Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Information om Skolval från
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Hej!

Den 9 juni 2024 är det valdag till Europaparlamentet i Sverige. Det kan kännas länge tills dess, men tiden går fort så planera redan nu in EU-skolvalet på er skola under vecka 16-18.

Det preliminära valresultatet kommer vi att presentera under en digital valvaka den 7 maj, på eftermiddagen.

Vi planerar flera träffar för att stödja er i ert skolvalsarbete. Dessa genomför vi tillsammans med en rad olika aktörer, bland annat Europaparlamentet och Demokratimentorsnätverket. Se datum för träffarna i kalendern längst ner i detta nyhetsbrev.

Om skolval

Skolvalet är öppet för alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige och är därigenom en av Sveriges största demokratisatsningar. Anmälan till EU-skolvalet 2024 beräknas öppna i mitten av januari 2024. Du kan läsa mer om skolval på mucf.se/skolval. 

Vill du ha information om skolval via e-post, meddela det till skolval@mucf.se

God jul och gott nytt år önskar

Rebecka Hinn, Raymond Lilja och Linda Lindbom, skolvalsteamet på MUCF

Varför är EU-kunskap viktigt?

Elio Martorelli Nilsson, student och eventchef på EU-akademin

Vi har ställt frågan till några som vi träffade under EU days i Lund.

Här kan du höra vad Elio Martorelli Nilsson, student och eventchef på EU-akademin, tycker att hans deltagande som elev i förra EU-skolvalet gav honom för insikter.

Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, delar med sig av sina tankar kring varför det är viktigt att lära sig om EU i skolan.

Kostnadsfria lektionsmaterial

MUCF:s "Prata EU"

Prata EU är en hel kostnadsfri verktygslåda för dig som möter unga i skolan eller på fritiden. Den består av en webbutbildning, metoder och övningar. Den passar utmärkt som stöd inför och i dialog med unga i högstadie- och gymnasieålder.

Läs mer om Prata EU här.

 

EU:s Elev- och lärarhörna

Här finns spel och undervisningsmaterial. Du kan också läsa om möjligheten att nätverka och samarbeta med andra skolor i EU. Elev- och lärarhörnan finns på EU:s 24 officiella språk. 

Spela, lär och upptäck om EU.

Se tidigare sändningar 

Den 21 november 2023 anordnade Demokratimentorsnätverket webbinariet Stärk kunskapen om EU på din skola! Förutom handfasta verktyg från MUCF, inspiration från demokratimentorer innehåller webbinariet även en rundvandring på Upplev Europa-utställningen på Kulturhuset i Stockholm och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationers (LSU) presentation om digitala demokrativerkstäder inom ramen för EU:s ungdomsdialog. 

Se sändningen Stärk kunskapen om EU på din skola här. 

Den 9 november sände SKR ett webbinariet Unga som aktiva samhällsmedborgare - hur kan politiska partier i skolan bidra? Att bjuda in partier till skolan är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt politiska system fungerar. Vilken kunskap om politiska partier i skolan finns idag? Hur kan politiska partier i skolan bidra till att unga blir aktiva samhällsmedborgare? Det är några av frågorna som togs upp under webbinariet. 

Se sändningen Unga som aktiva samhällsmedborgare - hur kan politiska partier i skolan bidra? här. 

KALENDER

JAN
31

Kick-off för EU-skolvalet 2024
Den 31 januari, klockan 15.00, är du välkommen att ta del av en digital sändning där vi berättar mer om EU-skolvalet och vikten av ungas EU-kunskap.

Anmäl dig till sändningen redan idag!

FEB
06 - 08

Webbinarium EU-kunskap för lärare och skolpersonal
Tillsammans med Europaparlamentet kommer vi att anordna ett webbinarium där du som lärare och skolpersonal får mer kunskap om EU.

Webbinariet sänds både den 6 och den 8 februari, klockan 15.30-16.15.

Mer information och anmälningslänkar i kommande utskick. 

MAR
15

Panelsamtal med EU-politiker
Livesänt panelsamtal med sittande EU-politiker som du och din klass kan ta del av. Panelsamtalet arrangeras för elever i samarbete mellan Europaparlamentet, YBC Nacka och MUCF. 

MAJ
07

Digital valvaka
MUCF arrangerar en digital valvaka i samarbete med Europaparlamentet och Demokratimentorsnätverket. Valvakan sänds på skoltid den 7 maj under eftermiddagen. 

 

VÅREN
24

Fler träffar
Vi kommer att anordna fler (främst digitala) träffar kring genomförandet av skolvalet. Planerade teman är: 

  • miljö (visste du att unga har haft en viktig roll för EU:s The Green deal?)
  • rösträttsålder och valdeltagande
  • säkerhetsfrågor (EU föddes ur en önskan att säkra fred mellan medlemsländerna)
  • partibesök i skolor
  • tillit till våra demokratiska system

Mer information i kommande utskick och på mucf.se/skolval.

Vill du inte längre ha e-post från MUCF om skolval? Mejla skolval@mucf.se Det innebär att du raderas från vårt skolmejlsregister. Så hanterar vi dina personuppgifter

Vill du veta mer om MUCF:s verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet