LGBTI-personers villkor och syftar till att främja arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden. Totalt ska 1,5 miljoner danska kronor fördelas i år. Fonden administreras av NIKK Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Läs mer om utlysningen på: https://nikk.no/sok-finansiering/nordisk-lgbti-fond/

KALENDER

SEP
30

Sista dag för att ansöka om verksamhetsbidrag för antidiskrimineringsverksamheter
Mer information och ansökan hittar du på mucf.se.

OKT
27

Regionträff om vägar till social hållbarhet
Höstens regionträff kommer att handla om social hållbarhet och hur ni som arbetar i regioner kan uppnå det med hjälp av barn och ungas delaktighet, ett ungdomsperspektiv och samverkan med det civila samhället. Med oss har vi forskare Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet och universitetslektor Sofia Enell från Linnéuniversitetet. Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet