Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Ny utbildning: 
Öppna skolan - Din roll i skolan

En relativt stor andel unga hbtqi-personer uppger att de inte alltid känner sig trygga i skolan. En betydande majoritet unga hbtqi-personer har gömt eller undanhållit sin könsidentitet och/eller sexuella läggning under skoltiden. Unga hbtqi-personer är också mer utsatta än unga heterocispersoner för olika typer av kränkningar, till exempel mobbning och utfrysning i skolan, från såväl andra elever som lärare eller andra vuxna i skolan. Stereotypa eller traditionella könsnormer lever ofta kvar i skolorna och flera unga hbtqi-personer upplever brister i kunskap hos lärare och att skolan agerar passivt. Detta visar MUCF:s rapport "Jag är inte ensam, det finns andra som jag"

I rapporten framkommer att det som är viktigt för att unga hbtqi-personer ska uppleva trygghet i skolan är bland annat stödjande relationer där de blir bekräftade i sin hbtqi-identitet och att det finns personal med kompetens i hbtqi-frågor och som arbetar för att skolmiljön ska bli mer hbtqi-vänlig.

Nu lanseras MUCF:s nya webbutbildning Öppna skolan - Din roll i skolan. Utbildningen är en fördjupning till vår utbildning Öppna skolan - Hbtqi. Den är kostnadsfri och riktar sig till skolpersonal och fokuserar på hur ni kan arbeta praktiskt med hbtqi, normer och om hur du och dina kollegor kan skapa en trygg och inkluderande skola för alla elever.

Läs mer om och gå utbildningen Öppna skolan - Din roll i skolan

För allas lika rättigheter och möjligheter - Pride från norr till söder

I maj inleds en lång rad av Pride-veckor, -festivaler och -parader runt om i Sverige. Växjö Pride firar 10 år den 8-13 maj, Höganäs Pride går av stapeln den 13 maj, Linköpings Regnsbågsvecka är den 31 maj-4 juni, Kiruna Pride 29 juni-1 juli, Malmö Pride 5-8 juli, Stockholm Pride firar 25 år 31 juli-6 augusti och Nässjö pride är den 16 september. För att bara nämna några.

Dessutom är den 17 maj Internationella dagen mot homo- bi- och transfobi.

Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Tyvärr är det vanligare bland unga hbtqi-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar i sina liv. Det visar MUCF:s utredningar. Det kan handla om begränsningar på fritiden eller återkommande symptom på psykisk ohälsa. Dessutom känner sig många unga hbtqi-personer otrygga, både i hemmet och på offentliga platser.

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter. Det innebär att vi ska främja hbtqi-personers lika rättigheter, att vi ska integrera ett hbtqi-perspektiv i vårt arbete och att vi ska genomföra insatser för att förbättra situationen för unga hbtqi-personer.

För dig som dagligen möter unga människor, i skolan eller på deras fritid, har vi bland annat webbutbildningar, rapporter, material och digitala sändningar i ämnet att använda som stöd i ditt arbete med att bidra till att unga hbtqi-personer får lika goda förutsättningar och villkor som andra unga i sina liv.

Läs mer och ta del av materialet på www.mucf.se/hbtqi

Mötesplatser gör skillnad i unga hbtqi-personers liv

Var fjärde ung hbtqi-person har någon gång avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. 

En studie från MUCF har identifierat att antal faktorer som främjar unga hbtqi-personers möjlighet att leva ett bra liv. Bland annat handlar det om att ha en meningsfull fritid med aktiviteter man tycker om och att känna gemenskap i sociala sammanhang.

Unga hbtqi-personer upplever själva att hbtqi-mötesplatser kan ge trygghet, bekräftelse och gemenskap. Det gäller särskilt för dem som lever i familjer där deras hbtqi-identitet inte är accepterad. Om detta och mycket annat kring unga hbtqi-personers levnadsvillkor kan du läsa i MUCF:s rapport "Jag är inte ensam, det finns andra som jag" 

Läs mer om mötesplatser för unga hbtqi-personer i MUCF:s rapport Stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

Ett gott exempel

Göteborg stad och RFSL Ungdom arbetar tillsammans med att utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer och har ingått i MUCF:s pilotprojekt för att testa MUCF:s samverkansmodell för offentlig sektor och civilsamhället.

Läs mer om MUCF:s samverkansmodell och se filmen om Göteborg stad och RFSL Ungdom

Öppen fritidsverksamhet

Trygga och tillgängliga mötesplatser för unga är en viktig del i ungas liv, inte minst för unga hbtqi-personer.  

På MUCF erbjuder vi också kunskapshöjande insatser till den öppna fritidsverksamheten, så som fritidsgårdar, ungdomens hus och liknande verksamheter.

Vi har såväl tryckt stödmaterial som webbutbildningar - allt kostnadsfritt förstås!

Bland annat finns material som handlar om normer, hbtq och inkludering och som fungerar som ett stöd för fritidsledare i arbetet med att skapa trygghet och främja hbtqi-personers deltagande i öppen fritidsverksamhet.

Ta del av MUCF:s stödmaterial för dig som arbetar med eller inom öppen fritidsverksamhet 

*|data:head|*

Ny rapport om hbtqi-immigranter på vägen in i det svenska samhället

Nyligen publicerade MUCF rapporten Newcomers som betydelsefull mellanlandning för hbtqi-immigranter på vägen in i det svenska samhället.

Rapporten presenteras hur Krister Hertting (Högskolan i Halmstad), Catrine Kostenius (Luleå tekniska universitet), Eva-Carin Lindgren (Högskolan i Halmstad) och Pelle Pelters (Stockholms universitet) har undersökt stödgruppen Newcomers arbete med nyanlända hbtqi-personer. 

Stödgruppen Newcomers drivs av RFSL och är ett stöd för nyanlända hbtqi-personer i Sverige. Att få delta i gruppverksamheten upplevs som en betydelsefull och värdefull ”mellanlandning” på vägen in i det svenska samhället för deltagarna. Som en stödgrupp driven av civilsamhället kan Newcomers fungera som kompletterande och stödjande resurs i relation till exempelvis myndigheter.

Läs rapporten Newcomers som betydelsefull mellanlandning för hbtqi-immigranter på vägen in i det svenska samhället

Europadagen 9 maj 

MUCF vill få fler unga att rösta i EU-valet

 

Den 9 maj firas Europadagen i Kulturhuset i Stockholm. Firandet är öppet för alla och det blir en heldag full av aktiviteter.

Huvudtemat för dagen är Solidaritet med Ukraina men dagen bjuder på diskussioner kring ett brett urval av ämnen. Du kommer även att kunna se på ukrainsk film och träffa aktörer som jobbar med Sveriges EU-ordförandeskap, EU-rekrytering och EU-projekt. Under dagen utses även Årets Europé och vinnarna i en bildtävling för högstadie- och gymnasieskolor presenteras.

MUCF medarrangerar ett seminarium under rubriken "Frihet, demokrati och europeisk gemenskap – vad är EU:s roll?". MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg är en av paneldeltagarna och hon kommer att belysa frågan om EU:s demokratiska värderingar med speciellt fokus på unga och civilsamhället. Bland annat kommer det att handla om hur vi ska få flera unga väljare intresserade av att engagera sig, speciellt med tanke på nästa val till Europaparlamentet 2024.

Alla paneldiskussioner direktsänds online.

Läs mer, anmäl dig till och följ direktsändningen från Europadagen 2023

Väck intresse genom kunskap - verktyg för att prata EU med unga

I det senaste Europaparlamentsvalet 2019 röstade endast 44 procent av unga i ålderna 18-24 år (siffror från ungidag.se). Nästa år är det val till Europaparlamentet igen och då behöver fler unga ta chansen att göra sin röst hörd.

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid spelar en viktig roll i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

Ett bra sätt att väcka intresse är genom kunskap. I MUCF:s verktygslåda som riktar sig till fritids- och ungdomsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare finns webbutbildningen Prata EU och olika former av stöd och material som ger inspiration och vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras vardag. 

Läs mer om och ta del av MUCF:s verktygslåda för dig som vill Prata EU med unga 

Lansering av ny rapport:
Kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer

Tisdag den 23 maj bjuder MUCF in till ett lanseringsseminarium för den nya rapporten om kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer.

Rapporten vänder sig till dig som vill veta mer om hur kommuner arbetar med bidragsgivning, stöd till och samverkan med det civila samhällets organisationer och till dig som vill ta del av inspirerande exempel.

Seminariet sänds via Zoom och riktar sig till beslutfattare, tjänstepersoner och politiker som är intresserade av och/eller arbetar med civilsamhällesfrågor.

Läs mer om rapporten Kommunala stöd och birdrag till civilsamhällesorganisationer och anmäl dig till seminariet

KALENDER

MAJ
23

MUCF idag avsnitt 12 - ”Vi kan göra skillnad"

Avsnitt 12 av MUCF idag handlar om ungas samhällsengagemang och förutsättningar för delaktighet.

Det kommer bland annat att handla om MUCF:s verktyg och metoder som kan användas för att skapa möjligheter för ungas samhällsengagemang på lokal och regional nivå och lokala exempel på arbete med att öka ungas framtidstro och delaktighet på lokal nivå.

Anmäl dig till MUCF idag den 23 maj!

MAJ
31

Webbinarium om EU:s ungdomsdialog

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog. På detta webbinarium berättar MUCF och LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer mer om detta.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet om EU:s ungdomsdialog

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet