Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

2020 - ett år som tvingat oss alla att ställa om och tänka nytt

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Felix Oppenheim

Året som gått har inte varit som andra år. Det finns mycket som jag, personligen, saknar i form av möten, spänstiga diskussioner och kreativa arbetsmöten.

Men inget ont som inte har något gott med sig. På MUCF har vi utvecklat våra digitala mötesformer på ett sätt och i en takt som vi aldrig hade gjort om det inte varit nödvändigt.

Vi har fokuserat på civilsamhällets villkor under pandemin och ungas villkor i dessa tider. Civilsamhället har drabbats hårt, ekonomiskt och verksamhetsmässigt, men har också varit i framkant och bidragit till att minska de negativa effekterna av pandemin. Organisationer har ställt om till digital verksamhet, spridit viktig information och hjälpt människor som fått sin vardag förändrad med att exempelvis dela ut matpaket och ge tak över huvudet.

Många unga har hamnat utanför arbetsmarknaden, vilket är oroande. Vi vet av erfarenhet att unga som varken arbetar eller studerar under en längre period har svårt att ta sig ur situationen.

Julen 2020 blir inte som en vanlig jul, men förhoppningsvis kan det bli en fridfull och avkopplande helg där omtanken om andra tar nya former och mötet med släkt och vänner sker digitalt eller utomhus.

Ett nytt år står för dörren och med det nya utmaningar. Vi vet att även 2021 kommer att präglas av pandemin och dess skadeverkningar på många områden.

Låt oss använda julen för att vila och hämta kraft.

God Jul och Gott Nytt År från oss på MUCF!

Lena Nyberg, generaldirektör

Coronabidraget 2020

Socialt särskilt utsatta nåddes av statsbidrag

I maj 2020 presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind regeringens satsning på 50 miljoner kronor i statsbidrag till socialt särskilt utsatta. Det är också början på vår berättelse om hur ett statsbidrag gjorde nytta för samhällets mest utsatta. 17 organisationer fick del av statsbidraget och i filmen får du möta några av verksamheternas gäster och de eldsjälar som varje dag möter och erbjuder hjälp till dem som behöver det mest. 

Förutom denna film finns fem filmer om de verksamheter vi besökte i juli och augusti.

Läs mer om statsbidraget och ta del av alla filmer på mucf.se.

Siluetter av personer i möte. I bakgrunden diagram och pilar i olika färger.

Snart dags att söka projektbidrag

Mellan den 1 januari och 18 februari 2021 är det möjligt att söka statliga projektbidrag hos MUCF.

 • Ungas organisering. Bidraget stödjer lokala projekt för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bidraget kan sökas av ideella organisationer för lokala projekt som stödjer barns och ungdomars. Läs mer om bidraget på mucf.se 

 • Motverka och förebygga rasism och intolerans. Bidraget stödjer projekt som förebygger och motverkar rasism och intolerans. Bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Läs mer om bidraget på mucf.se

 • Stärka demokratin. Bidraget stödjer projekt som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Bidraget kan sökas av ideella organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. Läs mer om bidraget på mucf.se

Bild på omslaget av Fokus 20 och titeln "Det blir ju bara värre om jag berättar".

FOKUS 20 - om ungas utsatthet i utbildningsmiljöer

Tre år efter #metoo är det rubriken på årets FOKUS-rapport som undersöker ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer. Studien visar att sexuella trakasserier förekommer dagligen och att 60 procent av tjejerna och 18 procent av killarna uppger att de utsatts för det en eller flera gånger. Rapporten visar en dyster verklighet, men ger också förslag på lösningar. 

Bild på rapportens omslag och texten 150 000 unga varken arbetar eller studerar.

Ett långvarigt utanförskap

Var tionde ung person är någon gång utan både arbete och studier (uvas). I en ny rapport har vi följt 70 000 unga som var uvas år 2004 och till dess att de var 29 år. Vad påverkar sannolikheten och vad avgör hur länge en person är det? 

Läs rapporten som beskriver fyra undergrupper av uvas och som porträtteras genom Yasmin, Josef, Johanna, Daniel och Anna. 

Coronavirus med text: lägesbild oktober - coronakrisens konsekvenser för det civila samhället

Pandemin drabbar civilsamhällets organisationer hårt

Drygt 300 personer bidrog till den lägesbild MUCF sammanställt och analyserat på uppdrag av regeringen.

I rapporten ser vi bland annat att:

 • 9 av 10 organisationers ekonomi har påverkats negativt av pandemin.

 • funktionsvariation, ålder och digital kompetens påverkar förutsättningarna för att delta och vara aktiv i civilsamhället under pandemin

 • organisationerna efterfrågar ekonomiskt stöd och dialog för att hantera konsekvenserna av pandemin

Läs rapporten och se vilka aktuella stödpaket för civilsamhället som finns från regeringen på mucf.se.

Få svar på ungas levnadsvillkor genom ungdoms-enkäten Lupp

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Vet du hur unga i din kommun, din region eller stadsdel har det?

Gör som många andra och undersök ungas levnadsvillkor genom ungdomenkäten Lupp. Den finns för unga i tre olika åldersgrupper, på olika språk, digitalt eller i pappersform och givetvis är den kostnadsfri. Ansök om att delta senast den 12 februari 2021. Undersökningen genomförs under hösten 2021 och ni erbjuds stöd från oss på MUCF under hela vägen. 

Koden - ett verktyg för samverkan mellan offentliga aktörer och det civila samhället

Ny version av Koden - hjälp för idéburna organisationer

Koden ger exempel på hur medborgare genom engagemang i idéburna organisationer kan delta i den politiska beslutsprocessen. Den är ett verktyg som myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att planera och utvärdera sitt samarbete. Koden togs fram 2009 och reviderades 2019.

Den nya versionen finns nu att ladda ner på MUCF:s hemsida och ni kan också ta del av hur ni kan arbeta med Koden genom MUCF:s film där våra utvecklingsledare berättar mer om hur ni använder den.

Filmen om koden finns också som syntolkad version 

Bildcollage med foton från MUCF-dagarna 2020. Fotograf: Karin Hellström

TACK alla ni som följde MUCF-dagarna 2020!

Fyra dagar, fyra viktiga teman och över 3 000 personer som sett delar av våra sändningar!

Några av dem som följde dagarna är blivande fritidsledare på Vara folkhögskola. Läs gärna vad pedagog Malin Rydberg har att säga i en intervju.

Av utvärderingarna att döma gav MUCF-dagarna 2020 såväl ny kunskap som inspiration till ert viktiga arbete som rör unga och civilsamhället. Vi ser också att möjligheten att ta del av dagarna oavsett geografisk plats, värderas högt. På samma sätt lyfter många fram de korta och koncisa föredragen som något positivt, samtidigt som en och annan önskat mer djupgående och längre föredrag. 

Vi läser varje ord i utvärderingarna, tar till oss av både ris och ros och utvecklar och bevarar utifrån det. TACK för att du delat med dig. 

Ett stort tack också till alla ni som följde sändningarna, alla framför kameran och alla bakom. Ett stort team tackar för förtroendet och hoppas att vi ses igen!

Collage av bilder på unga. Foto: Mostphotos

Lokal och regional statistik över uvas på mucf.se

På mucf.se finns statistik över utvecklingen av antalet unga som varken arbetar eller studerar (uvas) för åren 2007–2018 uppdelade på kommun, län och för hela riket. 

- Statistiken är viktig för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna välja rätt och väl avvägda åtgärder och insatser för unga som varken arbetar eller studerar, säger Sofia Zere, avdelningschef på MUCF.

Se hur uvas-statisiken ser ut för din kommun eller region på mucf.se

Missa inte MUCF:s workshop om uvas!

För att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, erbjuder MUCF en halv dags workshop. Vi riktar oss i kommuner till förvaltningschefer och strateger med ansvar för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidsfrågor. I regioner till verksamhetschefer och strateger med ansvar för unga och unga vuxna (15-29 år) inom primärvård, habilitering och psykiatri.

Tillsammans gör vi en nulägesanalys som undersöker era möjligheter, styrkor och utmaningar för att kunna fram en handlingsplan.

För mer information kontakta carl-axel.sanden@mucf.se

Kunskapskonferensen - Introduktion

Tillbakablick på årets Kunskaps-konferens

I slutet av oktober gick årets kunskapskonferens om det civila samhället av stapeln. Årets tema var civilsamhället under kris och vi hade förmånen att ta del av ny kunskap och intressanta föredrag från flera forskare. 

För dig som missade konferensen eller vill ta del av innehållet igen, så finns samtliga föredrag inspelade. 

Du hittar filmerna på mucf.se

Lästips: Flera spännande studier om civilsamhällets roll och utveckling

MUCF fördelar sedan 2013 bidrag för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället. På mucf.se redovisas de projekt som fått bidrag och forskningsresultat.

Här är exempel på resultat av studier som har fått bidrag.

 • Engagemang i civilsamhället dämpar ungas intolerans (2017). Ett kontinuerligt engagemang i kultur-, religiösa-, freds-, mänskliga rättighets- och politiska föreningar liksom frivillighetsarbeten dämpar ungas intolerans mot personer med utländsk bakgrund. Det visar forskare vid Högskolan Dalarna som följt unga mellan 13 och 18 år under flera år. 

 • Tillit och engagemang hänger ihop (2017). Ungdomsgrupper som står långt från arbetsmarknaden saknar ofta sociala nätverk som kan hjälpa dem. Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har undersökt vilken roll civilsamhället kan spela för att bidra till att främja tillit och tolerans i en tid av ökande mångfald i samhället. Resultaten visar att engagemang i civilsamhället och tilliten till lokalsamhället hänger ihop. 

 • Social integration genom idrott? (2018). 

   Linköpings universitet har undersökt om idrott, och i det här fallet fotboll, kan användas som medel för social integration. Studien visar att tilltron till att just idrott skulle vara en lösning på sociala problem kan vara ett problem om det ställs för höga och orealistiska förväntningar på verksamheter. 

  Läs mer om de projekt som fått bidrag och forskningsresultaten på mucf.se.

Pandemins påverkan på segregation

Bild på Vanessa Sevedag, utredare på MUCF. Foto: Emma Ingolf.

Delegationen mot segregation, Delmos, har under året publicerat en artikelserie i sju delar om segregation och Covid-19.

I sista delen medverkar Vanessa Sevedag, útredare på MUCF, och berättar om hur MUCF ser på de här frågorna och vilka konsekvenser som pandemin kan få för unga och civilsamhället. Och hur det kan påverka med ökad segretation.

Läs artikeln "Pandemins påverkan på unga och civilsamhället – möjliga konsekvenser för segregationen" på delmos.se

Vill ha tydligare ungdomsperspektiv i förslag till ny migrationspolitik

MUCF har fått yttra sig över Migrationskommitténs förslag till ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021. Kommittén föreslår bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för asylsökande och att det ska införas krav på egen försörjning för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

- Migrationskommitténs förslag riskerar att slå oproportionerligt hårt mot unga, speciellt de unga som kommer till Sverige som barn men sedan fyller 18 år och betraktas som vuxna, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Läs remissyttrandet på mucf.se

Läs mer om MUCF:S remisshantering och andra remissvar på mucf.se

Loggor: Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

EU klubbar ny programperiod

Den 11 december kom EU-parlamentet och EU:s medlemsländer fram till hur EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ska utformas under nästa programperiod (2021–2027). Parterna har även satt en sjuårig budget för båda programmen. Hur stor del av medlen som tillfaller MUCF att fördela till svenska projekt och ungdomar årligen återstår nu för EU-kommissionen att bestämma.

Läs mer om överenskommelsen i kommissionens pressmeddelanden:

Mer information om den nya programperioden kommer att löpande publiceras på mucf.se.

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)

KALENDER

JAN
14

Om HBTQ-arbete i förskola och skola

Digital konferens för skolchefer och rektorer om hur man kan leda HBTQ-arbete i förskola och skola. Konferensen arrangeras av Diskrimineringsombudsmannen, Skolverket och MUCF. Bland annat så förklarar Lotta Björkman, expert på normkritisk pedagogik, om varför det är så viktigt med ett aktivt arbete med hbtq i skolan. Läs mer på Skolverket.se

JAN
27

Lena Nyberg medverkar vid LSU-träff

MUCF:S generaldirektör Lena Nyberg medverkar vid träff med Sveriges ungdomsorganisationer, LSU:s ordförandenätverk. Ämnen som är i fokus för träffen är ungt ledarskap med tungt politiskt, socialt och ekonomiskt ansvar. Att till exempel försvara civilsamhällespolitiken, arbeta för barn och ungas tillträde till rättigheter eller att hantera att ideella/anställda möts av hat och hot. I nätverket ingår bland annat åtta förbundsordföranden från LSU:s medlemsorganisationer.

JAN
28

Januarikonferens om unga vuxna

Forum för reformer och entreprenörskap, Fores, arrangerar januarikonferens om "Migration och Integration". Temats är unga vuxnas väg in på arbetsmarknaden och konferensen planeras att genomföras fysiskt i Fryshusets lokaler i Stockholm.

MUCF är medarrangör och generaldirektör Lena Nyberg inledningstalar. Från MUCF deltar även Emma Neumann som presenterar rapporten ”Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga som varken arbetar eller studerar".

Mer information om januarikonferensen på fores.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!


Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet