Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Vitsippor i skogsdunge. Foto Elena Elisseeva

"Arbetet med nytt uppdrag för att stödja civilsamhället är i full gång"

Bild på generaldirektör Lena Nyberg. Foto: Felix Oppenheim

Många som engagerar sig i det civila samhället är nu oroliga. Möten ställs in, det är svårt att värva nya medlemmar och oron för ekonomin ökar.

Till alla er sänder jag en särskild vårhälsning så här i Valborg!

MUCF fick nyligen ett särskilt uppdrag att sprida information till det civila samhällets organisationer och att samverka med andra myndigheter till följd av det nya coronaviruset. Vi inventerar informationsbehovet och vilka stödåtgärder som kan komma civilsamhället till nytta. Hittills har vi bland annat träffat Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, NOD (Nationellt organ för dialog och
samråd mellan regeringen och det civila samhället) och vi har gått ut med en enkät till organisationer.

  • Ungas levnadsvillkor förändras påtagligt. Gymnasieelever isoleras utan att träffa vänner i skolan, vilket kan leda till att unga mår sämre. Många elever vittnar om att utbildningen digitalt inte blir lika bra som den i klassrummet. De elever som drömt om studenten får inte fira sitt avslut av skolan som planerat.
  • Många idrotts- och föreningsaktiviteter ställs in eller sker digitalt. Samtidigt anstränger sig barn- och ungdomsföreningar till det yttersta för att ändå erbjuda gemenskap. Vi ser otaliga exempel på människors påhittighet för att ge stöd och omtanke.
  • Isolering och socialt avstånd är jobbigt för oss som gillar möten med människor. Det gäller att hitta nya sätt för de viktiga samtalen.

I en tid av oro och otrygghet är det också viktigt att försöka glädjas åt ljuspunkter i vardagen. För egen del försöker jag njuta av att dagarna blir längre, ljusare och varmare. Och hoppas att snart få träffas igen.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

MUCF:s verksamhet och coronaviruset

Bild på coronaviruset. Foto Hannu Viitanen

MUCF försöker hitta digitala lösningar för flera planerade konferenser, workshops, projekt, internationella utbyten och andra möten. På mucf.se hittar du senaste nytt om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet.

Några exempel på digitala lösningar hittills: 26 mars, nationell konferens om unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Drygt 200 personer deltog, 2 april, startkonferens för Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), 35 deltagare från 22 kommuner, 14-17 april, On arrival för volontärer, digital träff om bland annat krishantering och kulturella skillnader för Europeiska Solidaritetskårens volontärer. 15 deltagare, 21 april, webbseminarium om unga och psykisk ohälsa tillsammans med bl a Linnéuniversitetet och Region Kronoberg, 21 april, digital föreläsning för Region Jönköping om barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet, 28 april, seminarium för verksamheter som tar emot eller skickar volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

Bild från Skolval 2018/2019 där en person lägger ner valkuvert i röstlåda.

Rekordmånga röstade men stora skillnader mellan skolor

Nu är MUCF:s slutrapport för skolvalen till riksdagen 2018 och till EU-parlamentet 2019 klar och har lämnats in till regeringen. Rekordmånga elever röstade (totalt 450 000 elever) och valdeltagandet ökade med 16 respektive 47 procent jämfört med skolvalen 2014. Men det finns stora skillnader i landet:

  • Skolor med yrkesprogram och särskolor arrangerar sällan skolval.

  • Friskolor arrangerar skolval i betydligt lägre grad än kommunala skolor.

Resultatet i slutrapporten baseras bland annat på en utvärdering som har gjorts av statsvetarna Michele Micheletti och Annasara Agfors vid Stockholms universitet. De har undersökt deltagande och icke-deltagande skolor från 2002 och framåt. De jämför i sin analys skolegenskaper (t ex elevantal, andel föräldrar med eftergymnasial utbildning, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen) och kommunegenskaper (t ex befolkning, ekonomi och civilsamhälle). Läs mer i vårt pressmeddelande om skolvalsrapporten.

Länk till slutrapport och utvärdering av skolvalet

Film med information om Forumkonferensen 2020 - Moderator och föreläsare hälsar er välkomna

Få en försmak av Forumkonferensens spännande program

Forumkonferensen är en mötesplats för dialog om hållbar samhällsutveckling och för civilsamhället och myndigheter att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Den arrangeras av MUCF och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället)

Konferensen hålls den 28 maj kl. 9.30-14.30. I vårt digitala mötesrum kommer det att finnas plats för dialog i mindre grupper och chans att ställa frågor. Våra föreläsare är Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad, Anna Snell, Volontärbyrån, Noomi Weinryb, Södertörns högskola och Petter Holmgren, MUCF. I filmen berättar Mats Holmquist lite om vad han ska prata om. Med konferensen vill vi bidra till målen i Agenda 2030, speciellt minskad ojämlikhet (mål 10), fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) och genomförande och globalt partnerskap (mål 17). Här kan du läsa mer om Forumkonferensen.

MUCF:s rikskonferens får nytt namn och öppnar nu för anmälan!

Bild från MUCF:s rikskonferens 2019 med Linus Wellander som var moderator och kultur- och demokratiminister Amanda Lind på scenen. Foto: Mats Petersson

Även i år planerar MUCF för en rikskonferens på Folkets Hus i Stockholm, den 25-26 november. Vi välkomnar alla som beslutar om och arbetar med frågor som rör unga och det civila samhället!

- Coronakrisen innebär en tid av oro, ovisshet och många digitala möten. Vi tror att behovet av att mötas och diskutera frågor som rör unga och civilsamhället är än viktigare i år. Vi hoppas kunna genomföra rikskonferensen som planerat, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arrangörer av evenemang och sammankomster. Vi tar ett definitivt beslut om rikskonferensen under sommaren. Om vi ställer in får du avboka din plats utan kostnad!

Men vi vet att intresset för MUCF:s rikskonferens är stort. Därför öppnar vi redan nu för anmälan för dig som vill säkra en plats. Här kan du anmäla dig till UNG IDAG 2020!

Filmen visar en tillbakablick på MUCF:s rikskonferens 2019

Hjälp oss fylla programmet!

I år byter vi namn till UNG IDAG 2020 – MUCF:s rikskonferens. Vi vill göra det ännu tydligare att konferensen rör ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar för unga.

Vi hoppas få hjälp att fylla konferensen med spännande innehåll. Har du förslag på seminarier, ny kunskap, föreläsare eller viktiga frågor att ta upp? Lämna gärna dina tips till UNG iDAG 2020 i den här enkäten!

Bild på fyra ungdomar som går i grupp på en gata.Foto: LightField

Vi söker unga till vår referensgrupp!

Unga drabbas på många sätt i coronakrisen och det är viktigt att se krisen även ur ungas perspektiv. Vi söker därför dig som är 16-25 år och vill hjälpa till att forma vår rikskonferens. Låter det intressant? Hör av dig senast den 1 maj.

Vi väljer sedan ut 5-8 unga från olika delar av landet, med olika bakgrund, olika könsidentitet och i olika åldrar. Vi hoppas få inspel från unga med olika intressen och engagemang. Referensgruppen får också möjlighet att delta under riskonferensen. Anmäl dig till referensgruppen på vår webbplats!

Bild på en grupp personer i ett möte där ungdomar deltar. Foto: Aleksandr Davydov

Nytt uppdrag för att stärka delaktighet för unga lokalt

MUCF är en av de myndigheter som ingår i regeringens satsning Demokratin 100 år, totalt fördelar kulturdepartementet 25 miljoner kronor. Vi ska ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan främja ungas delaktighet i demokratin. Syftet är bland annat att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Under 2020 kartlägger MUCF befintlig kunskap och tar fram kunskaps- och metodmaterial. Under 2021 inriktas arbetet på att ge stöd till kommuner för att främja ungas förutsättningar att vara delaktiga i de demokratiska processerna.

MUCF ska samverka med olika aktörer, bland andra Barnombudsmannen (BO), Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Skolverket.

Läs mer om uppdraget att stärka delaktighet för unga lokalt

Bild på omslaget till MUCF-rapporten "Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019"

Ny rapport om bidrag till romska organisationer 

Under åren 2016-2019 har MUCF genomfört insatser och fördelat projektbidrag som del av arbetet för romsk inkludering. I rapporten ”Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019” redogörs för uppdragen. MUCF:s bedömning är att satsningarna stärkt det romska civilsamhället samt romska organisationers möjligheter att arbeta med hälsofrämjande insatser på bred front. Bidraget har under åren särskilt gagnat kvinnors hälsa och öppnat upp för att tala om ämnen såsom våld i nära relation eller sexuell- och reproduktiv hälsa.

Rapporten Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019

MUCF bjuder in till samråd om modeller och former för samverkan

MUCF ska utveckla en ny modell för att stödja samverkan mellan det civila samhället och det offentliga (myndigheter, regioner och kommuner) i utveckling av verksamheter. Därför bjuder vi nu in till ett samtal med olika aktörer med erfarenhet av till exempel partnerskap eller gemensamma projekt. Helst från nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att samla in kunskap och erfarenheter av olika modeller, former och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga.

Samtalet sker digitalt, den 2 juni, klockan 10-12. Sista anmälningsdag är 18 maj.

Läs mer om samrådet på vår webbplats

Missa inte söka EU-bidrag till projekt!

Den 7 maj klockan 12.00 är sista ansökningsdag för att ansöka om bidrag i årets andra ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Årets tredje och sista ansökningstid är i höst, den 1 oktober.

Det är möjligt att ansöka om längre projekttid för att kunna vara mer flexibel med när aktiviteter ska genomföras. Läs mer om att ansöka om EU-projekt i corona-tider på MUCF:s hemsida  

Silhuetter av en grupp unga som håller upp en EU-flagga. Foto MRRphotography

Webbinarium om att finansiera projekt via EU:s ungdomsprogram

Vid tre tillfällen arrangerar MUCF webbinarium där vi berättar om möjligheterna för kommuner och organisationer att söka finansiering för projekt genom EU:s ungdomsprogram. Vi går igenom grundstenarna i programmen Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna samt olika projektinriktningar. Webbinariet vänder sig särskilt till verksamheter som saknar eller har liten kännedom om EU-programmen och vill börja engagera sig i internationella projekt.

Vi erbjuder webbinariet med samma upplägg vid tre olika tillfällen: 20 maj kl. 13-14.30, 26 maj kl. 10-11.30, 5 juni kl. 10-11.30

Mer information och anmälningslänk till webbinariet om EU:s ungdomsprogram

KALENDER

MAJ
8

Lena Nyberg deltar i "Demokratibyggarna"

Den 8 maj sänder Linnéuniversitetets podd "Demokratibyggarna" ett samtal med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg om ungas deltagande i demokratiska processer, hur staten stödjer civilsamhället och hur coronapandemin påverkar civilsamhället. Programledare för Demokratibyggarna är Joel Martinsson, doktorand i statsvetenskap, och Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap. Här kan du lyssna på Lena i podden Demokratibyggarna.

MAJ
27

Seminarium om LOU i civilsamhället

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, Riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige (Famna) samt forskarna Mats Jutterström och Ola Segnestam Larsson arrangerar vi en digital konferens om civilsamhället och LOU (Lagen om offentlig upphandling). Det blir föreläsningar, strategiska tips och råd och en ny rapport om hur ideella organisationer hanterar LOU-upphandlingar inom vård och omsorg presenteras. Seminariet sker digitalt klockan 13:00–16:00. Anmäl dig senast 22 maj! Läs mer om seminariet om LOU i civilsamhället

OKT
13 14

Konferens i Göteborg om utveckling av lokala ungdomspolitiken

Gör er kommun någon form av statistisk uppföljning av unga? Är du tjänsteperson eller politiker som jobbar med eller är intresserade av ungdomspolitik? Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. Boka då in 13-14 oktober för den konferens som MUCF, Göteborgsregionen och FoU i Väst arrangerar då. Programmet presenteras senare i vår. För mer information kontakta cecilia.ilhammar@mucf.se eller ellen.lundkvist@mucf.se

OKT
21

Save the date! Kunskapskonferensen 2020

Aktuell forskning och projekt som rör det civila samhället presenteras. Forskare och praktiker från offentliga verksamheter och civilsamhället möts och kan byta erfarenheter. Målgruppen är främst tjänstepersoner, förtroendevalda och civila samhällets organisationer. MUCF arrangerar i samverkan med IDEELL ARENASKR samt Vetenskapsrådet.

Anmälan planeras att öppnas i augusti då vi också presenterar programmet. Information om konferensen uppdateras kontinuerligt på www.mucf.se. Frågor eller inspel? Kontakta Mattias Lunn, MUCF, mattias.lunn@mucf.se

NOV
12

Nätverksträff för regioner

MUCF bjuder in representanter från ungdomspolitikens och civila samhällets aktörer från samtliga 21 regioner i Sverige till nätverksträff i Stockholm. Planering pågår.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet