Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Foto: Johnér bildbyrå

Ungas psykiska hälsa - det kan vi göra för att fler unga ska må bra

MUCF har tillsammans med Folkhälsomyndigheten gjort en stor kartläggning av den psykiska hälsan bland unga i Sverige med titeln ”Att inte bara överleva, utan faktiskt också leva”.

Kartläggningen visar att många unga känner sig otillräckliga och att den främsta orsaken till psykisk ohälsa är både de ungas egna och andras krav och förväntningar när det gäller exempelvis skola, framtid, social status och utseende. Svåra hemförhållanden, mobbning och att sakna vänner har också negativ påverkan på hur unga mår. Det framkommer att den psykiska hälsan ser olika ut hos olika grupper unga. Unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning skattar sin psykiska hälsa som sämre jämfört med andra unga.

Sociala sammanhang och relationer beskrivs som avgörande för den psykiska hälsan. Många av faktorerna som inverkar på den psykiska hälsan gäller också samhällets utformning. Det handlar bland annat om normer och samhällsklimat.

Här kan du läsa hela rapporten Att inte bara överleva, utan faktiskt också leva

 

Det kan du göra för att fler unga ska må bra

MUCF erbjuder kostnadsfria webbutbildningar för dig som arbetar med och dagligen möter unga. Till exempel:

  • Den nyligen lanserade webbutbildning Öppna skolan - Din roll som riktar sig till skolpersonal och fokuserar på hur ni kan arbeta praktiskt med hbtqi, normer och om hur du och dina kollegor kan skapa en trygg och inkluderande skola för alla elever.
  • Utbildningen Rätt att veta! - Grundutbildning som ger dig stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal med unga om svåra ämnen.
  • Utbildningarna om öppen fritidsverksamhet som hjälper dig att skapa en meningsfull fritid med trygga, inkluderande och öppna miljöer för alla unga.

Ta del av MUCF:s webbutbildningar här 

 

Hur mår unga i din kommun? - Gör ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten LUPP tar reda på hur unga mår, hur deras levnadsvillkor ser ut, vad de tycker om att leva på orten och hur de ser på framtiden. Svaren bli kunskap som kan användas för att fatta bättre beslut i frågor som rör unga. Är din kommuen en av de som redan deltar i LUPP? Om inte kan du vara den som ser till att ni blir det. Här kan du läsa mer om LUPP

Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

MUCF presenterade nyligen ny statistik över unga i utanförskap. Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år. Det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade 2007.

Det finns stora variationer inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Unga som saknar gymnasieutbildning, unga med funktionsnedsättning och unga utrikes födda är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar.

Personer som är utan arbete och studier under en kortare tid har oftast lättare att etablera sig än unga som hamnat i utanförskap under flera år. Unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa är överrepresenterade bland dem som är utan arbete eller studier en längre tid.

Ta del av kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och det stöd MUCF kan erbjuda dig som arbetar för att unga ska etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera

Erasmus+ Ungdom, en möjlighet för unga som varken arbetar eller studerar

Internationella ungdomsutbyten med Erasmus+ kan ge unga i din kommun med begränsade ekonomiska möjligheter och unga som varken har ett jobb eller studerar möjlighet att skaffa sig ny kunskap och erfarenheter som skapar bättre förutsättningar i livet.

Genom Erasmus+ kan unga åka på utbyten, delta i projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder. Det ger ofta bättre möjligheter till en framtida professionell karriär. 

Läs mer om Erasmus+ Ungdom

Så kan du skapa mötesplatser för hbtqi-personer

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer i Sverige. 

Unga hbtqi-personer möter generellt fler hinder under sin fritid än andra unga och det finns ett stort behov av trygga mötesplatser.

2021 presenterade MUCF en liknande kartläggning som visade att stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer. Ingen av de 66 mötesplatser som då identifierades fanns i en kommun på landsbygden. 30 av dem fanns i en kommun som räknas som storstad eller storstadsnära. Det fanns mötesplatser i 15 av Sveriges 21 län och i endast 34 av 290 kommuner.

Rapporten om ungas psykiska hälsa som nyligen presenterades av MUCF och Folkhälsomyndigheten visar att många unga vill ha fler trygga mötesplatser där man kan träffa andra i samma situation, det gäller inte minst unga hbtqi-personer. Rapporten visar att det behövs fler möjligheter till fysiska träffar, men för de som lever i glesbygd eller inte kan delta av andra skäl kan olika forum och grupper på nätet vara ett alternativ.

Klicka här för att läsa mer om vad du kan göra för att skapa trygga mötesplatser som välkomnar alla unga på lika villkor

34 miljoner i projektbidrag - bland annat till mötesplatser för hbtqi-personer

Nu är det klart vilka som beviljats projektbidrag från MUCF 2023.

34 miljoner kronor har gått till projekt som stödjer ungas organisering, motverkar rasism och intolerans, skapar mötesplatser för unga hbtqi-personer och genomför hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Här kan du läsa mer om vilka organisationer som fått projektbidrag

Läs mer om MUCF:s bidrag, vilka som går att söka just nu och hur du kan ansöka

MUCF i Almedalen  - fokus på ungdomspolitiken den 28 juni

Den 28-30 juni är MUCF på plats i Visby. MUCF:s egna experter tillsammans med intressanta gäster kommer under tre dagar att diskutera civilsamhälle, demokrati och aktuella frågor som unga ställs inför idag. Vi kommer att hålla till på Donnerska huset, Donners plats i Visby. Hoppas vi ses!

Onsdagen den 28 juni fokuserar vi på ungdomspolitik och en rad aktuella frågor som rör unga. Bland annat:

  • Är öppna fritidsverksamheten en arena med outnyttjad potential?

  • Ungas psykiska ohälsa ökar - kan det förebyggas och motverkas?

  • Gäller svenska politiken för unga i landsbygder?

Den 29-30 juni återkommer Civilsamhällesarenan som för första gången förra året anordnas av MUCF tillsammans med flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer. Det blir seminarier, debatter och samtal. Här är några smakprov:

  • Balansen mellan tillit och kontroll när det gäller bidrag.
  • Civilsamhällets roll när samhället är i kris.
  • Hur motverkar vi hot och hat mot civilsamhället.
  • Unga nationella minoriteters hinder för organisering.

 

Läs mer om programmet under Almedalsveckan

Sök bidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer 

Den 19 juni öppnar en ny ansökningsperiod för att få bidrag till projekt som syftar till hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Sista ansökningsdag är den 21 augusti.

Läs mer och ansök om bidrag till projekt som syftar till hälsofrämjande insatser riktade till romer 

Gå med i MUCF:s Regionätverk: Nästa träff handlar om kulturens betydelse för ungas hälsa

MUCF:s Regionnätverk riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena.

Nästa regionträff är den 26 september och då är temat ”Kulturens betydelse för ungas hälsa”.

MUCF:s nya rapport om ungas psykiska hälsa kommer att presenteras och vi lyfter regionala exempel på hur kultur används av regioner för att förbättra hälsan hos medborgarna. Vi får också inblick i hur civilsamhällets organisationer kan spela en viktig roll när de samverkar med regioner i den här frågan.

Läs mer och anmäl dig till regionträffen

 

KALENDER

OKT
6

Rätt att veta! - Seminarium om killar och heder

I samtal om heder och hedersrelaterat våld och förtryck är ofta tjejers och kvinnors situation och utsatthet i fokus. Men hur är det att vara kille och socialiseras in en familj eller sammanhang som präglas av hedersnormer?

Under 2023 fortsätter vi att utveckla utbildningspaketet Rätt att veta! Den 6 oktober erbjuder vi ett kostnadsfritt seminarium om killar och heder.

Läs mer om anmäl dig till seminariet om killar och heder

OKT
27

Rätt att veta! - Seminarium om barn- och tvångsäktenskap

Barn- och tvångsäktenskap är ett brott mot svensk lag och en kränkning av mänskliga rättigheter. Trots detta blir ett stort antal barn och unga övertalade, pressade, tvingade eller hotade till att gifta sig med någon som familjen eller släkten valt.

Den 27 oktober erbjuder vi ett kostnadsfritt seminarium om barn- och tvångsäktenskap. 

Läs mer om och anmäl dig till seminariet om barn- och tvångsäktenskap

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet