Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Höstlov på stubbe. Foto: Pixabay

Uppdaterad information: Ny programperiod för EU-programmen

Från och med 2021 inleds en ny, sjuårig programperiod inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Den nya programperioden väntas erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.

EU-kommissionen har tagit fram ett programförslag som förväntas godkännas under hösten 2020. Mer detaljerad information kommer med andra ord under senhösten. Men på mucf.se kan du redan nu läsa om nya möjligheter och förändringar som väntas i och med den nya programperioden.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Europa för medborgarna blir CERV

Även Europa för medborgarna går in i en ny programperiod från och med början början av 2021. I och med den nya programperioden går Europa för medborgarna ihop med EU-programmet ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap” och bildar tillsammans CERV (Culture, Equality, Rights and Values). Programperioden som slutar 2027 avser att skydda och främja rättigheter och värden genom att stödja civilsamhällets organisationer. Detta för att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Under hösten kommer MUCF, som är informationskontor för CERV, att bjuda in till frukostseminarier för att berätta mer om möjligheterna med det nya programmet. Håll följande datum bokade i kalendern:

16 november

11 december

Mer information och inbjudan kommer framöver.

29 oktober: Extra ansökningsrunda för Erasmus+ Strategiska partnerskap

MUCF utlyser en extra ansökningsrunda (runda 4, 2020) för att göra det möjligt för fler verksamheter att genomföra projekt inom Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (KA2).

Sista ansökningsdatum för denna extra utlysning är 29 oktober 2020. Utlysningen innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur. Mer information finns att läsa på mucf.se. 

Extra ansökningsrunda: Erasmus+ Strategiska partnerskap

Webbinarium: EU:s ungdomsdialog i Sverige

Röda skor på trottoar med målad EU-flagga. Foto: Karin Persdotter

MUCF, LSU och Sveriges ungdomsråd vill bjuda in dig och din organisation som arbetar med ungdomsfrågor till ett webbinarium. Där kommer ni få information om hur EU:s ungdomsdialog fungerar.

3 november kl. 10.00 – 15.30

En majoritet av unga upplever att de inte har någon möjlighet att påverka EU-beslut och när vi tittar på ungas upplevda påverkansmöjligheter på lokal nivå går det att se samma trend. Under webbinariet kommer vi att tydliggöra varför det är viktigt att inkludera EU-frågor i arbetet för att öka ungas deltagande. Vi kommer presentera en konkret metod som MUCF och LSU har tagit fram för att öka ungas deltagande i den europeiska ungdomsdialogen. Sveriges ungdomsråd är en av organisationerna som stöttar LSU i genomförande av metodmaterialet.

Anmäl dig senast den 30 oktober 2020. Medverkan är kostnadsfri.

Information och anmälan till webbinarium om EU:s ungdomsdialog i Sverige.

Håll utkik på MUCF:s webbplats för fler webbinarier om EU:s ungdomsstrategi, EU:s ungdomsdialog och delaktighet i EU-frågor som kommer inom kort.

Ansök om plats till utbildning: Becoming a part of Europe

Logga BpE, Becoming a part of Europe

Arbetar du med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor? Ansök om en plats till en utbildning med fokus på att öka kompetensen och användandet av icke-formella lärandemetoder i arbetet. Utbildningen fick tidigare i år ställas in men kommer nu tillbaka i digitalt format.

Utbildningen äger rum under tre halvdagar den 3, 4 och 10 november 2020.

Ansök om en plats senast den 15 oktober via SALTO-Youth:s webbplats. Kursen är kostnadsfri.

Becoming a part of Europe – Training for Swedish and Norwegian pax (SALTO-Youth.net)

Kursen genomförs av MUCF och är en uppföljning av EU-projektet Becoming a part of Europe som genomfördes i flera europeiska länder 2016–2019, däribland Sverige. MUCF har samordnat Sveriges del av projektet.

Becoming a part of Europe (mucf.se)

Ny undersökning: Hur corona påverkat ungdomsorganisationer i EU

Logga med texten RAY

I en ny rapport från RAY (Research based evaluation of Youth in Action program) presenteras hur och i vilken utsträckning coronapandemin har påverkat ungdomsorganisationer i EU. En aspekt som man belyser i rapporten handlar om digitala verktyg och unga där man fastslår att unga som upplevdes svåra att nå innan pandemin nu blev ännu svårare att nå i och med att alla träffar blev digitala. En del saknar bra teknisk utrustning för att delta medan andra aldrig dök upp igen trots att de fysiska aktiviteterna hade startat igen.

Rapport: Youth work and the Corona pandemic in Europe

Är du sugen på att ta del av mer forskning från RAY kan du göra det på deras nya webbplats. Med den nya webbplatsen har det bland annat blivit enklare att söka statistik på vad Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren bidrar till.

The RAY Network – Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes

Logga med text: Eurodesk Time to Move

Time to move            i oktober

Time to move är en kampanj som genomförs årligen av Eurodesk-nätverket runt om i Europa där unga får information och inspiration om möjligheter att resa och delta i europeiska projekt. Över 200 evenemang och aktiviteter är hittills planerade runt om i Europa.
Arrangerar du ett evenemang i oktober riktat mot unga med syftet att sprida information om möjligheter i Europa? Lägg då gärna upp ditt evenemang på kampanjsidan.

Time to Move kampanjsida
Eurodesk

Stöd för risk- och säkerhetsanalys vid ungdomsutbyten

MUCF har tagit fram en manual för att kunna göra en bra risk- och säkerhetsanalys inom ramen för Erasmus+ Ungdomsutbyten.

I risk- och säkerhetsanalysen finns tydlig information om vad du som planerar eller genomför utbyten bör tänka på vad gäller bland annat projektledarskapet, deltagarna, lokal, boende och annat. Allt för att projektet ska löpa så smidigt som möjligt.

Projektets resa från start till mål (mucf.se)

Du hittar risk- och säkerhetsanalysen under fälten "Före projektet" och "Under projektet".

Spelpjäser i olika färger. Foto: Pixabay

Stöd för ökad kvalitet i EU-projekt

Funderar din organisation på hur ni kan öka kvaliteten för projekt inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren? Då vi vill tipsa om Quality Mobility App som är ett pedagogiskt, webbaserat verktyg för att planera och genomföra mobilitetsprojekt med hög kvalitet. Verktyget har tagits fram med stöd från EU-kommissionen och Europarådet.

qualitymobility.app

Tid för slutrapportering Europeiska Solidaritetskåren

Det är många organisationer som just nu står inför att slutrapportera sina projekt inom Europeiska Solidaritetskåren. På vår webbplats finns information om hur du som ska slutrapportera ska gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

Slutrapportering Europeiska Solidaritetskåren

EU-kommissionen söker nya Europa Direkt-kontor

Logga: Europa Direkt

Är din verksamhet intresserad av att bli Europa Direkt-kontor 2021–2025?

Som Europa Direkt-kontor blir verksamheten en samarbetspartner till EU-kommissionen och EU-parlamentet. Uppdraget är att nå ut till människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU-frågor och beslut.

Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2020.

Läs mer om vad som gäller och vad som krävs för att kunna bli ett Europa Direkt-kontor på EU-kommissionens svenska webbplats. 

Hur ni kan stå värd för ett Europa Direkt-kontor

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.  

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

OKT
15

Sista dag att ansöka till Becoming a part of Europe – Training for Swedish and Norwegian pax
Utbildningen genomförs digitalt mellan den 3-10 november och riktar sig enbart till svenska och norska deltagare som arbetar med unga migranter, flyktingar och asylsökande. Under utbildningen får du lära dig mer om hur du, med icke-formella metoder, kan utveckla kompetenser i arbetet med den här gruppen av unga. Utbildningen kommer även att innehålla ett värdefullt utbyte av erfarenheter inom inkluderingsarbetet. Utbildningen organiseras av MUCF.

Program och ansökan: Becoming a part of Europe

OKT
18

Sista dag att ansöka till Solidarity in Your Municipality – fostering international work by using European Solidarity Corps
Utbildningen genomförs digitalt den 10-12 november och riktar sig till dig som arbetar med ungdoms- eller arbetsmarknadsfrågor i kommun. Kursen samlar representanter från olika kommuner i Europa för att diskutera hur programmet Europeiska Solidaritetskåren kan användas som ett verktyg för att stötta unga i vägen till arbete. Du kommer också att lära dig mer om programmet samt få möjlighet att hitta partners för ett framtida samarbeten. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Finland.

Program och ansökan: Solidarity in Your Municipality

OKT
18

Sista dag att ansöka till EYE Liner in Greece
Utbildningen genomförs digitalt under perioden 30 oktober – 8 november. Kursen riktar sig både till ungdomsledare och unga. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om hur man organiserar och ansöker om medel för att genomföra ungdomsutbyten inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Grekland.

Program och ansökan: EYE Liner in Greece

NOV
14

Sista dag att ansöka till Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work
Utbildningen genomförs digitalt mellan den 15 november 2020 – 31 maj 2021. Kursen är öppen för alla men är rekommenderad för dig som arbetar med unga. Utbildningen avser att utveckla kompetenser inom digitalt lärande och genomförande av digitala utbildningar. Under kursen kommer du att ta del av och/eller bidra med goda exempel. Du kommer även att ha möjligheten att nätverka med andra organisationer och människor som är intresserade av utvecklingen inom digitalt ungdomsarbete. Utbildningen organiseras av Agency of International Youth Cooperation.

Program och ansökan: Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work

Sök internationella bidrag

 

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Ung och Aktiv:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Ungdomsdialog, Strategiska partnerskap samt Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling.

Erasmus+ Ung och Aktiv (MUCF:s webbplats)

OKT
1

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Europeiska Solidaritetskåren:
Ansökningsrunda 3 av 3, 2020. 
Programområden: Volontärprojekt, Solidaritetsprojekt samt Projekt för praktikplatser och jobb.

Europeiska Solidaritetskåren (MUCF:s webbplats)

OKT
29

Sista dag (klockan 12) för ansökan till Erasmus+ Strategiska partnerskap: Extra ansökningsrunda, runda 4 2020, på grund av coronapandemin. Fokus: Kreativitet och/eller kultur.

Extra ansökningsrunda: Erasmus+ Strategiska partnerskap (MUCF:s webbplats)

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet