Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Illustration med Erasmus+ logga.

Nyhet! Erasmus+ ackreditering för långsiktig planering

Den nya programperioden för EU-programmen (2021–2027) gör det möjligt för organisationer som arbetar med eller för ungdomar att ansöka om ackreditering inom Erasmus+ och för projekt inom Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling. Ackrediteringen garanterar årlig finansiering under hela programperioden och möjliggör därmed för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Det går bra att ansöka om ackreditering till och med den 31 december 2021. Mer information finns att läsa på vår webbplats.

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)

Illustration: Människor som håller hand.

Digital utbildning: Inkludering av unga med begränsade möjligheter

Vill du lära dig nytt och utvecklas inom området för inkludering av unga med begränsade möjligheter? Eller arbetar du med Europeiska Solidaritetskåren? Då är du varmt välkommen att ansöka om en plats till en internationell utbildning där du bland annat får en inblick i hur du kan använda Europeiska Solidaritetskåren som ett effektivt verktyg för inkludering av unga med begränsade möjligheter.

Arrangör är MUCF och SALTO-Youth som är europeiskt resurscentrum för EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren. Medverkar gör yrkesverksamma inom ungdomssektorn från hela Europa.

  • Utbildningen genomförs digitalt den 18–21 januari 2021.
  • Ansök om en plats senast den 29 november. Utbildningen är kostnadsfri och hålls på engelska.

Program och ansökan: Key to Inclusion

Information och villkor för medverkan i internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

Webbinarium: Inspireras av projekt inom Europa för medborgarna

MUCF bjuder tillsammans med Ale kommun in till webbinarium där Ale kommun berättar om sitt samhällsprojekt SAYouth som genomfördes med stöd från EU-programmet Europa för medborgarna. Syftet med projektet var att genom nya verktyg och ökad dialog skapa förutsättningar för unga att vara delaktiga i och påverka samhällsbeslut. Under seminariet kommer MUCF även att presentera möjligheterna för kommuner och organisationer att söka projektfinansiering genom EU:s nya bidragsprogram CERV.

  • Seminariet genomförs digitalt fredagen den 11 december klockan 08.30.
  • Anmäl dig senast den 10 december. Medverkan är kostnadsfri. 

Webbinarier: Samhällsprojekt inom Europa för medborgarna och projektfinansiering genom CERV

Illustration: Coronaviruset

Slutrapportering av EU-projekt berörda av corona

För att förenkla i processen för slutrapportering av projekt inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som påverkas av corona vill vi tipsa om information på MUCF:s webbplats som kan hjälpa på vägen. Där kan ni läsa om vad som gäller i slutrapporteringsskedet när aktiviteter har fått skjutas upp, möten har skett digitalt och om att åberopa force majeure.

Råd till organisationer som ska slutrapportera projekt

Illustration: Karta över EU.

Ny publikation om Brexit – för unga

Just nu pågår finalsäsongen i det Brexit-drama som har rullat sedan sommaren 2016 när en knapp majoritet (51,9 %) av britterna la sin röst på att lämna EU. Det är först nu, vid årsskiftet 2020/2021, som utträdet blir verklighet för britter och européer.

Brexit angår oss alla, inte minst unga som ska leva med beslutet. Därför har MUCF tagit fram en kort publikation om Brexit som du som möter unga i skolan eller på deras fritid kan användas för att väcka deras nyfikenhet för en högaktuell EU-fråga och för det europeiska samarbetet i stort.

Publikationen ingår i konceptet Prata EU som syftar till att öka ungas kunskap och delaktighet i frågor om EU och demokrati.

Brexit – vad var det som hände?

Prata EU

Nya europeiska riktlinjer för öppen ungdoms- och fritidsverksamhet

Fyra ungdomar med olika ursprung står vid ett räcke och blickar ut och ler.

Nu finns det europeiska riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet och fritidsverksamhet. De bygger på centrala politiska dokument från EU och Europarådet och de beskriver vad som behövs för att etablera och upprätthålla kvalitet i verksamheter. Här ingår även online-verktyget Changemakers kit, med stödmaterial som referenser, stödfrågor och goda exempel (svensk översättning kommer).

Riktlinjerna arbetades fram inom ramen för Europe Goes Local (EGL), ett europeiskt samarbetsprojekt. I varje medlemsland finns en nationell arbetsgrupp som ska stödja arbetet med att sprida och implementera dem. I Sveriges nationella arbetsgrupp ingår MUCF, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening (SFK), LSU, Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC), KEKS och Nackanätverket.

Vill du veta mer om riktlinjerna och hur ni kan ta del av kommande spridningsinsatser? Mejla till marwa.chebil@mucf.se

Europeiska principer och riktlinjer för öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet och Europa/EU

Prideflaggor. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

EU:s första strategi för hbtqi-jämlikhet

EU-kommissionen har antagit unionens första jämlikhetsstrategi för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner (hbtqi). Strategin är ett led i kommissionens strävan efter att vara en jämlikhetsunion. Den består av konkreta åtgärder för att motverka diskriminering, sörja för trygghet, skydda regnbågsfamiljers rättigheter och kämpa för lika möjligheter för hbtqi-personer i världen.

Som hbtq-strategisk myndighet och nationellt kontor för EU:s ungdomsprogram som främjar inkludering och lika förutsättningar, välkomnar MUCF den här strategin. Läs mer om strategin i EU-kommissionens pressutskick.

En jämlikhetsunion: Kommissionen presenterar EU:s första strategi för hbtqi-jämlikhet någonsin

Nylansering: European Youth Portal

Information om det senaste inom Europa och om möjligheter för unga att leva, lära och arbeta i Europa. Dessutom på flera europeiska språk. Det är vad du kan ta del av på den webbplatsen “European Youth Portal” som har uppgraderats av Europeiska Unionen tillsammans med Eurodesk.

Här finns även information om ungdomspolitik, praktiskt tips och råd om möjligheter att bli involverad i olika EU-program, information om möjligheter att åka utomlands, inspirerande historier samt information kring olika event.

European Youth Portal

Är din kommun Europas bästa ungdomskommun?

Ta då chansen att ansöka om utmärkelsen European Youth Capital 2024. En utmärkelse som är utformad för att bidra till att lyfta unga människor, främja ungas delaktighet samt stärka ungas europeiska identitet.

Utmärkelsen har delats ut av European Youth forum sedan 2009. Varje år får en ny europeisk kommun eller stad chansen att visa sina idéer, projekt och aktiviteter där ungas röster blir hörda och där det finns ett tydligt ungdomsprespektiv. European Youth Captial 2021 är den litauiska staden Klaipėda.

Sista dag för ansökan är 17 januari 2021.

European Youth Capital (Europan Youth Forums webbplats)

Digital utbildning: Youthpass <3 Corps - Guiding the Learning Journey

Organiserar du projekt, är mentor eller arbetar med unga genom Europeiska Solidaritetskåren? Då är du välkommen att delta på en kostnadsfri kurs för att lära dig mer om Youthpass som är ett intyg på att man har deltagit i ett projekt inom Europeiska Solidaritetskåren. Det icke-formella lärandets motsvarighet till det formella CV:t.  

Kursen startar den 1 december 2020.

Information och registrering: Youthpass <3 Corps - Guiding the Learning

Tryck på bildrutan för att komma till en "teaser" om utbildningen.

Logga där det står RAY.

Enkät: Hur påverkas ungdomsarbetet i Europa av coronapandemin?

Välkommen att delta i en europeisk undersökning om hur coronapandemin påverkar ungdomsarbetet i Europa. Undersökningen består av en enkät som är öppen för såväl ungdomar som för personer som arbetar med unga. Enkäten tar cirka 15–20 minuter att svara på och du väljer vilket språk du vill svara på. Inga personuppgifter samlas in.

Undersökningen genomförs av RAY Network, ett europeiskt nätverk för forskningsbaserad analys av EU:s ungdomsprogram. Resultatet ska användas för att skapa möjligheter för politik och samhällsinstanser att stötta ungdomssektorn i arbetet med att hantera pandemins effekter på unga.

Tack på förhand för att du tar dig tid att svara!

Enkät: The impact of the corona pandemic on youth work in Europe

Sista chansen: Påverka EU:s nästa steg i ungdomspolitiken

Vad är nästa politiska steg som EU borde ta i arbetet med unga? Det är vad Europeiska kommissionen funderar på just nu. För att få reda på relevant information i frågan behövs din hjälp.

Framför dina insikter, behov och erfarenheter av arbete med unga i Sverige, genom att delta i en undersökning i frågan. Att delta i undersökningen tar max 15 minuter.

Svara senast den 30 november.

EU Youth Work Survey (European Commission)

Vid eventuella problem med undersökningen, vänligen vänd dig till surveyhelp@emailicf.com

Fira internationella volontärdagen

Lördagen den 5 december infaller internationella volontärdagen. En dag instiftad av FN 1985 för att hylla ideellt arbete. Och vad finns det inte att hylla? Forskning visar bland annat att unga som varit volontärer tror mer på sig själva och får ett ökat samhällsengagemang. 

Passa på att hylla volontärer runt om i Europa och Sverige nästa lördag och bli påmind om varför er organisation ska fortsätta att ta emot och/eller skicka volontärer genom att titta på en inspirerande film. Tryck på bildrutan för att komma till filmen.

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

NOV
29

Sista dag för ansökan till utbildningen Key to Inclusion
Utbildningen genomförs digitalt den 18-21 januari 2021 och riktar sig till dig som arbetar med unga med begränsade möjligheter alternativt arbetar med volontärprojekt genom Europeiska Solidaritetskåren. Under kursen kommer du att lära sig mer om inkludering och hur du kan använda volontärprojekt för att inkludera unga med begränsade möjligheter.

Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Sverige.

Program och ansökan: Key to Inclusion

 

NOV
30

Sista dag för ansökan till kursen MOOC about Erasmus+ funding opportunities for youth
Kursen är digital och äger rum 1-31 december och riktar sig till dig som är intresserad av att utforska vilka internationella möjligheter som erbjuds för unga inom Erasmus+. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Tyskland.

Program och ansökan: MOOC about Erasmus+ funding opportunities for youth

NOV
30

Sista dag för ansökan till kursen Chance to update: Full-Stack Online Training Course for Youth Trainers and Facilitators (2nd season)
Kursen är digital och äger rum 1 januari – 30 april 2021 och riktar sig till dig som arbetar med unga och icke formellt lärande och som vill utvecklas som utbildare och ungdomsledare. Utbildningen organiseras av European Youth Development Agency.

Program och ansökan: Chance to update

DEC
4

Sista dag för ansökan till kursen “One 2 One” – supporting learning face-to-face goes online!
Kursen är digital och äger rum den 17-26 februari 2021. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill stärka dina kunskaper i hur man stöttar ungas utveckling och lärandeprocesser. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Belgien.

Program och ansökan:"One 2 One"

JAN 2021
4

Sista dag för ansökan till kursen Solidarity online: keep on training
Kursen är digital och äger rum den 26 januari – 11 februari 2021. Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga och som vill utveckla din kompetens inom inkludering. Kursen anordnas av European Solidarity Corps Resource Centre.

Program och ansökan: Solidarity online: keep on training

MAR 2021
3

Sista dag för ansökan till Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021
Webbinarierna äger rum 18 mars – 17 juni 2021 och riktar sig till dig som arbetar med ungdomsfrågor på kommunal nivå. Du kommer att lära dig mer om hur man utvecklar och implementerar ungas deltagande i beslutsprocesser samt hur man ökar lokal demokrati genom Democracy Reloading Toolkit. Kursen anordnas av det nationella kontoret i Belgien.

Program och ansökan: Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021

Sök internationella bidrag

 

DEC 2021
31

Sista dag att ansöka om ackreditering inom Erasmus+ Ungdom
Gäller för programområdet Mobilitet (KA1) och för projekt inom Ungdomsutbyten och Kompetensutveckling. Ny möjlighet i och med den nya programperioden för EU-programmen. 

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet