Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Ungdomsenkäten LUPP nu tillgänglig för fler - 

Ansök senast den 12 februari!

Andelen unga i åldrarna 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun är drygt 40 procent (statistik från www.ungidag.se).

Ett sätt att låta unga komma till tals och hålla sig uppdaterad kring hur ungdomar har det i din kommun eller region är att genomföra ungdomsenkäten LUPP, ett beprövat koncept som används av omkring 100 kommuner och regioner runt om i landet.

LUPP tar reda på hur unga mår, hur deras levnadsvillkor ser ut, vad de tycker om att leva på orten och hur de ser på framtiden. Kunskap som sedan kan användas för att fatta bättre beslut i frågor som rör unga.

Från och med i år finns också en version av LUPP som är anpassad för elever med särskilda behov, något som efterfrågats av många kommuner. Anpassad LUPP ger fler unga chansen att göra sin röst hörd. Den har bland annat färre och förenklade frågor och möjlighet till bildstöd.

LUPP genomförs varje år på hösten och det finns fortfarande chans att delta i årets LUPP.

Sista dag för ansökan är den 12 februari.

Läs mer och ansök på www.mucf.se

 

Fler TIPS till dig som arbetar med frågor som rör unga! 

 www.ungidag.se samlar MUCF statistik från flera olika myndigheter om hur unga mellan 13-25 år i Sverige har det. 

Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

Ansök om projektbidrag senast 16 februari!

Nu är det hög tid att ansöka om 2023 års statliga projektbidrag från regeringen som fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Sista dag för ansökan är den 16 februari!

I år kommer pengar att fördelas inom fyra områden:

  • Projekt för att främja barns och ungdomars organisering

  • Projekt för att motverka rasism och intolerans

  • Projekt och insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

  • Projekt och insatser som främjar romers hälsa

Läs mer om de olika bidragen, få svar på dina frågor och ansök på www.mucf.se 

TIPS!

Funderar ni på något projekt ni skulle vilja genomföra med er organisation?

MUCF erbjuder konceptet Diskutera er projektidé, ett 20-minuters samtal kring er projektidé med en av våra handläggare. Som underlag till samtalet vill vi att ni svarar på några få frågor för att beskriva projektidén.

Fyll i frågeformuläret här senast den 9 februari.

Civila samhället i samhället - utbildningen för dig verksam inom offentlig sektor och civilsamhället

Handfast kompetens-utveckling för dig inom civilsamhället eller offentlig sektor

Utbildningen Civila samhället i samhället är för dig inom offentlig sektor eller civilsamhället som behöver lära dig mer kring hur civilsamhället fungerar och om samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.

Utöver teoretisk kunskap får du redskap som du direkt kan använda i ditt dagliga arbete och ett värdefullt nätverk av personer som jobbar med liknande frågor. 

Utbildningen är en uppdragsutbildning som arrangeras av Marie Cederschiöld högskola tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Den hålls i Stockholm under totalt 3x3 dagar våren och hösten 2023.

Sista dag för anmälan: 26 mars!

Läs mer och anmäl dig på www.mucf.se

Så här säger Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och Fritid, Svedala kommun, som gick utbildningen 2022: 

"Utbildningen har gett mig kompetens kring hur vi kan ytterligare professionalisera relationerna mellan kommun och civilsamhälle. Jag kan varmt rekommendera den för alla som har civilsamhällets förutsättningar som arbetsområde, både tjänstepersoner i det offentliga och representanter från civilsamhället.”

Träffar du unga hbtq-personer som utsätts för våld, hot eller kontroll av närstående?

Just nu arbetar vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, med att ta fram kunskap om unga hbtq-personer som lever i familjer med starka normer kring sexualitet och kön, i vissa fall kopplat till begrepp som heder och skam.

Kommer du i kontakt med unga hbtq-personer som blivit utsatta för eller hotas av våld, påtryckningar, begränsningar eller kontroll av sin familj eller andra närstående på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet? Berätta gärna om vårt uppdrag och att vi vill komma i kontakt med dem.  

Det behövs mer kunskap för att kunna förändra villkoren för de hbtq-personer som utsätts för hot, våld och påtryckningar av familj, släkt eller större kollektiv. Därför vill vi höra dessa ungas egna berättelser och veta mer om deras erfarenheter.

Läs mer på www.mucf.se

På gång

FEB
21

Workshop i Östersund om förebyggande insatser för att motverka ungas utanförskap  

Arbetar du med frågor som rör ungas fritid och är verksam i eller i närheten av Östersund? Då kan denna workshop var något för dig. Den handlar om att motverka ungas utanförskap genom främjande och förebyggande insatser och leds av beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson som är författarna till rapporten Utanförskap och unga

Läs mer och anmäl dig här

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

 

 

 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet