Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
INFORMATION FÖR SKOLOR FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Planera för EU-skolvalet 2024

Den 9 juni 2024 är det valdag till Europaparlamentet i Sverige. MUCF planerar för ett skolvalsuppdrag i samband med valet till Europaparlamentet. I väntan på regeringsbeslut förbereder myndigheten för att så många skolor som möjligt ska kunna delta i skolvalet i slutet av april - början av maj (vecka 16-18). En digital valvaka planeras också.

Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och är därigenom en av Sveriges största demokratisatsningar. Anmälan till EU-skolvalet 2024 beräknas öppna i början av januari.

MUCF förser anmälda skolor med valpaket som innehåller bland annat valsedlar, valurna och information inför, under och efter skolvalet.

Det är viktigt att unga har god kunskap om EU, bland annat för att:

MUCF har haft skolvalsuppdrag sedan 2002 i samband med riksdagsval och sedan 2014 i samband med EU-val. All information om skolval hittar du på mucf.se/skolval. Vill du ha information om skolval via e-post, kontakta oss på skolval@mucf.se.

Så kan du lyfta EU-kunskap på din skola!

Hur förbereder vi unga bäst inför valet till Europaparlamentet? Välkommen till ett webbinarium om hur du kan stärka kunskapen om EU på din skola!

På denna digitala träff får du handfasta verktyg från MUCF, inspiration från demokratimentorer och möjlighet att utbyta tankar med andra inom skolans värld. Du får även följa med på en rundvandring på Upplev Europa-utställningen på Kulturhuset i Stockholm samt ta del av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) presentation om digitala demokrativerkstäder inom ramen för EU:s ungdomsdialog. MUCF kommer även att presentera planen för EU-skolvalet 2024.

Träffen är uppbyggd i två delar: dels information och inspiration där du enbart kan lyssna med, dels en aktiv del där du som deltagare blir indelad i break-out rooms för att få möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra inom skolans värld.

Den digitala träffen äger rum den 21 november, klockan 15.30-17.00, och anordnas av Demokratimentorsnätverket med LSU och UR som gäster. Träffen lämpar sig bäst för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet.

Anmäl dig till träffen här.

Om Demokratimentorsnätverket

Tillsammans med lärare och skolledare som demokratimentorer, driver MUCF i samverkan med Skolverket, Forum för levande historia och elevorganisationerna Sveriges Elevråd, Elevernas riksförbund och Sveriges Elevkårer ett Demokratimentorsnätverk.

Syftet med nätverket är att ge unga elever en ökad demokratisk medvetenhet och kompetens genom att stärka skolans demokratiska uppdrag. Det gör nätverket genom inspirations- och erfarenhetsträffar - för alla med koppling till skolans värld.

Läs mer om Demokratimentorsnätverket här.

Unga som aktiva samhällsmedborgare – hur kan politiska partier i skolan bidra?

Hur kan politiska partier i skolan bidra till att unga blir aktiva samhällsmedborgare? Det är huvudfrågan under SKR:s webbinarium den 9 november där deltagarna får ta del av aktuellt kunskapsläge, lyssna på erfarenheter från kommuner och skolor samt får ta del av stöd inom ämnet. Läs mer om anmäl dig på SKR:s webbsida.

Webbutbildningen Prata EU med unga!

Du som dagligen möter unga i skolan eller på deras fritid är viktig i arbetet med att öka ungas kunskap om EU och därmed deras möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

MUCF har tagit fram webbutbildningen Prata EU med unga! för att du ska bli stärkt i att öka ungas kunskap om EU.

Anmäl dig till webbutbildningen här.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet