Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Var tredje förening har påverkats negativt av höga elpriser och inflation

De senaste åren har präglats av stora samhällsutmaningar. Covid-19-pandemin har påverkat ideella föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet och nu kommer nya utmaningar som en följd av den höga inflationen och kraftigt stigande elpriser.

Den nya rapporten ”Ett år med nya utmaningar - Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022” från MUCF visar att var tredje ideell förening tycker att deras verksamhet påverkats på ett negativt sätt av de höga elpriserna och inflationen under det senaste året. Idrottsföreningar uppger i ännu högre grad (närmare 50 procent) att de påverkats negativt.

Rapporten visar också att:

  • föreningar i landsbygdskommuner uppger i högre utsträckning (närmare 40 procent) än föreningar i storstadskommuner (närmare 30 procent) att de höga elpriserna och inflationen påverkat deras möjligheter negativt.

  • större föreningar bedömer sig ha bättre möjligheter att bedriva verksamhet under de kommande åren än mindre föreningar.

  • 15 procent av föreningarna har under de senaste tolv månaderna diskuterat att lägga ner eller låta organisationen vila.

 

Läs hela rapporten Ett år med nya utmaningar – Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022

 

Målet med den svenska civilsamhällespolitiken är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras. På MUCF arbetar vi under perioden 2022-2024 särskilt för:

Kommunal bidragsgivning till civilsamhället - Många vill lära och inspireras av varandra!

MUCF:s nyligen utgivna rapport "Kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer" visar att flera kommuner efterfrågar mer kunskap om goda erfarenheter, inspiration från andra, information, utbildning och metodstöd.

Rapporten beskriver den kommunala bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer och speglar den mångfald som finns inom den kommunala sektorn och lyfter fram det utvecklingsarbete som pågår runtom i kommunerna. Den bidrar med kunskapsunderlag och inspiration till hur kommuner kan arbeta med att öka samsyn, enhetlighet, samordning och transparens i bidragsgivning till lokala civilsamhällesorganisationer.

Läs rapporten "Kommunala stöd och bidrag till civilsamhällesorganisationer" här

Varannan förening vill samverka mer!

Enligt MUCF:s rapport ”Ett år med nya utmaningar - Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022” vill varannan ideell förening samverka mer med offentliga aktörer än vad de gör idag.

Rapporten visar också att en majoritet av föreningarna (60 procent) tycker att de har goda kunskaper om metoder för samverkan med offentlig sektor medan en lägre andel (36 procent) instämmer i att offentliga företrädare har goda kunskaper om samverkan med föreningarna.

Ungefär en tredjedel av föreningarna upplever att det är svårt att komma i kontakt med ansvariga politiker. En lika stor andel upplever att offentliga företrädare inte tar hänsyn till föreningens synpunkter kring beslut som fattas.

MUCF har regeringens uppdrag att främja samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer. Ett exempel på det arbetet är MUCF:s samverkansmodell som hjälper offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan som är till nytta för alla parter.

Läs mer om samverkansmodellen och andra verktyg för samverkan på www.mucf.se

Ett av ämnena Under MUCF-dagarna i november 2022 var Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan? Se sändningarna från MUCF-dagarna 2022

Delta i nätverk för kommuner och civilsamhället

Du som är intresserad av eller arbetar strategiskt med civilsamhällesfrågor på lokal och regional nivå kan delta i våra nätverksträffar för kommuner och civilsamhället.

Syftet med nätverket är att stärka och få ett målinriktat och mer koordinerat samarbete med civilsamhället på lokal och regional nivå. I nätverket lyfter vi goda exempel och lär av varandra. Tillsammans stärker vi vår kunskap om det civila samhället och utvecklar civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter.

Nätverket träffas 2 till 4 gånger per år och riktar sig till tjänstepersoner i kommunen som jobbar med civilsamhällesfrågor och företrädare från civilsamhället. Varje organisation är välkommen att delta med 1–2 personer.

Träffarna sker digitalt och är kostnadsfria.

Nästa träff är den 14 juni 2023.

Läs mer om nätverk för kommuner och civilsamhället

 

Läs också om MUCF:s Regionnätverk för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena.

Läs också om Myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor

Kolla in senaste MUCF idag!

...och missa inte höstens första avsnitt då vi kommer att tala om samverkan 

Först ett stort tack till alla er som följde sändningen av MUCF idag om ungas samhällsengagemang och förutsättningar för delaktighet den 23 maj!

Du som inte hade möjlighet att följa senaste sändningen live, eller vill tipsa om den till någon bekant eller kollega: På mucf.se kan du se senaste avsnittet i efterhand, läsa mer om de ämnen som tas upp samt ta del av tidigare avsnitt av MUCF idag. Klicka här för att lära dig mer och se tidigare avsnitt av MUCF idag!

 

Nästa avsnitt av MUCF idag sänds den 7 september och kommer att handla om att skapa goda samverkansformer mellan civilsamhället och offentliga aktörer. Håll utkik på www.mucf.se

Snart öppnar ansökan om organisationsbidrag

MUCF fördelar statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Nästa ansökan om organisationsbidrag öppnar den 7 juni. Organisationsbidrag kan gå till verksamheter som stödjer ungas ideella engagemang, verksamhet som stärker etniska organisationers initiativ som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället och till organisationer som stärker hbtq-personers ställning i samhället. De organisationsbidrag som öppnar är:

 

Ansökan stänger den 1 september.

Läs mer om MUCF:s organisationsbidrag

Kom och träffa MUCF på Järvaveckan!

MUCF finns på plats på Järvaveckan i Stockholm den 31 maj och 1 juni för att prata om den öppna fritidsverksamhetens potential att förebygga och motverka utanförskap. I vårt tält på plats D02 hittar du verktyg för och fakta om ungas fritid. Vi berättar också om det stöd MUCF kan erbjuda dig som fattar beslut eller arbetar inom fritidsområdet. Kom gärna förbi och prata med oss!

Läs mer om MUCF:s arbete med ungas fritid 
Här hittar du som jobbar med eller tar beslut om ungas fritid verktyg och fakta. Det finns kostnadsfria webbutbildningar, stödmaterial, rapporter, statistik och digitala sändningar.

Läs rapporten Utanförskap och unga - En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

Läs mer om och anmäl dig till MUCF:s workshops om kunskap och lösningar om ungas utanförskap

 

Civilsamhällesarenan tillbaka i Almedalen

Nedräkningen till årets Almedalsvecka har börjat! Den 28-30 juni är MUCF på plats i Visby. MUCF:s egna experter tillsammans med intressanta gäster kommer under tre dagar att diskutera civilsamhälle, demokrati och aktuella frågor som unga ställs inför idag. Under dagarna anordnar MUCF sju seminarier på Donnerska huset, Donners plats i Visby.

Initiativet Civilsamhällesarenan som anordnas av MUCF tillsammans med flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer återkommer även i år. Det blir seminarier, debatter och samtal med fokus på civilsamhällets roll i välfärden, i krig och kristider, hur hantera hot och hat, om unga nationella minoriteters hinder för organisering och om balansen mellan tillit och kontroll för bidragen.

I nästa nyhetsbrev berättar vi mer utförligt om programmet. Vi uppdaterar också löpande på mucf.se.

Läs mer om programmet under Almedalsveckan

Ta del av slutsatserna från EU:s ungdomskonferens

På EU:s ungdomskonferens i Växjö 20–22 mars samlades över 230 delegater från hela Europa för att diskutera frågeställningar kopplade till EU:s 11 ungdomsmål. Nu har allt material publicerats och du kan ta del av det som diskuterades, samt de slutsatser som läggs fram för EU:s ministerråd.

Läs mer om slutsatserna från EU:s ungdomskonferens

KALENDER

JUNI
2

Frukostseminarium om ungas psykiska hälsa och ohälsa

Välkommen till ett frukostseminarium där vi lanserar en kartläggning av ungas psykiska hälsa och ohälsa. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Folkhälsomyndigheten står bakom kartläggningen, som bygger på ett stort material av statistik, intervjuer, fokusgrupper och skrivna texter av unga i åldrarna 13-25 år.

Fredag 2 juni 2023 klockan 08:00-09:00 i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna. 

Seminariet är kostnadsfritt. Du kan delta på plats eller digitalt.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet om ungas psykiska hälsa och ohälsa här

OKT
17

Kunskapskonferensen 2023 - Forskning som förändrar civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället. 

Årets tema handlar om krisberedskap, krishantering och samverkan.

Kunskapskonferensen arrangeras för tionde gången och hålls i år på Stockholm Waterfront Congress Centre. Under dagen kommer några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället att delta.

Läs mer om Kunskapskonferensen 2023, vilka som medverkar och anmäl dig

Här kan du också läsa konferensrapporten från Kunskapskonferensen 2022 som handlade om kunskap som kan användas för att öka inkludering, främja social förnyelse och stärka sektorsövergripande samverkan. Den innehåller en kort sammanfattning av de olika forskningsstudier som presenterades.

På mucf.se kan du se de presentationer som hölls under Kunskapskonferensen 2022.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet