Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Ny rapport visar skillnader i ungas ekonomi mellan kommuner  - Se hur det ser ut i din kommun!

Nära en av tio unga vuxna i åldern 20–25 år har så dålig ekonomi att de inte har råd att betala nödvändiga omkostnader. Men det är stora skillnader mellan olika kommuner. Det visar en kortrapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

MUCF:s rapport Fokus 22 visar att under 2020 levde nära var tionde ung person i åldern 20–25 år i ett hushåll där inkomsterna inte räcker för att täcka nödvändiga omkostnader.

Nu har MUCF tagit fram en kortrapport med en sammanställning av andelen unga i åldern 20–25 år med låg inkomststandard per kommun. Den visar att andelen unga med låg inkomststandard skiljer sig markant mellan landets kommuner.

I MUCF:s rapport Fokus 22 framgår att andelen unga med låg inkomststandard är lägst bland dem som i huvudsak försörjer sig på inkomster från arbete, vilket är tydligt även på kommunnivå. Enligt den nya kortrapporten är kommuner med en hög andel unga med låg inkomststandard också i stor utsträckning kommuner med en låg andel unga som förvärvsarbetar.

Fokus 22-rapporten visar också att andelen unga med inkomster som är otillräckliga för att upprätthålla en grundläggande standard är högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Den nya kortrapporten visar att i nio av de tio kommuner som under 2021 hade lägst andel unga med låg inkomststandard var andelen unga utrikes födda lägre än riksgenomsnittet.

Här kan du se hur det ser ut i din kommun: 
Kortrapport Ekonomisk utsatthet bland unga på kommunnivå

Här kan du också läsa hela rapporten Fokus 22 - Ett liv som andras - om ungas ekonomiska utsatthet

Jämför din kommun på ungidag.se 

Ungidag.se är en databas där MUCF samlar statistik från elva myndigheter om ungas levnadsvillkor inom sex områden:

 • arbete och boende
 • ekonomisk och social utsatthet
 • fysisk och psykisk hälsa
 • inflytande och representation
 • kultur och fritid
 • utbildning

För flera av indikatorerna på ungidag.se kan ungas levnadsvillkor följas för län eller kommuner.

Ta del av hur unga i Sverige har det och jämför din kommun på www.ungidag.se

Erasmus+ Ungdom ger unga bättre förutsättningar

Tre av fyra av de unga som deltagit i ett ungdomsutbyte inom Erasmus+ tycker att de fått bättre möjligheter till en professionell karriär efter utbytet. Ungefär 90 procent anser att de utvecklat nyckelkompetenser tack vare att de deltagit i ett internationellt ungdomsutbyte. Detta visar studien Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020.

Erasmus+ Ungdom ger unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder. Det skapar förutsättningar för unga att utvecklas och få nya erfarenheter.

Internationella ungdomsutbyten med Erasmus+ kan ge unga i din kommun med begränsade ekonomiska möjligheter och unga som varken har ett jobb eller studerar möjlighet att skaffa sig ny kunskap och erfarenheter som skapar bättre förutsättningar i livet, både på kort och lång sikt.

Läs mer om Erasmus+ Ungdom

Unga som varken arbetar eller studerar 

I Sverige finns närmare 150 000 unga som varken arbetar eller studerar. Vilka döljer sig bakom siffran? Vad kan vi tillsammans göra för att ge dessa unga personer möjligheten till en annan framtid?

MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete, och på så sätt bidra till att regeringens ungdomspolitiska mål uppnås: att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs mer om vad MUCF kan erbjuda din kommun i arbetet för att unga som varken arbetar eller studerar ska etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera

Missa inte MUCF idag den 23 maj! - ”Vi kan göra skillnad" 

Nu är det klart! Avsnitt 12 av MUCF idag sänds den 23 maj och kommer att handla om ungas samhällsengagemang och förutsättningar för delaktighet.

Det kommer att bli många intressanta inslag och bra information och kunskap att ta del av:

 • MUCF:s verktyg och metoder som kan användas för att skapa möjligheter för ungas samhällsengagemang på lokal och regional nivå.
 • MUCF:s metodmaterial Varför bry sig om demokrati?
 • Lokala exempel på arbete med att öka ungas framtidstro och delaktighet på lokal nivå från Skultuna samt exempel från Västerås om arbetet där med bemötande av unga inom socialtjänsten.
 • MUCF:s webbutbildningar och när och hur kan man söka statsbidrag?
 • Om MUCF:s rapport Fokus 21 - Vilja att förändra som handlar om intresse för politik och samhällsfrågor hos unga men också skillnader mellan olika grupper av unga.

Passa på att redan nu anmäla dig till MUCF idag den 23 maj!

MUCF idag är MUCF:s digitala serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller det civila samhället. Med hjälp av MUCF:s sakkunniga och externa gäster tar vi upp en aktuell fråga - alltid med utgångspunkt i vår senaste kunskap i ämnet.

På gång

MAJ
3

Verktyg för delaktighet och engagemang i samhällsutvecklingen

 

Onsdag den 3 maj klockan 13.00 - 15.00 arrangerar MUCF ett webbinarium om hur fler unga kan bli delaktiga och engagera sig i samhällsutvecklingen. Webbinariet är en del av Landsbygdsveckan 2023.

Läs mer om anmäl dig till webbinariet Verktyg för delaktighet och engagemang i samhällsutvecklingen

Under Landsbygdsveckan medverkar även MUCF på SLU:s webbinarium Unga i landsbygder – kultur, identitet och inkludering. Webbinariet sänds torsdag 4 maj klockan 15.00.

Anmäl dig till webbinariet Unga i landsbygder – kultur, identitet och inkludering

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet