NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Foto: Mostphotos.com/Anna Grigorjeva

Ny publikation för unga: Klimatet, miljön och EU

Klimatet, miljön och EU.

MUCF har publicerat en miljörapport som förklarar hur EU:s arbete inom miljöfrågorna har fått fart och aktuella dilemman relaterade till det. Publikationen är skriven för unga och erbjuder en inblick i hur EU tar beslut och förklarar även Sveriges roll i miljöfrågorna.

Publikationen är en del av MUCF:s uppdrag att öka kunskapen och stärka delaktigheten i EU-frågor bland unga.

Ladda ner den på MUCF:s hemsida: Klimatet, miljön och EU.

EU:s ungdomskonferens är över - fem rekommendationer klara för EU:s ministerråd

Alla delegater på EU:s ungdomskonferens i Växjö. Foto: Josefine Stenersen/Regeringskanliset

EU:s ungdomskonferens gick av stapeln i Växjö den 20-22 mars. Evenemanget arrangerades inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap. Konferensen är en del av EU:s ungdomsdialog - en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU kring EU:s ungdomsmål. Resultatet av dialogen blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna.

LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer ansvarar för att genomföra ungdomsdialogen i Sverige, med hjälp av MUCF. Över 200 ungdomsdelegater deltog på konferensen i Växjö. Tillsammans jobbade de i arbetsgrupper och formulerade de slutliga fem rekommendationerna som nu ska skickas till EU:s ministerråd.

LSU sammanfattar konferensen på sin hemsida: EU:s Ungdomskonferens 2023

Mer information på MUCF:s hemsida: Vad är EU:s ungdomsdialog?

EU-kommissionen ökar budgeten för Erasmus+

Foto: Mostphotos.com/Syda Productions

EU-kommissionen har reviderat arbetsprogrammet för Erasmus+ 2023. Programmets totala budget för i år har justerats uppåt till ett nytt totalbelopp på 4,43 miljarder euro, vilket är det högsta totala anslag som Erasmus+ någonsin fått för ett år.

Det här kommer att stärka prioriteringarna inom Erasmus+ vad gäller inkludering, aktivt medborgarskap och demokratiskt deltagande, och även när det gäller den gröna och den digitala omställningen i EU och internationellt.

Läs hela pressmeddelandet: 2023 års arbetsprogram för Erasmus+: Kommissionen ökar den årliga budgeten med fokus på studerande och personal från Ukraina

Europaåret för unga 2022 utvärderas

Europa året för unga 2022

Under 2022 och fram till februari 2023 har MUCF haft uppdraget att samordna Europaåret för unga i Sverige. MUCF håller nu på att sammanställa resultatet av året och EU-kommissionen har publicerat en utlysning för synpunkter och återkoppling som ska skapa en översikt över de viktigaste resultaten. De vill ha exempel på aktiviteter, idéer och metoder för att vidare engagera, sammanföra och stärka unga.

Ni kan skicka in era synpunkter genom EU-kommissionens konsultationsverktyg ”Kom med synpunkter”: Europaåret för unga 2022 – resultat och framtida insatser. Utlysningen stänger den 14 april.

MUCF vill passa på att påminna alla organisationer som har arrangerat aktiviteter under Europaåret för unga att delta i den utvärdering som har skickats ut till er. Sista dag att skicka in utvärderingen är den 30 mars.

 

Utlysning: sök EU-bidrag för projekt inom europeisk hågkomst

EU-programmet CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) har nu en öppen utlysning för organisationer och offentliga aktörer som jobbar under temat europeisk hågkomst. Bidraget ska stödja projekt som forskar på, utbildar om, och/eller hedrar, definierande tidpunkter i europeisk historia. Dessa inkluderar orsakerna och konsekvenserna av auktoritära och totalitära regimer, motstånd mot dessa regimer, utbildning om Förintelsen och andra folkmord.

Bidrag kan också ges för projekt som utbildar om demokratiska övergångar och uppbyggnad av demokratiska institutioner, arvet från europeisk kolonialism, transnationell migration och europeisk integration. Projekten kan vara nationella eller transnationella. Transnationella projekt uppmuntras särskilt med EU-dimension i fokus.

Deadline för att söka bidraget är 6 juni.

Mer info i utlysningsdokumentet: Call for Proposal - European Remembrance

Är du intresserad av att söka och vill veta mer, eller håller du på att skriva en ansökan och behöver stöd, kontakta oss på cerv@mucf.se. Läs mer om CERV på MUCF:s webbplats.

Introduktion till Erasmus+ Ungdom - välkommen till vår utbildning

Jobbar du med unga eller med ungdomsfrågor i en ideell organisation eller kommunal verksamhet? Vill du lära dig mer om ungas deltagande? Vårt digitala seminarium ger dig en inblick i hur du och din verksamhet kan använda bidrag från Erasmus+ Ungdom för att öka ungas deltagande i det demokratiska livet.

6 april klockan 09.30-11.00

Anmäl dig senast den 3 april.

Introduktion till Erasmus+ Ungdom - bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet


Stötta ungdomar att delta i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab - Quality om volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. Här kan du få inspiration, verktyg och kunskap om hur din organisation kan stödja ungdomar i Sverige att delta i volontärprojekt.

Utbildningen är för organisationer och kommuner som har en Quality Label med supportrollen eller har initierat processen för att ansöka om en Quality Label med supportrollen. Utbildningen sker vid 4 tillfällen:

7 juni klockan 10:00-12:00

8 juni klockan 10.00-12.00

13 juni klockan 10.00-12.00

15 juni klockan 10.00-12.00

Anmäl dig senast den 26 maj.

Project Lab - Quality: Stötta ungdomar att delta i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Hitta nya samarbetspartners inom Europeiska solidaritetskåren

Jobbar du med unga och vill knyta kontakter över gränserna för samarbeten inom Europeiska solidaritetskåren? Det tjeckiska programkontoret och deras samarbetspartners ordnar en kurs i Prag, Tjeckien, 25-29 juni. Målet med kursen är att främja samarbeten mellan organisationer i olika länder. Kursen är öppen för upp till 80 personer och det är gratis att delta. Sista dagen att anmäla sig är den 12 april. Läs hela utlysningen och ansök här: Volunteering Beyond Borders - Creating partnerships for European Solidarity Corps projects involving neighbouring partner countries

Focus Learning söker korta historier

Fokus Learning-projektet är på jakt efter korta bidrag till sin blogg. De vill ha förslag på korta inlägg som kan vara en artikel, en video eller en podcast. Temat ska handla om lärandet inom ungdomsarbetet sett ur olika vinklar. De vill ha bidragen senast den 31 mars. Läs hela utlysningen: Call for Contributions

ID Talks om mental hälsa fortsätter

Vårens upplaga av ID Talks fortsätter. Det är en serie av 5 digitala seminarier med olika teman som handlar om att förstå unga personers mentala hälsa och välmående, och hur detta hänger ihop med ungdomsarbete. Nästa seminarium hålls den 12 april och det är det sista i serien - men det går att se inspelningar av alla seminarier.

ID Talks

Dela din åsikt om rörlighet i utbildningssyfte

Medborgarpaneldiskussioner pågår under våren med syfte att förbättra möjligheterna till rörlighet i utbildningssyfte. Nästa paneldiskussion pågår 28-30 april. EU-kommissionen vill nu ha din hjälp med att göra rörligheten mer tillgänglig och har därför inlett ett offentligt samråd där alla är välkomna att lämna sina synpunkter om lärande utomlands i Europa och utbytesmöjligheter för alla. Samrådet är öppet fram till 3 maj.

Lärande utomlands i Europa – utbytesmöjligheter för alla

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet