Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*
MUCF-dagarna 2022

Nedräkning till MUCF-dagarna 2022

Vi närmar oss årets MUCF-dagar där ungdomspolitik och politiken för det civila samhället är i fokus. Det blir tre dagar fyllda med ny kunskap, metoder och verktyg som MUCF tagit fram under året. Det blir också samtal och diskussioner med gäster och MUCF:s medarbetare, mixat med interaktivitet och möjlighet till fördjupning i utvalda ämnen.

Den 29 och 30 november genomförs som digitala sändningar och 1 december, som ett så kallat hybridevent med både fysiska deltagare på plats i Posthuset i Stockholm och deltagare som deltar digitalt. 

Målgruppen för MUCF-dagarna är förtroendevalda, chefer/beslutsfattare och tjänstepersoner men också självklart du som är intresserad av MUCF och våra frågor. Till eftermiddagen den 1 december riktar vi oss särskilt till unga (i åldern 30 år och yngre).

Program

29 november kl. 10-12: Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan

Hur kan vi bygga framtidens välfärd genom samverkan? Vad handlar de nya lagarna från Propositionen Idéburen välfärd om och hur kan dessa lagar påverka er organisation? Vi lyfter exempel på vad idéburna aktörer kan ge för mervärden i välfärden som serviceutförare och tar upp hur kommuner och regioner samverkar med organisationer idag genom LOU och IOP.

→ Läs mer och anmäl dig idag!

________________________


30 november kl. 10-12: Hur engagerar vi fler unga i politiken?

Hur ser ungas valdeltagande ut? Engagerar sig unga i politiken? Vilka hinder finns för unga att engagera sig och vad kan politiker göra åt det? Den här dagen hoppas vi kunna få svar på dessa frågor och på hur experterna tror att vi kan engagera fler unga i politiken.

→ Läs mer och anmäl dig idag!

________________________

 

1 december kl. 9-15: Ungas samhällsengagemang

Unga i ekonomisk utsatthet kl. 9-12

Med utgångspunkt i MUCF:s senaste Fokusrapport, där vi tagit fram ny kunskap om ungas ekonomiska situation, fördjupar vi oss inom några aktuella och allt mer angelägna frågor. Det kommer bland annat att handla om unga med skulder, unga föräldrars utsatthet, barnfattigdom, vikten av att ge tillgång till meningsfull fritid och om en arbetsmarknad med hinder för vissa.

→ Läs mer och anmäl dig idag!

Europaåret för unga! kl. 13-15

2022 är Europaåret för unga! Året då ungas visioner och framtidsutsikter hamnar i fokus. Ett år som särskilt satsar på ungas deltagande och lyssnar in vad unga tycker. Som avslutning på MUCF-dagarna bjuder MUCF in unga för att berätta om vilka möjligheter som finns ute i Europa och på hemmaplan.

→ Läs mer och anmäl dig idag!

________________________

Välkomna!

Ungdomsenkäten LUPP - Hur är det att vara ung i din kommun?

Hur har unga i din kommun det?

Just nu genomförs ungdomsenkäten LUPP runt om i Sverige. I år får unga i 23 kommuner och en region möjlighet att göra sin röst hörd och svara på frågor om bland annat hälsa, fritid, trygghet och framtiden. 

Omkring 100 kommuner och regioner genomför LUPP återkommande, men det finns plats för fler! Vill ni ta reda på hur unga har det i er kommun, få ett bra underlag och viktigt perspektiv inför beslut som rör unga - välkomna att ansöka om LUPP redan idag! 

Digital träff: Stärkt fritidsverksamhet!

Runt om i Europa pågår en mängd projekt för att stärka och utveckla den öppna fritidsverksamheten. Många utgår från Europeiska riktlinjer om vad som krävs för att säkerställa en hög kvalitet - hur gör ni? Varmt välkommen till en digital träff den 18 november klockan 9-12, där vi tar Europas samlade kompetens till vår lokala fritidsverksamhet! 

Mer information och anmälan finns på mucf.se/kalender.

Rätt att veta! - Hedersrelaterat våld och förtryck

Rätt att veta! - ett efterfrågat utbildningspaket!

Intresset för utbildningspaketet Rätt att veta! har varit stort under hösten. Genom bland annat webbutbildningar och seminarier ger vi dig som möter unga i ditt yrke eller ideella engagemang stöd i att skapa samtal om till exempel sexualitet, relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet.

"Superbra utbildning som verkligen har saknats. Kommer varmt rekommendera den!"

Citatet kommer från utvärderingen av den senaste webbutbildningen, som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har snart nått 1 000 deltagare och i utvärderingen ser vi att 93 procent ger helhetsintrycket 4 eller 5 i betyg! En av flera framgångsfaktorer i denna och de andra webbutbildningarna, är att de är konkreta – det du lär dig idag kan du använda redan imorgon. 

Webbutbildningarna är kostnadsfria och du kan ta del av dem när och var du vill. Du hittar MUCF:s alla webbutbildningar på utbildning.mucf.se.

Seminarium om Våld i ungas partnerrelationer

Imorgon, den 28 oktober klockan 8.30-11.30, erbjuder Rätt att veta ett digitalt seminarium om Våld i ungas partnerrelationer. Varmt välkommen att läsa mer om det och följa sändningen på mucf.se!

Mer information om utbildningspaketet Rätt att veta! finns på mucf.se/rattattveta.

Save the date - konferens Arbetet mot våld

Det är långt till den 29-30 augusti 2023, men redan nu vill vi tipsa om att Kvinnofridskonferensen arrangeras då. Det är Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid som står bakom dagarna och som MUCF är en del av. Programmet presenteras i januari och anmälan öppnar månaden därefter. 

Ny internationell rapport om ungas psykiska hälsa efter Covid-19 pandemin

Pandemin har visat sig ha negativa effekter på ungas psykiska hälsa. Förändringen från att ha lärande fysiskt till att ha det online, restriktioner, idrottsaktiviteter och sociala aktiviteter som pausats eller helt avbryts har gjort att många unga känt sig isolerade och ensamma, känt ångest och uppgett symptom på depression. Detta visar den nya internationella rapporten som nätverket Youth Wiki tagit fram. Läs hela rapporten på Europeiska kommissionens webbplats.

The impact of the Covid-19 pandemic on the mental health of young people

KALENDER

NOV
24

Nätverksträff - Hur skapar vi förutsättningar för inkludering i det lokala föreningslivet? 
MUCF bjuder i samverkan med Upplands-Bro kommun in till ett digitalt inspirationsseminarium om hur det offentliga kan stödja det lokala civilsamhället i arbetet med inkludering. Seminariet riktar sig till kommuner och civilsamhällesorganisationer. Läs mer och anmäl här.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet