NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Fotograf/källa: Joana Stolowicz/Unsplash

Hejdå Vidgade vyer

- nu sammanstrålar vi med resten av myndigheten

Detta nummer av Vidgade vyer blir det sista. Från och med augusti kommer de internationella frågorna ta större plats i MUCF:s nyhetsbrev. Där kommer ni kunna ta del av myndighetens alla frågor genom ett tydligare myndighetsgemensamt perspektiv. Varmt välkomna att prenumerera.

Det har hänt mycket sedan första numret av Vidgade vyer gavs ut. Ackreditering inom Erasmus+ är möjligt och vi kan nu se en ökning av kommuner som väljer att ackreditera sig eller ansöka om medel för sina internationella projekt. MUCF har också blivit ansvariga för Erasmus+ Idrott. Vi ser att intresset för idrottsprojekt är stort, vilket känns fantastiskt kul!

I och med månadsskiftet juni/juli är det inte bara Vidgade vyer vi säger hejdå till. Även Sveriges ordförandeskap i ministerrådet tar slut och Spaniens ordförandeskap tas vid. Under ordförandeskapet har MUCF varit med och arrangerat fyra större konferenser och möten. Till hösten kommer avdelningen för internationellt samarbete att arbeta med att fortsatt sprida EU:s ungdomsdialog för att få fler unga involverade och på så vis bredda Sveriges ungdomsdelegaters mandat under kommande ungdomskonferenser i Spanien, Belgien och Ungern. Om din organisation vill delta så vägleder vi er gärna.

Framöver kommer vi fortsätta utveckla vårt arbete med start redan i höst. Vi håller på att ta fram ett nytt koncept där vi bjuder in organisationer till en internationell vecka. En satsning för att uppmärksamma myndighetens internationella arbete och låta ansökare utvecklas i sina EU-projekt.

Ni kommer kunna följa detta och mycket mer i MUCF:s nyhetsbrev. Tack för god och trogen läsning, vi hörs snart i nytt format!

Hälsningar, Johan Lycke, Avdelningschef för Avdelningen för internationellt samarbete

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet