Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se

Lena Nyberg: "Viktigt hitta nya lösningar och att våga se framåt" 

Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

För de flesta av oss har vardagen kraftigt förändrats. Många, som har möjligheten, sitter hemma och arbetar. Kontor och olika mötesplatser står tomma, aktiviteter ställs in och människor isolerar sig. Även på MUCF sköter många sina arbetsuppgifter från hemmet.

Vi känner tacksamhet till alla som ser till att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Vi ser också hur civilsamhället, både etablerade organisationer och nya initiativ, mobiliserar människors engagemang.

Det är tydligt att vi nu behöver nya sätt att hantera problem, frågor och möten. Vi måste alla ta till oss och respektera de nya förutsättningarna. Redan i dag sker mycket av vår kommunikation digitalt. Nu måste även vi som gillar det fysiska mötet lära oss att hantera de digitala mötesformerna och tänka nytt.

MUCF gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhällets organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin.

MUCF har även uppdraget att arbeta med ungas etablering i samhället. Redan nu kan vi förespå en ökad arbetslöshet bland unga under en period efter denna kris. Det kommer att krävas särskilda åtgärder för att få unga ut på arbetsmarknaden. Det finns även all anledning att bevaka hur den psykiska hälsan utvecklas i tider som dessa.

Trots att mycket känns svårt så gäller det nu att fortsätta se framåt. Ur varje kris kommer det ny kunskap och nya förutsättningar.

Lena Nyberg, generaldirektör

MUCF:s verksamhet och coronaviruset

Illustration coronaviruset

MUCF följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På vår webbplats uppdaterar vi kontinuerligt informationen om hur corona påverkar vår verksamhet och dem vi är till för.

Information med anledning av coronaviruset (MUCF:s webbplats)

Som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren följer vi även rekommendationer från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC). Vi har upprättat en särskild sida med information om hur just EU-projekt, ansökningsperioder och internationella utbildningar påverkas.

Information om hur EU-programmen påverkas av coronaviruset (MUCF:s webbplats)

Laptop som visar Erasmus+ programguide.

Förlängd ansökningsperiod EU-program

För att fler ska ha möjlighet att söka finansiering för att kunna delta i internationella samarbeten framöver har ansökningsperioden för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren förlängts. Ansökan är öppen till och med den 7 maj klockan 12.

Välkommen mer er ansökan!

Erasmus+ (MUCF:s webbplats)

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

Karta med EU-flagga över.

Ansöka om EU-projekt i corona-tider

Projekt som beviljas EU-medel från MUCF innefattar oftast någon form av internationell mobilitet. Med anledning av coronavirusets spridning i Europa som kraftigt begränsar rörligheten nu och på obestämd tid får vi frågor från olika verksamheter om hur de ska resonera kring framtida EU-projekt.

- Vi uppmanar kommuner och organisationer att fortsätta att ansöka om EU-projekt, säger Ellen Gosdoum, chef för myndighetens avdelning för internationellt samarbete. I svåra tider som nu är det oerhört viktigt att vi visar empati och handlar solidariskt. Det är värdeord som alltid har varit centrala inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren, liksom vikten av att satsa på våra unga och deras framtid. Goda projektidéer behövs mer än någonsin, vi har medel att fördela och tillsammans kan vi göra skillnad nu och på lång sikt.

På vår webbplats har vi samlat några tips och råd på möjligheter inom programmen, bland annat programdelar som varken kräver utlandsresa eller fysisk förflyttning.

Ansöka om EU-projekt i corona-tider

Nu möjligt att jämföra ungdomsarbete (youth work) i 29 länder i Europa

Illustrerade ungdomar med EU-flagga

På EU- kommissionens webbportal Youth Wiki går det att jämföra hur 29 europeiska länder arbetar med ungdomsfrågor. Här finns information om ungas levnadsvillkor utifrån olika teman: social inkludering, kreativitet och kultur, hälsa och välmående, utbildning, arbets-marknad och entreprenörskap, ungas delaktighet i globala frågor, delaktighet i samhällslivet och volontärarbete. Sedan några veckor tillbaka går det även att jämföra ländernas villkor och inriktning för ungdomsarbete (youth work).

- Alla länder svarar på samma frågor, vilket är en förutsättning för att jämförelser ska bli relevanta. Därför kan vi nu få en bra bild av till exempel om hur olika länder stödjer ungdomsarbete, om unga själva kan påverka innehållet och hur utvecklingen ser ut i EU, säger Tiina Ekman, senior analytiker på MUCF.

Ett av målen för EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 är att stödja ungdomsarbete som ett sätt att främja ungas villkor.

Youth Wiki (EU-kommissionens webbplats)
Youth Wiki - ungdomsarbete i Sverige (EU-kommissionens webbplats)

Påverka EU-politiken med EU:s medborgarinitiativ

EU-flagga som vajar.

Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan vem som helst bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det. Nu har EU dessutom förenklat reglerna för att samla in namnunderskrifter samt lanserat en ny digital plattform där medborgarinitiativen synliggörs och där det även erbjuds ett forum där initiativtagare kan få juridiskt stöd kring sina initiativ.

På Europeiska Unionens webbplats kan du läsa mer om EU:s medborgarinitiativ, hur det fungerar steg för steg samt ta del av vilka initiativ som går att skriva på just nu.

Europeiska Medborgarinitiativ (Europeiska Unionens webbplats)

Inställda internationella utbildningar och events

Med anledning av coronaviruset kommer inga internationella utbildningar via det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth, inklusive TCA- och NET-aktiviteter, att genomföras innan den 1 september 2020. Svenska deltagare som har ansökt om plats eller blivit antagna till utbildningar informeras separat.

SALTO-Youth Training Calendar

Även ungdomseventet European Youth Event i Strasbourg i maj 2020 har ställts in tills vidare.

European Youth Event

Inställd ansökningsperiod DiscoverEU

Med anledning av coronaviruset är årets första ansökningsomgång av DiscoverEU inställd tills vidare. DiscoverEU är ett initiativ från EU-kommissionen som ger 18-åringar en möjlighet att resa kostnadsfritt med tåg inom Europa.

DiscoverEU (EU-kommissionens webbplats)

Sök internationella bidrag

 

maj
7

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 2 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

maj
7

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 2 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

sep
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan inom Europa för medborgarna 
Programområde: Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete, Nätverk av städer samt Projekt för det civila samhället).

Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet