Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

En höst med både utmaningar och möjligheter

 

Hösten står för dörren och jag hoppas att du haft en bra sommar med tid för återhämtning trots skiftande väder och stor oro i vår omvärld.

Innan sommaren hade myndigheten en intensiv vår med många nya rapporter, bland annat om civilsamhällets villkor och om ungas psykiska hälsa. Tillsammans med flera andra myndigheter tog vi också fram underlag till regeringen kring arbetet med ett fritidskort för barn och unga.

I början av sommaren hade myndigheten tre dagar i Almedalen där vi tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer lyfte viktiga frågor för unga och för civilsamhället. Bland annat handlade det om de allt tuffare villkoren för civilsamhället, hot mot förtroendevalda och ökad psykisk ohälsa bland unga. Seminarierna från Almedalen kan du se via vår hemsida mucf.se.

Många människor i Sverige har drabbats hårt av det ekonomiska läge som vi befinner oss i. Ökade kostnader för mat, energi och boende gör att det inom civilsamhället finns ett stort behov av stödinsatser för hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför är det glädjande att regeringen under våren gav myndigheten i uppdrag att dela ut ett nytt stöd till föreningar som arbetar med att stödja särskilt utsatta människor som drabbats hårt av den ekonomiska situationen.

Vi har en spännande höst att se fram emot. Myndigheten kommer bland annat att presentera en ny Fokusrapport som denna gång belyser situationen för unga som varken arbetar eller studerar. Framför allt kommer den fokusera på hur kommuner arbetar med denna grupp av utsatta ungdomar. Rapporten kommer att presenteras under MUCF-dagarna, den 29-30 november, som i år har rubriken Ingen ung utanför.

Hösten kommer att erbjuda många tillfällen till kunskapsinhämtning genom möten, konferenser och rapporter. Med vårt nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad och informerad.

Jag ser fram emot en höst med fokus på alla ungas rätt till goda levnadsvillkor och bättre villkor för civilsamhället.

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF

Från idé till samverkan

Missa inte MUCF idag! 7 september

Avsnitt 13 av MUCF idag sänds den 7 september och handlar om samverkan.

Vi kommer att tala om MUCF:s rapport Ett år med nya utmaningar - uppföljning av ideella föreningars villkor 2022 och om vilka mervärden som samverkan ger till både offentlig sektor och civilsamhället. 

Vi kommer att få ta del av goda exempel, från Jönköpings kommun som samverkar med handbollsföreningen Hallby IF och från Region Västernorrland där man använder sig av MUCF:s samverkansmodell och tillsammans med civilsamhället möter komplexa samhällsutmaningar.

Att ta del av sändningen är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig till MUCF idag den 7 september 

Har du missat något avsnitt av MUCF idag? 
Du kan se alla tidigare avsnitt av MUCF idag här

Läs mer om samverkan och få tips på hur du kommer igång 

Två viktiga seminarier för dig som arbetar med unga!

I höst erbjuder vi dig som möter unga, i ditt yrkesliv eller ideella engagemang, två kostnadsfria seminarier om viktiga ämnen.

6 oktober: Killar och heder

Ett seminarium som fokuserar på hur det är att vara kille och socialiseras in en familj eller sammanhang som präglas av hedersnormer. Vi lyfter vilka roller killar som lever med hedersnormer har, vilka förväntningar de möter och hur deras utsatthet ser ut. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa unga, både enskilt och i grupp. 

Läs mer och anmäl dig till Rätt att veta! - Seminarium om killar och heder

27 oktober: Barn- och tvångsäktenskap

Barn- och tvångsäktenskap är ett brott mot svensk lag och en kränkning av mänskliga rättigheter. Trots detta blir ett stort antal barn och unga övertalade, pressade, tvingade eller hotade till att gifta sig med någon som familjen eller släkten valt. På seminariet får du veta mer om bland annat lagstiftningen kring barn- och tvångsäktenskap och om barn och unga som riskerar att vara särskilt utsatta. Du får också konkret stöd i hur du kan bemöta och samtala med dessa barn och unga.

Läs mer och anmäl dig till Rätt att veta! - Seminarium om barn- och tvångsäktenskap

 

Konferens: Hur gör vi politik av statistik om unga?

Andelen unga i åldrarna 16–25 år som vill vara med och påverka i frågor som rör deras kommun är drygt 40 procent (statistik från Ungidag.se). Ett sätt att låta unga komma till tals och hålla sig uppdaterad kring hur ungdomar har det i din kommun eller region är att genomföra ungdomsenkäten LUPP, ett beprövat koncept som används av omkring 100 kommuner och regioner runt om i landet.

Men hur säkerställer man att resultaten används på bästa sätt i beslutsprocesser som rör unga och att de på sikt bidrar till förbättrade levnadsvillkor för unga lokalt?

MUCF bjuder in till en lunch till lunch-konferens i Sundsvall den 11-12 oktober där vi lyfter frågan om hur vi gör politik av statistik om unga.

Medverkar gör bland andra Pär Johansson, känd från Glada Hudik, Björn Andersson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och Sara Damber, social entreprenör och grundare av Stiftelsen Friends och Youth 2030 Movement.

Konferensen riktar sig till såväl lokala tjänstepersoner som politiker. Sista datum att anmäla sig är 25 september.

Anmäl dig till konferensen Hur gör vi politik av statistik om unga?

Anmäl dig till MUCF-dagarna 2023!

Årets MUCF-dagar den 29-30 november har temat Ingen ung utanför

Den 29 november sänder vi digitalt och kostnadsfritt på mucf.se

Den 30 november träffas vi live på Courtyard by Marriott Stockholm. Medverkar gör bland andra generaldirektörer från Arbetsförmedlingen och Skolverket, Generation Peps Carolina Klüft och Framtidsmannen och mediepionjären Nicklas Hermansson.

Under konferensen kommer du även att kunna ta del av av rapporten Fokus 23 på temat uvas (unga som varken arbetar eller studerar) samt andra intressanta seminarier och workshops.

Programmet uppdateras kontinuerligt och kommer att presenteras framöver. Håll utkik i vårt nyhetsbrev och på www.mucf.se/mucf-dagarna-2023-ingen-ung-utanfor.

Anmäl dig redan idag: 

Ansök till EU:s ungdomsprogram

Nu är ansökningarna för Erasmus+ Ungdom och Idrott samt Europeiska solidaritetskåren öppna.

Sista ansökningsdag är 4 oktober.

Det går att ansöka om medel för ungdomsutbyte, kompetensutveckling för dig som jobbar med unga, projekt för att öka ungas delaktighet, småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap samt mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn inom Erasmus+. Även Discover EU:s inkluderingsinsats inom Erasmus+ är öppen. Inom Europeiska solidaritetskåren finns möjlighet att söka bidrag inom Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt.

Läs mer om de olika programdelarna på MUCF:s webbplats

 

Kurs om småskaliga partnerskap inom Erasmus+ i Stockholm 28 november – 1 december 

Kursen Introduction to Small-scale Partnership Projects for Inclusion ger kunskap om hur projekt med småskaliga partnerskap inom Erasmus+ Ungdom kan skapa möjligheter för unga som inte har samma villkor som andra unga, exempelvis sämre tillgång till fritidsaktiviteter, utbildning eller arbete.

Partnerskapen är en projektform med kortvariga insatser och enklare administrativa krav vilket gör den speciellt lämplig för nya deltagare.

Läs mer om och anmäl dig till kursen Introduction to Small-scale Partnership Projects for Inclusion

Sista anmälningsdag 15 september.
Resa och logi bekostas av MUCF.

Ny rapport:
Civilsamhället behöver tänka om när färre vill bli medlemmar

MUCF har låtit Karin Robertsson, forskare vid Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, ta fram en kunskapsöversikt om nya sätt att organisera sig i samhället och människors attityder till organisering.

Rapporten Nya sätt att organisera sig i civilsamhället visar bland annat att det kan märkas en förflyttning från traditionella folkrörelser mot mer livsstilsorienterade organisationer och välfärdsorganisationer. Rapporten tar upp ett antal förändringar som utmanar civilsamhället. Exempelvis minskade intäkter när färre vill bli medlemmar samt att nya sätt att engagera sig ställer krav på nytänkande för att locka människor till den egna verksamheten.

Läs hela rapporten Nya sätt att organisera sig i civilsamhället

KALENDER

SEP
01

Sista ansökningsdag organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan sökas av barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer.

Läs mer och ansök om organisationsbidrag

OKT
02

Sista ansökningsdag verksamhetsbidrag

MUCF fördelar ett verksamhetsbidrag till antidiskrimineringsverksamhet som kan sökas av organisationer och stiftelser som arbetar långsiktigt med att förebygga och motverka diskriminering. 

Läs mer och ansök om verksamhetsbidrag

OKT
17

Kunskapskonferensen 2023

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället. Årets tema är krisberedskap, krishantering och samverkan. 

Läs mer om Kunskapskonferensen 2023 och anmäl dig här

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

MUCF på Ystad Summit

Den 7-8 september deltar MUCF på Ystad Summit som är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv i södra Sverige och Östersjöregionen.

Kom och besök vår monter och våra två seminarier:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet