Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Varannan ideell förening vill samverka mer med offentliga aktörer

Enligt rapporten Ännu ett år av utmaningar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill varannan ideell förening samverka mer med offentliga aktörer än vad de gör idag.

Rapporten visar också att var tredje ideell förening tycker att de har dåliga möjligheter till insyn och dialog kring viktiga beslut som rör deras intresseområden. Var tredje förening anger också att de tycker att företrädare för offentlig sektor har otillräckliga kunskaper om metoder för samverkan med civilsamhället.

MUCF har regeringens uppdrag att främja samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer. Ett bra samspel och en god samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen. För att gemensamt kunna möta samhällets utmaningar behöver kommuner och regioner, tillsammans med det civila samhället, hitta former för samverkan.

Nedan kan du läsa mer om på vilka olika sätt du kan lära dig mer om och komma igång med samverkan.

MUCF:s samverkansmodell

MUCF:s samverkansmodell hjälper offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan som är till nytta för alla parter. Modellen är framtagen men hjälp av representanter från civilsamhället och offentliga verksamheter. 

Läs mer om samverkansmodellen och andra verktyg för samverkan på www.mucf.se

 

MUCF-dagarna 2022 - Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan?

Framtidens välfärd genom samverkan

Ett av ämnena Under MUCF-dagarna i november 2022 var Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan? Sändningarna från MUCF-dagarna finns att se på www.mucf.se

Civila samhället i samhället - utbildningen för dig verksam inom offentlig sektor och civilsamhället

Tionde året för Civila samhället i samhället

Anmäl dig till utbildningen senast den 26 mars

I år arrangerar MUCF tillsammans med Marie Cederschiöld högskola utbildningen Civila samhället i samhället för tionde året i rad. Hittills har 97 deltagare från 40 kommuner, 34 representanter för civilsamhället, 17 regionala tjänstepersoner från nio av Sveriges regioner och 69 statliga tjänstepersoner från 22 olika myndigheter gått utbildningen.

– Civila samhället i samhället är en plattform för möten mellan offentliga aktörer och civilsamhället och där tjänstepersoner inom offentlig sektor kan träffa andra som jobbar med liknande frågor. Civilsamhället är en viktig sektor i samhället och den som går utbildningen kan vara med och skapa förutsättningar för civilsamhällets möjligheter, säger Elisabet Johansson, utvecklingsledare på MUCF.

Är utbildningen Civila samhället i samhället något för dig eller någon du känner?

Sista dag att anmäla sig till årets utbildning är den 26 mars. 

Utbildningen Civila samhället i samhället vänder sig till verksamma inom offentlig sektor och civilsamhället. Den ger teoretisk kunskap om hur civilsamhället fungerar men också de verktyg som behövs för att utveckla och arbeta strategiskt med samverkan.

Läs mer om och anmäl dig till Civila samhället i samhället

Så här säger Caroline Fronér, Projektledare Jönköpings kommun Kultur- och fritidsförvaltningen, som gått utbildningen:

”Verktygen som jag fick med mig har kommit väl till användning, exempelvis MUCF:s Samverkansmodell, som hjälpt mig i diskussioner kring hur vi kan utveckla samverkan med civilsamhället. Utbildningen gav mig också ett bra nätverk av personer som i sitt arbete möter civilsamhället på olika sätt. Efter utbildningen har vi bollat utmaningar i vårt arbete med varandra. Eftersom vi i nätverket arbetar inom olika områden så har alla olika erfarenheter och perspektiv och det har varit mycket givande.” 

Lär av varandra i MUCF:s nätverk

MUCF driver nätverk för kommuner, regioner och civilsamhället som vill samverka mer.

MUCF:s nätverk för kommuner och civilsamhället

MUCF:s nätverk för kommuner och civilsamhället är för dig som är intresserad av eller arbetar strategiskt med civilsamhällesfrågor på lokal och regional nivå.

Frågor vi tar upp handlar om sådant som hur vi kan stärka och få ett mer koordinerat samarbete mellan civilsamhället och kommunerna och vilka som är våra gemensamma mål och hur vi arbetar mot dem.

Läs mer om MUCF:s nätverk för kommuner och civilsamhället

MUCF:s Regionnätverk för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Varje år samlar MUCF Sveriges regioner för att främja arbetet med ett ungdomsperspektiv och samverkan med civilsamhället i regionerna.

Träffarna sker oftast två gånger per år. Varje träff har ett aktuellt tema som bestäms av MUCF tillsammans med regionerna.

Nästa träff är den 23 mars. Den har temat Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället.

Läs mer om MUCF:s Regionnätverk 

 

Inspireras av andra

www.mucf.se/uppdrag/samverkan-med-det-civila-samhallet hittar du också rapporter och inspirerande exempel på samverkan.

Konferens om våldsprevention i öppen fritidsverksamhet

Den 3 mars arrangerar organisationen MÄN en halvdagskonferens på temat Våldsprevention i öppen fritidsverksamhet. Från MUCF kommer Andreas Björk och Rebecka Moding att medverka för att berätta om MUCF:s uppdrag inom Öppen fritidsverksamhet och hur MUCF kan stötta kommuner. Konferensen hålls i Göteborg men sänds även live för den som inte har möjlighet att närvara på plats. Konferensen är kostnadsfri. Anmäl dig till konferensen Våldsprevention i öppen fritidsverksamhet här 

Pengar att söka till ungdomsprojekt

Norden 0–30 stöder nordiska samarbetsprojekt som är inriktade mot barn och ungdom i åldrarna upp till 30 år. Projekt kan handla om kultur, sociala frågor och/eller politik. Det går att ansöka om upp till 50 000 euro. Läs mer på www.nordiskkulturkontakt.org

Norden 0–30 är upprättat av Nordiska barn- och ungdomskommittén, ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Med Norden 0–30 vill kommittén stöda barn och ungas egna projekt. Syftet är att stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. 

På gång

MARS
16

MUCF idag - Ungas val av aktiviteter på fritiden – fri vilja eller skillnader i möjlighet?

MUCF idag är en digital serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller det civila samhället. Med hjälp av sakkunniga och externa gäster tar vi upp en aktuell fråga - alltid med utgångspunkt i vår senaste kunskap i ämnet. Årets första avsnitt sänds den 16 mars. 

Läs mer om MUCF idag den 16 mars och anmäl dig här

MARS
23

Regionträff om delaktighet

Träff med MUCF:s regionnätverk på temat Ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga och civilsamhället.

Läs mer om regionnätverket och träffen

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet