Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vitsippor i skogsdunge. Foto Elena Elisseeva

"Arbetet med nytt uppdrag för att stödja civilsamhället i full gång"

Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör.

Många som engagerar sig i det civila samhället är nu oroliga. Möten ställs in, det är svårt att värva nya medlemmar och oron för ekonomin ökar.

Till alla er sänder jag en särskild vårhälsning så här i Valborg!

MUCF fick nyligen ett särskilt uppdrag att sprida information till det civila samhällets organisationer och att samverka med andra myndigheter till följd av det nya coronaviruset. Vi inventerar informationsbehovet och vilka stödåtgärder som kan komma civilsamhället till nytta. Hittills har vi bland annat träffat Sveriges ungdomsorganisationer, LSU och NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) och vi har gått ut med en enkät till organisationer.

 • Ungas levnadsvillkor förändras påtagligt. Gymnasieelever isoleras utan att träffa vänner i skolan, vilket kan leda till att unga mår sämre. Många elever vittnar om att utbildningen digitalt inte blir lika bra som den i klassrummet. De elever som drömt om studenten får inte fira sitt avslut av skolan som planerat.

 • Många idrotts- och föreningsaktiviteter ställs in eller sker digitalt. Samtidigt anstränger sig barn- och ungdomsföreningar till det yttersta för att ändå erbjuda gemenskap. Vi ser otaliga exempel på människors påhittighet för att ge stöd och omtanke.

 • Isolering och socialt avstånd är jobbigt för oss som gillar möten med människor. Det gäller att hitta nya sätt för de viktiga samtalen.

I en tid av oro och otrygghet är det också viktigt att försöka glädjas åt ljuspunkter i vardagen. För egen del försöker jag njuta av att dagarna blir längre, ljusare och varmare. Och hoppas att snart få träffas igen.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF

Laptop som visar Erasmus+ programguide.

Kom ihåg! Sista ansökningsdag för EU-bidrag

Den 7 maj klockan 12 är sista dag att ansöka om bidrag i årets andra ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år. Årets sista ansökningsdeadline för projekt inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är den 1 oktober.

MUCF uppmanar kommuner och organisationer att fortsätta ansöka om framtida EU-projekt. I coronatider kan man nyttja möjligheten att ansöka om längre projekttid för att kunna vara mer flexibel med när aktiviteter ska genomföras. Projekttiden för utbyten och kompetensutveckling (E+) och volontärprojekt (ESC) kan vara upp till 24 månader. Själva aktiviteten kan sedan genomföras när som helst under dessa månader, men planeringen och förberedelserna för aktiviteterna inleds när projekttiden startar.

Välkommen med er ansökan!

Erasmus+ (MUCF:s webbplats)

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

På vår webbplats har vi samlat några tips och råd på möjligheter inom programmen, bland annat programdelar som varken kräver utlandsresa eller fysisk förflyttning.

Ansöka om EU-projekt i corona-tider

Webbinarium: Sök EU-bidrag för att förverkliga dina projekt

Europakarta med EU-flaggor över.

Välkommen till ett webbinarium där vi berättar om möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s ungdomsprogram.

Under webbinariet berättar vi om Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Vi går igenom grunderna i programmen, deras olika projektinriktningar samt vilka grundkrav som ställs för att kunna ansöka.

Webbinariet vänder sig särskilt till verksamheter som saknar eller har liten kännedom om EU-programmen och vill börja engagera sig i internationella projekt.

Vi erbjuder webbinariet med samma upplägg vid tre olika tillfällen:

Onsdag 20 maj kl. 13-14.30

Tisdag 26 maj kl. 10-11.30

Fredag 5 juni kl. 10-11.30

Mer information och länk till anmälan (MUCF:S webbplats)

MUCF:s verksamhet och coronaviruset

Illustration coronaviruset

MUCF försöker hitta digitala lösningar för flera planerade konferenser, workshops, projekt, internationella utbyten och andra möten.

Några exempel på digitala lösningar hittills: 26 mars, nationell konferens om unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), drygt 200 personer deltog; 2 april, startkonferens för LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), 35 deltagare från 22 kommuner; 14-17 april, On arrival för volontärer, digital träff om bland annat krishantering och kulturella skillnader för volontärer inom Europeiska Solidaritetskårens, 15 deltagare; 21 april, webbseminarium om unga och psykisk ohälsa tillsammans med bland annat Linnéuniversitetet och Region Kronoberg; 21 april, digital föreläsning för Region Jönköping om barnkonventionen i öppen fritidsverksamhet; 28 april, seminarium för verksamheter som tar emot eller skickar volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

På vår webbplats uppdaterar vi kontinuerligt informationen om hur corona påverkar vår verksamhet och dem vi är till för.

Information med anledning av coronaviruset (MUCF:s webbplats)

Som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren har vi upprättat en särskild sida med information om hur just EU-projekt, ansökningsperioder och internationella utbildningar påverkas.

Information om hur EU-programmen påverkas av coronaviruset (MUCF:s webbplats)

Cykel med låda.

Solidaritet i coronakrisen

Runt om i Europa ser vi exempel på hur olika verksamheter ställer om för att hjälpa till i coronatider. Det gäller även för volontärprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren. Här följer några goda, beundransvärda exempel från Sverige och Europa.

Flexibel volontärverksamhet / Sverige
Örnsköldsviks kommun har ställt om sin volontärverksamhet och volontärerna arbetar numera flexibelt och där det behövs, till exempel med att köra matkassar till personer i riskgrupper.

Örnsköldsviks kommuns webbplats

Tillverkar skyddsmasker / Cypern
Youth Makerspace i Larnaca på Cypern erbjuder vanligtvis en plats för unga att jobba med 3D, VR (virtual reality), robotar, laser etcetera. Just nu använder volontärer 3D-skrivaren för att skriva ut ansiktsmasker till cypriotisk sjukhuspersonal.

Artikel på The Youth Board of Cyprus webbplats

Handlar åt äldre / Kroatien
Volontärer från kroatiska organisationen The Circles – Centre for Education, Counselling and Charitable Work hjälper äldre att handla mat och läkemedel samt uträttar viktiga ärenden för att minska risken för att de ska smittas.

EVS Krukovi (Kroatien)

Stödjer sjukvården / Tyskland
Ungdomsorganisationen Roter Baum Berlin uppmuntrar sina volontärer med viss vårdutbildning- och erfarenhet, att stötta den lokala sjukvården med åtgärder som ska förebygga smittspridning.

Roter Baum Berlin webbplats

För fler goda exempel, följ EU-kommissionens Facebooksida.

European Youth (Facebook)


Har ni ställt om er volontärverksamhet för att hjälpa till i coronatider? Berätta gärna genom att höra av er till esc@mucf.se.

Quality Label till Borås stad, Stiftelsen Funka och Bromma Folkhögskola

Logga med texten Quality Label.

MUCF har beviljat Borås stad en utökad Quality Label och kommunen får därmed ta emot 26 långtidsvolontärer som kommer att vara verksamma på 13 olika mötesplatser för unga. Borås stad kommer även att sända volontärer.

Stiftelsen Funka beviljas en ny Quality Label för att ta emot två långtids- och två korttidsvolontärer.

Bromma Folkhögskola får ta emot en långtidsvolontär och en korttidsvolontär.

Quality Label är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att en verksamhet är godkänd för att ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren. MUCF handlägger Quality Label-ansökningar från svenska verksamheter.

Är din verksamhet intresserad av att ta emot eller sända volontärer? Läs mer om hur ni kommer igång på vår webbplats.

Ansök om Quality Label - bli godkänd för att sända eller ta emot en volontär

 

Synliggör och arbeta med EU:s ungdomsmål

Ungdomar med EU-flagga

MUCF har i uppdrag från regeringen att öka kunskapen och delaktigheten i EU-frågor. Ett sätt att stärka ungas delaktighet i EU-frågor är att arbeta utifrån EU:s ungdomsstrategi och EU:s 11 ungdomsmål som har tagits fram i en europeisk strukturerad dialog mellan främst unga och beslutsfattare.

Följande 11 mål är vad unga i EU vill att EU och medlemsländerna ska prioritera:

 1. Föra EU närmare ungdomarna
 2. Jämställdhet mellan alla kön
 3. Inkluderande samhällen
 4. Information och konstruktiv dialog
 5. Mental hälsa och välbefinnande
 6. Verka för ungdomar på landsbygden
 7. Sysselsättning av god kvalitet för alla
 8. Lärande av god kvalitet
 9. Utrymme och deltagande för alla
 10. Ett hållbart grönt Europa
 11. Ungdomsorganisationer och europeiska program

EU Youth Strategy (EU-kommissionens webbplats)

EU:s ungdomsstrategi gäller 2019-2027.

Den 7 maj arrangeras ett internationellt webbinarium om hur organisationer och kommuner kan arbeta med de europeiska ungdomsmålen på hemmaplan. Länk till mer information hittar du här i nyhetsbrevet under rubriken Internationella utbildningar.

 

Europadagen på Stockholms centralstation.

Europadagen 9 maj

På Europadagen den 9 maj uppmärksammar hela Europa freden och sammanhållningen i Europa. I år överskuggas firandet av corona och inga fysiska tillställningar kommer att äga rum. På flera håll sker firandet i stället digitalt.

Därför vill vi tipsa om EU-kommissionens och Europaparlamentets olika webbinarier på temat ”Tillsammans genom krisen”.

Webbinarierna äger rum den 8 maj med start kl. 13.30. För mer information och program, besök EU-kommissionens webbplats.

Europadagen 2020 - Tillsammans genom krisen (EU-kommissionens svenska webbplats)

Som nationellt kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren uppmärksammar MUCF alltid Europadagen på ett eller annat sätt. Förra året var vi på plats på Stockholms centralstation (bilden) tillsammans med representanter för bland annat EU-parlamentet, EU-kommissionen, riksdagen och Sveriges kommuner och landsting. I år kommer vi att lyfta EU-relaterad kunskap och inspiration i våra sociala medier.

European Youth Event Online

Logga European Youth Event

Ett av EU-parlamentets största ungdomsevent, European Youth Event, genomförs online i stället för på plats i Strasbourg. EYE Online erbjuder unga från hela Europa en digital möjlighet att mötas, delta i olika aktiviteter samt träffa experter, politiker, aktivister och influencers.

Aktiviteterna livesänds, men det går även bra att titta på dem i efterhand. Ta del av sändningarna och program via European Youth Event Facebooksida.

European Youth Event (Facebook)

European Youth Event Online - program

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kommer SALTO-Youth inte att genomföra några fysiska utbildningar innan den 1 september 2020. Däremot genomförs en rad utbildningar digitalt. Här listar vi några av dem.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

maj
3

Sista dag för att ansöka till webbinariet Making Youth Goals visible
Webbinariet äger rum den 7 maj 2020, kl. 14-16 och riktar sig till dig som vill ha råd och tips på hur du kan engagera politiker, kommuner och partners i ungdomsfrågor samt hur du kan verka för att motivera unga att delta i politiska processer. Värd för webbinariet är det nationella kontoret i Estland. 

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

maj
10

Sista dag för att ansöka till online-kursen Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion Lab
Kursen äger rum den 27-30 maj 2020. Det är en kurs för dig som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och som vill utveckla inkluderingsprojekt för att involvera dessa grupper i Erasmus+ eller Europeiska Solidaritetskåren. Värd för kursen är det nationella kontoret i Estland. 

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

maj
17

Sista dag för att ansöka till webbinariet Participation & Information: Inspirational Practices
Webbinariet äger rum den 21 maj 2020, kl. 14-16 och riktar sig till dig som vill inspireras av framgångsrika ungdomsprojekt. Lyssna till projektledarna och deras perspektiv på framgångsrika projekt, vilka utmaningar som finns och hur du gör för att berätta om just ditt projekt. Värd för webbinariet är det nationella kontoret i Estland. 

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

jul
30

Sista dag för att ansöka till online-kursen Erasmus+ Virtual Exchange Training for Youth Organisations
Kursen äger rum den 13 september - 24 oktober 2020. Det är en kurs för dig som arbetar med eller mot unga. Kursen introducerar metoder för att genomföra utbytesprojekt inom Erasmus+ online. Värd för kursen är det nationella kontoret i Belgien. 

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

Sök internationella bidrag

 

sep
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan inom Europa för medborgarna 
Programområde: Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete, Nätverk av städer samt Projekt för det civila samhället).

Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

okt
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

okt
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet