Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör, blir intervjuad efter Folkhälsomyndighetens presskonferens.

Lena Nyberg: "Coronakrisen slår hårt mot unga och mot civilsamhället"

Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör, på Folkhälsomyndighetens presskonferens.


Civilsamhället påverkas starkt av coronaviruset. Många organisationer kämpar med minskade intäkter från exempelvis försäljning, deltagar- och medlemsavgifter, gåvor och sponsring. Samtidigt ökar behovet av sociala insatser och stöd till utsatta grupper. Det visar en ny rapport från MUCF.

- Coronakrisen påverkar inte bara organisationernas ekonomi negativt. Den ändrar även förutsättningarna att bedriva påverkansarbete vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för demokratin. Om civilsamhällets viktiga organisationer försvagas så riskerar vi att förlora viktiga röster i samhällsdebatten, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Den 25 maj deltog Lena Nyberg vid Folkhälsomyndighetens presskonferens och berättade om hur coronakrisen påverkar civilsamhället och även hur unga drabbas. Lena Nybergs presentation.

Rapporten om civilsamhällets villkor bygger på statistik från åren 2012 till 2018 (totalt data från 2 811 föreningar), samt intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar under början av 2020. Mot bakgrund av coronapandemin utfördes även mindre enkätundersökning under april månad och även möten med flera civilsamhällesorganisationer.

"Risk för fler unga i gruppen uvas"

Nyligen lämnade MUCF också in en analys om hur coronakrisen drabbar unga och särskilt då gruppen unga som varken arbetar eller studerar med bland annat bristande skolgång och ökad psykisk ohälsa. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar.

- Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap. Det är viktigt att rikta insatser och vidta åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar, säger Lena Nyberg.

Rapporten ”En mångfald av villkor och förutsättningar - Fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor”

Analys om enkätundersökningen 6-16 april ”Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället – en första nulägesbild”

Tillsammans kan vi sprida kunskap och ge stöd till civilsamhället

Corona

Det finns stöd och kunskap som aktörer i civilsamhället kan ta del av med anledning av coronaviruset.
Tillsammans kan vi hitta rätt och göra rätt med all den information som beskriver olika möjligheter.

På MUCF:s hemsida finns information om regeringens stödpaket och övriga bidrag/stöd för aktörer inom civilsamhället. Vi har även satt ihop ”Frågor och svar” för att tydliggöra hur civilsamhället kan ta del av stöden. Informationen uppdateras när förutsättningar ändras och i takt med att organisationer delar med sig av behov och utmaningar.

  • Nätverk och dialog är extra viktigt nu; för att samarbeta, utbyta information och dela erfarenheter kring de utmaningar som civilsamhället står inför.
  • Kontakta oss gärna (civsam@mucf.se) om ni har frågor, tips eller erfarenheter som ni vill dela med er av och som rör regeringens stödpaket och övriga bidrag/stöd med anledning av coronaviruset. Observera att MUCF inte kan svara på frågor om enskilda ärenden eller ge råd om hur rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska tolkas.
  • MUCF har av regeringen fått uppdraget att sprida information till det civila samhällets organisationer och att samverka med andra myndigheter till följd av det nya coronaviruset. Mer om informationsuppdraget riktat till civilsamhället.
  • Vi utvecklar samarbetet med övriga myndigheter som kan bidra i arbetet genom bland annat nätverk för civilsamhällesfrågor och nätverk för bidragsgivande myndigheter.

46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

MUCF:s logga tillsammans med EU-broschyrer

MUCF fördelar totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 euro) till 46 svenska ungdomsprojekt. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I den första ansökningsrundan för 2020 beviljar MUCF bidrag till 35 projekt inom Erasmus+ Ung och Aktiv. En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

11 projekt beviljas bidrag inom Europeiska Solidaritetskåren. Största delen av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

Läs mer i vårt pressmeddelande.

Handläggning pågår

Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete, MUCF.

Just nu handlägger MUCF inkomna ansökningar i årets andra ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren (ansökningsstopp 7 maj). Inom Erasmus+ inkom 76 ansökningar och inom Europeiska Solidaritetskåren inkom 13 ansökningar.

- Totalt sett är det något fler ansökningar i årets andra ansökningsrunda jämfört med samma ansökningsrunda förra året, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. Vi befarade färre ansökningar i och med corona så det är mycket glädjande att se hur organisationer och kommuner fortsätter att prioritera aktiviteter och insatser för unga.

Beslut om bidrag i den andra ansökningsrundan väntas i juli. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år. Sista dag att ansöka till årets tredje och sista ansökningsrunda är 1 oktober.

Webbinarium: Sök internationella bidrag för att förverkliga dina projekt

Europakarta med EU-flaggor över.

Välkommen till ett webbinarium där MUCF informerar om möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s ungdomsprogram.

Fredag 5 juni kl. 10.00 - 11.30

Under webbinariet berättar vi om Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna. Vi går igenom grundstenarna i programmen, olika projektinriktningar samt vilka grundkrav som ställs för att kunna ansöka. Webbinariet vänder sig särskilt till verksamheter som saknar eller har liten kännedom om EU-programmen och vill börja engagera sig i internationella projekt.

Mer information och länk till anmälan (MUCF:S webbplats)

Spara datumet! Erasmus+ skrivarstuga

Blädderblock med pennor.

Vill du och din verksamhet få fördjupade kunskaper om hur ni kan utveckla era internationella ungdomsprojekt inom EU-programmet Erasmus+?

Den 1 september genomför MUCF ett kostnadsfritt webbinarium med fokus på programområdena Mobilitet (ungdomsutbyten och kompetensutveckling) (KA1) och Ungdomsdialog (KA3). Webbinariet riktar sig främst till verksamheter som är intresserade av att söka bidrag inom Erasmus+ men som inte har gjort det tidigare. Vi går igenom hur en ansökan ser ut och tittar närmare på hur ni skapar deltagande i projekten samt hur ni arbetar med måluppföljning, resultat och spridning.

Mer information om tider, program och anmälan kommer under sommaren. Spara datumet i din kalender redan nu!

 

Internationell online-utbildning om Europeiska Solidaritetskåren

Lär dig grunderna i Europeiska Solidaritetskåren och hur du ansöker om projekt genom en online-utbildning som du deltar i när det passar dig. Utbildningen erbjuder förutom grunderna i programmet fördjupad information om programmets olika delar och hur verksamheter praktiskt ska gå tillväga för att engagera sig i programmet. Del 3 i utbildningen släpptes nyligen och erbjuder bland annat stöd och råd i hur verksamheter kan stötta unga som deltar i Europeiska Solidaritetskåren.

Ta del av hela utbildningen via online-sajten HOP som är en del av SALTO-Youth, internationellt resurscentrum för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Hittills har drygt 1000 personer runt om hela Europa deltagit i utbildningen.

Online-utbildningen Ready, Set, Make the change!
OBS! Kräver att du först skapar ett konto.

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kommer SALTO-Youth inte att genomföra några fysiska utbildningar innan den 1 september 2020. Däremot genomförs en rad utbildningar digitalt. Här listar vi några av dem.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

JUN
3

Sista dag för att ansöka till kursen Nordic Training on Virtual Exchanges – Online
Kursen består av fyra webbinarier á 1,5 h och innebär totalt 16 timmars arbete/vecka under perioden 9–23 juni 2020. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur man skapar virtuella ungdomsutbyten. Värd för webbinariet är det finska nationella kontoret för utbildning.

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

JUN
22

Sista dag för att ansöka till YOCOMO – an ETS online course on competence-based development for youth workers
Onlinekursen består av fem kurstillfällen under perioden 30 juni–31 augusti 2020. Under kursen kommer du att lära dig mer om olika verktyg för att utveckla internationellt ungdomsarbete. Kursen organiseras av SALTO Resource Centre.

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

JUL
30

Sista dag för att ansöka till online-kursen Erasmus+ Virtual Exchange Training for Youth Organisations
Kursen äger rum den 13 september - 24 oktober 2020. Det är en kurs för dig som arbetar med eller mot unga. Kursen introducerar metoder för att genomföra utbytesprojekt inom Erasmus+ online. Värd för kursen är det nationella kontoret i Belgien. 

Program och ansökan på SALTO-Youth:s webbplats

Sök internationella bidrag

 

SEP
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan inom Europa för medborgarna 
Programområde: Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete, Nätverk av städer samt Projekt för det civila samhället).

Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet