Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Coronabidragen har räddat liv

Människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under pandemin. Statsbidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.

Den nya rapporten från MUCF Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021 redovisar hur de fördelade 143,4 miljoner kronorna använts.

Rapporten visar tydligt att behoven drastiskt ökade under pandemin. Situationen för de redan utsatta blev allt värre och många hamnade i ytterligare svårigheter. Samtidigt gjorde samhällsförändringar och restriktioner att nya grupper sökte sig till civilsamhällets organisationer.

Det blev vanligare att ensamstående och barnfamiljer behövde hjälp med att klara de allra mest grundläggande behoven. Fler människor blev arbetslösa och hamnade i ekonomiska svårigheter och antalet hemlösa ökade.

Isoleringen under pandemin har också fört med sig en ökad utsatthet för våld i hemmet. Flera organisationer beskriver också att behovet av psykosocialt stöd ofta varit så stort att de fått prioritera akut hjälp i form av suicidprevention och låta mindre akuta ärenden vänta.

Läs artikel av MUCF:S generaldirektör Lena Nyberg i Altinget

MUCF-dagarna 2022

Vi närmar oss årets MUCF-dagar med ett fullspäckat program! Tre dagar fyllda med ny kunskap, metoder och verktyg som MUCF tagit fram under året. Det blir samtal och diskussioner med gäster och MUCF:s medarbetare, mixat med interaktivitet och möjlighet till fördjupning i utvalda ämnen.

På mucf.se/mucf-dagarna presenteras programmet för de tre dagarna inom kort, men redan idag kan du anmäla dig!

De två första dagarna sänder vi digitalt från vår studio i Växjö. Den tredje och avslutande dagen kan du delta antingen digitalt eller på plats i Posthuset i Stockholm.

________________________________

29 november kl. 10-12: Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan?

Är idéburen välfärd framtiden? Efter den här dagen hoppas vi att du som arbetar i kommun och region har mer kunskap om de mervärden som samverkan med civilsamhället kan ge och vad idéburna aktörer kan bidra med när den levererar välfärdstjänster.

Läs mer och anmäl dig idag!

30 november kl. 10-12: Hur engagerar vi fler unga i politiken?

Hur ser ungas valdeltagande, organisering och politiska engagemang ut? Vi diskuterar vilka hinder som finns för unga att engagera sig och vad politiker kan göra åt det.

→ Läs mer och anmäl dig idag!

1 december LIVE från Posthuset i Stockholm

Dagen kommer att delas upp i två pass, ett på förmiddagen där vi fokuserar på unga i ekonomisk utsatthet och ett pass under eftermiddagen där vi berättar mer om Europaåret för unga, ett initiativ från Europeiska kommissionen för att lyfta fram ungas betydelse i hela EU.

Förmiddag – Ungas ekonomiska utsatthet → Läs mer och anmäl dig idag!

Eftermiddag – Europaåret för unga → Läs mer och anmäl dig idag!

Välkomna!

Del av förstasidan på rättsligt ställningstagande av hur begreppet demokratisk uppbyggnad ska tolkas och bedömas

Vad innebär demokratisk uppbyggnad?

MUCF har beslutat om ett rättsligt ställningstagande av hur begreppet demokratisk uppbyggnad ska tolkas och bedömas inom myndigheten. Det började gälla den 1 augusti.

Ställningstagandet ger också vägledning till organisationer som söker bidrag från MUCF om vad begreppet omfattar och vad som krävs för att uppfylla villkoret om demokratisk uppbyggnad. Det tar främst upp frågor som rör riksorganisationer, men villkoret om demokratisk
uppbyggnad gäller för alla som ansöker om statsbidrag om detta anges i författningen för bidraget.

Du kan läsa hela det rättsliga ställningstagandet med MUCF:s tolkning av begreppet demokratisk uppbyggnad här

Kunskapskonferensen 2022 -

Boka in den 16 december!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället.

Kunskapskonferensen belyser aktuell forskning inom civilsamhället och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare, och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället. Årets tema är Inkludering, samverkan och social innovation och några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället kommer att delta.

Konferensen hålls i Posthuset i Stockholm den 16 december.

Välkomna!

Läs mer om årets kunskapskonferens och anmäl dig här 

Internationellt intresse för
Skolval 2022 

Skolvalet är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och väckte i år rekordstort intresse även utanför skolans värld. Den nya satsningen på en digital valvaka var mycket uppskattad.

Både lokal och nationell press rapporterade om skolvalet, inför, under och efter, och även utomlands var intresset för den svenska demokratisatsningen stort. Bland andra franska nyhetsbyrån AFP och den franska tidningen Libération bevakade skolvalet, och japansk TV lyfte det svenska skolvalet vid flera tillfällen. En grupp japanska studentrepresentanter besökte Sverige för att lära sig mer om valet och arbetet med demokrati bland unga. De besökte bland annat skolor som deltog i skolvalet och träffade MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer om besöket från Japan här

 

Slutgiltigt resultat Skolval 2022

Det preliminära resultatet av Skolval 2022 presenterades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, under den digitala valvakan den 12 september.

Det slutgiltiga resultatet för skolvalet kommer att stå klart i mitten av oktober. Håll utkik på www.mucf.se

MUCF idag 20 oktober

MUCF idag 20 okt:

Våld i ungas partnerrelationer

I en studie från Stockholms universitet svarade var tredje ung att de blivit utsatta för någon form av sexuellt våld. Trots detta finns en tendens att vuxna inte tar detta våld på lika stort allvar som våldet i vuxnas nära partnerrelationer. Vad vet vi idag och hur kan vi förebygga våldet i ungas partnerrelationer? 

Välkommen att följa den digitala sändningen av MUCF idag den 20 oktober. Mer information och anmälan finns på mucf.se/mucfidag

Veckan därpå, den 28 oktober arrangerar vi ett mer fördjupat seminarium om Våld i ungas partnerrelationer. Då blir det mer fokus på samtal och bemötande. Mer information finns på mucf.se/kalender eller i kalendern längre ner.

Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck

- ny webbutbildning

Möter du unga som utsatts för, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld och förtryck? Det kan vara i ditt yrke eller i ett ideellt engagemang. Oavsett är din roll viktig och ditt samtal med den unga kan vara avgörande för hen. Utbildningen ger stöd i att skapa trygga och inkluderande samtal med unga om våld och kontroll. I utbildningen inkluderas perspektiven hbtq, intellektuella funktionsnedsättningar och utsatthet för rasism.

  • Den tar cirka 1,5 timmar att genomföra

  • Det går bra att pausa och komma tillbaka vid ett senare tillfälle.

  • Givetvis är den kostnadsfri. 

Registrera dig till utbildningen redan idag! Mer information om MUCF:s alla webbutbildningar finns på utbildning.mucf.se

Nyfiken på LUPP?

Genom LUPP gör unga sin röst hörd

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Genom Ungdomsenkäten LUPP får vi svar från unga om hur de mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden. Varje höst genomförs LUPP runt om i Sverige. Under oktober och november i år får unga i 23 kommuner och en region möjligheten att dela med sig av sina tankar och åsikter. Resultatet kan kommunerna använda i sitt fortsatta arbete som rör unga.

Vad bygger du dina beslut om unga på? Vad vet du om ungas levnadsvillkor i din kommun? Kanske är Ungdomsenkäten LUPP verktyget för er? Mer information finns på mucf.se/lupp.

Bidrag till kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga

Postkodstiftelsen söker nu projekt för att stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar. Ansökningar tas emot löpande. Mer information hittar du på Postkodstiftelsens hemsida.

______________________________________________________________________

Nominera organisationer till Partsgemensamt forum

Fram till 9 oktober 2022 är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum (PGF) 2023, där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras. För mer information, läs informationsbladet som beskriver vad ett deltagande i PGF innebär och besök NOD:s webbsida.

Länk till nomineringen hittar du här.

KALENDER

OKT
7

Rätt att veta! - Könsstympning av flickor och kvinnor 
Att leva med konsekvenserna av könsstympning är vardag för många flickor och kvinnor. Du som arbetar med barn och unga spelar en viktig roll i att förebygga, uppmärksamma och erbjuda stöd. I seminariet får du kunskap om vad könsstympning är och vilka konsekvenser det kan leda till. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med flickor och kvinnor som drabbats.

Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender.

OKT
28

Rätt att veta! - Seminarium om Våld i ungas partnerrelationer
Våld i ungas partnerrelationer är både allvarligt och vanligt. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och ge stora konsekvenser i den ungas liv och vardag. Du som arbetar med unga spelar en viktig roll i att förebygga, uppmärksamma och erbjuda stöd. I seminariet får du kunskap om hur våldet i ungas partnerrelationer ser ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas partnerrelationer och hur våldet kan förebyggas. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga.

Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender.

Veckan innan, den 20 oktober, handlar MUCF idag också om Våld i ungas partnerrelationer. Det kan vara ett bra tillfälle att uppdatera dig kring den senaste kunskapen. Mer information om MUCF idag finns på mucf.se/mucfidag.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet