Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Generaldirektör Lena Nyberg intervjuas av Expressens

Lena Nyberg: "Coronakrisen slår hårt mot unga och mot civilsamhället"

Bild från Folkhälsomyndighetens presskonferens den 25 maj, fr v Anders Tegnell, statsepidemiolog, Svante Werger, särskild rådgivare MSB och Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Marcus Årskog/MSB

Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från MUCF.

- Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Den 25 maj deltog Lena Nyberg vid Folkhälsomyndighetens presskonferens och berättade om hur coronakrisen påverkar civilsamhället och även hur unga drabbas. Lena Nybergs presentation.

Rapporten om civilsamhällets villkor bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även mindre enkätundersökning under april månad och även möten med flera civilsamhällesorganisationer.

"Risk för fler unga i gruppen uvas"

Nyligen lämnade MUCF också in en analys om hur coronakrisen drabbar unga och särskilt då gruppen unga som varken arbetar eller studerar med bland annat bristande skolgång och ökad psykisk ohälsa. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar.

- Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar, säger Lena Nyberg.

Rapporten ”En mångfald av villkor och förutsättningar - Fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor”

Analys om enkätundersökningen 6-16 april ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället – en första nulägesbild”

Amanda Lind på konferensens scen 2019. Foto: Mats Petersson

Amanda Lind till UNG IDAG 2020

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind återkommer till vår stora scen när UNG IDAG 2020 - MUCF:s rikskonferens går av stapeln den 25-26 november. 

En annan glädjande nyhet är att vi har en ung referensgrupp! Via sociala medier har vi efterlyst deltagare och av de intresserade har vi satt ihop en grupp med åtta personer. Fyra killar och fyra tjejer från olika delar av landet och med olika intressen och bakgrund. I juni inleder vi vårt samarbete med det här gänget som kommer att vara med i både planeringen inför konferensen men också delta på plats. Superkul och viktigt tycker vi!

Läs mer om UNG IDAG 2020 och hur du anmäler dig på mucf.se.

Tillsammans kan vi sprida kunskap och ge stöd till civilsamhället

Det finns stöd och kunskap som aktörer i civilsamhället kan ta del av med anledning av coronaviruset.
Tillsammans kan vi hitta rätt och göra rätt med all den information som beskriver olika möjligheter.

På MUCF:s hemsida finns information om regeringens stödpaket och övriga bidrag/stöd för aktörer inom civilsamhället. Vi har även satt ihop ”Frågor och svar” för att tydliggöra hur civilsamhället kan ta del av stöden. Informationen uppdateras när förutsättningar ändras och i takt med att organisationer delar med sig av behov och utmaningar.

  • Nätverk och dialog är extra viktigt nu; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför.

  • Kontakta oss gärna (civsam@mucf.se) om ni har frågor, tips eller erfarenheter som ni vill dela med er av och som rör regeringens stödpaket och övriga bidrag/stöd med anledning av coronaviruset. Observera att MUCF inte kan svara på frågor om enskilda ärenden eller ge råd om hur rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska tolkas.

  • MUCF har av regeringen fått uppdraget att sprida information till det civila samhällets organisationer och att samverka med andra myndigheter till följd av det nya coronaviruset. Mer om informationsuppdraget riktat till civilsamhället.

  • Vi utvecklar samarbetet med övriga myndigheter som kan bidra i arbetet genom bland annat nätverk för civilsamhällesfrågor och nätverk för bidragsgivande myndigheter.

Jobba på MUCF

Nu söker vi fler stjärnor till Växjö!

Nu söker vi nya stjärnor till vårt medarbetargäng på MUCF!

Utvecklingsledare, analytiker, utredare, kommunikatör och handläggare - kanske någon roll som passar just dig? Klicka här för att läsa mer om och söka tjänsterna.

Vill du först veta lite mer om myndigheten och vårt uppdrag, kika på filmen!

Bild på sedlar och del av miniräknare. Foto Roland Magnusson

52 projekt får dela på 38 miljoner: ”Rekordmånga ansökningar i år”

MUCF fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans.

- Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol vilket är en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Så här fördelas totalsumman på drygt 38 miljoner kronor i de tre stödområdena:

  • Ungas organisering (totalt fördelas 18 388 296 kronor till 26 projekt). Syftar till att på lokal nivå stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
  • Hot och hat (totalt fördelas 6 000 000 kronor till sju projekt) Syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt för att stärka utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det offentliga samtalet.
  • Rasism (totalt fördelas 13 964 174 till 19 projekt) Syftar till att motverka eller förebygga rasism eller liknande former av intolerans, till exempel antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi.

Organisationer som får projektbidrag av MUCF

Läs mer om årets projektbidrag i vårt pressmeddelande

MUCF:s logga tillsammans med EU-broschyrer

46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

MUCF har fördelat totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 euro) till 47 svenska ungdomsprojekt. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I den första ansökningsrundan för 2020 beviljar MUCF bidrag till 35 projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv. En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

Elva projekt beviljas bidrag inom Europeiska Solidaritetskåren. Största delen av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år. Sista dag att ansöka till årets sista ansökningsrunda är 1 oktober.

Läs mer om vilka projekt som får EU-bidrag i vårt pressmeddelande. 

Generaldirektör Lena Nyberg öppningstalar inför stor publik på Kunskapskonferensen 2019. Foto:Mats Petersson, MUCF

Nu är vi igång med planering av årets Kunskapskonferens

Boka in den 21 oktober redan nu! Då är det dags för årets Kunskaps­konferens där aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Forskare och praktiker från offentliga verksamheter och civilsamhället möts och kan byta erfarenheter. Konferensen arrangeras av MUCF i samverkan med Ideell Arena, SKR och Vetenskapsrådet.

Årets tema är ”Civilsamhället under kris” och vi planerar för att träffas på Courtyard by Marriott, Stockholm. 

Anmälan öppnar i augusti då vi också presenterar programmet.

Information om Kunskapskonferensen 2020, med möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev om konferensen

MUCF följer utvecklingen av Covid-19 och planerar parallellt för en digital version av konferensen om det inte är möjligt att genomföra den fysiskt på plats.  Har du frågor kontakta Mattias Lunn, utvecklingsledare på mattias.lunn@mucf.se

Undrar du vad som hände på förra Kunskapskonferensen? Här hittar du filmklipp, presentationer och annat material från Kunskapskonferensen 2019

Silhuettbilder av en grupp människor som sitter och diskuterar, tecknade figurer i bakgrunden symboliserar debatten. Foto: Wavebreakmedia

Nytt bidrag för åtgärder som stärker demokratin

MUCF har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Bidraget lämnas till åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Myndigheten prioriterar åtgärder som har förutsättningar att nå många individer, eller riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

Ansökan görs i MUCFs ansökningssystem. Ansökan för 2020 öppnar den 1 juni och stänger den 17 augusti.

Mer information om demokrati-bidraget hittar du på MUCF:s webbplats

Unga HBTQ-personer saknar mötesplatser - P4 Gävleborg

Efterlysning: mötesplatser för unga hbtq-personer

Tidigare i vår presenterade MUCF en kartläggning som visade att endast var tionde kommun i Sverige har en mötesplats för unga hbtq-personer. Framför allt saknas mötesplatser på den svenska landsbygden. Vi vill gärna tro att det finns och söker nu med ljus och lykta efter er. Känner du till en mötesplats för unga hbtq-personer på landsbygden? Arbetar du där eller är du kanske en besökare? Varmt välkommen att höra av dig till zarah.melander@mucf.se.

Klicka på bilden och lyssna till på ett reportage från Sveriges Radio om en mötesplats och dess betydelse i Gävleborgs län.

MUCF ska utveckla och samordna nationellt samordnat stöd till uvas 

MUCF har fått ett nytt uppdrag, att samordna regeringens satsning på att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar (uvas).
- Frågan om ungas situation och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden framöver är otroligt viktig. Vi är glada över att regeringen uppmärksammar frågan och att MUCF får en samordnande roll i detta uppdrag, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF är sammankallande och samordnande i uppdraget som getts till ett flertal myndigheter. Senast den 14 maj 2021 ska slutredovisning lämnas till regeringen.

Mer information om uvas-uppdraget

Bild på Joel Martinsson, Linnéuniversitetet, som driver podden "Demokratibyggarna".

Lena Nyberg gästar Linnéuniversitetets demokratipodd 

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg gästade podden "Demokratibyggarna" i början av maj. Linnéuniversitetets Joel Martinsson samtalade med henne om civilsamhället före, under, och efter coronakrisen. Men också om ungdomars syn på samhällssystemet och deras möjligheter att påverka. Lena Nyberg berättade också om vem hon helst vill fika med.

Podden Demokratibyggarna

Lär dig mer om hur unga kan delta i demokratin i EU-länderna!

Hur vanligt är det med ungdomsråd och ungdomsparlament? Vilka länder har sänkt rösträttsåldern till 16 år? Vilka digitala lösningar finns det för demokratisk delaktighet?

Svaren på detta och mycket mer får du på webbplatsen Youth Wiki under fliken för jämförande översikter. Den första kartvyn visar rösträttsåldern i olika medlemsländer. Genom att klicka på ett land kan du läsa mer om just det landets arbete med frågan. Här finns flera intressanta jämförelser kring ungas demokratiska delaktighet. (Klicka bara på ikonen med tre korta strecken på sidans högra del).

KALENDER

OKT
13 14

Konferens i Göteborg om utveckling av lokala ungdomspolitiken

Gör er kommun någon form av statistisk uppföljning av unga? Är du tjänsteperson eller politiker som jobbar med eller är intresserade av ungdomspolitik? Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. Boka då in 13-14 oktober för den konferens som MUCF, Göteborgsregionen och FoU i Väst arrangerar då. Programmet presenteras senare i vår. För mer information kontakta cecilia.ilhammar@mucf.se eller ellen.lundkvist@mucf.se

OKT
28

Rätt att veta! Nu som nationell digital fördjupningsutbildning 

MUCF erbjuder i höst, 28 oktober, en interaktiv digital fördjupningsutbildning för dig som jobbar inom skolan med unga som är nya i Sverige. Du får fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Vi riktar oss till dig som gått MUCF:s grundutbildning Rätt att veta! alternativt vår webbutbildning Rätt att veta! som vi lanserar till hösten.

Anmälan och information om tider och föreläsare presenteras på MUCF:s hemsida i juni. Läs mer om Rätt att veta på vår hemsida

NOV
12

Nätverksträff för regioner

MUCF bjuder in representanter från ungdomspolitikens och civila samhällets aktörer från samtliga 21 regioner i Sverige till nätverksträff i Stockholm. Planering pågår.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet