Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Möte med LSU för att öka dialog och kunskap om bidragsgivningen

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, och Rosaline Marbinah, ordförande LSU. Foto: Kenneth Condrup

I december beslutade MUCF om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer inför 2020. Myndigheten gjorde inga nya tolkningar av de förordningar som styr bidragsgivningen men hade mer resurser för att kontrollera ansökningarna. Det ledde till att flera organisationer fick bifall med påpekanden. 15 organisationer fick avslag och 3 fick villkorat bifall (ett har sedan resulterat i avslag). Av de 15 organisationer som fick avslag hade tre fått bidrag för 2019 och detta väckte flera frågor inom civilsamhället. Tillsammans med Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, arrangerade MUCF därför en träff den 13 februari för att diskutera dessa frågor och utmaningar i bidragsarbetet framöver.

Mötet resulterade bland annat i att två arbetsgrupper tillsätts. En grupp ska titta på hur stadgar i riksförbund kan förena viss inblick i medlemsföreningarnas stadgar och verksamhet samtidigt som lokala och regionala föreningar själva beslutar över sina stadgar. En annan grupp ska titta på hur MUCF kan ge ökat stöd i ansökningssituationen, till exempel utbildningar i föreningskunskap och mer utförlig information på webbplatsen eller i ansökningssystemet.

- Kontrollen är viktig för att långsiktigt bevara legitimiteten för statliga bidrag till civilsamhället och därmed säkra goda villkor för föreningslivet som gör så viktiga insatser. I slutändan handlar det också om att säkra demokratin. Vi ser fram emot att få en fortsatt bra dialog med våra bidragssökande organisationer, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Läs mer om de statsbidrag som MUCF fördelar

Foto på MUCF:s medarbetare som deltar på Landsbygdsriksdagen 2020. Fotograf: Mats Petersson

Träffa oss på årets Landsbygdsriksdag!

MUCF är stolt över att vara med på årets Landsbygdsriksdag den 8-10 maj i Jönköping. På lördagens seminarium pratar vi om vad som skapar ett attraktivt lokalsamhälle. På söndagen tar vi ett internationellt perspektiv och sätter fokus på hur vi kan stärka ungas engagagemang i EuropaMUCF:s rapport Fokus 18 om ungas inkludering är dessutom en del i seminariet Inkludera unga

Anmäl dig på landsbygdsriksdagen.se och välj seminarium 1A, 2A och 3E. Håll gärna utkik efter oss bland montrarna om du vill ha ytterligare inspiration och idéer på hur du kan bidra till ungas engagemang på landsbygden. Vi ses! 

Tidigare kursdeltagare berättar om vad kursen Civila samhället i samhället gett dem.

Årets chans till kompetens-
utveckling:

Civila samhället i samhället (7,5 hp)

Kursen ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samverkan med MUCF och är en högskoleutbildning på 7,5 poäng för dig som är tjänsteperson inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället.

Här får du kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete. Du får veta mer om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor men också om situationen i dag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Under kursen presenteras konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor. Även offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området och praktiker verksamma inom civilsamhället deltar som föreläsare. I filmen berättar tidigare deltagare om hur de upplevt kursen.

Sista anmälningsdag: 3 april 

Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Bild från frukostseminariet i Stockholm om unga hbtq-personers livsvillkor

Frukostseminarium om unga hbtq-personers livsvillkor drog fullt hus

Den 13 februari ordnade MUCF frukostseminarium i Stockholm om unga hbtq-personers levnadsvillkor. De åttio platserna gick åt snabbt men Mucf ordnade då en livesändning på Facebook så att alla som ville kunde följa seminariet. 

Alba Stjärnqkvist från MUCF berättade om resultaten i rapporten ”Olika verkligheter – Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor”. Därefter följde ett panelsamtal om skillnader i levnadsvillkor mellan unga hbtq-personer och andra unga och vad som behöver göras för att förbättra levnadsvillkoren. I panelen, som leddes av Sofia Zere deltog, förutom vår egen generaldirektör Lena Nyberg, Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Jêran Rostam, förbundsordförande i RFSL Ungdom. 

Är du nyfiken på seminariet? Det går fortfarande att se på via den här länken.

Vad tycker du om vårt nyhetsbrev? Hjälp oss att utvärdera!

QR-kod för att komma till utvärderingen av MUCF:s nyhetsbrev

Vi vill veta vad du tycker om vårt nyhetsbrev så att vi kan göra förbättringar.  Därför är vi oerhört tacksamma om du svarar på vår enkät.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna göra ett nyhetsbrev som är till största möjliga nytta för dig som prenumerant. Du kan antingen svara via länken nedan eller via QR-koden.

Tack på förhand för att du delar med dig av dina synpunkter!

Utvärdering av MUCF:s nyhetsbrev

Rebecka Herdevall, på handläggare på MUCF i kontorslandskapet.

Samarbete med SKR för att få fler unga i arbete eller att avsluta studier

MUCF och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har inlett ett samarbete för att få unga som varken arbetar eller studerar (uvas) i arbete och sysselsättning och/eller att förhindra studieavbrott. Samarbetet innebär att MUCF lånar ut en medarbetare, Rebecka Herdevall, utvecklingsledare på MUCF, till SKR omfattande 50 procent. Syftet är att förena MUCF:s arbete med uvas med SKR:s arbete inom Uppdrag Fullföljd Utbildning.

Samarbetet inleddes under våren 2019 och har bland annat resulterat i gemensamma insatser vid en rad olika konferenser och aktiviteter. SKR och MUCF samverkar även som nationella partners i det nystartade projektet Moves som finansieras av Europeiska socialfonden.

- Det här är ett unikt samarbete. Vi representerar olika funktioner i samhället men förenas här för att finna och utforska synergier för att fler unga ska få verktyg att göra goda val i livet, säger Stefan Holmgren, avdelningschef på MUCF.

För mer information om MUCF och SKR:s samarbete kontakta uvas@mucf.se

Rekordmånga ansökningar till våra projektbidrag

Glasögon och penna på en stor pappershög.Photo: Nagy-bagoly Arpad

I år har rekordmånga organisationer ansökt om projektbidrag. Totalt har MUCF fått in cirka 65 procent fler ansökningar än tidigare år. Handläggningen beräknas pågå fram till sommaren.

– Vi gläds åt att så många vill satsa på projekt inom områden som är viktiga för vår demokrati! Men de bidragsmedel vi har att fördela har inte höjts från föregående år vilket innebär en större konkurrens mellan projekten, säger avdelningschef Kenneth Condrup.

Vi fördelar projektbidrag till:

  • verksamheter som motverkar rasism och liknande former av intolerans,
  • insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet,
  • projekt som stödjer barns och ungdomars självständiga organisering. 
*|data:head|*

Om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap och nya villkor

Forumkonferensen, som äger rum den 28 maj i Stockholm, är en mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling för dig som är verksam inom det civila samhället eller offentlig verksamhet. Under dagen ger forskare och organisationer sina perspektiv samtidigt som dialogen står i centrum. Konferensen arrangeras av MUCF och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället).

Några axplock ur programmet: Lansering av MUCF:s rapport om villkoren för det civila samhället, Petter Holmgren, utredare, MUCF, Rådande trender inom engagemang i civilsamhället, Anna Snell, kommunikationsansvarig, Volontärbyrån, Hur påverkar sociala medier organiseringen i civilsamhället? Noomi Weinryb, docent och lektor, Södertörns högskola, Hur blir vi effektdrivande organisationer? Mats Holmquist, arbetslivsforskare, Högskolan i Halmstad

Anmäl dig senast den 22 april. Mer information om program och anmälan hittar du här.  

Bild på en utsträckt hand med ett rött äpple Foto: Eva Soderberg

Nytt på webben: Kunskapsstöd till det civila samhället

MUCF har i uppdrag att utveckla kunskapsstöd till det civila samhället om det offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag med mera. På vår webbplats har vi nu samlat information till dig som vill veta mer om det civila samhället. Det handlar om föreningsteknik, bidrag att söka, regler och tillstånd, verktyg för samverkan och mycket mer. Vi hoppas att kunskapen ska kunna ge stöd och vägledning till dig och din verksamhet. Vi utökar kunskapsstödet efterhand och tar gärna emot synpunkter på mail civsam@mucf.se

Bild på två ungdomar med solglasögon som står med en vägg som bakgrund. Foto: ArtesiaWells

Rapport om ungas fritid släpps i mars

Årets Ung idag-rapport kommer att ge svar på flera intressanta frågor om unga och deras fritid. Hur mycket tar unga del av kultur, idrott och föreningsmedlemskap på fritiden? Vilka hinder finns för att delta i fritidsaktiviteter och vilka samband finns mellan fritidsaktiviteter och ungas psykiska hälsa?

Rapporten publiceras i mitten av mars och är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats där vi publicerar våra rapporter

MUCF medverkar på ”Ung Fri Tid” om öppen fritidsverksamhet


Den 30–31 mars kommer Mucf att medverka på Rikskonferensen Ung Fri Tid 2020, som anordnas av Fritidsledarskolorna, Fritidsförbundet, Fritidsforum, KEKS, KunskapsCentrum (KC),KC Östergötland och Svenska Settlementförbundet. Konferensen har huvudtemat Öppen fritidsverksamhet och tre underteman: Policy, Hälsa och Lärande.

MUCF kommer att hålla tre seminariepass:

  • Barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet
  • Inkluderande arbetssätt för att nå underrepresenterade unga i öppen fritidsverksamhet
  • Idrott+Öppen fritidsverksamhet=<3 (seminariepass tillsammans med Riksidrottsförbundet)

Konferensen äger rum på Folkets hus i Stockholm.

Information om konferensen och anmälan.

Lediga tjänster hos oss

Vill du arbeta med oss? Just nu finns två lediga tjänster på MUCF att söka: Chef för avdelningen för statsbidrag och controller. Läs mer om våra lediga tjänster på vår webbplats.

KALENDER

MARS
11 12

MUCF deltar på Reglabs årskonferens 

MUCF deltar på RegLab:s årskonferens i Visby 11-12 mars. Fokus för konferensen är förändring för en hållbar framtid och den har fått namnet Omställning! MUCF håller i en workshop om hur Sveriges regioner kan arbeta för att de regionala utvecklingsstrategierna (RUS) ska få ett hållbart ungdomsperspektiv. Grunden för seminariet är MUCF:s rapport Fokus 19; Det vore ju kul om de frågade nån gång. Workshopen innehåller föreläsningar och gruppövningar för ett hållbart ungdomsperspektiv.

JUNI
29

MUCF i Almedalen

Månadsskiftet juni-juli kan tyckas avlägset, men redan nu är planeringen av vårt deltagande i Almedalen 2020 i full gång. Vi kommer att vara på på plats den 29 juni - 4 juli. Programmet presenteras längre fram på mucf.se

NOV
25 26

MUCF:s rikskonferens 2020

Med utvärderingen från rikskonferensen 2019 färskt i minnet, är vi nu igång med planeringen inför årets upplaga. Tycker du, precis som vi, att detta är årets viktigaste mötesplats kan du redan idag sätta kryss i kalendern den 25-26 november. När temat är på plats är du varmt välkommen att bidra med idéer på föredragshållare och förslag på seminarium. Mer information om detta på mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet