Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Solros i solnedgång. Foto: Pixabay

1 september: Sök bidrag inom Europa för medborgarna

Logga: Europa för medborgarna

1 september är sista dag att ansöka om projektmedel inom Europa för medborgarna och programområdet Demokratisk delaktighet och engagemang.

Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer.

Bidrag inom Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet och visa på den mångfald som finns i EU samt till att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid.

Varmt välkommen att kontakta MUCF om du vill diskutera eventuella projektidéer, har frågor eller vill veta mer om programmet.

Det här är den sista ansökningsrundan inom nuvarande programperiod (2014–2021) för Europa för medborgarna. Inför nästa programperiod (2021–2027) kommer programmet att ses över och ett nytt program kommer att ta form. Mer information kommer under hösten.

Europa för medborgarna
Ansökningshandlingar (EU-kommissionen, EACEA)

1 oktober: Sök bidrag inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Loggor: Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

1 oktober är sista dag för att söka bidrag inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.


Med anledning av corona har EU-kommissionen löpande anpassat och justerat EU-programmen så att verksamheter kan fortsätta att söka och enomföra internationella projekt som kommer unga till nytta. Det är till exempel möjligt att förlänga projekt, flytta eller utöka projektmedel eller genomföra delar av projekten digitalt.

I årets sista ansökningsrunda har MUCF möjlighet att bevilja fler projekt inom Erasmus+ Ungdomsdialog (KA3). Är du till exempel verksam inom offentlig sektor med ansvar för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare kan det här bidraget vara något att kika på.

Inom Europeiska Solidaritetskåren har vi möjlighet att bevilja fler nationella projekt med nationella volontärer. Har din verksamhet behövt ställa om i och med coronapandemin? Behövs det fler insatser som gynnar såväl riskgrupper som unga i lokalsamhället? Har din kommun fler unga arbetslösa som vill göra volontärtjänst på hemmaplan? Då kan nationella volontärprojekt vara lösningen.

Årets sista ansökningsrunda för EU-programmen markerar också den sista ansökningsrundan inom nuvarande programperiod (2014–2021). Vi vill därför uppmana verksamheter som idag har en Quality Label eller ackreditering inom Europeiska Solidaritetskåren att passa på att ansöka om volontärprojekt. Projekten kan då genomföras med det befintliga programmets förutsättningar, trots att en ny programperiod med nya guidelines inleds vid årsskiftet.

Läs mer om den nya programperioden (2021–2027) längre ner i nyhetsbrevet.

Välkommen med er ansökan!

Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

29 oktober: Extra ansökningsrunda för Erasmus+ Strategiska partnerskap

MUCF utlyser en extra ansökningsrunda (runda 4, 2020) för att göra det möjligt för fler verksamheter att genomföra projekt inom EU-programmet Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (KA2).

Sista ansökningsdatum för denna extra utlysning är 29 oktober 2020. Utlysningen innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur.

För övriga programområden är det ansökningsrunda 3 som gäller med sista ansökningsdatum 1 oktober 2020.

Mer information finns att läsa på mucf.se.

Extra ansökningsrunda: Erasmus+ Strategiska partnerskap

Skrivarstuga: Erasmus+ Mobilitet och Ungdomsdialog

Blädderblock med post-it och pennor. Foto: Pixabay

Välkommen till digital skrivarstuga med fokus på programområdena Mobilitet (ungdomsutbyten och kompetensutveckling) (KA1) och Ungdomsdialog (KA3).

1 september kl. 10.00 – 14.45

Vi går igenom hur en ansökan ser ut och tittar närmare på hur ni skapar deltagande i projekten samt hur ni arbetar med måluppföljning, resultat och spridning.

Anmäl dig senast den 30 augusti 2020. Medverkan är kostnadsfri.

Information och anmälan till Erasmus+ skrivarstuga om Mobilitet och Ungdomsdialog

Skrivarstuga: Erasmus+ Strategiska partnerskap 

Välkommen till digital skrivarstuga med fokus på programområdet Strategiska partnerskap i och med den extra ansökningsrundan inom programmet. Läs mer om den extra ansökningsrundan längre upp i nyhetsbrevet.

24 september kl. 13.30-16.00
25 september kl. 8.30-11.30

Observera att du förväntas delta vid båda tillfällena.

Vi går igenom centrala begrepp och prioriteringar inom Erasmus+ samt för ett resonemang om hur en godkänd ansökan ser ut.

Anmäl dig senast den 20 september. Medverkan är kostnadsfri.

Information och anmälan till Erasmus+ skrivarstuga om Strategiska partnerskap

Ny programperiod 2021-2027

Målad EU-flagga på trottoar och röda gympaskor. Foto: Karin Persdotter

Vid årsskiftet avslutas befintlig programperiod (2014–2021) för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Från och med 2021 inleds den nya programperioden som varar till slutet av 2027.

EU-kommissionen har tagit fram ett programförslag som förväntas godkännas under hösten 2020. Förslaget indikerar att stora delar av programmens utformning och innehåll kommer att vara desamma, men erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.

Programförslaget lägger till exempel stort fokus på att inkludera nya grupper och att göra det enkelt även för små organisationer att ta del av programmens möjligheter. För organisationer som arbetar strategiskt och långsiktigt med EU-programmen ska det bli enklare att ansöka om projekt mer löpande. Hållbarhet, miljö och digitalisering är områden som också betonas och utvecklas i förslaget.

Mer information om den nya programperioden och vad den innebär för ungdomsområdet kommer under hösten.

Coronapandemins fortsatta påverkan på projekt

Coronavirus

Coronapandemin gör det fortsatt svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten som vanligt.

MUCF kommer, precis som under våren, att vara följsamma med olika verksamheters projekt och behov. Vår ambition är att vara flexibla och hjälpa till att hitta lösningar så att projekten trots allt kan genomföras och komma unga till nytta.

Eftersom förutsättningarna kan förändras och nya direktiv från EU-kommissionen och ansvariga myndigheter kan tillkomma är ni välkomna att kontakta MUCF för aktuell information eller vid frågor.

Läs mer om vad som gäller för EU-projekt under coronapandemin på mucf.se.

Information om hur Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren påverkas av coronaviruset

31 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag

Bord med MUCF:s logga och foldrar. Foto: MUCF

31 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor i bidrag från MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I den andra ansökningsrundan för 2020 fick MUCF in 86 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Totalt fördelar MUCF ca 7,4 miljoner kronor till 21 projekt. Till Europeiska Solidaritetskåren fick MUCF in 13 projektansökningar. Cirka 6,4 miljoner kronor beviljas i bidrag till 10 projekt.

Läs mer i pressmeddelandet "31 projekt för unga får dela på 14 miljoner i EU-bidrag"

Sökes: 3-6 personer för att arbeta med EU-program

Illustration: Siluetter av ungdomar som håller en EU-flagga.

V söker 3-6 personer (training administrators and senior trainers) som kan arbeta med att administrera och leda utbildningar inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Det går att ansöka fram till och med 20 september 2020.

Läs mer och ansök via mucf.se.

Call for trainers and training administrators

EU-kommissionen söker nya Europa Direkt-kontor

Logga: Europa Direkt

Är din verksamhet intresserad av att bli Europa Direkt-kontor 2021–2025?

Som Europa Direkt-kontor blir verksamheten en samarbetspartner till EU-kommissionen och EU-parlamentet. Uppdraget är att nå ut till människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU-frågor och beslut.

Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2020.

Läs mer om vad som gäller och vad som krävs för att kunna bli ett Europa Direkt-kontor på EU-kommissionens svenska webbplats. 

Hur ni kan stå värd för ett Europa Direkt-kontor

Påverka EU:s handlingsplan för digital utbildning

Brinner du för utbildningsfrågor i allmänhet och digital utbildning i synnerhet? Passa då på att vara med och påverka EU:s handlingsplan för digital utbildning genom att delta i EU:s samråd.

Samrådet för digital utbildning är öppet till och med den 4 september 2020. Du deltar genom att svara på en webbenkät.

Läs mer om samrådet och hur du deltar på EU-kommissionens webbplats.

Digital education action plan - Public consultation

 

UNG IDAG 2020 är inställd

Bild från inledningen i stora salen från rikskonferensen 2019. Foto: Mats Petersson

Med anledning av coronapandemin har vi tagit beslut om att årets UNG IDAG - MUCF:s rikskonferens, ställs in.

Vi ser istället fram emot att kunna erbjuda och börja planera för en fysisk mötesplats i Stockholm den 24-25 november 2021.

Mer information om UNG IDAG hittar du på mucf.se.

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.  

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

SEP
7

Sista dag för att ansöka till utbildningen Impact+: Youth Field
Kursen äger rum den 26-29 oktober och är relevant för dig som arbetar med unga. Under utbildningen får du grundläggande kunskap om hur man planerar och genomför projekt. Du kommer även lära dig mer om hur man utvärderar ett projekts resultat och effekter. Utbildningen organiseras av MOVIT - nationellt kontor i Slovenien.

Program och ansökan: Impact+: Youth Field

SEP
13

Sista dag för att ansöka till ”Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion
Studiebesöket äger rum den 7-11 december och riktar sig till dig som arbetar inom ungdomssektorn. Under studiebesöket lär du dig mer om socialt entreprenörskap och ungdomsarbete i Ungern kopplat till Europeiska Solidaritetskåren. Särskilt fokus kommer att vara inkludering av underrepresenterade och utsatta grupper av unga. Studiebesöket organiseras av Tempus Public Foundation – nationellt kontor i Ungern.

Program och ansökan: Towards Collaborative Practice

SEP
28

Sista dag för att ansöka till TYE – Tools for Youth Exchanges
Kursen äger rum den 12-18 december och riktar sig till dig som planerar och genomför ungdomsutbyten. Under kursen lär du dig mer om hur du kan förbättra ett ungdomsutbyte genom att utforska nya verktyg, undersöka metoder för hur du motiverar unga att vara delaktiga i planeringsfasen, samt utveckla din förmåga att facilitera gruppaktiviteter. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Turkiet i samarbete med det nationella kontoret på Island.

Program och ansökan: TYE - Tools for Youth Exchanges

Sök internationella bidrag

 

SEP
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan inom Europa för medborgarna 
Programområde: Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete, Nätverk av städer samt Projekt för det civila samhället).

Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet