NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Genomför era ungdomsprojekt med hjälp av EU-bidrag - snart stänger årets första ansökningsfönster

Ni hinner fortfarande ansöka om bidrag inom EU:s ungdomsprogram i pågående ansökningsrunda.

Det går att söka bidrag inom Erasmus+ Ungdom fram till 23 februari för mobilitetsprojekt som handlar om ungdomsutbyten, kompetensutveckling för de som jobbar med unga, DiscoverEU:s inkluderingsinsats och projekt för att öka ungas delaktighet. Bidrag för projekt som handlar om partnerskap för samarbete går att söka fram till 22 mars.

Erasmus+ Idrott är också öppen för ansökningar av personal inom idrottssektorn som vill genomföra mobilitetsprojekt, och inom Europeiska solidaritetskåren går det att ansöka om bidrag för solidaritets- och volontärprojekt. MUCF har fått cirka 400 000 kronor extra i budget att fördela inom volontärprojekt som börjar gälla redan denna i ansökningsrunda. Deadline för alla dessa bidrag är 23 februari.

Läs mer och sök via MUCF:s webbplats:

Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ Idrott Mobilitet

Europeiska solidaritetskåren

Nu signerar vi digitalt

Nu går det att signera dokument digitalt inom EU-programmen hos MUCF.

Digital signering av dokument gör det lättare att arbeta med internationella samarbeten, påskyndar ärendehantering markant och ökar spårbarheten och rättssäkerheten, både för våra projektägare och för oss som myndighet.

Läs mer på MUCF:s webbplats:

Digitala signaturer inom EU:s ungdomsprogram möjligt

EU:s ungdomskonferens kommer till Växjö

Foto: Växjö domkyrka, Jagen51/mostphotos.com

Mellan 1 januari och 30 juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Rollen innebär att Sverige under perioden leder cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige. MUCF är med och planerar fyra större möten i Sverige, varav ett är EU:s ungdomskonferens som äger rum i Växjö 20–22 mars.

Till konferensen kommer ungdomsrepresentanter, tjänstemän från medlemsstaternas regeringskanslier och expertmyndigheter, europeiska ungdomsorganisationer, representanter från EU-kommissionen, Europarådet och andra gäster med koppling till EU:s ungdomsdialog. Totalt kommer evenemanget att ha cirka 250 deltagare. Dessutom ska EU:s chefsmöte för ungdomsfrågor (DG Youth) hållas i samband med ungdomskonferensen, den 22–23 mars.

Följ det vandrande kontot för ungdomskonferensen som MUCF ansvarar över under Sveriges EU-ordförandeskap:

MUCF agerar även värd för ett möte mellan de nationella programkontoren inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren, en nätverksträff inom det europeiska samarbetsprojektet Europe Goes Local, samt ett möte för EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

 

Vi har uppdaterat vår webbutbildning - Prata EU hjälper dig att engagera unga 

Foto: Prata EU webbutbildning/MUCF.

EU har aldrig varit mer aktuellt än det är idag. Det är mycket som pågår i världen och EU är en central knytpunkt i många ärenden som påverkar vårt dagliga liv.

Du som möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

MUCF:s webbutbildning Prata EU lanserades i maj 2021 och sedan dess har många använt den som ett verktyg för att få tips och inspiration för att engagera unga. Nu är utbildningen uppdaterad med nytt material. Den är fortfarande helt gratis och tar endast cirka två timmar att genomföra. Du kan gå den när och i den takt det passar dig.

Du hittar utbildningen och allt relaterat material på MUCF:s webbplats:

Prata EU med unga

Sök bidrag inom CERV för att främja jämlikhet

Nu finns det en öppen utlysning inom CERV-delprogrammet för jämlikhet, grundläggande rättigheter och jämställdhet. CERV står för Citizens, Equality, Rights and Values är EU:s största satsning på grundläggande mänskliga rättigheter.

Sök bidrag för projekt för att förebygga och bekämpa diskriminering och främlingsfientlighet. Bidrag ges till projekt som har fokus på band annat etniskt ursprung, hudfärg, sexuell läggning, antimuslimskt hat och HBTQI-fobi. Projekten kan vara nationella eller transnationella. Transnationella projekt uppmuntras särskilt med EU-dimension i fokus. Deadline är 20 juni.

Läs mer om utlysningen i ett dokument från EU-kommissionen:

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination

Är du intresserad av att söka eller håller på att skriva en ansökan så kan du kontakta oss på cerv@mucf.se för stöd och support.

Läs mer på MUCF:s webbplats: Bidrag inom CERV

Fem organisationer beviljades ackreditering

Sedan januari 2022 har MUCF beviljat fem organisationer ackreditering inom Erasmus+ Ungdom:

  • Jönköpings kommun
  • Laholms kommun
  • Alingsås kommun
  • Stiftelsen Fryshuset
  • ISKCON Almvik


Efter beviljad ackreditering kan organisationen ansöka om projektmedel genom att skicka in finansieringsförslag till MUCF.

Nästa deadline för ackrediteringsansökan är oktober 2023.

Läs om vad en ackreditering innebär på MUCF:s webbplats.

Ackreditering

Bildtävling - vinn en klassresa till Bryssel

Inför Europadagen 2023 arrangerar EU-kommissionen en bildtävling som vänder sig till klasser på högstadiet och gymnasiet. Uppdraget är att fram en bild som illustrerar elevernas åsikter och önskningar om EU under rubriken ”Fånga ditt Europa”. Anmäl intresse senast 1 februari. Sista tävlingsdag är 6 mars.

Läs mer: Bildtävling - vinn en klassresa till Bryssel

Nytt bidrag för konstnärer och kulturutövare

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det erbjuder stöd för att underlätta resor och utbyte för kulturutövare och kulturorganisationer. I oktober 2022 lanserades ett nytt mobilitetsstöd finansierat av Kreativa Europa – Culture Moves Europe – som förvaltas av Goethe-institutet. Enskilda konstnärer och kulturutövare kan söka bidrag inom arkitektur, kulturarv, design, litteratur och förlagsverksamhet, musik och scenkonst. Deadline är 31 maj.

Läs mer: Call for individual mobility of artists and cultural professionals

Möjlighet för unga att engagera sig på den globala arenan

Genom Unesco har unga möjlighet att påverka och få internationella erfarenheter från en FN-organisation. Det kan vara genom att delta i nätverk, praktik eller arbete. Ungdomen engagerar sig via en ungdomsorganisation eller söker uppdragen individuellt.

Läs mer om ungas möjligheter på Unescos webbplats:

Gör skillnad med engagemang inom Unesco

 

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet