Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
INFORMATION OM EU-SKOLVALET FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Vi har ett preliminärt resultat!

Hej alla skolor och skolvalsintresserade!
Nu kan vi presentera ett preliminärt valresultat i EU-skolvalet 2024!


Fler skolor och elever deltog i detta EU-skolval jämfört med tidigare EU-skolval. Det är bra! Här kan ni ta del av det preliminära resultatet för EU-skolvalet.

Totalt fick över 157 000 elever möjlighet att rösta i årets skolval och 87 000 elever valde att göra just det. Det innebär ett valdeltagande på över 55 procent - vilket är rekord för ett EU-skolval! 

Valdeltagandet gick också upp med 8 procentenheter sedan 2019 med störst ökning bland gymnasieeleverna! Högstadieelever röstar dock fortsatt i högre utsträckning jämfört med gymnasieelever.

På vår hemsida kan ni se valresultatet och jämföra det med skolors, kommuners och läns resultat. Under hösten kommer vi att presentera det slutgiltiga skolvalsresultatet på mucf.se/skolval

 

Lärare, rektorer och elever - tyck till om skolval!

Vi vill gärna veta vad ni tycker om skolvalet - oavsett om ni deltog eller inte. Sprid vidare enkäterna till den lärare/rektor/annan skolpersonal som tagit beslut om eller engagerat sig i skolval samt till samtliga era elever:

Enkät för skolpersonal - fylls i av en person per skola

Enkät för elever 

För de elever som behöver det, finns det även en kort enkät för elever.

Sweco genomför utvärderingen på uppdrag av oss på MUCF. Era åsikter är viktiga för utvärderingen av detta skolval och planeringen av kommande skolval!

Stort tack för ert demokratiengagemang!

Skolvalsteamet genom Rebecka Hinn, uppdragsledare för skolval 

Demokratipaket till skolan

Ta vidare det engagemang som väckts inför EU-valet och under skolvalet med hjälp av MUCF:s Demokratipaket till skolan.

Tillsammans med lärare, kommuner och regioner har MUCF tagit fram materialet för att underlätta för skolpersonal i sitt arbete med demokrati och politik.

I paketet finns kostnadsfria lektionsupplägg och lärarhandledningar att ladda ner och en del att beställa.

Använd materialet som det är eller låt dig inspireras och plocka de delar som är relevanta för din skola, dina ämnen och dina elever. 

Demokratistegen

Forum för levande historia och Skolverket har tagit fram Demokratistegen - en ny nationell modell för att arbeta systematiskt med demokratifrågor inom skolan. Modellen kan användas för att skapa en tryggare skolmiljö och stärka lärandet som ger demokratiska förmågor.

Demokratistegen består av dels en arbetsmodell (Skolverkets webbplats) som skolor kan luta sig mot, dels en resursbank (Forum för levande historias webbplats) där flera demokrativerktyg finns, däribland MUCF:s material i Demokratipaketet.

KALENDER

HÖSTEN
24

Slutgiltigt skolvalsresultat presenteras
På denna sida kan du och andra intresserade ta del av det slutgiltiga resultatet som presenteras under hösten 2024.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet