Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Bild på midsommarstång och flaggstång med flagga mot blå himmel. Foto: Mikael Damkier

Lena Nyberg: "En omtumlande vår och flera nya viktiga uppdrag"

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

Under våren har MUCF fått flera nya spännande uppdrag. Senast i raden är uppdraget att fördela bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Detta är livsviktig hjälp. Det kan vara en sängplats för den som saknar tak över huvudet eller en middag till den som inte har råd att köpa mat.

Vi jobbar för att snabbt bli klara med ansökningar och beslut så att bidraget kan göra nytta redan under sommaren. Behovet är stort och vi vet att det här är en satsning som kommer att göra skillnad.

Ett annat viktigt uppdrag MUCF fått är att stärka ungas kunskap och delaktighet i den lokala demokratin. Mer angeläget än någonsin eftersom många unga inte känner sig behövda eller involverade i samhället. Den ofta hårda och ibland även hotfulla tonen i det offentliga samtalet kan också avskräcka unga från att engagera sig. Det är en farlig utveckling. Engagemang, delaktighet och påverkan är själva livsnerven i vår demokrati.

Ett tredje viktigt uppdrag är att MUCF ska informera civilsamhället om de stödpaket och åtgärder som regeringen vidtar och som berör civilsamhället.

Sist, men inte minst viktigt, så har vi fått i uppdrag att utveckla ett samlat stöd för tidiga insatser för etablering av unga så att de inte hamnar utan arbete och studier. Det ska MUCF göra tillsammans med flera andra statliga myndigheter.

Det har varit en omvälvande vår. Nu är sommaren här och med den förhoppningsvis sol, värme och lite vila. En sommar som blir annorlunda för de flesta av oss. Kanske utan nära och kära som vi annars tillbringar tid tillsammans med. Kanske inställda resplaner. Eller ännu värre en tid av ovisshet och oro.

I år blir det ännu viktigare att försöka njuta av det vi har omkring oss!

Skön sommar önskar jag till alla läsare!

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF

Bild på lagboken, Sveriges rikes lag. Foto:Michael Erhardsson/ Mostphotos

MUCF får rätt om återkrav - nej till prövningstillstånd för SUM

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. Därmed står kammarrättens dom från 31 oktober 2019 fast.

- Domen är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Pressmeddelande: Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges unga muslimer

Bild på husfasad och två barn som sitter på trottoaren framför huset. Foto: Shablovskyistock

Oro över att vräkningar av barn och unga ökar

Barnombudsmannen och MUCF samlar varje år in statistik över vräkningar och hot om vräkning som berör barn och unga. Statistiken kommer från Kronofogdemyndigheten och i år gör myndigheterna för första gången en gemensam analys. 

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende.

Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen varnar Elisabeth Thelin, barnombudsman, och Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Pressmeddelande: MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar

MUCF lanserar ny webbutbildning om att samtala med unga 

Bild på fyra unga som deltar i webbutbildningen "Rätt att veta!" Foto: Christoffer Rikardsson

Efter sommaren lanserar MUCF webbutbildningen "Rätt att veta!" i samverkan med UMO (som driver sajten Youmo.se). Utbildningen ger stöd för att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Den innehåller bland annat 16 filmer med tips från både unga, yrkesverksamma och experter.

Vi söker nu yrkesverksamma som vill hjälpa oss att testa utbildningen. Vill du delta?

Läs mer och anmäl ditt intresse för att testa "Rätt att veta" senast den 25 juni.

Illustration med framsidan på vägledningen  "Youmo i praktiken" och sajten youmo.se

Hjälp oss förbättra stödet till unga som är nya i Sverige 

Under 2020 ska MUCF utvärdera uppdraget där sajten Youmo.se, vägledningen ”Youmo i praktiken” och utbildningsinsatserna ”Rätt att veta!” ingår. Vi ska även undersöka vilka behov som finns hos unga som är nya i Sverige och yrkesverksamma.

Bild från inledningen i stora salen från Rikskonferensen 2019. Foto: Mats Petersson

EU visar vägen när UNG IDAG 2020 tar form

Från Bryssel till vår vardag och framför allt till nytta för Sveriges unga. Vi talar om EU:s ungdomsstrategi. En strategi vars ledord Engagera, Sammanföra och Stärka kommer att genomsyra UNG IDAG 2020 – MUCF:s rikskonferens. Tillsammans ger vi oss en möjlighet att göra verklighet av strategin!

Med hjälp av MUCF:s sakkunniga, inbjudna experter och dig som deltagare kommer vi att spana på ytan, gräva djupare, låta oss inspireras och diskutera frågor som rör unga och det civila samhället. Utifrån nämnda strategi fokuserar vi på fyra spår: Ungas fritid, Ungas hälsa, Unga & demokrati och Unga som varken arbetar eller studerar. Vi inleder och avslutar tillsammans och däremellan har du som deltagare möjlighet att följa två av spåren som är till störst nytta för dig.

Programmet presenteras i september, men redan nu kan du anmäla dig till UNG IDAG 2020 på mucf.se. Här finns också information om olika anmälningsmöjligheter och hur vi förhåller oss till coronapandemin. Vi ses den 25-26 november i Stockholm!

Bild på kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto: Mats Petersson

Amanda Lind inleder årets Kunskapskonferens 

Varmt välkommen till MUCF: s kunskapskonferens 2020! Vi är glada att kunna meddela att årets konferens kommer att inledas av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Boka in den 21 oktober redan idag och var med på en konferens fylld av spännande föreläsningar, diskussioner och ny kunskap.

Årets tema är civilsamhället under kris. Kris är ett grekiskt ord och betyder vändpunkt eller prövning. Det har vi alla nya och färska erfarenheter av, så även vårt civilsamhälle. Det blir på olika sätt vårt fokus den 21 oktober. 

Mer information om Kunskapskonferensen hittar du på mucf.se.

Instruktionsfilm ungidag.se - statistik om unga

Ny statistik om ungas livsvillkor på ungidag.se!

Många som besöker vår webbplats mucf.se letar efter statistik om unga. På vår sida www.ungidag.se hittar du alltid aktuell statistik om unga inom en rad områden.

Nu finns ny statistik bland annat om utbildning och ungas hälsa. Statistiken visar utvecklingen över tid och är nedbrytbar på olika grupper. Titta gärna på vår instruktionsfilm för hur du kan använda ungidag.se, vimeo.com.

Så här användes statsbidragen till organisationer och projekt 

MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. 2019 fördelade MUCF totalt cirka 322 miljoner kronor i nationella bidrag och drygt 52 miljoner kronor (cirka 4 650 000 euro) i internationella bidrag till unga och civilsamhället.

Organisationsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer. Statsbidrag till projekt fördelas på projekt som bland annat handlar om ”Ungas organisering”, ”Insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet” och ”Verksamheter mot rasism och intolerans”. MUCF fördelar också verksamhetsbidrag för att förebygga och motverka diskriminering.

Varje år lämnar MUCF rapporter till regeringen om hur statsbidragen användes och, i den mån det är möjligt, bedömningar av vilka effekter respektive bidrag gav i förhållande till sitt syfte. Rapporterna för 2020 finns nu publicerade på MUCF:s hemsida.

I rapporterna kan du bland annat läsa att det i dag finns antidiskrimineringsbyråer från Luleå i norr till Malmö i söder, att de flesta som arbetat med olika projekt gör det ideellt (799 av 1063 personer), att organisationsbidragen når cirka 890 000 medlemmar och att 117 projekt fick bidrag av MUCF i fjol.

Nu öppnar anmälan för regionträffen!

Den 12 november arrangerar MUCF en regionträff i Stockholm. Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena. Träffen har två olika valbara teman: hur man kan arbeta med ungdomars psykiska ohälsa utifrån ett ungdomsperspektiv och olika metoder för samverkan med civilsamhället.

Samtliga regioner i Sverige är inbjudna till träffen. Om den inte kan anordnas som en fysisk träff på grund av coronapandemin ser vi över möjligheterna att hålla den digitalt.

Läs mer om regionträffen och anmäl dig på mucf.se 

Vill du vara med i civilsamhällets dialog med regeringen?

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2021, där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras. Läs arbetsordningen för Partsgemensamt forum 2020 för att lära dig mer om forumet och vilka förutsättningar som krävs eller besök NOD:s webbplats.

Nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2020, senast söndagen den 20 september

KALENDER

AUG
17

Missa inte att ansöka om bidrag för projekt som stärker demokratin

MUCF har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Totalt rör det sig om nästan åtta miljoner kronor. Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer samt stiftelser utan vinstsyfte som inte är statliga eller kommunala. Den organisation som ansöker om bidraget ska respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Sista dag för ansökan är 17 augusti.

Läs mer om statsbidraget för att stärka demokratin på mucf.se

OKT
28

Rätt att veta! Nu som nationell digital fördjupningsutbildning riktad till skolan

Den 28 oktober erbjuder MUCF en interaktiv digital fördjupningsutbildning för dig som jobbar inom skolan med unga som är nya i Sverige. Du får fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Utbildningens digitala workshops ger utbyten av erfarenheter med skolpersonal från hela landet.

Vi riktar oss till dig som gått MUCF:s grundutbildning "Rätt att veta!" alternativt vår webbutbildning som lanseras till hösten. Anmäl dig till nationell Rätt att veta! fördjupning här.

OKT
29

Rätt att veta! Nu som lokal fördjupningsutbildning riktad till skolan

Den 29 oktober ger vi skolor runt om i Sverige möjlighet att samla sin personal för att delta i fördjupningsutbildning "Rätt att veta!". Vi sänder föreläsningar direkt till er skola som ni gemensamt kan följa. Föreläsningarna varvas med workshops där ni på respektive skola har möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. Ni får fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Anmäl er till lokal Rätt att veta! fördjupning här.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet