Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Vallmofält i solnedgång. Foto: Pixabay

Specialnummer av Vidgade vyer

År 2020 lider mot sitt slut och det gör även nuvarande programperiod (2014-2020). I årets sista Vidgade vyer väljer vi därför att göra en tillbakablick på de senaste sju åren - och blicka framåt mot de kommande. Trevlig läsning!

Krönika: Tack alla eldsjälar!

Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete. Bild: MUCF

I och med årsskiftet lämnar vi programperioden (2014–2020) för Europeiska solidaritetskåren och Erasmus+ bakom oss. Under dessa sju år har vi bland annat sett hur inriktningarna på ansökningarna har breddats och intresset för klimatfrågor ökat. Vi har även fått vara med om att sjösätta ett helt nytt program, nämligen Europeiska solidaritetskåren.

När vi nu går in i den nya programperioden är vi mitt i en pandemi som under 2020 har inneburit stora utmaningar för att kunna genomföra internationella utbyten och fysiska mobiliteter, vilket är en primär del av programmen. Men med EU-kommissionen i ryggen och tillsammans med alla organisationer som brinner för att genomföra EU-projekt för unga, har vi hittat lösningar på det mesta. Vi har bland sett hur flera projekt har genomförts digitalt, vilket ger oss ett försprång in i ett av fokusområdena för den nya programperioden, nämligen digitalisering.

Som nationellt ansvarig för Erasmus+ (ungdom) och Europeiska solidaritetskåren har jag många gånger fått äran att lyssna på unga som återvänt från sin resa inom ett EU-program. Det som ofta slår och berör mig är när unga berättar om sin personliga resa. Personer som aldrig upplevt sig ha en självklar plats i samhället som kommer hem med självkänsla, sammanhang och nya erfarenheter som får hen att växa som individ.

Allt det fina som görs för unga genom EU-programmen hade inte varit möjligt om det inte vore för alla fantastiska svenska kommuner och organisationer som kommer med nya idéer och lägger tid och själ i att skriva fram projekt som kommer unga till nytta.

Till alla er eldsjälar vill jag rikta ett stort, varmt tack! Jag vill uppmuntra er att fortsätta hålla EU-fanan högt och dra nytta av den solidaritet och gemenskap och alla möjligheter som EU-programmen ger för unga och för er som arbetar med unga.

Med önskan om en skön och fridfull juletid!

Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete

Milstolpar EU:s ungdomsprogram

Europeiska initiativ för unga

Symbol: Time to Move

Under programperioden har MUCF, tillsammans med svenska kommuner och organisationer, medverkat i ett flertal europeiska kampanjer och events för och med unga i Europa. Till exempel: 

 • European Youth Week, EU-kommissionens initiativ för att lyfta frågor som rör barn och unga. Äger rum vartannat år och handlar om att arrangera lokala events för unga runt om i hela Europa.

 • European Youth Event, EU-parlamentets event för och med unga i Strasbourg. Äger rum vartannat år och MUCF:s roll är att säkerställa att svenska ungdomar får möjlighet att delta i eventet.

 • Time to Move, Eurodesks kampanj som äger rum varje år i oktober. Går ut på att kommuner och organisationer arrangerar lokala events som på olika sätt inspirerar unga till internationell rörlighet och erfarenhet.

Svensk statistik för programperioden (2014-2020)

I uppdrag från det europeiska forskningsnätverket RAY har vi undersökt hur deltagare och projektledare inom Erasmus+ har påverkats av att delta i projekt med koppling till Sverige. Statistiken visar överlag mycket positiva siffror. 

Deltagare

 • 68% tror att deras chanser till arbete har ökat.

 • 85% upplever att de genom projektet uppnått resultat som är viktigt för lokalsamhället och civilsamhället i stort.

 • 87% planerar att utveckla sina kunskaper i främmande språk.

 • 93% upplever att de ökat sina kunskaper att samarbeta i grupp.

Projektledare

 • 75% tycker att projektet främjat utvecklingen av professionella karriärmöjligheter.
 • 92% förstår icke-formell utbildning och lärande bättre.

 • 93% har lärt sig sådant som de tänker använda i deras arbete med ungdomar.

 • 96% har fått ökade kunskaper om att arbeta i en internationell arbetsgrupp.

Den fullständiga statistiken ligger för layout och kommer när den är klar att finnas på MUCF:s webbplats för möjlighet att ta del av och ladda ner.

Statistik Erasmus+ (2014-2020)

Statistiken kommer från EU-kommissionen och visar antal Erasmus+-projekt som MUCF har beviljat och kontrakterat (skrivit avtal med) mellan perioden 2014-2020, bortsett från ansökningsrunda 3 och runda 4, 2020, som inte är helt avslutad när det här nyhetsbrevet publiceras. Alla siffror är cirkasiffror. 

Key Action 1 = Mobilitet
Key Action 2 = Strategiska partnerskap
Key Action 3 = Ungdomsdialog

Statistik Europeiska solidaritetskåren (2018-2020)

Statistiken kommer från EU-kommissionen och visar antal projekt som MUCF har beviljat och kontrakterat (skrivit avtal med) inom Europeiska solidaritetskåren mellan perioden 2018-2020. Europeiska solidaritetskåren lanserades som ett helt eget program 2018 och Europeisk Volontärtjänst fasades ut. Statistiken innefattar inte ansökningsrunda 3, 2020, som inte är helt avslutad när det här nyhetsbrevet publiceras. Alla siffror är cirkasiffror.  

EU klubbar ny programperiod

Illustration: Mörka silhuetter av människor som håller i en EU-flagga.

Den 11 december kom EU-parlamentet och EU:s medlemsländer fram till hur EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ska utformas under nästa programperiod (2021–2027).

Parterna har även satt en sjuårig budget för båda programmen. Hur stor del av medlen som tillfaller MUCF att fördela till svenska projekt och ungdomar årligen återstår nu för EU-kommissionen att bestämma. I början av 2021 förväntas EU-kommissionens även besluta om programguiden samt när årets första ansökningsrundor ska äga rum. 

Läs mer om överenskommelsen i kommissionens pressmeddelanden.

Commission welcomes political agreement on Erasmus+ programme
Commission welcomes political agreement on European Solidarity Corps

Mer information om den nya programperioden publiceras på MUCF:s webbplats allteftersom vi får information från EU-kommissionen.

Ny programperiod för EU-programmen (2021–2027)

Webbinarium: Information om nya EU-programperioden

Blädderblock, fästisar och pennor. Bild: Pixabay


Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt genom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Varmt välkommen att delta på vårt webbinarium där vi informerar om innehållet i den nya programperioden med fokus på nya möjligheter och förändringar jämfört med programperioden som vi nu lämnar. OBS! Vilken typ av information vi kan förmedla beror på vad EU-kommissionen har spikat fram till dess.

26 januari 2021, klockan 10.00-11.30.

Anmäl dig senast den 24 januari. 
Medverkan är kostnadsfri och webbinariet hålls via Zoom.

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

Webbinariet riktar sig primärt till kommuner och organisationer som redan känner till och är aktiva inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren. Men alla som är nyfikna på den nya programperioden är självklart välkomna att delta.

Inspireras för framtida projekt

Nyfiken på att genomföra projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren och behöver inspiration? Välkommen att söka i projektdatabaserna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Här visas och beskrivs en mängd olika genomförda projekt från hela Europa.

Erasmus+ project results

European Solidarity Corps Projects

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset kan planerade fysiska utbildningar ställas om och bli digitala, andra kommer att ställas in eller skjutas på till framtiden. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

JAN
03

Sista dag för ansökan till Additional support in European Solidarity Corps
Den digitala utbildningen äger rum den 25–29 januari 2021. Utbildningen riktar sig till dig som vill veta mer om hur volontärprojekt kan användas som ett verktyg för inkludering av unga med olika psykiska och fysiska funktionsvariationer. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Spanien.

Program och ansökan: Additional support in European Solidarity Corps

JAN
08

Sista dag för ansökan till EYE Liner in Sweden
Den digitala utbildningen äger rum den 5–14 februari 2021. Utbildningen riktar sig både till ungdomsledare och till unga. Syftet med utbildningen är att få kunskap om hur man genomför ungdomsutbyten inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Utbildningen organiseras av MUCF.

Program och ansökan: EYE Liner in Sweden

JAN
08

Sista dag för ansökan till Critical Thinking and Media Literacy Online Seminars
Utbildningen genomförs digitalt den 12 januari – 16 februari 2021. Utbildningen riktar sig till ungdomsledare som vill lära sig mer om kritiskt tänkande i relation till media. Med praktiska workshops får du både teoretisk kunskap och praktiska verktyg som lämpar sig i arbetet med unga. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Finland.

Program och ansökan: Critical Thinking and Media Literacy Online Seminars

JAN
17

Sista dag för ansökan till The Power of Non Formal Education
Utbildningen genomförs digitalt den 25 februari – 16 mars 2021. Under utbildningen lär du dig mer om icke formell utbildning och riktar sig till dig som arbetar inom ungdomssektorn. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Nederländerna.

Program och ansökan: The Powder of Non Formal Education

MAR
03

Sista dag för ansökan till Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021
Webinariumet genomförs 18 mars – 17 juni 2021 och riktar sig till dig som arbetar inom ungdomssektorn i kommunen. Under kursen får du kunskap om ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser genom verktygslådan Democracy Reloading online Toolkit. Webinariumet organiseras det nationella kontoret i Belgien.

Program och ansökan: Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet