Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

LUPP gör unga delaktiga -

ansök senast 12 februari!

Ungas inflytande är en central del av den svenska ungdomspolitiken. Och unga vill vara med och göra skillnad. Enligt MUCF:s rapport Fokus 21 - Vilja att förändra är drygt 60 procent av alla unga i Sverige intresserade av samhällsfrågor. De flesta drivs av viljan att förändra och göra skillnad.

Enligt statistik från www.ungidag.se vill drygt 40 procent av alla unga i åldrarna 16–25 år vara med och påverka i sin egen kommun. Ett sätt för kommuner att göra unga delaktiga är att genomföra ungdomsenkäten LUPP. Den används redan av omkring 100 kommuner och regioner runt om i landet.

LUPP ger kunskap om ungas mående, deras levnadsvillkor, vad de tycker om att leva på orten och hur de ser på framtiden. Den kunskapen kan användas för att fatta bättre beslut i frågor som rör unga.

LUPP genomförs varje år på hösten och sista dag att ansöka för att delta i år är den 12 februari.

Läs mer om LUPP och ansök på www.mucf.se

 

 

Fler tips till dig som arbetar med unga eller frågor som rör unga:

  • MUCF:s utbildningspaket Rätt att veta!
    Möter du unga i ditt yrkesliv eller som ideellt engagerad? Då kan du ha stor nytta av utbildningspaketet Rätt att veta! Utbildningarna ger dig konkreta verktyg att samtala om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet. Som vuxen spelar du en viktig roll i ungas liv. Du kan göra skillnad!

Öka kunskapen om EU och inflytande bland unga under Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. 

För dig som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid och vill arbeta med att öka ungas kunskap om EU och deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap finns MUCF:s kostnadsfria webbutbildning Prata EU med unga!

MUCF har också tagit fram handboken EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå, en digital handbok för dig som arbetar lokalt och vill öka ungas delaktighet i EU-frågor.

EU:s ungdomspolitik ska bidra till att unga får mer makt över sina egna liv och uppmuntra dem till ett aktivt medborgarskap. Som hjälp till att säkra ungas demokratiska och mänskliga rättigheter har MUCF tagit fram en modell som beskriver ett Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

För dig som är anställd inom kommunal verksamhet finns en webbutbildning inom Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Ta del av den och MUCF:s andra kostnadsfria webbutbildningar på www.mucf.se.

Genomför ungdomsprojekt med EU-bidrag

MUCF är nationellt programkontor för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Det betyder att vi fördelar EU-bidrag till svenska verksamheter som vill genomföra projekt för och med unga, utomlands eller på hemmaplan. Det kan bland annat handla om volontärprojekt, ungdomsutbyten, projekt för att öka ungas delaktighet eller kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Det finns fortfarande tid att ansöka i pågående ansökningsrunda. 

Läs vilka bidrag som går att söka nu på www.mucf.se

Ansök om bidrag till projekt för ungas organisering - senast 16 februari!

Enligt MUCF:s rapport Fokus 21 - Vilja att förändra är 62 procent av unga i åldrarna 16–25 år medlemmar i en eller flera föreningar. Att engagera sig i en förening som ung ger social samvaro och erfarenheter för livet samt kunskap om hur demokrati fungerar.

2023 års statliga projektbidrag från regeringen som fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, går bland annat till projekt som främjar barns och ungdomars organisering

Projektbidragen gör det möjligt för föreningar att driva projekt där barn och unga kan samlas kring gemensamma intressen och som ökar deras delaktighet och inflytande i samhället.  

Sista dag för ansökan är den 16 februari.

Andra områden där det nu går att söka projektbidrag:

  • Projekt för att motverka rasism och intolerans

  • Projekt och insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

  • Projekt och insatser som främjar romers hälsa

Läs mer om de olika bidragen, få svar på dina frågor och ansök på www.mucf.se/bidrag/bidrag-som-gar-att-soka-nu. 

På gång

FEB
21

Workshop i Östersund om förebyggande insatser för att motverka ungas utanförskap  

Arbetar du med frågor som rör ungas fritid och är verksam i eller i närheten av Östersund? Då kan denna workshop vara något för dig. Den handlar om att motverka ungas utanförskap genom främjande och förebyggande insatser. Workshopen leds av beteendevetare Eva Nilsson Lundmark och nationalekonom Ingvar Nilsson som är författarna till rapporten Utanförskap och unga

Läs mer och anmäl dig här

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet