Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

FOKUS 22 - om unga i ekonomisk utsatthet

Under MUCF-dagarna presenterades årets FOKUS-rapport Ett liv som andras - om ungas ekonomiska utsatthet. Rapporten visar bland annat att närmare en av tio unga vuxna har en inkomst som ligger under gränsvärdet för vad som krävs för en skälig levnadsstandard och att det finns grupper av unga som står utanför socialförsäkringssystemen.

Unga som är arbetslösa, sjuka eller föräldralediga löper större risk att hamna i ekonomisk utsatthet och unga med psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar är särskilt utsatta då de ofta möter större utmaningar i sitt försök att komma in i arbetslivet.

På flera områden finns behov av insatser för att skapa bättre förutsättningar för alla unga vuxna. Rapporten visar bland annat att:

 • möjligheter till etablering för unga som varken arbetar eller studerar behöver förbättras

 • fler åtgärder behöver sättas in för att stärka förutsättningarna till etablering för unga med funktionsnedsättning

 • risken för kraftig skuldsättning i ungdomsgruppen behöver minska

Läs rapporten i sin helhet

Tack för i år!

Varmt tack till alla som deltog på årets MUCF-dagar!

Över 1000 personer har följt våra sändningar eller träffat oss på plats i Posthuset i Stockholm, och vi hoppas att ni fått ny kunskap, inspiration och energi att ta dessa viktiga frågor vidare in i er vardag. Då kan vi tillsammans göra nytta för Sveriges unga och civilsamhället.

Ett stort TACK till alla ni som följt sändningarna, alla framför kameran och alla bakom. Och ett extra tack till alla gäster som gjorde konferensen möjlig. Ett stort team tackar för förtroendet och hoppas att vi ses igen!

Tack för er återkoppling! Majoriteten av våra gäster - digitala och på plats - säger i utvärderingarna att de tyckte att helhetsintrycket var bra eller till och med mycket bra. Vi kommer såklart djupdyka i utvärderingarna för att se vad vi ytterligare kan utveckla till framtida möten med er.

Missade ni någon del av konferensen, eller vill ni se allt igen, får ni hålla utkik på mucf.se så kommer sändningarna upp där snart igen.

Civila samhället i samhället - utbildningen för dig verksam inom offentlig sektor och civilsamhället

Anmäl dig till utbildningen Civila samhället i samhället 2023

Välkommen till utbildningen som ger dig som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Varje år sedan 2014 arrangerar MUCF utbildningen Civila samhället i samhället tillsammans med Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke). Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin med start i slutet av april.

Anmälan är nu öppen. Sista dagen för anmälan är den 26 mars 2023.

Läs mer och anmälan

 

Webbinarium - Civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa

Den 6 december hålls ett webbsänt seminarium om civilsamhällets möjligheter och roll för hållbarhet och jämlik hälsa. Seminariet hålls av Mötesplats social hållbarhet som drivs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten i samverkan. Det kommer att handla om samverkansmodeller och goda exempel på samskapande med civilsamhället.

Bland andra kommer Elisabet Johansson från MUCF medverka för att tala om MUCF:s samverkansmodell.

Seminariet vänder sig främst till dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad på lokal, regional eller nationell nivå. Speciellt välkomna är representerar från det civila samhället och de som arbetar nära eller vill närma sig civilsamhället.

Läs mer och anmäl dig här

Skatepark med ungdomar

Investera i ungas fritid & spara miljoner!

En ung person som fastnar i kriminalitet kan under sitt liv kosta samhället cirka 23 miljoner kronor. Det framgår av MUCF:s rapport Utanförskap och unga som vi släppte under Almedalsveckan i somras. Rapporten visar också att riktade fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap, kan ge både stora samhällsekonomiska vinster som ökad livskvalitet för individen.

Under december och januari besöker rapportens författare Eva Nilsson Lundmark, beteendevetare och Ingvar Nilsson, nationalekonom fyra orter för att hålla i en workshop utifrån rapporten. 

– Vi lyfter värdet av tidiga insatser och diskuterar vilka vägar vi kan gå för att bromsa ungas resa mot utanförskapet. Vi ska prata om vad utanförskap kostar individen och samhället och vilka metoder som kan bryta utvecklingen, säger Ingvar Nilsson.

Orterna som besöks är Östersund, Göteborg, Luleå och Malmö. 

Ta gärna del av pressmeddelandet om workshopen.

MUCF webbutbildningar

Inspireras av våra webbutbildningar

Vi erbjuder dig som möter unga i ditt yrke eller ideella engagemang kostnadsfria webbutbildningar.

Här finns kunskap och verktyg att hämta om

 • rättighetsbaserat ungdomsperspektiv
 • hur begränsande normer i skolan kan leda till utsatthet för hbtqi-elever - Öppna skolan!
 • att kunna samtala med unga om ämnen som kan vara svåra att närma sig - Rätt att veta!
 • inkluderande och trygg öppen fritidsverksamhet för alla unga
 • hur du kan Prata EU med unga

Ny kunskap, inspiration eller en snabb påminnelse? Oavsett vilken anledning du har, är du varmt välkommen att ta del av MUCF: s webbutbildningar. Du hittar dem på utbildning.mucf.se.

Tips till dig som ska söka projektbidrag

Text: SMART:a tips

För att er ansökan ska bli bra behöver ni tydligt beskriva varför ert projektet ska genomföras.

Vad är det ni vill åstadkomma och vilken påverkan eller förändring vill ni uppnå med ert projekt jämfört med hur det är idag?

Ett sätt att beskriva det på ett tydligt sätt är att sätta SMART:a mål. Det innebär att målet ska vara:

 • S = Specifikt

 • M = Mätbart

 • A = Accepterat

 • R = Realistiskt

 • T = Tidsbestämt

7 tips
Gå in på nya webbsidan där du får sju tips på hur ni kan göra en bra ansökan.

Ansökningsperioden öppnar den 2 januari
I slutet av december när MUCF fått 2023 års uppdrag från regeringen publicerar vi information om vilka projektbidrag som går att söka på mucf.se.

Unga HBTQI-personers rättigheter - se inspelning av panelsamtal

Panelsamtal om unga HBTQI-personers rättigheter i Sverige och EU.

I september bjöd MUCF och organisationen Awesome People in till ett panelsamtal om livssituationen för unga hbtqi-personer på olika nivåer, både i Sverige och i EU. Samtalet utgick från MUCF:s kartläggning av unga hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor, som visar att unga hbtqi-personers levnadsvillkor är fortsatt sämre än för andra unga.

Europaparlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Evin Incir (S) deltog i diskussionen, som hölls på engelska. Nu går det att se en redigerad version av evenemanget som även är textad till svenska.

Panelsamtal om unga HBTQI-personers rättigheter i Sverige och EU.

KALENDER

DEC
16

Kunskapskonferensen 2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället.

I år är temat Inkludering, samverkan och social innovation.

Läs mer om Kunskapskonferensen 2022

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet