NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se

Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus

Brexits påverkan på EU-programmen

EU-karta där Storbritannien är täckt av sin flagga och resten av Europa är täckt av EU-flaggan. Foto Vlastimil Šesták.

Storbritannien lämnade formellt EU den 1 februari 2020. Det betyder att Storbritannien kommer att delta i Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren programperioden ut, det vill säga till och med 2020. Svenska organisationer kan därmed fortsätta att samarbeta med partners från Storbritannien under hela 2020 samt även ansöka om projekt som fortsätter efter 2020 förutsatt att projekten beviljas under 2020.

Hur Storbritanniens deltagande i programmen från och med 2021 kommer att se ut, återstår för parterna att förhandla om.

Brexit och Erasmus+ (EU-kommissionens webbplats)
Brexit och Europeiska Solidaritetskåren (EU-kommissionens webbplats)

Information med anledning av coronaviruset

De flesta projekt som har beviljats EU-medel från MUCF innefattar internationella mobiliteter. MUCF har därför tagit fram rekommendationer för hur organisationer som ska genomföra internationella projekt kan tänka.

Rekommendationer coronaviruset (MUCF:s webbplats)

Quality Label till Jönköpings kommun och Fryshuset

Quality Labels och Europeiska solidaritetskårens logotyp

Jönköpings kommun och Fryshuset är först ut i år att beviljas varsin Quality Label: EU:s kvalitetsmärkning som innebär att verksamheterna nu är godkända för att ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren. Under 2019 beviljades totalt 16 svenska organisationer en helt ny eller en utökad Quality Label.

Är din verksamhet intresserad av att ta emot eller sända volontärer? Läs mer om vad ni behöver göra för att komma igång på vår webbplats.

Bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär (MUCF:s webbplats)

Malmö Ideella är ny kontaktpunkt inom Eurodesk

Eurodesks logotyp

MUCF hälsar Malmö Ideella välkommen som ny kontaktpunkt inom det europeiska nätverket Eurodesk. Malmö Ideella är en paraplyorganisation för civilsamhället i Malmö med 331 föreningar som medlemmar. Organisationen främjar samarbetet mellan medlemmarna och andra organisationer och stödjer med resursskapandet. Som Eurodesk vill Malmö Ideella stödja unga och personer som jobbar med unga i Malmö med information och kunskap om möjligheterna inom EU.

Med det här tillskottet består nu det svenska Eurodesk-nätverket av totalt 20 kontaktpunkter som på olika sätt arbetar för att främja unga människors möjligheter att resa, studera, volontärtjänstgöra och arbeta i Europa.

Om Eurodesk och våra svenska kontaktpunkter (MUCF:s webbplats)

Stöd för att genomföra EU-projekt

Spelpjäser i olika färger.

Just nu står flera organisationer i startgroparna för att under våren genomföra projekt inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Därför vill vi tipsa om Quality Mobility App som är ett pedagogiskt, webbaserat verktyg för att planera och genomföra mobilitetsprojekt med hög kvalitet. Verktyget har tagits fram med stöd från EU-kommissionen och Europarådet.

Quality Mobility App

Årets chans till kompetensutveckling: Civila samhället i samhället (7,5 hp)

Civila samhället i samhället

Kursen ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF och är en högskoleutbildning på 7,5 poäng för dig som är tjänsteperson inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället.

Här får du kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Du får veta mer om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor men också om situationen i dag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Under kursen presenteras konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor. Även offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området och praktiker verksamma inom civilsamhället deltar som föreläsare. I filmen berättar tidigare deltagare om hur de upplevt kursen.

Sista anmälningsdag: 3 april 

Läs mer om kursen och anmäl dig (MUCF:s webbplats)

Gruppfoto på arbetsgruppen för Landsbygdsriksdagen.

Träffa oss på årets Landsbygdsriksdag!

MUCF är stolt över att vara med på årets Landsbygdsriksdag den 8–10 maj i Jönköping. På lördagens seminarium pratar vi om vad som skapar ett attraktivt lokalsamhälle. På söndagen tar vi ett internationellt perspektiv och sätter fokus på hur vi kan stärka ungas engagemang i Europa.

MUCF:s rapport Fokus 18 om ungas inkludering är dessutom en del i seminariet Inkludera unga. Anmäl dig på landsbygdsriksdagen.se och välj seminarium 1A, 2A och 3E. Håll gärna utkik efter oss bland montrarna om du vill ha ytterligare inspiration och idéer på hur du kan bidra till ungas engagemang på landsbygden. Vi ses!

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

I nyhetsbrevet lyfter vi ett urval av de utbildningar som ligger närmast i tid. Samtliga planerade utbildningar runt om i Europa hittar du på SALTO-Youth:s webbplats. 

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

mar
10

Sista dag för ansökan till Democracy Reloading Launching Conference
Konferensen äger rum 26-29 maj 2020 i Portimáo, Portugal och riktar sig till dig som arbetar med ungdomsinflytande inom kommun eller region. Under konferensen får du verktyg att arbeta med implementering och utvärdering av ett framgångsrikt ungdomsinflytande. 

Program och ansökan på salto-youth.net

mar
15

Sista dag för ansökan till Let's go civic! Youth Exchanges for Civic Engagement
Kursen äger rum 11-15 maj 2020 i Bonn, Tyskland och riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill arbeta mer med ungas demokratiska deltagande i samhället genom att genomföra ungdomsutbyten. 

Program och ansökan på salto-youth.net

mar
20

Sista dag för ansökan till Becoming a part of Europe - Training for Swedish and Norwegian pax
Kursen äger rum 27-29 april 2020 i Göteborg, Sverige. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga med migrationsbakgrund eller inom integration och inkludering i kommunal eller ideell sektor. Kursen fokuserar på att öka kompetensen och användandet av icke formella lärandemetoder i arbetet. 

Program och ansökan på salto-youth.net

mar
22

Sista dag för ansökan till The Star of Europe
Kursen äger rum 11-15 maj 2020 i Thessaloniki, Grekland. Kursen riktar sig tilll dig som arbetar med unga och som vill lära dig hur du planerar och genomför ungdomsutbyten. Fokus kommer att vara ungas delaktighet i projekt. 

Program och ansökan på salto-youth.net

apr
8

Sista dag för ansökan till European Solidarity Corps: TOSCA
Kursen äger rum 8-12 juni 2020 i Wroclaw, Polen. Kursen riktar sig till dig som redan arbetar med volontärprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren och syftar till att ge verktyg för att utveckla kvaliteten i projekt. 

Program och ansökan på salto-youth.net

Internationella bidrag

 

apr
30

Sista dag för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 2 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

apr
30

Sista dag för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 2 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

sep
1

Sista dag för ansökan inom Europa för medborgarna 
Programområde: Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete, Nätverk av städer samt Projekt för det civila samhället).

Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet