Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
INFORMATION OM EU-SKOLVALET FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Hej alla högstadie- och gymnasieskolor! 
Och hej alla ni andra som också är intresserade av EU-skolvalet!

Denna vecka är vinterns sista och vi har så smått börjat se vårens tecken ute. Underbart! Nu är det mindre än en månad tills anmälan stänger – 21e mars – missa inte det!

Många har redan anmält sig, vilket vi tycker är både bra och roligt! Anmäl din skola och se vilka som redan anmält sig på mucf.se/skolval.

Funderar din skola över om ni ska anmäla er? Kom ihåg:

  • skolan är den främsta platsen där unga lär sig om hur det går till att rösta

  • EU-politik är inrikespolitik eftersom EU-beslut och -regler påverkar över hälften av besluten som tas på lokal och regional nivå
  • vi stödjer er med kostnadsfritt valpaket och digitala träffar som din skola/klass kan koppla upp sig mot live eller i efterhand

I detta nyhetsbrev får ni höra Jakob Forssmed (KD) och Alice Bah Kuhnkes (MP) tankar om skolval och EU. Ni kan också läsa om hur Karlstad kommun engagerar sig i skolval.

Vi har flera event som vi hoppas hjälper er i ert arbete. Jag vill särskilt lyfta livesändningen den 15 marsEuropaparlamentets talman Roberta Metsola besöker oss. Hon kommer inleda sändningen med en frågestund. Sedan blir det panelsamtal med EU-parlamentariker. Era elever har möjlighet att skicka in frågor både till henne och politikerna som deltar i panelsamtalet. Missa inte denna chans!

Jag vill också lyfta att Demokratistegen nu har lanserats. Det är ett processtöd och resursbank för skolors demokratiarbete som har utarbetats av Skolverket och Forum för levande historia, i nära samarbete med många olika aktörer, däribland MUCF och Demokratimentorsnätverket. Vi hoppas och tänker att Demokratistegen kommer att vara ett riktigt bra stöd för ert långsiktiga arbete med demokratiuppdraget och därigenom också i era skolval.

Slutligen vill jag lyfta att vi bara är ett mail eller telefonsamtal bort. Undrar ni över något, så når ni oss på skolval@mucf.se eller 076-654 59 94.

Allt gott!

Skolvalsteamet genom Rebecka Hinn, uppdragsledare för skolval

Möt EU-politiker på livesänt event

Den 15 mars bjuder gymnasieskolan YBC (Young Business Creatives) i Nacka, Europaparlamentets kontor i Sverige och MUCF in till ett livesänt event med Q&A utifrån elevers frågor med Europaparlamentets talman Roberta Metsola och panelsamtal mellan politiker och unga om EU.

200 elever deltar fysiskt på plats i Nacka och över 350 elever är redan anmälda att titta med live.

Anmäl din klass/skola också!

Vi anordnar träffen för att underlätta för skolor att erbjuda era elever samtal med politiker - och vi är mycket glada över att talmannen prioriterar att vara med! Många kommer att vara på plats för att rapportera om tillfället – däribland Sveriges Elevkårer.

Röster om EU-skolvalet

Socialminister Jakob Forssmed

Socialminister Jakob Forssmed (KD) anser att unga bör erbjudas möjligheten att rösta i EU-skolvalet och förstå de ärenden som påverkar dem i Sverige och bestäms i EU

Hör mer i videoklippet --->

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) skickar en hälsning från Strasbourg och tycker att alla unga ska ta chansen att lära sig mer om EU nu inför EU-skolvalet.

 

Hör mer i videoklippet --->

Karlstad kommun om skolval och demokrati

Vi möter Johan Sjövall, utbildningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Varför är Karlstad med i skolval?

Att arbeta med demokratifrågor är ett av skolans viktigaste uppdrag! Att lära sig den demokratiska processen startar redan i förskolan och fortsätter sedan genom hela skolgången. Med olika insatser för barn och unga vill vi stärka deras delaktighet och skapa engagemang för demokratin. Vi vill att de ska få påverka på riktigt! I skolan finns också framtidens väljare. Därför är det viktigt att få unga att förstå hur vi - var och en - behöver stå upp för demokratin. Att delta i skolvalet, att göra sin röst hörd, stärka sin resiliens och se att ens delaktighet i val gör skillnad.

Hur knyter ni skolvalsarbetet till er kommuns demokratiarbete?

I Karlstads kommun har eleverna via världens första Elevborgarråd fått praktisera demokrati på riktigt. Barn och elever på alla kommunala förskolor och grundskolor tog fram 967 förslag till hur Karlstads kommun ska bli mer miljö- och klimatsmart. Dessa förslag kokades av elevrepresentanter ner till 67 skarpa förslag som gått vidare till kommunens olika nämnder och bolag för att kunna verkställas. Eleverna har på riktigt fått göra sina röster hörda, känt att de kan påverka beslut och får nu på olika sätt se resultat som solceller på kommunala tak, återbruksgalleria i centrum och återbruk i slöjden. Elevborgarrådet är ett strategiskt och systematiskt sätt för oss att jobba mot kommunens övergripande mål att öka tilliten i samhället och stärka demokratin. Samarbete med andra förvaltningar och kommunens bolag tillsammans med modiga politiker som tagit barn och ungas idéer på allvar lägger vi grunden för en förståelse för demokratifrågor vilket i sig är en förutsättning för att elever ska känna meningsfullhet att delta i tex skolval.

Tips till andra kommuner och skolor?

Att ta demokratifrågan på allvar är otroligt viktigt. Läroplanens intentioner om att förankra elevernas respekt för de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på kommer inte av sig självt. Elever behöver få se att deras engagemang tas på allvar och ger effekt, alltifrån inflytandet i klassrummet till frågor som berör deras vardag. För att jobba med demokratifrågan på ett övergripande och genomsyrande sätt har vi försökt skapa en organisation som stödjer rektorer och pedagoger utan att ta över rektors rådighet i styrning av den egna enheten. Jag som utbildningschef har visat att frågan är prioriterad och i ett inledningsskede har jag också varit den som visat riktningen och försökt att skapa samsyn i arbetet. Ett annat tips är att kontinuerligt under resans gång informera och involvera politik, rektorer och personal om arbetet som pågår samt ha en plan för kommunikation redan från början och avsätta resurser för arbetet.

Europeisk rapport av demokratistudien ICCS släppt

Den 22e februari presenterades den europeiska ICCS-rapporten - en internationell studie om medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor bland årskurs 8-elever. Vid lanseringen presenterades olika länders arbetssätt för demokrati, däribland Sverige och den svenska skolans demokratiuppdrag och den nationella satsningen skolval.

Mer om ICCS:

  • Enda internationella studien som fokuserar på medborgerliga kunskaper och färdigheter.
  • 27 länder i världen deltog i ICCS 2022, därav många europeiska länder.
  • Sverige har deltagit i samtliga ICCS (2009, 2016 och 2022).
  • ICCS organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Skolverket som ansvarar för studiens genomförande i Sverige.

Läs ICCS Europeiska rapport här.

Mer om ICCS Sverige.

Se lanseringen av rapporten här. 

Demokratistegen

I februari lanserades Demokratistegen - en ny nationell modell för att arbeta systematiskt med demokratifrågor inom skolan.

Forum för levande historia och Skolverket har tagit fram satsningen som används för att skapa en tryggare skolmiljö och stärka lärandet som ger demokratiska förmågor.

Demokratistegen består av dels en arbetsmodell (Skolverkets webbplats) som skolor kan luta sig mot, dels en resursbank (Forum för levande historias webbplats) där flera demokrativerktyg finns.

Vill du veta mer kan du anmäla dig till ett Så funkar Demokratistegen seminarium den 22 maj!

KALENDER

MAR
19

Nordiska skolledarkongressen
Kom och prata med oss i EU-skolvalsteamet på Nordiska skolledarkongressen i Göteborg den 19-20 mars. Vi finns på plats i monter G02:01.

MAR
21

Youth Talk: Dags för EU-skolval och EU-val
MUCF och Youth 2030 Movement anordnar en gemensam livesändning om EU-skolval och unga som politiska aktörer. Sändningen är digital, klockan 15.15-16.00. 

Läs mer och anmäl dig här.

MÅN
26

MUCF idag - Vi kan inte ta demokratin för given
MUCF:s digitala sändning där vi presenterar årets Ung idag-rapport. Du får också ta del av unga politiker som pratar om sitt engagemang. Vi lyfter demokratistegen tillsammans med Skolverket och Forum för levande historia. Du får också höra om kommuners möjligheter att stärka ungas delaktighet på olika nivåer genom ett gott exempel från Dalarna.

Läs mer och anmäl dig här.

MAJ
07

Valupptakt
Genomförs tillsammans med Europaparlamentet, Demokratimentorsnätverket och skolor.

Mer information i kommande utskick.

JUN
10

Presentation av valresultat
MUCF presenterar resultatet av EU-skolvalet på eftermiddagen, på skoltid.

Mer information i kommande utskick.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet