Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Orangea löv som svävar i luften. I bakgrunden är solen på väg att gå ner. Fotograf: Brownwyn

Nu lanserar vi Rätt att veta - webbutbildning. En utbildning som gör skillnad! 

Illustration med fyra personer som står och pratar. Illustration: UMO

Rätt att veta! webbutbildning är för dig som i din profession möter unga som är nya i Sverige. Det är en utbildning för vuxna som har viktiga samtal med unga om ämnen som ibland kan kännas svåra att närma sig. Det kan handla om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Den tar också upp grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism.

Utbildningen innehåller interaktiva övningar, tips från experter och unga samt konkreta verktyg och metoder. Rätt att veta! bygger på innehåll från youmo.se. Den är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Du kan välja att dela upp den till olika tillfällen, du kan också välja att göra den själv eller tillsammans med dina kollegor. 

MUCF har tagit fram utbildningen i nära samarbete med UMO, som driver sajten youmo.se

Foto från Kunskapskonferensen 2019 på generaldirektör Lena Nyberg när hon står på scen.

Civilsamhället under kris

Det är temat på årets Kunskapskonferens där aktuella frågor som rör det civila samhället presenteras. Årets tema är ytterst aktuellt och programmet, som inleds av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, ger löfte om att det blir en lärorik och intressant dag. 

Vår huvudtalare Annette Zimmer från Münsters universitet, kommer att prata om civilsamhällets roll i turbulenta tider och vad som händer med civilsamhället när demokratin ifrågasätts. 

Genom Veronica Strandh, Umeå universitet, får vi en inblick i de enande krafter som civilsamhällets engagerade har och står för, framför allt i kris.

Lisa Kings, Södertörns högskola, tar upp civilsamhällets utveckling och vad som händer när dess landskap förändras. Vilka nya former av organisering etableras?

Johan von Essen, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, delar med sig av resultaten från en färsk befolkningsstudie om svenskars ideella och informella engagemang. 

Kunskapskonferensen hålls i år digitalt den 21 oktober. 

Välkommen med din anmälan på mucf.se! 

MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020

Med start den 31 november erbjuder vi fyra dagar där vi lyfter fram några av våra mest aktuella frågor inom ungdomspoltiiken och politiken för det civila samhället. Vi sänder från vår studio i Växjö, vilket ger dig möjlighet att följa med var din arbetsplats än är. 

De digitala sändningarna pågår måndag till torsdag klockan 10-12 med följande tema:

  • 31 november: EU:s ungdomsstrategi
  • 1 december: Hot & hat
  • 2 december: Unga utanför arbetsmarknaden
  • 3 december: Ungas utsatthet

Mer information kommer på mucf.se och i våra sociala kanaler längre fram.

Välkommen till MUCF: s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020!

MUCF söker utrikes födda kvinnor för intervjuer om arbete och etablering

Illustration av två kvinnor. Den ena har rött hår, blå byxor, lila tröja och ljusblå väst. Den andra har mörkt hår, ljusblå byxor, beige tröja och bär en svart axelväska. Foto: Nataliia Nesterenko

MUCF utreder hinder och möjligheter för unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. Vi söker därför kvinnor i åldern 20–30 år som är födda utanför Sverige och kan tänka sig att bli intervjuade om sina erfarenheter. Vi är intresserade av att prata både med kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och kvinnor som arbetar. Syftet med intervjuerna är att fånga upp unga kvinnors tankar och upplevelser.

I uppdraget ingår att belysa villkoren för tjejer som kommit till Sverige som ensamkommande barn samt tjejer med erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är därför särskilt intresserade av att komma i kontakt med kvinnor med sådana erfarenheter.

Läs mer om undersökningen och anmäl ditt intresse.

Om du har några frågor går det bra att höra av dig till amanda.nielsen@mucf.se.

 12 händer håller i 7 pusselbitar i olika färger. Tillsammans formar de en cirkel.

Vill du vara med i uppföljningsstudien av hur Corona påverkar civilsamhället?

I våras gjorde vi en undersökning kring villkoren kopplat till coronapandemin. Svaren analyserades och blev ett inspel till det förslag till extra ändringsbudget som ligger på riksdagens bord för beslut.

Var med och svara så att civilsamhällets utmaningar uppmärksammas!
Svaren från civilsamhället är mycket viktiga för att synliggöra era utmaningar för regeringen.

I enkäten får ni berätta om hur era behov ser ut just nu och vilket stöd ni behöver från offentliga aktörer framöver. Enkäten tar cirka tio minuter att genomföra. Vi kommer inte att redovisa vilka organisationer som har svarat. En sammanfattning av resultaten kommer att finnas tillgänglig på MUCF:s hemsida i november.

Svara på vår enkät och dela den gärna! Enkäten vänder sig till personer som har verksamhetsledande befattning eller roll. Bara ett svar per organisation för att få en rättvisande bild, tack!

Enkäten är öppen till och med den 14 oktober.

Enkät coronapandemins effekter

Många nya förslag om coronastöd rör civilsamhället

Just nu väntar vi bland annat på besked om ökat stöd till idrott, trossamfund och kulturliv.

Det förslag till beslut om lättnader i förbudet mot allmänna sammankomster som väntades den 1 oktober har dock skjutits upp. Folkhälsomyndigheten påminner om vikten att fortsätta att följa de allmänna råd och riktlinjer som finns för att undvika lokala utbrott.

Information ifrån Folkhälsomyndigheten.

På hemsidan Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset hittar du senaste nytt, bland annat vilka stöd civilsamhället kan söka ur regeringens olika stödpaket. Där hittar du också mer information om olika nya stöd som regeringen föreslagit.

Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset.

Barnombudsmannens enkät till barn och unga med intersexvariationer

Barnombudsmannen som företräder barn och ungas rättigheter och intressen genomför en enkätundersökning riktad mot barn och unga som är emellan
15–25 år och som har en intersexvariation. Syftet med undersökningen är att samla in information om erfarenheter om att växa upp med en intersexvariation i exempelvis skolan, i hemmet och på fritiden.

Vi vill be dig som möter unga och dess vårdnadshavare i din vardag att berätta om undersökningen. Den genomförs anonymt och informationen som samlas in kommer att användas för att hjälpa barn och unga och deras anhöriga som befinner sig i en liknande situation.

Barnombudsmannen erbjuder också möjlighet till enskilt samtal för barn under 15 år. Om du vet om någon som kan vara intresserad av att delta i en intervju eller om du har frågor om undersökningen vänligen kontakta edward.holgersson@barnombudsmannen.se.

Enkätundersökning

KALENDER

oktober
14

Lokal utveckling av ungdomspolitiken

MUCF och Göteborgsregionen anordnar tillsammans den digitala konferensen Lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktar sig till förvaltningschefer, ansvariga för ungdomspolitiken och till politiker inom kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga. Under föreläsningar och diskussioner kommer vi prata om ungdomsinflytande och ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni kan arbeta med analyser av data och ungas inkludering.

Sista anmälningsdag är den 7 oktober.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på mucf.se.

oktober
28

Rätt att veta! Nu som nationell digital fördjupningsutbildning riktad till skolan

MUCF erbjuder en interaktiv digital fördjupningsutbildning för dig som jobbar inom skolan med unga som är nya i Sverige. Du får fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Utbildningens digitala workshops ger utbyten av erfarenheter med skolpersonal från hela landet. Vi riktar oss till dig som gått MUCF:s grundutbildning Rätt att veta! alternativt vår webbutbildning. Sista anmälningsdag är den 1 oktober.

Anmäl dig till nationell Rätt att veta! fördjupning här.

oktober
29

Rätt att veta! Nu som lokal fördjupningsutbildning riktad till skolan

Den 29 oktober ger vi skolor runt om i Sverige möjlighet att samla sin personal för att delta i fördjupningsutbildning i Rätt att veta! Vi sänder föreläsningar direkt till er skola som ni gemensamt kan följa. Föreläsningarna varvas med workshops. Ni får fördjupad kunskap och verktyg i att samtala med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet utifrån sajten youmo.se. Sista anmälningsdag är den 1 oktober.

Anmäl er till lokal Rätt att veta! fördjupning här.

november
3

Digital Becoming a part of Europe

Arbetar du med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor? Ansök om en plats till en digital utbildning med fokus på att öka kompetensen och användandet av icke-formella lärandemetoder i arbetet. Utbildningen äger rum under tre halvdagar med start den 3 november. Övriga datum är den 4 och 10 november.

Ansök om en plats senast den 15 oktober via SALTO-Youth:s webbplats.

november
12

Digital regionträff den 12 november

MUCF bjuder in till en digital regionträff om ungas psykiska ohälsa samt modell för samverkan med civilsamhället. Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena.

Träffen har två olika teman: ungdomsfrågor och civilsamhällesfrågor.

Sista anmälningsdag är den 30 oktober.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på mucf.se.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet