Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Blöta fallna löv på marken. Foto: Pixabay
Illustration: Skyline EU med texten "prata EU", illustratör: Maja Larsson

Prata EU med unga

MUCF arbetar för att öka ungas kunskap och delaktighet i frågor om EU och demokrati – och därmed ungas möjligheter till en aktiv och inflytelserik vardag och framtid.

För att åstadkomma det vänder vi oss till dig som möter unga i skolan eller på deras fritid.

Inom konceptet Prata EU tar vi fram olika former av stöd och insatser som du kan använda, mixa och anpassa som det passar dig och unga i din närhet.

Prata EU - webbinarier

Just nu bjuder vi bland annat in till fyra olika webbinarier med fokus på EU och demokrati, ungdomsdialog och engagemang.

Inbjudan: prata EU med unga - webbinarier

Prata EU - verktygslåda

Vi erbjuder en ny, pedagogisk och interaktiv verktygslåda med metoder för dig som vill prata EU på ett lättsamt och nyfiket sätt.

Mer inspiration

Verktygslådan samt mer inspiration och information om Prata EU och konceptets olika delar hittar du på vår webbplats.

Prata EU

Digitala seminarier: Inspireras av projekt inom Europa för medborgarna

Tillsammans med Hässleholms kommun och Ale kommun håller MUCF i två digitala frukostseminarier med målet att inspirera fler att engagera sig i internationella projekt. Hässleholms kommun bjuder på erfarenheter kring att ta fram nya integrationsmetoder och att skapa nya lösningar på integrationsutmaningar. Både på europeisk och lokal nivå. Ale kommun kommer berätta hur de har jobbat med ungas engagemang och deltagande i beslutsprocesser på lokal och europeisk nivå.

Torsdag 26 november kl. 08.30 - 09.30 – Hässleholm presenterar ”ELAINE”
Fredag 11 december kl. 08.30 - 09.30 – Ale kommun presenterar ”SAYouth”

Båda projekten går inom ramen för EU-programmet ”Europa för medborgarna”.

Dessutom kommer vi att presentera möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s nya bidragsprogram CERV som är en sammanslagning av EU-programmen Europa för medborgarna och Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

För seminariet med Hässleholms kommun är sista anmälningsdag 25 nov.
För seminariet med Ale kommun är sista anmälningsdag 10 dec.

Anmälan är kostnadsfri. Läs mer och anmäl dig på vår webbplats. 

Webbinarier: Samhällsprojekt inom Europa för medborgarna och projektfinansiering genom CERV

EU:s ungdomsstrategi inleder MUCF:s ungdoms och civilsamhällesdagar

Under fyra dagar med start 30 november sänds MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar från studion i Växjö. Under de tematiska dagarna kommer det diskuteras frågor om hot och hat, unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. EU-frågor kommer stå i centrum för den inledande sändningsdagen.

Under förmiddagen kommer fokus att vara på EU:s ungdomsstrategi och vad två av strategins ledord, Engagera och Sammanföra, kan innebära. Även en diskussion om gemensamma utmaningar inom ungdomsområdet i Europa kommer föras och vilka möjligheter unga har till utbyten genom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. 
Förmiddagen vänder sig till dig som i en kommun eller civilsamhällesorganisation, arbetar med strategiska frågor inom ungdomsområdet eller operativt direkt med unga.

Under eftermiddagen kommer vi i stället göra en djupdykning i behovet av att prata EU. Forskning visar på en generell nivå av låg kunskap om EU trots att EU:s lagar och regler påverkar en stor del av vår vardag. Om vi inte säkerställer att unga kan nyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut, får vi ett EU där ungas åsikter inte beaktas?
Eftermiddagen vänder sig till dig som arbetar med demokrati- och ungdomsfrågor, förmodligen direkt med unga, och som känner att du vill ha mer kunskap om EU och praktiskt stöd för att kunna prata EU med unga.

Läs mer om hela programmet och anmäl dig till en eller flera dagar på vår webbplats.

MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020

Utbildning: inkludering av unga med begränsade möjligheter

Behöver du utvecklas inom området för inkludering av unga med begränsade möjligheter? Eller jobbar du med volontärprojekt genom Europeiska Solidaritetskåren? Då är du välkommen att ansöka om en plats på en utbildning organiserad av MUCF där du får lära dig mer i ämnet. Du kommer få information om hur du kan jobba med inkludering av unga med begränsade möjligheter genom volontärprojekt men också få en förståelse för hur dessa projekt kan vara ett effektivt verktyg för att stödja unga med begränsade möjligheter.

18-21 januari 2021

Ansök om en plats senast den 15 november via SALTO-Youth:s webbplats. Kursen är kostnadsfri.

Program och ansökan: Key to Inclusion

Var med och påverka EU:s nästa steg i ungdomspolitiken

Vad är nästa politiska steg som EU borde ta i arbetet med unga? Det är vad Europeiska kommissionens Generaldirektorat för utbildning, ungdom, sport och kultur (DG EAC) funderar på just nu. För att få reda på relevant information i frågan behövs din hjälp.

Framför dina insikter, behov och erfarenheter av arbete med unga i Sverige, genom att delta i en undersökning i frågan. Att delta i undersökningen tar max 15 minuter. 

EU Youth Work Survey (European Commission)

Vid eventuella problem med undersökningen, vänligen vänd dig till surveyhelp@emailicf.com 

Delta på EU-workshops med fokus inkludering och mångfald

ID Talks är en serie med fem enskilda onlinebaserade workshops. Varje workshop är upp till 90 minuter med fokus på inkludering och mångfald. Med inspirerande talare, tankeväckande insikter, diskussioner i smågrupper och Q&A sessioner får du diskutera allt från hur online-aktiviteter kan vara inkluderade till vilket samhälle vi vill bygga. Dessutom erbjuds massa andra diskussioner på ämnet inkludering och mångfald.

För vem?
Serien vänder sig till ungdomsarbetare, ungdomsledare, yrkesverksamma, volontärer som är involverade i ID och EU-ungdomsprogrammen, såväl som de som är intresserade av arbete med unga och inkludering och mångfaldsämnen.

Vill du att ta del av datum, läsa mer om innehållet och anmäla dig till något eller till alla tillfällen så gör du det på SALTO-Youth:s webbplats.

Program och anmälan: ID Talks

Summering från årets sista ansökningsrunda

Den 1 oktober stängdes ansökningsfönstret för årets sista ansökningsrunda inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren. Totalt för båda programmen fick vi i Sverige in 116 ansökningar. Nu ska dessa läsas och processas genom en rad olika steg av MUCF:s handläggare. Beslut väntas sedan i december 2020.

Nästa ansökningsrunda öppnar i början av 2021 och sker då inom ramen för en ny, sjuårig programperiod. Läs mer om den nya programperioden på vår webbplats.

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

NOV
2

Sista dag att ansöka till utbildningen Star of Europe
Utbildningen genomförs digitalt den 23 – 28 november 2020. Utbildningen riktar sig till dig som vill planera, organisera och genomföra ungdomsutbyten av hög kvalité med fokus på ungas delaktighet i projektet.
Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Grekland.

Program och ansökan: Star of Europe

NOV
4

Sista dag att ansöka till Validation Calling: Online seminar on the past, present and future of validation of learning in the youth field
Det digitala seminariet äger rum den 26-27 november 2020. Under seminariet diskuteras aktuella och framtida perspektiv kring validering av lärande i ungdomsarbete. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga eller med ungdomsfrågor i stort.
Seminariet organiseras av det nationella kontoret i Turkiet.

Program och ansökan: Validation Calling: Online seminar on the past, present and future of validation of learning in the youth field

NOV
5

Sista dag att ansöka till BiTriMulti (BTM) – Online Training Course for newcomers in youth exchanges
Kursen genomförs digitalt den 30 november – 11 december 2020 och syftar till att ge ungdomsledare grundläggande kunskaper om hur man genomför ungdomsutbyte av god kvalité. Kursen lämpar sig för dig som arbetar med unga professionellt eller som volontär.
Kursen organiseras av det nationella kontoret i Grekland.

Program och ansökan: BiTriMulti (BTM) - Online Traning Course for newcomers in youth exchanges

NOV
8

Sista dag att ansöka till PLAY – Plan for Active Youth
Kursen genomförs digitalt den 24-27 november 2020. Kursen fokuserar på metoder för att stärka unga i syfte att öka deras delaktighet på lokal nivå. Under kursen kommer det finnas möjlighet till erfarenhetsutbyten men även presentation av nya metoder inom ungdomsarbete.
Kursen organiseras av det nationella kontoret i Portugal.

Program och ansökan: PLAY - Plan for Active Youth

NOV
8

Sista dag att ansöka till kursen Youth@work project building workshop: putting the entrepreneurial into Erasmus+ and European Solidarity Corps projects
Den digitala workshopen genomförs digitalt den 23-25 november 2020. Syftet med kursen är att stötta ungdomsledare att skapa högkvalitativa projekt av befintliga idéer med starkt fokus på entreprenörskap.
Workshopen organiseras av det nationella kontoret i Spanien.

Program och ansökan: Youth@work project building workshop

NOV
15

Sista dag för att ansöka till utbildningen Key to Inclusion
Utbildningen genomförs digitalt den 18-21 januari 2021 och riktar sig till dig som arbetar med unga med begränsade möjligheter alternativt arbetar med volontärprojekt genom Europeiska Solidaritetskåren. Under kursen kommer du att lära sig mer om inkludering och hur du kan använda volontärprojekt för att inkludera unga med begränsade möjligheter.
Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Sverige.

Program och ansökan: Key to Inclusion

NOV
18

Sista dag att ansöka till utbildningen Citizenship Reloaded: digital citizenship (and tools) for a new European citizenship – ONLINE
Utbildningen genomförs digitalt den 14-19 december 2020. Kursen riktar sig till ungdomsledare eller till dig som arbetar inom ungdomssektorn i stort. Under kursen får du lära dig mer om hur olika miljöer på internet kan utmana öppenhet, tolerans och demokrati, genom att utsätta unga för radikalisering, fake news eller konspirationsteorier på nätet.
Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Italien.

Program och ansökan: Citizenship Reloaded

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet